Hoppa till innehåll
None None 09/05/2023, 08:58 8f6575ad-f778-4c77-b8b5-af603dd9c255
hero1

Sök in till IHM med din reella kompetens

Reell kompetens är en individs samlade kompetens oberoende av var, när och hur den har utvecklats. Vid alla IHM:s YH-utbildningar kan du söka in med din reella kompetens om du inte når upp till de grundläggande kunskapskraven.

På IHM Business School erbjuder vi en väg, utöver gymnasiebetyg, för att bli behörig till våra YH-utbildningar. Om du saknar formella meriter kan du styrka dessa kunskaper genom att hänvisa till exempelvis yrkeserfarenhet, föreningsengagemang eller volontärarbete. Du gör detta genom att åberopa reell kompetens i din ansökan. Det är dock viktigt att vara noggrann så att underlaget blir bedömningsbart och alla intyg blir korrekta. Här följer en guide från våra antagningskoordinatorer som hjälper dig att synliggöra din reella kompetens och bli behörig för IHM.

Ladda ner formulär

Det första du gör är att ladda ner och fylla i vårt kompetenskartläggnings-formulär som du hittar här. Utan detta formulär kan vi inte bedöma din reella kompetens, oavsett hur många arbetsintyg du laddar upp. När du laddat ner detta formulär är det dags att börja fundera på vad som ska stå i formuläret.

Tänk brett

Du bör tänka brett för att få med all tidigare erfarenhet. Fokusera inte på att försöka motsvara de meriter du saknar utan beskriv istället hela din erfarenhet och beskriv den utförligt. Ta med både det som du gjorde dagligen, men även arbetsuppgifter där du behövde kliva in och ta extra ansvar. Det behöver inte bara handla om arbetslivserfarenhet, längre utlandsvistelser kan användas för att styrka din kompetens inom engelska. Även engagemang i föreningsliv kan bli en relevant del av vår bedömning.

Var detaljerad

Försök hitta specifika händelser eller uppgifter du hanterat som gör att du lärt dig dessa kunskaper, desto fler detaljer du får med desto bättre. Om du har arbetat som kassabiträde så kanske inte det i sig styrker reell kompetens i engelska, men om butiken du jobbade i låg i London eller vid ett universitet med många utbytesstudenter så finns det en helt annan grund för att förklara dig som behörig. Var alltså noggrann med vad du vill lyfta fram som din reella kompetens eftersom att vi endast kan göra en bedömning baserat på det som framkommer i formuläret.

Men exakt hur detaljerad ska jag vara?

Om tex. arbetsuppgiften bestod i att brygga kaffe i en kaffebryggare, beskriv då utförligt alla steg:
- Jag börjar med att mäta upp vatten baserat på hur många koppar jag vill brygga.
- Därefter tar jag fram ett kaffefilter och sätter på sin plats.
- Jag mäter upp antal mått kaffe baserat på mängden vatten och häller i filtret.
- Jag ställer tillbaka kaffekannan på sin plats och slutligen trycker jag igång kaffebryggaren för att bryggningen ska starta.

Situationer som skulle kunna gå fel är om du har glömt stoppa i kontakten, kaffefiltret hamnar på sned så att kaffepulver rinner ner i det färdiga kaffet eller att kannan inte står rätt så att kaffet rinner utanför. Här skulle du också kunna lägga till att vissa personer tyckte om sitt kaffe starkare och då la du till en extra skopa kaffe. Eller hur fel det blev när du bryggde extra starkt kaffe till personer som tycker om svagt kaffe. Hur löste du det?

Att dels kunna beskriva vad som har gått fel och hur du har löst det visar på att erfarenheten är självupplevd och det ger i sin tur ett bedömningsbart kompetenskartläggningsformulär.

För att ytterligare fördjupa innehållet i kartläggningen beskriv också varför du utförde din arbetsuppgift.

Om du får avslag på din ansökan av reell kompetens beror det, i de flesta fall, på att du inte har varit tillräckligt detaljerad.

Samla in intyg

När du fyllt i kompetenskartläggningsformuläret är det dags att börja samla intyg som styrker dina uppgifter. Detta kan exempelvis vara en ett arbetsintyg, ett lönebesked, ett diplom från avslutade studier i utlandet, eller ett intyg från en förening.

Ladda upp formulär

Sist, men inte minst är det dags att ladda upp kompetenskartläggningsformuläret tillsammans med alla intygen som styrker din reella kompetens. Sådär, du är klar! Vi på IHM kommer att återkoppla till dig via yh-antagning.se om du blivit behörig.

Om du vill ha ytterligare hjälp med att fylla i formuläret kan du höra av dig med dina frågor här.

Lycka till!