Sök in till IHM med din reella kompetens

Reell kompetens är en individs samlade kompetens oberoende av var, när och hur den har utvecklats. Vid alla IHM:s YH-utbildningar kan du söka in med din reella kompetens om du inte når upp till de grundläggande kunskapskraven.

På IHM Business School erbjuder vi en väg, utöver gymnasiebetyg, för att bli behörig till våra YH-utbildningar. Om du saknar formella meriter kan du styrka dessa kunskaper genom att hänvisa till exempelvis yrkeserfarenhet, föreningsengagemang eller volontärarbete. Du gör detta genom att åberopa reell kompetens i din ansökan och fylla i vårt kompetenskartläggningsformulär. Det är dock viktigt att vara noggrann så att underlaget blir bedömningsbart. Här följer en guide från våra antagningskoordinatorer som hjälper dig att synliggöra din reella kompetens och bli behörig för IHM.

Ladda ner formulär

Det första du gör är att ladda ner och fylla i vårt kompetenskartläggnings-formulär som du hittar här. Utan detta formulär kan vi inte bedöma din reella kompetens. När du laddat ner detta formulär är det dags att börja fundera på vad som ska stå i formuläret.

Tänk brett

Du bör tänka brett för att få med all tidigare erfarenhet. Fokusera på vad som kan motsvara de meriter som du saknar samt beskriv utförligt hela din erfarenhet. Det behöver inte bara handla om arbetslivserfarenhet, längre utlandsvistelser kan användas för att styrka din kompetens inom engelska. Även engagemang i föreningsliv kan bli en relevant del av vår bedömning.

Var detaljerad

Försök hitta specifika händelser eller uppgifter du hanterat som gör att du lärt dig dessa kunskaper, desto fler detaljer du får med desto bättre. Om du har arbetat som kassabiträde så kanske inte det i sig styrker reell kompetens i engelska, men om butiken du jobbade i låg i London eller vid ett universitet med många utbytesstudenter så finns det en helt annan grund för att förklara dig som behörig. Var alltså noggrann med vad du vill lyfta fram som din reella kompetens eftersom vi endast kan göra en bedömning baserat på det som framkommer i formuläret.

Om du får avslag på din ansökan av reell kompetens beror det, i de flesta fall, på att du inte har varit tillräckligt detaljerad i din beskrivning av dina erfarenheter.

Ladda upp formulär i din ansökan

Sist, men inte minst är det dags att ladda upp kompetenskartläggningsformuläret till din ansökan på yh-antagning.se. Sådär, du är klar! Vi på IHM kommer att återkoppla till dig via yh-antagning.se om du blivit behörig.

Om du vill ha ytterligare hjälp med att fylla i formuläret kan du höra av dig med dina frågor här.

Lycka till!