Growth & Marketing Strategy

VARUMÄRKE OCH TILLVÄXT I GEMENSAM UTVECKLING
14 tillfällen | Deltid / Parallellt med jobb
Bygg starka varumärken
Skapa konkurrenskraft
Effektivisera marknadsföringen
Det finns stora konkurrensfördelar att vinna med förståelse för hur varumärke, hållbarhet och tillväxt samspelar på strategisk nivå. Det övertaget vill vi ge dig som har en ansvarsroll eller är på väg in i organisationens sälj- eller marknadsledning.

Ett hållbart varumärke och tillväxt går hand i hand

I utbildningen Growth & Marketing Strategy placerar du dina kunskaper inom varumärkesutveckling, produktutveckling och tjänsteutveckling i marknadens framkant. Det här är din möjlighet att förstå hur man bygger en marknadsstrategi från grunden som både skapar tillväxt och är hållbar över tid.

Resultat efter utbildningen

 • Du kan utveckla och implementera en effektfull marknadsstrategi utifrån företagets affärsutmaning
 • Du kan bedöma marknadsstrategins genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och affärsrisk
 • Du har ett helhetsperspektiv på varumärkesutveckling, värdeerbjudande, tjänstedesign och produktutveckling
 • Du kan analysera, bedöma och hantera de komplexa frågeställningar och situationer som uppkommer i marknadsarbetet - inom både B2C och B2B
 • Du är ett steg närmare en Business Executive Degree

HÅLLBARHET I FOKUS ✅

Kunder, personal och samarbetspartners ställer idag krav på företag och dess varumärken att spegla hållbara värderingar och inneha tydliga och transparenta processer kring sitt hållbarhetsarbete. I utbildningen lägger vi därför stor vikt på kunskapsutvecklig inom olika hållbarhetsaspekter av marknadsarbetet, i både specifika kursmoment och övergripande pedagogik.

SÅ GÅR DET TILL

Metoden bakom utbildningen bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och lärare hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att prova din kompetens. 

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.   

Utbildningsmoment

I denna delkvalifikation får du lära dig hur du, utifrån företagets affärsutmaningar, bedömer styrkor och svagheter i varumärket och det produkt-/tjänsteutbud som erbjuds under varumärkets namn. Du får även lära dig att identifiera och bedöma de konkurrens- och omvärldsfaktorer som präglar den tillväxtfas som kännetecknar marknaden i nuläget. Dina iakttagelser och slutsatser blir sedan utgångspunkt för valet av inriktningen på marknadsstrategin.

 • Affärsstrategi och marknadsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Immaterialrätten och varumärket
 • Inriktningen på företagets produktutveckling/tjänsteutveckling
 • Nuläget och val av inriktning på marknadsstrategin

I den här delen av programmet kommer du att få utveckla din förmåga att utforma varumärket och det utbud som erbjuds under dess namn, utifrån olika förutsättningar i verksamheten.

Du kommer att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bemästra variationer i kundernas krav och behov likväl som konkurrens och omvärldsförändringar. Vid genomförandet av en marknadsstrategi ställs du inför olika mål- och intressekonflikter och i din roll som marknads- och produktansvarig måste du kunna hantera dessa.

 • Varumärkesutveckling
 • Utveckling & design av värdeerbjudandet
 • Go to market
 • Metoder för analys och utvärdering samt mått för uppföljning
 • Värdera marknadsstrategins affärsnytta och risk

I den här avslutande delen av utbildningen så kommer du tillsammans med en grupp av deltagare få möjlighet att utforska företagets affärsutmaning och utifrån dina iakttagelser bestämma inriktningen på marknadsstrategin. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget
 • Identifiera och precisera affärsutmaningen
 • Utvärdera marknadsstrategiska handlingsalternativ
 • Rekommendera inriktning på marknadsstrategin
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/gms/prova-pa-gms-regular-1080x800.jpg

Prova Growth & Marketing Strategy

Ta del av en kunskapsinnehåll och upplägg i ubildningen och se om passar dig.

Till provlektionen

Plats & Startdatum

Stockholm
3 september 2024
Distans
24 september 2024

Avgift

69 900 kr (ink moms för privatperson, exkl moms för företag)
Anmälningsavgift: 2500 kr.

Delbetala räntefritt i 24 månader

Delbetalning: 2913 kr/mån
Administrativ avgift: 35 kr/mån
Startavgift: 495 kr

Läs mer

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan. tid för självstudier och projektarbete tillkommer

Examen

Utbildningen kan läsas fristående eller som en del av Executive Degree.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Marika Vänskä

Direkt: 08-657 00 09
Växel: 020-024 00 24
Mail: marika.vanska@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Sagt om

Alexandra Lindblom

Business Development Manager

jag valde att fördjupa mig i Growth & Marketing Strategy. Denna termin fokuserade vi på att stärka varumärket och att maximera vår konkurrenskraft. Det var verkligen en ögonöppnare för mig när det gällde att se nya perspektiv som tidigare inte var självklara inom vårt företag. Ett exempel är MÖTA-modellen (4A’s), som ersätter de traditionella 4P’s och sätter kundens perspektiv i fokus istället för företagets.

Sebastian Westman

Head of marketing, GleSYS

När jag gick Growth & Marketing Strategy var jag ny i min roll som marknadschef och behövde få redskap för att ta mitt arbete till nästa nivå. Att just få handfasta tips som jag enkelt kunde implementera i min vardag, var en av anledningarna till att jag valde utbildningen. Utbildning höll en genomgående hög nivå och det var lätt att förstå hur det vi gick igenom, på lektionerna, kunde hjälpa mig i min roll och företaget att växa. Efter utbildningen känner jag mig tryggare som marknadschef och jag har fått ytterligare förståelse för hur viktigt det är att ha en marknadsstrategi som följer och stöttar företagets tillväxtstrategi.

Ted Jokiniemi

Affärsområdeschef, Westra Security

Jag hade kommit till en punkt i karriären där jag behövde mer utveckling, kunskap och verktyg, det var även viktigt att det gick att implementera direkt i mitt vardagliga arbete. Att hoppa på en heltidsutbildning var inte aktuellt utan jag ville kunna studera parallellt med mitt jobb. Innan jag startade min utbildning så var mitt arbete mer av "Try and learn", vilket i sig inte är fel men utbildningen gav mig verktygen och förståelsen för de breda penseldragen när det kommer affärsutveckling, strategier och marknadsföring. Jag har haft mycket nytta av utbildningen i min karriär

Karin Lundberg

Marknadschef, Scorettgruppen

I Growth & Marketing Strategy har jag utvecklat mina kunskaper inom varumärkesutveckling, produktutveckling och tjänsteutveckling i marknadens framkant. Jag har fått nya insikter för att skapa en hållbar marknadsstrategi från grunden, en strategi som inte bara genererar tillväxt utan också står stark över tid. Utbildningen ger mig verktyg och insikter för att navigera i den dynamiska världen av tillväxt och marknadsföring. Det är verkligen en investering i min kompetens inom området!

Vanliga frågor och svar

16 tillfällen, 1 pass i veckan. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete, totalt ca 10-12 tim/vecka. Utbildningsavgift: 69 900 kr. Är det din första IHM-utbildning, tillkommer en registreringsavgift på 2.500 kr. Litteratur ingår!

2-3 års arbetslivserfarenhet är nödvändigt för att du ska ha och kunna bidra med erfarenheter från arbetslivet. Den stora utväxlingen med att plugga på IHM får du genom att tillämpa dina kunskaper i jobbet, använda modellerna och se hur de funkar i praktiken.
Om du inte använt matte sedan gymnasiet finns det grundläggande övningar att tillgå när du börjar. Många upplever detta som ett bra stöd inför studierna.
Vi stämmer av kunskaper, erfarenheter och förväntningar med alla våra deltagare i ett telefonsamtal eller personligt möte på 30 min – 1 tim.
Ja, under förutsättning att utbildningen är relevant för din roll. Fråga din ekonomiavdelning om du är osäker.

Det finns olika sätt att lösa finansieringen.
Ungefär 30% av våra deltagare finansierar privat. Via vår samarbetspartner Vasa Kredit har du möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt i upp till 36 månader.
Om ditt företag vill hjälpa dig framåt, kan de ofta erbjuda en utbildningspott på x antal kronor, och på IHM kan vi sedan dela upp fakturan mellan arbetsgivaren och dig.
Andra deltagare får hjälp med finansieringen från sitt företag i form av det löneväxling, det innebär att företaget lägger ut pengar för utbildningen och att ni kommer överens om en lönereduktion som avbetalning. Det är en uppgörelse mellan dig och företag.
Läs mer om vad löneväxling innebär på skatteverkets hemsida.

Anmäl dig så fort som möjligt. En månad före kursstart får du ett välkomstmail med info om hur du beställer hem litteraturen. Sen är det bara att sätta igång.
|
69 900 SEKexkl moms