Titta närmare på innehållet i Business Executive Degree

IHM Business Executive Degree består av fyra olika utbildningsmoment - men varje del kan också läsas självständigt. Titta närmare på vilken typ av kunskap utbildningarna erbjuder via våra provlektioner.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/regular-cta-blocks/bm-provlektion-580x420.jpg

Provlektion i Business Management

Följ med in på en lektion i Business Management och se hur du kan utveckla din förståelse för affärsmässiga resultat.

Se provlektionen här
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/bf/bf-pp-bild-till-regular-block-580x420.jpg

Provlektion i Business Finance

Få ett smakprov på Business Finance via en provlektion tillsammans med läraren och finansexperten Anna Wallin.

Se provlektionen här
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/gms/gms-pp-bild-till-regular-block-580x420.jpg

Provlektion i Growth & Marketing Strategy

Ta del av grunderna i utbildningen Growth & Marketing Strategy och se om kunskapsinnehåll, upplägg och framtida resultat speglar din ambitionsnivå.

Se provlektionen här
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/bf/smm-pp-bild-till-regular-block-580x420.jpg

Provlektion i Sales & Marketing Management

Få du en grundläggande beskrivning av vilka marknads- och säljstrategier som driver försäljningen, hur produkt och erbjudande kan kopplas samman.

Se provlektionen här
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/vs/vs-pp-bild-till-regular-block-580x420-2.jpg

Provlektion i Verksamhetsstyrning

Få insikt i vilka mål, styrformer och typ av arbetsorganisation som gör en verksamhet effektiv med hänsyn till kundnytta och resursanvändning.

Se provlektionen här
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/proj/proj-pp-bild-till-regular-block-580x420-2.jpg

Provlektion i Projektledning

Lär dig leda projekt med stöd av relevanta projektmetoder (både traditionella och agila) och få bättre koll på förarbete, genomförande och analys.

Se provlektionen här

Hur når jag en Business Executive Degree?

För att nå en Business Executive Degree läser du fyra halvårslånga terminer.

Studierna inleds med det obligatoriska programmet Business Management, följt av två specialiserade program som du själv väljer. Det avslutande programmet Strategic Business Development är också obligatoriskt och där sätter du dina kunskaper på prov i ett skarpt business-case.

VÄLJ DIN INRIKTNING ELLER EN FRISTÅENDE KURS

Här kan du börja utforska vilken inriktning som passar dig. Upplägget av programmet är utformat efter tre olika roller: Business Manager, Sales and Marketing Manager och Business Development Manager.

Termin 2 & 3

(Du väljer två valfria kurser)
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/kontakt/vill-du-veta-mer-1000x500.jpg

Vill du veta mer om Business Executive Degree?

Ta kontakt med en rådgivare här

Mer inspiration

Här bjuder vi på tips för att du ska bli vassare i din roll redan nu. Du kan också testa dina kunskaper inom affärskunskap och se inom vilka fält du har störst utvecklingspotential.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/degree/testa_affarskunskaper.png

Testa dina affärskunskaper

Ta några minuter för IHM:s affärstest och få en tydligare bild över din professionella nivå inom konsten att utveckla affärer.

Till testet
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/degree/hur-bra-forhandlar-du_2.png

Hur bra förhandlar du?

Den som är mest förberedd i en förhandling har ett stort försprång. Här kommer fem tips på hur du kan bli en bättre förhandlare

Ta del av tipsen nu
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/sbd/prova-pa-bf-regular-1080x800.jpg

Vilka är affärsmodellens fem komponenter?

I detta webinar får du en inblick i affärsmodellens fem komponenter samt några extra ledtrådar för att få grepp om vad lönsamhet innebär.

Till Michael Engströms webinar
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/degree/varfor-ska-kunden-valja-dig.png

Varför ska kunden välja dig?

Mycket av den information kunden vill ha finns ju att söka på nätet. Vad ska du då tillföra för att bli vald när det är dags att handla? 

5 tips för kundpåverkan
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/degree/skriv-en-affarsplan.png

Skriv en komplett affärsplan

Affärsplanen är en beskrivning av hur en affärsidé kan översättas till ett genomförande - här blir du guidad steg för steg så du inte missar något.

Ladda ner guiden