Hoppa till innehåll

YH-utbildning Business Finance

Kan du hantera den finansiella styrning du utsätts för och ta ansvar för det ekonomiska resultatet? Lär dig behärska de ekonomiska faktorerna som skapar förutsättningarna för lönsamhet, finansiering och tillväxt.

Business Finance

Nytt pris på denna utbildning från den 1/7.

Passa på att anmäla dig till höstens start redan nu. Från och med den 1/7 är det nya priset 64.900 kronor

as-158933755-960x480.jpgFör vem?

Utbildningen Business Finance riktar sig till dig som har, eller som är på väg att få, ansvar för ekonomiska resultat och poster inom en affärsrörelse. En befattningsnivå som förutsätter att du har förståelse för innebörden av företagets finansiella mål och på vilka sätt de möter företagets ekonomiska ramar.

För att känna dig trygg i en rollen behöver du uppdaterade kunskaper och färdigheter inom redovisning, kalkylering, finansiell planering och ekonomistyrning. Du behöver också kunna hantera finansiell styrning utifrån direktiv från styrelse och företagsledning, samt fatta beslut därefter. Sammanfattningsvis behöver du kunna behärska alla faktorer som lägger grunden till och bygger vidare mot en finansiellt hållbar verksamhet - på kort och lång sikt.

IHM Business School går igenom alla delarna som krävs av din position och säkrar din ekonomiska förståelse av affären.

Detaljerad information

 • Ort och startdatum

  • Stockholm, 2021-09-07
  • Distans, 2021-10-14
  • Göteborg, 2022-02-01
  • Stockholm, 2022-02-08

Planerad start i Malmö: våren 2022

 • Omfattning

  • 14 tillfällen, ett pass i veckan.
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten
 • Avgift

  • Utbildningsavgift . 59 900 kr*
  • Anmälningsavgift 2 500 kr*
  • Litteratur ingår
  • *Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Utbildningen ger dig kompetens att självständigt kunna hantera och påverka den finansiella styrningen av verksamheten som utgår från styrelse och företagsledning.
 • Du lär dig att, utifrån företagets finansiella mål och valda affärsmodell, skapa en relevant inriktning på verksamhetens ekonomiska styrning och finansiella planering.
 • Du lär dig analysera och bedöma olika affärs- och verksamhetsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för organisationen.
 • Du lär dig att, utifrån ett helhetsperspektiv på företagets finansiella styrning, analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och målkonflikter som uppkommer i arbetet med organisationens affärs- och verksamhetsplanering.
 • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Kursmoment

Utbildningen IHM Business Finance omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget hos ett företag som strävar efter att infria kravet på en lönsam och finansiellt hållbar verksamhet. Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Ekonomisk analys av olika affärsval och verksamhetens finansiella planering

Delkvalifikation 2 - Utformning av ekonomistyrning

Delkvalifikation 3 – Utformning av ett business case i samband med ett affärs- eller verksamhetsutvecklingsprojekt


Delkvalifikation 1 – Ekonomisk analys av olika affärsval och verksamhetens finansiella planering

I denna delkvalifikation får du lära dig hur affärsmodellen och verksamheten återspeglas i den ekonomiska redovisningen och hur ägare och kreditgivare bedömer företagets prestationer utifrån den informationen. Vi fokuserar på vad det kostar att finansiera företagets tillgångar och vilka konsekvenser det får för företagets finansiella mål. Den väsentliga frågan är vilken lönsamhet som krävs för att ägarna och kreditgivarna inte ska tappa förtroendet för affärsverksamheten. Ur styrelsens synvinkel är därför kraven som uttrycks i de finansiella målen en restriktion som särskilt måste beaktas när företagsledningen gör strategiska och taktiska affärsval i verksamheten.

 • Företagets ekonomiska rapporter
 • Resultat- och produktkalkylering
 • Kapitalbindning och finansiering
 • Kapitalkostnad och riskanalys
 • Investeringskalkylering
 • Finansiell planering
 • Målstyrning och analys affärsvalens genomförbarhet

Delkvalifikation 2-Utformning av ekonomistyrning

I den här delen av programmet kommer du att få utveckla din förmåga att påverka utformningen av olika organisatoriska styrmedel. När du ska hantera den finansiella styrningen av verksamheten ställs du inför olika målkonflikter som t ex prioriteringen mellan volymtillväxt och vinstmarginal. Redovisningen och kalkyleringen kan då användas för att underlätta hanteringen av dessa målkonflikter. Med rätt styrning och uppföljning blir det lättare för medarbetare och chefer att fatta finansiellt hållbara beslut i verksamheten. Som affärs- och verksamhetsansvarig måste du dock själv kunna ställa krav på hur finansiella nyckeltal, kalkyler och den interna redovisningen ska vara utformade för att underlätta din hantering av målkonflikterna i verksamheten. Om du ensidigt överlåter ansvaret för verksamhetsstyrningen till ekonomispecialisterna, är risken stor att de interna redovisningsrapporterna och kalkyleringsunderlagen blir ett självändamål och inte medel för att säkra verksamhetens överlevnad och utveckling.

 • Styrmodell och ansvarsfördelning
 • Prestationsmätning
 • Styrprocessen och hantering av målkonflikter

Delkvalifikation 3 – Utformning av ett business case i samband med ett affärs- eller verksamhetsutvecklingsprojekt

I den här avslutande delen av utbildningen så kommer du tillsammans med en grupp av deltagare få möjlighet skapa ett finansiellt underbyggt business case för ett affärs- eller verksamhetsutvecklingsprojekt. Det innebär att du får konkretisera effektmålet för ett projekt i lönsamhetstermer (krav på intäkter, kostnader och kapital) och i operativa termer (kvalitet, tid, utjämning av flöden etc). När du preciserat effektmålet ska du utvärdera de tänkbara lösningarnas finansiella konsekvenser och risker för uppdragsgivaren.

Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget som utlöst behovet av projektet
 • Identifiera och precisera effektmålet
 • Utvärdera olika handlingsalternativ/lösningar för projektets genomförande
 • Rekommendera vilka handlingsalternativ/lösningar som bäst infriar de finansiella målen
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt.
image

Hitta något du inte visste att du sökte

Att dela med sig av kunskap ligger i IHM:s DNA. I vårt kunskapsnätverk pågår hela tiden möten mellan människor, innovationer och nya sanningar - idéer som vi gärna vill sprida vidare. Därför bjuder vi regelbundet in till prova-på-lektioner, inspirationsseminarier, föreläsningar online och nätverksträffar.

Vad är du nyfiken på? Sök bland våra events och boka upp din kalender.

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
59.900 kr
(exkl. moms)

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Lägg i varukorgen Lägg i varukorgen

Kontaktuppgifter till Elisabet Ek

Roll: Utbildningsrådgivare Malmö/Syd

Telefon: 040-601 23 08

image

Webinar: Så stresstestar du resultat och kassaflöde

Webinar: Hur vet du om ett resultat är bra eller inte? Vad händer om resultatet inte blir som du har tänkt dig? Ta del av det uppskattade webinaret där vi stresstestar ett business case och tittar på vilka faktorer som påverkar resultat, kassaflöde och finansieringsbehov

image

Intervju Anna Wallin: Det annorlunda är det som skapar utveckling

Alla vi som lär ut på Business Finance reflekterar över hur beslut inom en organisation påverkar investeringar, lönsamhet med mera.

 • Hur påverkar våra affärsval avkastningen?
 • Vad krävs för att genomföra olika affärsval?
 • Vad behöver vi förstå för att kunna fatta affärsmässiga beslut?

Testa dina affärskunskaper

Sätt dina kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och organisation på prov! Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla för att ta nästa steg?

Vad är ditt nästa steg?

Boka rådgivning via telefon eller eller ett fysiskt möte

Relaterade utbildningar

Marknadsföring

Business Management

Parallellt med jobb, 16 tillfällen

Management & strategi

Verksamhetsstyrning

Parallellt med jobb - nu även på distans, 14 tillfällen

Management & strategi

Strategic Business Development

Parallellt med jobb

;