Business Finance

Räkna med ansvar
14 tillfällen | Deltid / Parallellt med jobb
Ta välbedömda affärsbeslut
Bemästra ekonomiska termer
Fördjupa ditt ekonomiska ansvar
Redovisning, kalkylering, finansiell planering och ekonomistyrning får stora finansiella konsekvenser. I utbildningen Business Finance lär du dig förstå och hantera alla de ekonomiska faktorer som påverkar en affärsverksamhet och dess resultat.

Säkra ekonomisk förståelse

När du ansvarar för det ekonomiska resultatet i en organisation så förutsätter det att du har en djup förståelse för alla finansiella mål och hur de ska nås inom era ekonomiska ramar. Denna komplexa, men nödvändiga kompetens är avgörande för all typ av affärsverksamhet.

Business Finance är utbildningen för dig som är i, eller på väg in i, en ledande ekonomisk ansvarsposition - och ger dig förmågan att tryggt och effektivt hantera finansiell styrning utifrån direktiven från en styrelse eller företagsledning.

Resultat efter utbildningen

 • Du kan självständigt kontrollera den finansiella styrningen av en affärsmässig verksamhet.
 • Du kan utifrån företagets finansiella mål och affärsmodell skapa, implementera och kontinuerligt revidera en plan för verksamhetens ekonomiska styrning.
 • Du kan analysera och bedöma olika affärs- och verksamhetsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk.
 • Du kan analysera, bedöma och hantera de komplexa frågeställningar och målkonflikter som uppkommer i arbetet med organisationens affärs- och verksamhetsplanering.

Så genomförs Business Finance

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna. Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Utbildningsmoment

I den här delen lära du dig hur affärsmodellen och verksamheten återspeglas i den ekonomiska redovisningen och hur ägare och kreditgivare bedömer företagets prestationer utifrån den informationen.

Vi fokuserar på vad det kostar att finansiera företagets tillgångar och vilka konsekvenser det får för företagets finansiella mål. Här är det viktigt att ta reda på vilken lönsamhet som krävs för att ägarna och kreditgivarna har förtroende för affärsverksamheten. Från styrelsens synvinkel är kraven som uttrycks i de finansiella målen en restriktion som det måste tas särskild hänsyn till när företagsledningen gör strategiska och taktiska affärsval i verksamheten.

 • Företagets ekonomiska raånpporter
 • Resultat- och produktkalkylering
 • Kapitalbindning och finansiering
 • Kapitalkostnad och riskanalys
 • Investeringskalkylering
 • Finansiell planering
 • Målstyrning och analys av affärsvalens genomförbarhet

I det här momentet utvecklar du din förmåga att påverka utformningen av olika organisatoriska styrmedel. När du ska hantera den finansiella styrningen av verksamheten ställs du inför olika målkonflikter som till exempel prioriteringen mellan volymtillväxt och vinstmarginal.

Redovisningen och kalkyleringen kan då användas för att underlätta hanteringen av dessa målkonflikter. Med rätt styrning och uppföljning blir det lättare för medarbetare och chefer att fatta finansiellt hållbara beslut i verksamheten.

Som affärs- och verksamhetsansvarig måste du själv kunna ställa krav på hur finansiella nyckeltal, kalkyler och den interna redovisningen ska vara utformade för att underlätta din hantering av målkonflikterna i verksamheten.

Om du ensidigt överlåter ansvaret för verksamhetsstyrningen till ekonomispecialisterna, är risken stor att de interna redovisningsrapporterna och kalkyleringsunderlagen blir ett självändamål och inte medel för att säkra verksamhetens överlevnad och utveckling.

 • Styrmodell och ansvarsfördelning
 • Prestationsmätning
 • Styrprocessen och hantering av målkonflikter

I den avslutande delen av utbildningen har du i grupp med andra deltagare möjligheten att skapa ett finansiellt underbyggt business case för ett affärs- eller verksamhetsutvecklingsprojekt.

I detta business case konkretiserar du effektmålet för ett projekt i lönsamhetstermer (krav på intäkter, kostnader och kapital) och i operativa termer (kvalité, tid, utjämning av flöden etc.). När du preciserat effektmålet utvärderar du de tänkbara lösningarnas finansiella konsekvenser och risker för uppdragsgivaren.

Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget som utlöst behovet av projektet
 • Identifiera och precisera effektmålet
 • Utvärdera olika handlingsalternativ/lösningar för projektets genomförande
 • Rekommendera vilka handlingsalternativ/lösningar som bäst infriar de finansiella målen
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
https://www.ihm.se/globalassets/kontakta-oss/utb-parallellt-med-jobb/radgivare/prova-pa-bf-regular-1080x800.jpg

Prova Business Finance

Ta del av en utbildnings upplägg och kunskapsinnehåll och se om det passar din professionella situation och fortsatta utveckling.

Till provlektionen

Sagt om Business Finance

Martin Söderqvist

VD Rollerboys

Eftersom jag älskar att räkna var Business Finance det självklara valet för mig. Utbildningen ställde höga krav, det var ett riktigt tufft studietempo som gav en djup inblick i balans- och resultaträkningar, kassaflödesmodeller och nuvärdeskalkyler. Kunskap jag tagit med mig och använder varje dag i min roll som VD.

Adam Palm

CEO, M.A.D Group international

Sedan jag började på IHM har mitt företag gått från att omsätta 4 miljoner kronor till imponerande 20 miljoner kronor. Dessutom har vi lyckats öka lönsamheten från 10% till 18%, och vårt kassaflöde har förbättrats avsevärt. Detta skulle inte ha varit möjligt utan den gedigna utbildning och vägledning jag har fått här. Jag vill särskilt tacka min lärare Christina Lemark för hennes engagemang och kompetens. Hennes insiktsfulla undervisning och råd har verkligen hjälpt mig att förstå och tillämpa affärsstrategier på ett effektivt sätt. Christina, du är verkligen en förebild och en inspiration.

Niclas Janzén

CEO, Hydropool Sverige

"Kursen Business Finance var en fortsättning på min läranderesa. Med något minskade förväntningar jämfört med Business Management-kursen, gav jag mig in i studierna med en öppen inställning. Som butiksägare var jag initialt osäker på hur jag skulle kunna applicera kursens innehåll i min verksamhet. Dock ledde kursen till en oväntad möjlighet, att jag och en ny bekantskap från IHM köpte upp min leverantörs verksamhet. Detta strategiska drag omvandlade min karriär; jag gick från att vara butiksägare till att bli importör och distributör. Det var en dröm som tidigare känts ouppnåelig, särskilt efter tidigare avslag från banken. Men med en fast grund från IHM, väl förberedda planer och stöd från nya kontakter, lyckades vi."

Marvin Pastor

Konsult, Ramböll Management Consulting

I Business Finance lärde jag mig ekonomistyrning och hur ekonomin är en central del som påverkar alla delar av en organisation. Allt från investeringskalkyler till kassaflödesanalyser. Till viss del påminde det mig om ekonomistudierna på Universitetet, men jag hade nu möjlighet att relatera kunskapen till min vardag och kunde använda den i praktiken.

PIM-PIM JOHANSSON

Pim Pim Ace Management

Även om jag drev mitt företag, Pim Pim Ace Management, redan innan utbildningen är jag nu medveten om den affärsmässiga biten på ett helt annat sätt och har kunnat strukturera upp min verksamhet. Att kunna sätta rätt pris på mina tjänster är något jag har nytta av dagligen, liksom många andra kunskaper från skolan. Jag har dessutom fått ett brett nätverk med många nya kontakter, både affärsmässigt och för att få råd och stöd.

Plats & Startdatum

Stockholm
10 september 2024
Distans
10 oktober 2024

Avgift

69 900 kr (ink moms för privatperson, exkl moms för företag)
Anmälningsavgift: 2500 kr.

Delbetala räntefritt i 24 månader

Delbetalning: 2913 kr/mån
Administrativ avgift: 35 kr/mån
Startavgift: 495 kr

Läs mer

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan. tid för självstudier och projektarbete tillkommer

Examen

Utbildningen kan läsas fristående eller som en del av Executive Degree.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Melodie von Sass

Direkt: 031-3352075
Växel: 020-024 00 24
Mail: melodie.vonsass@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Vanliga frågor och svar

16 tillfällen, 1 pass i veckan. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete, totalt ca 10-12 tim/vecka. Utbildningsavgift: 69 900 kr. Är det din första IHM-utbildning, tillkommer en registreringsavgift på 2.500 kr. Litteratur ingår!

2-3 års arbetslivserfarenhet är nödvändigt för att du ska ha och kunna bidra med erfarenheter från arbetslivet. Den stora utväxlingen med att plugga på IHM får du genom att tillämpa dina kunskaper i jobbet, använda modellerna och se hur de funkar i praktiken.
Om du inte använt matte sedan gymnasiet finns det grundläggande övningar att tillgå när du börjar. Många upplever detta som ett bra stöd inför studierna.
Vi stämmer av kunskaper, erfarenheter och förväntningar med alla våra deltagare i ett telefonsamtal eller personligt möte på 30 min – 1 tim.
Ja, under förutsättning att utbildningen är relevant för din roll. Fråga din ekonomiavdelning om du är osäker.

Det finns olika sätt att lösa finansieringen.
Ungefär 30% av våra deltagare finansierar privat. Via vår samarbetspartner Vasa Kredit har du möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt i upp till 36 månader.
Om ditt företag vill hjälpa dig framåt, kan de ofta erbjuda en utbildningspott på x antal kronor, och på IHM kan vi sedan dela upp fakturan mellan arbetsgivaren och dig.
Andra deltagare får hjälp med finansieringen från sitt företag i form av det löneväxling, det innebär att företaget lägger ut pengar för utbildningen och att ni kommer överens om en lönereduktion som avbetalning. Det är en uppgörelse mellan dig och företag.
Läs mer om vad löneväxling innebär på skatteverkets hemsida.

Anmäl dig så fort som möjligt. En månad före kursstart får du ett välkomstmail med info om hur du beställer hem litteraturen. Sen är det bara att sätta igång.
|
69 900 SEKexkl moms