Hoppa till innehåll
hero1
Alla utbildningar/

Growth & Marketing Strategy

Det finns stora konkurrensfördelar att vinna med förståelse för hur varumärke, hållbarhet och tillväxt samspelar på strategisk nivå. Det övertaget vill vi ge dig som har en ansvarsroll eller är på väg in i organisationens sälj- eller marknadsledning.

Varumärke och tillväxt i samspel

I utbildningen Growth & Marketing Strategy placerar du dina kunskaper inom varumärkesutveckling, produktutveckling och tjänsteutveckling i marknadens framkant. Det här är din möjlighet att förstå hur man bygger en marknadsstrategi från grunden som både skapar tillväxt och hållbarhet över tid.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan utveckla och implementera en effektfull marknadsstrategi utifrån företagets affärsutmaning
 • Du kan bedöma marknadsstrategins genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och affärsrisk
 • Du har ett helhetsperspektiv på varumärkesutveckling, värdeerbjudande, tjänstedesign och produktutveckling
 • Du kan analysera, bedöma och hantera de komplexa frågeställningar och situationer som uppkommer i arbetet med en marknadsstrategi - inom både B2C och B2B
 • Du är ett steg närmare en Marknadsekonom DIHM-examen

HÅLLBAR INRIKTNING ✅

Kunder, personal och samarbetspartners ställer idag krav på företag och dess varumärken att spegla hållbara värderingar och inneha tydliga och transparenta processer kring sitt hållbarhetsarbete. I utbildningen lägger vi därför stor vikt på kunskapsutvecklig inom olika hållbarhetsaspekter av marknadsarbetet, i både specifika kursmoment och övergripande pedagogik.

SÅ GÅR DET TILL 

Metoden bakom utbildningen bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.  

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och lärare hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att prova din kompetens. 

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.   

Anmälan

Summa:
64.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

 • 8 mars 2023
 • 26 september 2022

Malmö

 • 3 oktober 2022

Göteborg

 • 2 februari 2023

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen 13.00 -19.00.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten.

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SeQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå

Avgift

Utbildningsavgift 64 900 kr*

Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Kontakta mig gärna

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till den utbildning som bäst matchar dina behov.

carolina_elmqvist_536x536.png

Carolina Elmqvist
Utbildningsrådgivare

Telefon: 031- 335 20 05
E-post: carolina.elmqvist@ihm.se

Har du rätt till det nya omställningsstödet?

Kursmoment

Growth and Marketing Strategy omfattar tre delkvalifikationer:  

Nuläge i produktkategorin och inriktning på marknadsstrategin

 

I den här delen lär du dig hur du utifrån företagets affärsutmaning i produktkategorin, bedömer styrkor och svagheter i varumärket och det utbud som erbjuds under varumärkets namn. Du lär dig även att identifiera och bedöma de konkurrens- och omvärldsfaktorer som präglar den tillväxtfas som kännetecknar produktkategorin i nuläget. Dina iakttagelser och slutsatser blir sedan utgångspunkt för valet av inriktning för hur marknadsstrategin ska framkalla tillväxt.

 • Affärsstrategi och marknadsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Immaterialrätten och varumärket
 • Inriktningen på företagets produktutveckling/tjänsteutveckling
 • Nuläget i produktkategorin och val av inriktning på marknadsstrategin

Utformning av marknadsstrategin

 

I den här delen utvecklar du din förmåga att utforma varumärket och det utbud som erbjuds utifrån olika förutsättningar i verksamheten och tillväxtfaser i produktkategorin. Du möter praktiska sammanhang där du behöver bemästra variationer i kundernas krav och behov likväl som konkurrens och omvärldsförändringar.

En annan utmaning när du ska genomföra en marknadsstrategi är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför organisationen. Vid genomförandet av en marknadsstrategi ställs du inför olika mål- och intressekonflikter och i din roll som marknads- och produktansvarig behöver du hantera dessa.

 • Varumärkesutveckling
 • Utveckling av värdeerbjudandet
 • Samspelet i utvecklingsarbetet mellan varumärket och det utbud som erbjuds under dess namn
 • Metoder för analys och utvärdering samt mått för uppföljning
 • Värdera marknadsstrategins affärsnytta och risk

Inriktning på marknadsstrategin för en produktkategori

 

I den här avslutande delen utforskar du i grupp med andra deltagare en affärsutmaning i en produktkategori och utifrån dina iakttagelser bestämma du vilken inriktning på marknadsstrategin som ska väljas för att framkalla tillväxt. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget i produktkategorin
 • Identifiera och precisera affärsutmaningen
 • Utvärdera marknadsstrategiska handlingsalternativ
 • Rekommendera inriktning på marknadsstrategin för produktkategorin
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
image

Testa dina affärskunskaper

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla? Med IHM:s affärstest får du en klar bild över din professionella nivå inom konsten att utveckla affärer.

Fler röster om Growth and Marketing Strategy

Kontaktuppgifter till Camilla Dahlén

Roll: Vitamin Well

Som Brand manager ville jag helt inrikta mig på marknadsföring. Utbildningen passade mig bra, med ganska mycket ur säljarens perspektiv. Vitamin Well är ett expansivt företag, där sälj och marknad jobbar väldigt nära varandra för att uppnå våra mål. Utbildningen passar jättebra med mitt nya jobb och jag känner direkt nytta av det när jag jobbar med sälj och säljtänket, bra att få upp de tankarna.

Kontaktuppgifter till Malin Selander

Roll: SAS Scandinavian Airlines

Jag har absolut användning av utbildningen i jobbet. Jag har lärt mig ett helt nytt språk! Nu ser jag helheten och affärsmannaskapet, och har större inblick på det kommersiella planet. Jag har också lärt mig extremt mycket om mig själv. Det gäller t.ex. vikten av struktur och ordning och reda vilket gör att jag kan vara driven och kravställande på ett helt annat sätt. Jag gillar att jobba under press och älskar deadlines, det är då jag får puls. Nu har jag bättre självinsikt och vet hur jag själv fungerar.

Kontaktuppgifter till Karl Corneliusson

Roll: Viridis

Man kan ju inte veta det på förhand, men att börja på IHM var ett av mina bästa beslut i livet. På två år gick jag från att vara fotbollsspelare till att jobba med precis det jag vill jobba med. Med hjälp av de erfarenheterna jag fick av klasskamraterna upplever jag att jag har lyckats överbrygga de 12 år jag spelade fotboll på heltid.

image

IHM Update

Nyheter, artiklar, utbildningar och kompetensutveckling, affärsmässiga tips och tricks - Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före.

Har du fler frågor?

Vill vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image
image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Stockholm: Johan Walkendorff tfn: 0730-43 74 76
Stockholm: Petter Lövbom tfn:0726-604298
Göteborg: Annelie Nordström tfn: 031-335 20 50
Göteborg: Jenny Widén Nilsson tfn: 031-335 20 04 

Relaterade utbildningar

Business Finance

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Framgångsrik förhandling

Kurser
3 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Sales & Marketing Management

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb