Hoppa till innehåll
None None 03/23/2023, 12:11 46eae71a-230a-497d-afe3-256f6a6d6493
hero1

Ansökan & antagning

Här hittar du information om hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola, hur antagningsprocessen går till och viktiga datum att ha koll på.

Chefen för antagning på IHM Yrkeshögskola ger tips och svar om ansökningsprocessen.

Ansökan steg-för-steg

ansökan-antagning-v5a.png

Registrera ansökan

Ansökan registreras och lämnas in via den externa ansökningsportalen yh-antagning.se som du når genom ansök här-knappen på utbildningssidorna.

Säkerställ behörighet

Säkerställ att du uppfyller både den grundläggande behörigheten och eventuella särskilda förkunskapskrav. Förkunskapskrav för respektive utbildning hittar du på utbildningssidan. Saknar du behörighet kan du ansöka med reell kompetens. Här kan du läsa mer om betygstyper och vad som krävs för att uppnå behörighet. 

Skicka in ansökan

Kom ihåg att du behöver lämna in ansökan. Tips! Skicka in tidigt: Ju tidigare du skickar in desto större är chansen att vi hinner återkoppla innan sista kompletteringsdag. Vänta inte till sista veckan med att ansöka om du är osäker på din behörighet.

Genomför urvalstest

När vi behandlat din ansökan och du är behörig kan du anmäla dig till urvalstest. Urvalstestet är inte obligatoriskt men ökar din chans att bli antagen. För utbildningar med högt söktryck är det extra viktigt att göra urvalstest för att öka din chans att bli antagen.

OBS. Inget urvalstest genomförs på utbildningarna Agil Projektledare eller Key Account Manager.

Urvalstestet sker digitalt på distans. Urvalstestet består av frågor i svenska, matematik och engelska. Nivån motsvarar Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5. Testet ser likadant ut för alla sökande oavsett sökt utbildning. Den totala tiden för att genomföra urvalstestet är 75 minuter. 

Testet genomförst i den digitala provplattformen Dugga. När det finns bokningsbara tider får du en inbjudan i yh-antagning.se. En eller ett par dagar innan du ska skriva testet kommer du få instruktioner för Dugga och vad du ska tänka på, läs igenom dessa noga innan det är dags att skriva provet. Om du av någon anledning inte kan delta kom ihåg att avboka din tid. Därefter kan du boka en ny tid. Vi släpper nya tider vart efter det fylls på men det finns ett begränsat antal tillfällen, vänta därför inte för länge med att boka in dig. 

Om du vill förbereda dig inför testet finns det mängder av filmer på youtube där du kan repetera matematiken från gymnasiet. Du kan också titta på gamla högskoleprov. 

Resultatet på testet, samt poäng baserat på betyg aktuella för utbildningen, ligger till grund för din urvalspoäng. I det fall två sökande får samma urvalspoäng väger urvalstestet tyngre och om det är lika poäng även där sker en automatisk lottning. För att öka din chans att få en plats på utbildningen rekommenderar vi dig att göra urvalstestet.

Testresultatet är endast giltigt under aktuell ansökningsperiod på IHM Business School.

För våra korta utbildningar baseras innehållet på den utbildningen som du har sökt och det genomförst i Dugga precis som för våra långa yh-utbildningar. Mer information om urvalstesten kommer i yh-antagning.se efter att du har skickat in din ansökan. 

Kontakt

Tips! Håll koll på mailen: Det är viktigt att du håller dig uppdaterad via ansökningsportalen yh-antagning.se - det är här vi kommunicerar med dig. Säkerställ att mailadressen du registrerar när du ansöker är aktuell och att du läser meddelanden från oss. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss här.

Antagningsbesked

Antagningsbesked kommer i slutet av juni för starter i augusti och mitten av december för starter i januari.

Se alla korta YH-kurser

Kostnadsfria, på distans och halvfart

Se alla YH-utbildningar

Utbildningarna som hjälper dig vidare till drömjobbet!

Vanliga frågor & svar

Om antagningsprocessen

Spelar prioritering av utbildningarna någon roll?

Egentligen inte. Från och med hösten 2023 kommer du endast kunna bli antagen till en utbildning i taget på IHM Business School Yrkeshögskola. Men det innebär inte att du blir struken från andra utbildningar som du har sökt.

Har du tackat ja till en utbildning står du fortfarande kvar som reserv på resterande utbildningar som du har sökt. Om du ångrar dig och vill tacka ja till en annan utbildning kommer du först behöva tacka nej till den du redan har tackat ja till.

För din egen skull kan det vara skönt att tänka till kring i vilken ordning du helst vill gå utbildningarna i förväg så du är berädd när antagningsbeskedet kommer.

Har ni någon antagningsstatistik jag kan få se?

Nej, tyvärr inte. Vi använder oss av urvalstest och maxpoängen varierar från år till år eftersom att innehållet i testet byts ut varje termin.

Hur många platser är det på utbildningen?

En del utbildningar har 30 platser men de flesta har 35. Utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

Vad innebär SeQF 5?

SeQF är Sveriges referensram för kvalifikationer och den bygger på EQF (European Qualifications Framework dit flera europeiska länder är anslutna). SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. De flesta utbildningar inom yrkeshögskolan ligger på nivå 5, ett fåtal ligger på nivå 6. Här kan du läsa mer

Hur gör jag för att ansöka?

Om behörighet

Vad innebär grundläggande behörighet?

Till alla utbildningar krävs att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Exakt vad som ingår i en gymnasieexamen (eller motsvarande) beror på vilket år du gick gymnasiet. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Oavsett vilket år du har läst gymnasiet måste du uppfylla kraven i matematik 1, engelska 5 och svenska 1, eller motsvarande. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
    Här kan du läsa mer

hur vet jag om jag är behörig?

När vi har gått igenom din ansökan återkopplar vi genom att skicka ett meddelande via yh-antagning.se. På grund av ett högt söktryck till en del utbildningar hinner vi inte återkoppla till alla innan sista kompletteringsdag. Läs därför noga förkunskapskraven. Om du är osäker på din behörighet ska du skicka in din ansökan så tidigt som möjligt för att öka chansen att vi ska hinna återkoppla innan sista kompletteringsdag.

Jag saknar fullständigt betyg - hur gör jag?

Om du saknar en fullständig gymnasieexamen eller en kurs för särskild behörighet kan du bli behörig genom reell kompetens eller fri kvot. Du kan läsa mer om hur det går till att bli behörig på ett annat sätt än genom formella meriter.

Vad är fri kvot?

Fri kvot innebär att du kan bli behörig trots att du saknar ett eller flera förkunskapskrav om vi gör bedömningen att du kan klara av utbildningen och därefter arbeta i det yrke som utbildningen leder till.

Vi kan tillsätta 20% av utbildningsplatserna med personer behöriga genom fri kvot, vi rekommenderar dig därför att försöka uppnå behörighet genom formella meriter eller reell kompetens.

Om du vill åberopa reell kompetens ska du skicka in ett formulär för reell kompetens. Ansök också i god tid så vi har möjlighet att återkoppla till dig om det är någonting som saknas.

Om reell kompetens

Vad innebär reell kompetens?

Det är hela din samlade erfarenhet oavsett hur du har fått den. Till exempel kan det vara arbetslivserfarenhet, erfarenhet från föreningsliv och fritidsintressen.

Vem kan ansöka med reell kompetens?

Hur fyller jag i formuläret för reell kompetens?

Fyll i kompetenskartläggnings-formuläret så utförligt det bara går. Här har vi försökt göra en guide. Beskriv dina arbetsuppgifter, både vad du har gjort men lägg extra krut på att beskriva hur du gjorde. Lägg gärna till ett eller flera exempel där du beskriver situationer som inte blev som det var tänkt och vad du gjorde för att lösa dessa. När du beskriver specifika situationer blir formuläret ett bedömningsbart underlag. Komplettera med eventuella intyg.

Hur ansöker jag med reell kompetens?

Räcker min reella kompetens?

Det går inte att ge ett generellt svar. När du har skickat in ditt kompetenskartläggningsformulär tillsammans med bilagor kommer du att få återkoppling genom yh-antagning.se. Var så utförlig som du kan när du fyller i formuläret. Beskriv dina erfarenheter (tex. arbetsuppgifter) i detalj, både vad du gjorde men också hur. Läs gärna vår guide för att få hjälp på traven med exakt hur detaljerad du behöver vara. Ta gärna upp exempel då något inte blev som det var tänkt och hur du löste den situationen.

Om du har frågor om vad du ska tänka på rekommenderar vi att du bokar in ett rådgivningssamtal.

Om urval

Hur fungerar urvalsprocessen?

Det är olika beroende på vilken utbildning som du har sökt. För alla utbildningar ger vi poäng beroende på betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5 (eller motsvarande om du du har läst under en annan gymnasiereform). I de flesta utbildningar har du även möjlighet att göra ett urvalsprov. För de utbildningar som det är krav på arbetslivserfarenhet får du poäng för den. Tex. beroende på hur många år du har arbetat men även det kan skilja sig åt mellan utbildningar. Mer detaljerad information får du när du skickar in din ansökan.

Är arbetslivserfarenhet meriterande i urvalet?

För de utbildningar som har arbetslivserfarenhet som förkunskapkskrav kan det vara meriterande med arbetslivserfarenhet. Mer information om hur urvalet går till hittar du på respektive utbildningssida och när du har lämnat in din ansökan på yh-antagning.se

Använder ni meritpoäng från gymnasiet?

Ingen hänsyn tas till meritpoäng eller högskoleprov. Först och främst måste du uppfylla behörighetskraven för den utbildningen du söker, därefter får du urvalspoäng för dina betyg i Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5. När du väl blivit behörig kommer du att få möjligheten att genomföra ett urvalstest där du kan samla på dig mer urvalspoäng. Ju mer urvalspoäng du har desto större chans till en plats på utbildningen. Resultatet på testet, samt poäng baserat på betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, ligger till grund för din urvalspoäng. I det fall två sökande får samma urvalspoäng väger urvalstestet tyngre och om det är lika poäng även där sker en automatisk lottning. För att öka din chans att få en plats på utbildningen rekommenderar vi dig att göra urvalstestet.

Hur går urvalstestet till?

Behöver jag vara nervös inför urvalstestet?

Om jag är antagen

När får jag mer information om min utbildning?

Vi skickar via e-post ut välkomsbrev med information om bland annat tidsplan och CSN-stöd. Om du har sökt en utbildning som startar till hösten kommer det ett välkomstbrev i slutet av juni. Om du har sökt en utbildning som startar till våren kommer välkomstbrevet i mitten av december.

CSN och tidsplan

IHM Business School skickar ut tidsplaner till antagna studerande i samband med välkomstbrevet inför utbildningsstart. Tidsplanen som finns med i välkomstbrevet kan användas till att söka CSN då terminsdatum/kurspoäng/terminspoäng finns med där. För frågor om studiemedel, kontakta CSN. IHM har ingen möjlighet att svara på frågor angående studiemedel. Mer information finner du via www.csn.se

Om jag är reserv

Hur länge tar ni in reserver?

Vi tar in reserver ca 3 veckor efter att utbildningen har startat. När utbildningen har startat har du bara en dag på dig att tacka ja till din plats. Se därför till att din mailadress är uppdaterad på yh-antagning.se.

Jag har reservplats x - kommer jag att komma in?

Det är svårt att svara på. Det brukar röra på sig en hel del i reservlistorna. Du kan följa ditt reservnummer på din ansökan på yh-antagning.se.

Behåller jag min reservplats på mitt förstaval när jag tackar ja till en plats?

Ja, det gör du.

Alla YH-utbildningar

Plats

Visar utbildningar

Filtreringen du har gjort gav tyvärr inget resultat

Ämne
Utbildning
Plats
Format
Längd
Utbildningsstart

Customer Data Developer

80 veckor  |  Heltid

Konceptutvecklare event & besöksnäring

80 veckor  |  Heltid

Affärsutveckling Unified Commerce

Kurser
12 veckor  |  Heltid

Konceptutveckling digitala & hållbara event

Kurser
28 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

E-commerce Logistiker

80 veckor  |  Heltid

Digital Marketing Specialist

80 veckor  |  Heltid

Hållbarhet inom e-handel

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Hållbar affärsutveckling inom besöksnäringen

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Account Manager B2B

80 veckor  |  Heltid

Key Account Manager

80 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

International Account Manager

80 veckor  |  Heltid

E-Commerce Supply & Demand Chain

Kurser
16 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digitalisering och hållbarhet inom redovisning

Kurser
12 veckor  |  Deltid

Datadriven innehållsstrategi

Kurser
10 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Hållbarhetsdriven kommunikation B2C

Kurser
10 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Social Commerce

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Customer Experience Specialist

84 veckor  |  Heltid

Ekonomi- & redovisningskonsult

80 veckor  |  Heltid

Data Storytelling & Visualization

Kurser
16 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Revenue Management för besöksnäringen

Kurser
20 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Affärstödjande hållbarhetsanalys

Kurser
16 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

E-Commerce B2B

Kurser
28 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digital & Social Selling

Kurser
16 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Innovation och hållbar omställning

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digital Analytics Specialist

83 veckor  |  Heltid

AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling

Kurser
16 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digitalisering och hållbarhet inom HR

Kurser
24 veckor  |  Deltid

Visual Merchandiser - Unified Commerce

80 veckor  |  Heltid

Public Bid Manager

80 veckor  |  Heltid

Customer Insights & Engagement

Kurser
13 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Agil projektledare

90 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Martech & Inbound Marketing

Kurser
14 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Cirkulär affärsutveckling

Kurser
  |  Deltid / Parallellt med jobb

Customer Experience Management

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Account Manager Digital Solutions

80 veckor  |  Heltid

E-commerce Manager

80 veckor  |  Heltid

Marketplace E-commerce

Kurser
12 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Marknadskommunikatör - digitala medier

  |  Heltid

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.