Ansökan och antagning

Här får du veta hur du ansöker, hur antagningsprocessen går till, vanliga frågor och viktiga datum att hålla koll på.

Viktiga datum

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/yh/ansokan-och-antagning/1080x800-april.png
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/yh/ansokan-och-antagning/1080x800-maj.png
 • 6 maj: Ansökan till höstens YH-utbildningar stänger.
 • 12 maj: Sista dag för komplettering.
 • Vissa utbildningar är eventuellt öppna för sen ansökan i mån av plats.
 • 23 maj: Besked gällande korta YH-kurser med start i höst.

 

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/yh/ansokan-och-antagning/1080x800-juni.png
 • Runt midsommar skickas antagningsbesked ut till höstens examensprogram på heltid med ansökningsperiod 14 feb-6 maj. 

Ansökan steg-för-steg

Säkerställ behörighet

Säkerställ att du uppfyller både den grundläggande behörigheten och eventuella särskilda förkunskapskrav. Förkunskapskrav för respektive utbildning hittar du på utbildningssidan. Saknar du behörighet kan du ansöka med reell kompetens.


Registrera ansökan

Ansökan registreras och lämnas in via den externa ansökningsportalen yh-antagning.se som du når genom ANSÖK HÄR-knappen på utbildningssidorna.


Lämna in ansökan

Kom ihåg att lämna in din ansökan om du vill få den granskad och bedömd av våra handläggare.

Tips! Lämna in tidigt: Ju tidigare du lämnar in desto större är chansen att vi hinner återkoppla innan sista kompletteringsdag. Vänta inte till sista veckan med att ansöka om du är osäker på din behörighet.


Genomför urvalstest

När vi behandlat din ansökan och du är behörig kan du anmäla dig till urvalstest. Urvalstestet är inte obligatoriskt men ökar din chans att bli antagen. För utbildningar med högt söktryck är det extra viktigt att göra urvalstest för att öka din chans att bli antagen.

OBS. Inget urvalstest genomförs på utbildningarna Agil Projektledare eller Key Account Manager.


Kontakt

Tips! Håll koll på dina meddelanden från yh-antagning.se. Det är här vi kommunicerar och återkopplar till dig gällande din ansökan. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här.


Antagningsbesked

Antagningsbeskedet skickas ut i slutet av april och runt midsommar beroende på vilket examensprogram som du har sökt till inför höstens starter. För vårens starter av examensprogram kommer antagningsbeskedet i mitten av november.

Information om vad som gäller för respektive examensprogram och kort kurs finner du i yh-antagning.se.

Lycka till!

 

 


Vanliga frågor om ansökan och antagning

Om antagningsprocessen

Du kan endast bli antagen till en utbildning i taget på IHM Yrkeshögskola. Men det innebär inte att du blir struken från andra utbildningar som du har sökt.

Har du tackat ja till en utbildning står du fortfarande kvar som reserv på resterande utbildningar som du har sökt. Om du ångrar dig och vill tacka ja till en annan utbildning kommer du först behöva tacka nej till den du redan har tackat ja till.

För din egen skull kan det vara skönt att tänka till kring i vilken ordning du helst vill gå utbildningarna i förväg så du är beredd när antagningsbeskedet kommer.

Nej, tyvärr inte. Vi använder oss av urvalstest och maxpoängen varierar från år till år eftersom att innehållet i testet byts ut varje termin.

De flesta utbildningar har 35 platser. Utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer och den bygger på EQF (European Qualifications Framework dit flera europeiska länder är anslutna). SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. De flesta utbildningar inom yrkeshögskolan ligger på nivå 5, ett fåtal ligger på nivå 6. Här kan du läsa mer

Om behörighet

Till alla utbildningar krävs att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Exakt vad som ingår i en gymnasieexamen (eller motsvarande) beror på vilket år du gick gymnasiet. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Oavsett vilket år du har läst gymnasiet måste du uppfylla kraven i matematik 1, engelska 5 och svenska 1, eller motsvarande. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
  Här kan du läsa mer

När vi har gått igenom din ansökan återkopplar vi genom att skicka ett meddelande via yh-antagning.se. På grund av ett högt söktryck till en del utbildningar hinner vi inte återkoppla till alla innan sista kompletteringsdag. Läs därför noga förkunskapskraven. Om du är osäker på din behörighet ska du skicka in din ansökan så tidigt som möjligt för att öka chansen att vi ska hinna återkoppla innan sista kompletteringsdag.

Om du saknar en fullständig gymnasieexamen eller en kurs för särskild behörighet kan du bli behörig genom reell kompetens eller fri kvot. Du kan läsa mer om hur det går till att bli behörig på ett annat sätt än genom formella meriter.

Fri kvot innebär att du kan bli behörig trots att du saknar ett eller flera förkunskapskrav om vi gör bedömningen att du kan klara av utbildningen och därefter arbeta i det yrke som utbildningen leder till.

Vi kan tillsätta 20% av utbildningsplatserna med personer behöriga genom fri kvot, vi rekommenderar dig därför att försöka uppnå behörighet genom formella meriter eller reell kompetens.

Om du vill åberopa reell kompetens ska du skicka in ett formulär för reell kompetens. Ansök också i god tid så vi har möjlighet att återkoppla till dig om det är någonting som saknas.

Om reell kompetens

Det är hela din samlade erfarenhet oavsett hur du har fått den. Till exempel kan det vara arbetslivserfarenhet, erfarenhet från föreningsliv och fritidsintressen.

Vem kan ansöka med reell kompetens?

Fyll i kompetenskartläggnings-formuläret så utförligt det bara går. Här har vi försökt göra en guide. Beskriv dina arbetsuppgifter, både vad du har gjort men lägg extra krut på att beskriva hur du gjorde. Lägg gärna till ett eller flera exempel där du beskriver situationer som inte blev som det var tänkt och vad du gjorde för att lösa dessa. När du beskriver specifika situationer blir formuläret ett bedömningsbart underlag. Komplettera med eventuella intyg.

Hur ansöker jag med reell kompetens?

Det går inte att ge ett generellt svar. När du har skickat in ditt kompetenskartläggningsformulär tillsammans med bilagor kommer du att få återkoppling genom yh-antagning.se. Var så utförlig som du kan när du fyller i formuläret. Beskriv dina erfarenheter (tex. arbetsuppgifter) i detalj, både vad du gjorde men också hur. Läs gärna vår guide för att få hjälp på traven med exakt hur detaljerad du behöver vara. Ta gärna upp exempel då något inte blev som det var tänkt och hur du löste den situationen.

Om du har frågor om vad du ska tänka på rekommenderar vi att du bokar in ett rådgivningssamtal.

Om urval

Det är olika beroende på vilken utbildning som du har sökt. För alla utbildningar ger vi poäng beroende på betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5 (eller motsvarande om du du har läst under en annan gymnasiereform). I de flesta utbildningar har du även möjlighet att göra ett urvalsprov. För de utbildningar som det är krav på arbetslivserfarenhet får du poäng för den. Tex. beroende på hur många år du har arbetat men även det kan skilja sig åt mellan utbildningar. Mer detaljerad information får du när du skickar in din ansökan.

För de utbildningar som har arbetslivserfarenhet som förkunskapkskrav kan det vara meriterande med arbetslivserfarenhet. Mer information om hur urvalet går till hittar du på respektive utbildningssida och när du har lämnat in din ansökan på yh-antagning.se

Ingen hänsyn tas till meritpoäng eller högskoleprov. Först och främst måste du uppfylla behörighetskraven för den utbildningen du söker, därefter får du urvalspoäng för dina betyg i Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5. När du väl blivit behörig kommer du att få möjligheten att genomföra ett urvalstest där du kan samla på dig mer urvalspoäng. Ju mer urvalspoäng du har desto större chans till en plats på utbildningen. Resultatet på testet, samt poäng baserat på betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, ligger till grund för din urvalspoäng. I det fall två sökande får samma urvalspoäng väger urvalstestet tyngre och om det är lika poäng även där sker en automatisk lottning. För att öka din chans att få en plats på utbildningen rekommenderar vi dig att göra urvalstestet.

Om jag är antagen

IHM Business School skickar ut tidsplaner till antagna studerande i samband med välkomstbrevet inför utbildningsstart. Tidsplanen som finns med i välkomstbrevet kan användas till att söka CSN då terminsdatum/kurspoäng/terminspoäng finns med där. För frågor om studiemedel, kontakta CSN. IHM har ingen möjlighet att svara på frågor angående studiemedel. Mer information finner du via www.csn.se

När du ansöker om studiemedel anger du datum och poäng som finns i tidsplanen som finns i ”Information inför start” bland dina meddelanden i yh-antagning.se. I tidsplanen ser du också vilka veckor vi har uppehåll i utbildningen, vilket innebär att du då inte får någon utbetalning från CSN.

IHM registrerar dig som studerande första dagen varje termin och rapporterar studieresultat i slutet av varje termin.

För frågor om studiemedel, kontakta CSN. IHM har ingen möjlighet att svara på frågor angående
studiemedel. Mer information hittar du på CSN.

Kontaktinformation till din utbildningsledare, till dig som är antagen, finns i ”Information inför start” som du finner bland dina meddelanden i yh-antagning.se. IHM håller sommarstängt vecka 28-31 och våra utbildningsledare återkopplar därefter.

Vi skickar via e-post ut välkomstbrev med information om bland annat tidsplan och CSN-stöd. Om du har sökt en utbildning som startar till hösten kommer det ett välkomstbrev i slutet av juni. Om du sökt en utbildning som startar till våren kommer välkomstbrevet i mitten av december.

Om du är i behov av särskilt pedagogiskt stöd (t.ex. om du har dyslexi), kontakta din utbildningsledare så snart som möjligt. Vi bokar in en planeringstid där vi går igenom vilken typ av stöd som behövs för dina studier. Vi behöver ett intyg för att tillgodose dina behov. Detta sker vid uppstart av utbildningen.

All information inför utbildningsstarten såsom tidplan, schema och eventuell litteraturlista finner du i ”Information inför start” bland dina meddelanden i yh-antagning.se.

Eventuell kurslitteratur som används under utbildningen behöver du köpa själv. Om inget annat anges använder vi alltid den senaste upplagan. Se ”Information inför start” bland dina meddelanden i yh-antagning.se.

En egen bärbar dator med fungerande kamera och fungerade hörlurar rekommenderas då en del lektioner genomförs digitalt, men även när du arbetar tillsammans med andra i projektarbeten.

Om du inte kan närvara på introduktionen och upprop behöver du kontakta oss via mail, yh@ihm.se, för att bekräfta din plats. Om du inte kontaktar oss kommer du att förlora din plats!

Intyg om att du är studerande på IHM Business School får du digitalt på mail första veckan efter utbildningsstart. Intyget skickas från noreply@ihm.se. Detta intyg kan du använda för att bland annat ansöka om Mecenat. Inga intyg kommer att skickas ut innan utbildningsstart.

IHM förväntar sig att du deltar aktivt i utbildningen. Utbildningen är platsbunden och på heltid (40 timmar i veckan). (Undantag: Marknadskommunikatör, Public Bid Manager, Key Account Manager samt våra korta kurser. De är alla på distans och ibland på deltid. Se respektive utbildningssida). Inlärningen sker genom aktivt deltagande på lektionerna, dels i form av lärarens undervisning och dels genom grupparbeten och diskussioner. Övrig tid förväntas du lägga på självstudier, nätverkande, söka LIA och att genomföra moment av kunskapskontroller. Ditt deltagande i olika moment är en viktig del i IHM:s entreprenöriella pedagogik.

Om jag är reserv

Vi tar in reserver ca 3 veckor efter att utbildningen har startat. När utbildningen har startat har du bara en dag på dig att tacka ja till din plats. Se därför till att din mailadress är uppdaterad på yh-antagning.se.

Det är svårt att svara på. Det brukar röra på sig en hel del i reservlistorna. Du kan följa ditt reservnummer på din ansökan på yh-antagning.se.

Ja, det gör du.