E-Commerce B2B

Placera dig i affärsmässig framkant
YH-kurs | 28 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Förstå potentialen i E-B2B
Led B2B-projekt mot e-handeln
Kort YH-kurs på distans
YH-kursen E-commerce B2B riktar sig till dig som arbetat med B2B-försäljning och vill ta steget in i e-handel och digital försäljning. Kursen lär dig mer om konvertering, förändringsledning och hållbarhet inom e-handeln.

Om utbildningen

YH-kursen E-commerce B2B riktar sig till dig som arbetat med B2B-försäljning och vill ta steget in i e-handel och digital försäljning. Kursen lär dig mer om konvertering, förändringsledning och hållbarhet inom e-handeln.

Har du erfarenhet av och arbetat med B2B-försäljning och vill ta steget till att arbeta med och ansvara för projekt inom e-handeln? Denna utbildning rustar dig att för att arbeta i en roll som E-Commerce Manager för B2B-branschen.
 
Allt fler B2B-företag har upptäckt potentialen i e-handeln som säljkanal och satsar på att öka sina marknadsandelar både nationellt och internationellt. Detta innebär att behovet av kompetens för att kunna införa och förvalta denna typ av e-handelslösningar växer – kompetens som du får genom denna utbildning.
 
Utbildningen är digitalt baserad och sker på distans vilket gör det möjligt att studera var du än bor eller befinner dig.

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i hur e-handel och befintligt försäljningsarbete kan fungera tillsammans i ett B2B-företag samt hur e-handelsmiljöer kan stödja säljinsatser och driva affärer inom B2B-branschen. Målet är att du efter utbildningen ska kunna leda, planera, genomföra och utvärdera e-handelsutvecklande projekt mot B2B-försäljning.

Utbildningen är bred och innefattar de områden som du behöver behärska för att investeringar inom e-handel ska få rätt effekt och bli framgångsrika. En viktig del är förändringsledning då införande av en e-handelslösning genererar ett förändrat arbetssätt och nya processer inom en säljorganisation.

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Kurser

 • IT-, webb- och molnbaserade system och plattformar inom e-handel
 • E-handelslösningar på marknaden
 • Kundkategorisering
 • Kravhantering
 • Behovsanalys och förstudie
 • Integration av affärssystem
 • Marknadsplatser
 • Globala aspekter inom e-handelslösningar och utvärderingsmetodik
 • E-handel Service Level Agreement
 • Continual Service Improvement processer
 • Juridik och GDPR
 • Framtagning av förvaltningsplan
 • Ekonomi, nyckeltal och lönsamhet
 • E-handel och digital försäljning
 • Hur kan digitaliseringen bli värdeskapande för B2B?
 • Hur kan en e-handelslösning utveckla vår affär med kund?
 • Försäljning i digitala kanaler / konverteringsstrategier
 • Marknad och tillväxt för digital försäljning och e-handel
 • Säljarens förändrade roll i e-handelsprocesseen
 • Gränsytan mot marknad
 • Digitala relationer
 • Beteendedesign som ett försäljningsverktyg
 • Omnichannel / multichannel / unified commerce
 • A/B tester inom e-handel
 • Marknadsplatser (försäljningskanal)
 • Google Analytics (beteende)
 • Leadsgenerering
 • Kanaler, metoder och strategier för att driva organisk och betald trafik
 • Marketing Automation
 • Förändringens utmaningar och framgångsfaktorer
 • Ledarskap och roller i förändringsarbete
 • Identifiera och hantera risker och hinder
 • Kommunikation
 • Team- och grupputveckling
 • Att mäta och följa upp framsteg
 • Feedback och delaktighet i förändringsarbete
 • FIRO-modellen
 • Coachande ledarskap
 • Innovationsarbete och digitalisering
 • Agil förändringsledning
 • Agenda 2030
 • Hållbara e-handelslogistikflöden
 • Hållbarhet inom lagerhållning och lagerteori
 • Leverans och last-mile
 • Logistikens miljöpåverkan – godstransporter, slutleverans, uthämtning, förpackningar, etc.
 • Cirkulär ekonomi

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Sagt om E-commerce B2B

Niclas Fröidh

Nordic eCom Performance Manager, Elgiganten / Elkjøp

”Detta är ett viktigt område inom e-handel, som redan är i en stark tillväxtfas och som kommer fortsätta även framöver. Kompetenser som behövs för att kunna motsvara utveckling och förväntan från marknaden.”

Sara Johansson

Medgrundare – CGO, Briqpay AB

”B2B E-Commerce ligger generellt sett nästan 20 år bakom B2C i den digitala utvecklingen. För oss som leverantör mot B2B e-handel upplever vi ofta en bristande förståelse för vikten av digital försäljning. För att hänga med i utvecklingen och bygga en framtid i den digitala världen krävs en ökad kompetens inom området, vilket gör att den här utbildningen är en av de viktigaste för B2B bolagens framtid - både på kort och lång sikt.”

Plats & Startdatum

Distans
23 september 2024(Preliminär)

Omfattning

28 veckor på halvfart (50%)

Kursen ger 70 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller styrka din behörighet via reell kompetens) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt minst två års yrkeserfarenhet på heltid inom B2B-försäljning.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Urvalstestet är inte obligatoriskt men ökar dina chanser för att komma in då du får ett högre poängvärde vid sidan av din arbetslivserfarenhet alternativt studier. Resultatet från urvalstestet adderas med poängvärdet du fått genom din arbetslivserfarenhet alternativt studier vilket ger en urvalspoäng. Ju högre urvalspoäng du har desto större chans är det att bli antagen till utbildningen.

Urvalstestet består av flervalsfrågor främst inom de särskilda förkunskaper som krävs för att bli behörig till respektive utbildning. Tiden för att genomföra urvalstestet är 45-60 minuter.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.