KURSER PÅ DISTANS

Hero image

Distansutbildningar har omformat utbildningsbranschen och skapar ständigt nya digitala vägar för personlig utveckling, vilket också skapar nya möjligheter för dig och ditt företag. Med vår erfarenhet inom praktisk affärsutbildning och vår expertis inom effektiv kompetensutveckling på distans kan du räkna med resultat - var du än befinner dig.

SÅ GÅR DET TILL
FÖRDELAR MED DISTANS
TIPS INFÖR EN DISTANSUTBILDNING
FRÅGOR & SVAR

Alla distansutbildningar

YH
Business School
Plats
Hur lång tid?
När?
47 utbildningar

Så går det till

Distansformatet skapar nya möjligheter för lärande. En effekt är att man på distans kan ta till sig stora mängder digitalt utbildningsunderlag på egen hand och låta själva lektionstillfällena fokusera på gemensamma övningar, samtal, frågor och reflektioner. Ett effektivt sätt att säkerställa både teoretisk kunskap och praktisk förmåga vilket gör den nyvunna kompetensen användbar direkt.  

I vårt utbud av distansutbildningar har vi både längre utbildningar och kortare kurser. De flesta genomförs på deltid så att du får möjlighet att kombinera jobb och studier på ett effektivt sätt. Upplägg och praktisk genomförande skiljer sig en del åt beroende på vilken av våra distansutbildningar du väljer.

Öppna utbildningar

Våra öppna utbildningar och kurser på distans genomförs i hög grad på samma sätt som våra platsbundna men undervisningen sker i det digitala klassrummet där workshops och diskussioner genomförs i de virtuella grupprummen. Vi kallar det digitalt baserad utbildning.

Här förväntas du närvara i schemalagda livelektioner och bidra aktivt i gruppdiskussioner och workshops, du får också tillgång till digitalt material som du kan ta del av när det passar dig.

I en digitalt baserad utbildning får du ett spännande erfarenhetsutbyte med deltagare ifrån hela landet och ett nätverk som du kan ha stor nytta av i din fortsatta karriär.

IHM Yrkeshögskola

Inom Yrkeshögskolan erbjuder vi både YH-utbildningar och korta kurser på distans. Examensutbildningarna genomförs på liknande sätt som våra privatfinansierade utbildningar medan de kortare kurserna har ett mer flexibelt upplägg. Det innebär att du i högre grad kan välja när du vill ta del av lektionsmaterialet och  i vilken grad du vill vara delaktig digital workshops med lärare och klasskamrater. Vill du veta mer om IHM Yrkeshögskolans olika digitalt baserade upplägg kan du hitta mer information här. 

I våra digitalt baserade utbildningar kopplar du enkelt in dig i det digitala klassrummet i via Teams eller Zoom.  

När tiden är inne för lektion ska både lärare och kursdeltagare vara på plats i klassrummet, alltså framför sina respektive skärmar.

Gruppdynamik

Gruppdiskussioner och grupparbeten är en mycket viktig del av IHM:s distansutbildningarna och arrangeras genom att mindre grupper möter varandra i virtuella grupprum, så kallade Break-out rooms. 

Dessa rum skapas och hanteras av läraren så du som deltagare kan koncentrera dig på själva samtalet.

Gruppdiskussionerna är av stor betydelse för läranderesultatet därför är ditt eget engagemang nödvändigt för att få ut maximal effekt av en utbildning eller kurs på distans.

Fördelar med distans

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/distans/distans-kontor1.jpg

Flexibelt

En distansutbildning gemonför du var du vill. I hemmet, på café, på tåget eller i sommarstugan. IHM:s distanstubildningar kan du även läsa parallellt med ditt jobb.

https://www.ihm.se/globalassets/bild-o-text-block-main-image-646x522/037_text-o-bild-block-main-image-646x5222.jpg

Individanpassat

Distansutbildningar är mer individanpassade där du genomför studiemomenten efter dina egna förutsättningar i ditt eget tempo.

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/blogg/2020-ht/200909-johan-skattner-de/digital-events3.jpg

Effektivt

På distansutbildningarna erbjuds en rad digitala verktyg som effektiviserar lärandet, exempelvis fildelning, skärmdelning och plattformar som Miro eller Menti.

Tips inför en distansutbildning

Dagens teknik är så pass användarvänlig att man i princip inte behöver några tekniska förhandskunskaper för att gå en distansutbildning, men här följer några tips som kan vara bra att ha med sig inför sin första lektion på distans.

Kom förberedd och i god tid till lektionen

Eftersom distansutbildningar inte kräver någon tidsplanering för resa är det lätt hänt att man kastar sig ner framför datorn och ämnet precis när lektionen ska starta. Det är inte optimalt, utan se till att förbereda dig för dina studier en bra stund innan lektionen startar.

Är man på plats i god tid till lektionerna så skapas också ett större tidsutrymme i det virtuella klassrummet för "småsnack" med andra deltagare, småsnack som kan bredda ditt nätverk betydligt.

Engagera dig fullt ut i dina studier

Utbildning kräver alltid engagemang, men inom distansundervisning har deltagarna ett större eget ansvar över det egna engagemanget eftersom det kan vara svårt för läraren att ha full översikt över gruppen hela tiden.

Så engagera dig fullt ut i undervisningen och visa det, ställ frågor till läraren, ta plats i gruppdiskussionerna och ge dig djupt in undervisningsmaterialet.

Arrangera din perfekta studiemiljö

En distansutbildning är din chans till att skapa ditt eget drömklassrum. Så se till att du säkrar en tyst och lugn miljö, och ordna en bekväm och ergonomisk sittplats. OBS! Glöm inte dubbelkolla så ditt ljud och bild sänds optimalt.

Frågor & svar

På IHM finns ett stort utbud av utbildningar på distans både inom, faktum är att majoriteten av våra privatfinansierade utbildningar är digitalt baserade. Men vi har också ett stort utbud av YH-utbildningar på distans både på hel- och halvfart. Oavsett om du vill utveckla dig inom ledarskap, affärsutveckling, marknadsföring eller e-handel så har vi distansalternativet för dig.
Här hittar du alla våra distansutbildningar.

IHM:s distansutbildningar rör sig i ett brett prisspann beroende på våra många olika typer av utbildningar - och du finner alltid priset i anmälningsrutan på respektive utbildning. Värt att notera är att priset i regel inte skiljer sig från samma utbildning i platsbundet format eftersom de resulterar i samma läranderesultat. Samtliga distansutbildningar inom Yrkeshögskolan är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Alla IHM:s yrkeshögskoleutbildningar är CSN-berättigade, oberoende om de genomförs på distans eller inte. IHM:s privatfinansierade utbildningar är inte CSN-berättigade, men däremot kan du för längre utbildningar ansöka om det nya omställningsstudiestödet för stöd med finansiering.

IHMs digitalt baserade utbildningar är likvärdiga en platsbunden utbildning och är kravställd för att resultera i samma läranderesultat. Det är därför också av stor betydelse att du som deltagare engagerar dig i utbildningen på samma sätt i distansformatet som du skulle göra i ett fysiskt klassrum. Däremot finns det kortare kurser har ett mer flexibelt upplägg där du i högre grad själv kan välja hur mycket du vill delta i livelektioner, workshops och gruppdiskussioner. Läs mer om vad som gäller för den utbildning du är mest intresserad

Alla kurser och utbildningar

Alla kurser i Stockholm

Alla kurser i Göteborg

Alla kurser i Malmö