Hoppa till innehåll

YH-utbildning Growth & Marketing Strategy

Vad utmärker varumärken som växer och över tid lyckas dominera en produktkategori? Lär dig behärska de omständigheter och samband som lägger grunden till en tillväxtorienterad marknadsstrategi.

Growth & Marketing Strategy

För dig som befinner dig i, eller är nyfiken på, organisationens sälj/marknadsledning eller produktfunktion. Utbildningen är skräddarsydd för dig som vill utforma och genomföra en effektiv marknadsstrategi som skapar tillväxt och lönsamhet. Om du vill ha en djup förståelse för vad som får varumärken att växa och hur du kan utveckla bättre erbjudanden i en produktkategori, är detta utbildningen för dig.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom varumärkes- och produkt-/tjänsteutveckling. Du behöver stärka din förmåga att ge de aktiviteter och projekt som sker i och utanför organisationen, en inriktning och koordinering som leder till en sammanhållen och konsekvent genomförd marknadsstrategi för produktkategorin. En marknadsstrategi som skapar tillväxt och är affärsmässigt hållbar.

Detaljerad information

 • Ort och startdatum

  • Stockholm, 2020-02-04
  • Göteborg, 2020-02-05
  • Malmö, 2020-08-27
 • Omfattning

  • 18 tillfällen, ett pass i veckan
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten
 • Avgift

  • Utbildningsavgift . 59 900 kr*
  • Anmälningsavgift 2 500 kr*
  • Litteratur ingår
  • *Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Resultat efter utbildningen

Utbildningen ger dig kompetens att självständigt och i samverkan med andra funktioner inom företaget, utveckla och orkestrera en verkningsfull marknadsstrategi för en produktkategori som kan innefatta varor eller tjänster.

 • Du lär dig att, utifrån företagets affärsutmaning i kategorin, slå fast rätt inriktning och omfattning av det arbete som krävs för att skapa en sammanhållen och konsekvent genomförd marknadsstrategi.
 • Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma marknadsstrategis genomförbarhet och konsekvenser med hänsyn till affärsnytta och affärsrisk.
 • Du utvecklar ett helhetsperspektiv på varumärkesutveckling, värde-erbjudande, tjänste-design och produktutveckling.
 • Du lär dig analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer som uppkommer under arbetet med att utveckla och genomföra en marknadsstrategi inom både B2C och B2B.
 • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Utbildningens olika kursmoment

Utbildningen IHM Growth & Marketing Strategy omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av ett företag som strävar efter att utveckla en affärsmässigt hållbar marknadsstrategi i en produktkategori. Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

Delkvalifikation 2-Utformning av marknadsstrategin

Delkvalifikation 3 – Att bestämma inriktning på marknadsstrategin för en produktkategori


Delkvalifikation 1 – Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

I denna delkvalifikation får du lära dig hur du, utifrån företagets affärsutmaning i produktkategorin, bedömer styrkor och svagheter i varumärket och det produkt-/tjänsteutbud som erbjuds under varumärkets namn. Du får även lära dig att identifiera och bedöma de konkurrens- och omvärldsfaktorer som präglar den tillväxtfas som kännetecknar produktkategorin i nuläget. Dina iakttagelser och slutsatser blir sedan utgångspunkt för valet av inriktning för hur marknadsstrategin ska åstadkomma tillväxt.

 • Affärs- och marknadsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Immaterialrätten och varumärket
 • Inriktningen på företagets produkt-/tjänsteutveckling
 • Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

Delkvalifikation 2-Utformning av marknadsstrategin

I den här delen av programmet kommer du att få utveckla din förmåga att utforma varumärket och det utbud som erbjuds under dess namn, utifrån olika förutsättningar i verksamheten och tillväxtfaser i produktkategorin. Du kommer att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bemästra variationer i kundernas krav och behov likväl som konkurrens och omvärldsförändringar. En annan stor utmaning när du ska genomföra en marknadsstrategi är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför organisationen. Vid genomförandet av en marknadsstrategi ställs du inför olika mål- och intressekonflikter och i din roll som marknads- och produktansvarig måste du kunna hantera dessa.

 • Varumärkesutveckling
 • Utveckling av värdeerbjudandet
 • Samspelet i utvecklingsarbetet mellan varumärket och det utbud som erbjuds under dess namn
 • Metoder för analys och utvärdering samt mått för uppföljning
 • Värdera marknadsstrategins affärsnytta och risk

Delkvalifikation 3 – Att bestämma inriktning på marknadsstrategin för en produktkategori

I den här avslutande delen av utbildningen så kommer du tillsammans med en grupp av deltagare få möjlighet att utforska en affärsutmaning i en produktkategori och utifrån dina iakttagelser bestämma vilken inriktning på marknadsstrategin som ska väljas för att åstadkomma tillväxt. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget i produktkategorin
 • Identifiera och precisera affärsutmaningen
 • Utvärdera marknadsstrategiska handlingsalternativ
 • Rekommendera inriktning på marknadsstrategin för produktkategorin
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt.

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
59.900 kr
Moms:
(exkl. moms)

Utbildningens pris kan komma att förändras i nästa steg beroende på eventuella rabatter eller tillkommande anmälningsavgifter.

image

Välkommen att inspireras av Growth & Marketing Strategy

Så jobbar du med Value Proposition Design för att skapa erbjudanden som säljer. Många pratar om innovation och tillväxt genom affärsutveckling. Men hur skapar du attraktiva koncept som bygger varumärken? Hur kundanpassar du dina erbjudanden så att efterfrågan ökar?

Välkommen till IHM för att lära och inspireras av detta

Göteborg 5/11 kl. 8.00
Stockholm 15/11 kl.12.00

image

Välkommen på informationsmöte på din IHM-ort

Står du inför nya utmaningar och behöver ny kunskap? IHM är ett bra val, oavsett om motivet är personlig utveckling, ett kliv uppåt eller mer självgående medarbetare. Välkommen på informationsmöte!

Läs mer och boka din plats nu
Stockholm Från säljare till professionell affärsutvecklare 17/10 kl. 17.00

Malmö 15/10 kl. 12.00
Helsingborg 7/11 kl. 12.00

image

En riktigt bra utbildning har blivit ännu bättre!

I tio års tid har marknadsföring kommit att handla om digitala kanaler. Det digitala medielandskapet är nu en del av vardagen. I framtiden kommer marknadsföringen istället att fokusera på de frågor som driver affären och inte enbart på kanalvalet. Helena Öfverström ansvarar för IHMs affärsprogram och har lett utvecklingsarbetet med utbildningen Strategisk marknadsföring som nu byter namn till Growth & Marketing Strategy.

– Varför görs det här arbetet?

En genomtänkt och förankrad marknadsstrategi som genomförs väl är motorn som skapar tillväxt och utveckling.
– Vi har vi valt att lyfta fram tillväxtaspekten än mer i programmet eftersom det strategiska marknadsföringsarbetet handlar om att vara den verkställande kraften i att skapa mer tillväxt för företaget, säger hon.

Behöver du hjälp med en skräddarsydd utbildningsinsats?

Ring våra affärsutvecklare!

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR?

Boka in dig på ett informationsmöte eller se vilka andra aktiviteter som finns på din ort just nu

image

Hur ska framtidens marknadsförare hantera komplexiteten?

Läs Calle Peyrons spaning om några av de utmaningar du som marknadsförare har att ta ställning till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Relaterade utbildningar

Ekonomi

Business Finance

Parallellt med jobb, 18 tillfällen

Management

Framgångsrik förhandling

Parallellt med jobb, 3 tillfällen

Marknadsföring

Sales & Marketing Management

Parallellt med jobb, 14 tillfällen