Hoppa till innehåll
None None 06/20/2023, 07:17 9b2dadcc-ea5e-4764-9854-1f07df7349b3
hero1
Alla utbildningar/

Growth & Marketing Strategy

Det finns stora konkurrensfördelar att vinna med förståelse för hur varumärke, hållbarhet och tillväxt samspelar på strategisk nivå. Det övertaget vill vi ge dig som har en ansvarsroll eller är på väg in i organisationens sälj- eller marknadsledning.

Varumärke och tillväxt i samspel

I utbildningen Growth & Marketing Strategy placerar du dina kunskaper inom varumärkesutveckling, produktutveckling och tjänsteutveckling i marknadens framkant. Det här är din möjlighet att förstå hur man bygger en marknadsstrategi från grunden som både skapar tillväxt och hållbarhet över tid.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan utveckla och implementera en effektfull marknadsstrategi utifrån företagets affärsutmaning
 • Du kan bedöma marknadsstrategins genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och affärsrisk
 • Du har ett helhetsperspektiv på varumärkesutveckling, värdeerbjudande, tjänstedesign och produktutveckling
 • Du kan analysera, bedöma och hantera de komplexa frågeställningar och situationer som uppkommer i arbetet med en marknadsstrategi - inom både B2C och B2B
 • Du är ett steg närmare en Business Executive Degree

 

HÅLLBAR INRIKTNING ✅

Kunder, personal och samarbetspartners ställer idag krav på företag och dess varumärken att spegla hållbara värderingar och inneha tydliga och transparenta processer kring sitt hållbarhetsarbete. I utbildningen lägger vi därför stor vikt på kunskapsutvecklig inom olika hållbarhetsaspekter av marknadsarbetet, i både specifika kursmoment och övergripande pedagogik.

 

SÅ GÅR DET TILL 

Metoden bakom utbildningen bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.  

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och lärare hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att prova din kompetens. 

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.   

 

Nyfiken på våra kortare kurser inom digital marknadsföring?

Vi har nya, både strategiska och operativa utbildningar inom digital marknadsföring

Anmälan

Betala direkt:
Summa:
69 900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

 • 6 mars 2024
 • 26 september 2023

Göteborg

 • 7 februari 2024

Marknadsekonom DIHM byter namn till Business Executive Degree

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen 13.00 -19.00.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten.

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SEQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå

Avgift

Utbildningsavgift 69 900 kr*

Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Delbetala med Wasa Kredit

Tillsammans med Wasa Kredit kan vi erbjuda dig möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt.

Läs mer om Wasa kredit

Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna mig för mer information kring denna eller någon annan av våra utbildningar

Marika Vänskä 200x200 rund svartvit.jpg


Marika Vänskä
Utbildningsrådgivare

Direkt: 08 - 657 00 09
Växel: 0200 - 24 00 24
E-post: marika.vanska@ihm.se

VILL DU BLI KONTAKTAD AV OSS?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Kursmoment

Growth and Marketing Strategy omfattar tre delkvalifikationer:  

Nuläget för varumärket, värdeerbjudandet och förutsättningar för tillväxt

 

I denna delkvalifikation får du lära dig hur du, utifrån företagets affärsutmaningar, bedömer styrkor och svagheter i varumärket och det produkt-/tjänsteutbud som erbjuds under varumärkets namn. Du får även lära dig att identifiera och bedöma de konkurrens- och omvärldsfaktorer som präglar den tillväxtfas som kännetecknar marknaden i nuläget. Dina iakttagelser och slutsatser blir sedan utgångspunkt för valet av inriktningen på marknadsstrategin.

 • Affärsstrategi och marknadsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Immaterialrätten och varumärket
 • Inriktningen på företagets produktutveckling/tjänsteutveckling
 • Nuläget och val av inriktning på marknadsstrategin

Utformning av marknadsstrategin

 

I den här delen av programmet kommer du att få utveckla din förmåga att utforma varumärket och det utbud som erbjuds under dess namn, utifrån olika förutsättningar i verksamheten.

Du kommer att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bemästra variationer i kundernas krav och behov likväl som konkurrens och omvärldsförändringar. Vid genomförandet av en marknadsstrategi ställs du inför olika mål- och intressekonflikter och i din roll som marknads- och produktansvarig måste du kunna hantera dessa.

 • Varumärkesutveckling
 • Utveckling & design av värdeerbjudandet
 • Go to market
 • Metoder för analys och utvärdering samt mått för uppföljning
 • Värdera marknadsstrategins affärsnytta och risk

Att bestämma inriktning på marknadsstrategin

 

I den här avslutande delen av utbildningen så kommer du tillsammans med en grupp av deltagare få möjlighet att utforska företagets affärsutmaning och utifrån dina iakttagelser bestämma inriktningen på marknadsstrategin. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget
 • Identifiera och precisera affärsutmaningen
 • Utvärdera marknadsstrategiska handlingsalternativ
 • Rekommendera inriktning på marknadsstrategin
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt

Testa kunskapen

Ta del av en IHM:s provlektioner och se om innehållet passar dig

image

Testa dina affärskunskaper

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla? Med IHM:s affärstest får du en klar bild över din professionella nivå inom konsten att utveckla affärer.

Fler röster om Growth and Marketing Strategy

Kontaktuppgifter till Malin Selander

Roll: SAS Scandinavian Airlines

Jag har absolut användning av utbildningen i jobbet. Jag har lärt mig ett helt nytt språk! Nu ser jag helheten och affärsmannaskapet, och har större inblick på det kommersiella planet. Jag har också lärt mig extremt mycket om mig själv. Det gäller t.ex. vikten av struktur och ordning och reda vilket gör att jag kan vara driven och kravställande på ett helt annat sätt. Jag gillar att jobba under press och älskar deadlines, det är då jag får puls. Nu har jag bättre självinsikt och vet hur jag själv fungerar.

Kontaktuppgifter till Camilla Dahlén

Roll: Vitamin Well

Som Brand manager ville jag helt inrikta mig på marknadsföring. Utbildningen passade mig bra, med ganska mycket ur säljarens perspektiv. Vitamin Well är ett expansivt företag, där sälj och marknad jobbar väldigt nära varandra för att uppnå våra mål. Utbildningen passar jättebra med mitt nya jobb och jag känner direkt nytta av det när jag jobbar med sälj och säljtänket, bra att få upp de tankarna.

Kontaktuppgifter till Karl Corneliusson

Roll: Viridis

Man kan ju inte veta det på förhand, men att börja på IHM var ett av mina bästa beslut i livet. På två år gick jag från att vara fotbollsspelare till att jobba med precis det jag vill jobba med. Med hjälp av de erfarenheterna jag fick av klasskamraterna upplever jag att jag har lyckats överbrygga de 12 år jag spelade fotboll på heltid.

image

IHM Update

Nyheter, artiklar, utbildningar och kompetensutveckling, affärsmässiga tips och tricks - Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före.

Har du fler frågor?

Vill vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image
image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

 

Relaterade utbildningar

Business Finance

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Framgångsrik förhandling

Kurser
3 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Sales & Marketing Management

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb