Hoppa till innehåll
None None 06/20/2023, 07:17 8d5451de-3be3-487e-9518-5a8b934d5110
hero1
Alla utbildningar/

Business Finance

Räkna med ansvar

Redovisning, kalkylering, finansiell planering och ekonomistyrning får stora finansiella konsekvenser. I utbildningen Business Finance lär du dig förstå och hantera alla de ekonomiska faktorer som påverkar en affärsverksamhet och dess resultat.

Säkra ekonomisk förståelse

När du har ansvar för det ekonomiska resultatet förutsätter det att du har förståelse för företagets finansiella mål och på vilka sätt de möter era ekonomiska ramar.

Business Finance säkrar din ekonomiska förståelse av affären och gör att du kan hantera finansiell styrning utifrån en styrelse eller företagslednings direktiv, och fatta beslut därefter.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan självständigt hantera och påverka den finansiella styrningen av en affärsmässig verksamhet
 • Du kan utifrån företagets finansiella mål och affärsmodell skapa en relevant inriktning för verksamhetens ekonomiska styrning
 • Du kan analysera och bedöma olika affärs- och verksamhetsprojekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk
 • Du kan analysera, bedöma och hantera de komplexa frågeställningar och målkonflikter som uppkommer i arbetet med organisationens affärs- och verksamhetsplanering
 • Du är ett steg närmare en Business Executive Degree

 

SÅ GÅR DET TILL 

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

 

image

Ledarskap med inspiration från musikens värld

I detta webinar delar Josef Beltzikoff, kör- och orkesterchef vid Sveriges Radio, med sig av sina bästa tips till ett framgångsrikt ledarskap

 

Anmälan

Betala direkt:
Summa:
69 900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

 • 7 mars 2024
 • 12 oktober 2023

Göteborg

 • 6 februari 2024

Marknadsekonom DIHM byter namn till Business Executive Degree

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SEQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå

Avgift

Utbildningsavgift 69 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinansiering är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Delbetala med Wasa Kredit

Tillsammans med Wasa Kredit kan vi erbjuda dig möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt.

Läs mer om Wasa kredit

Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna mig för mer information kring denna eller någon annan av våra utbildningar

Alexandrak-hedström-rund-transparent-500x500.png

Alexsandra Hedström
Utbildningsrådgivare

Direkt: 08 - 657 00 06
Växel: 0200 - 24 00 24
E-post: alexsandra.hedstrom@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Kursmoment

Business Finance omfattar tre delkvalifikationer:

Ekonomisk analys 

I den här delen lära du dig hur affärsmodellen och verksamheten återspeglas i den ekonomiska redovisningen och hur ägare och kreditgivare bedömer företagets prestationer utifrån den informationen.

Vi fokuserar på vad det kostar att finansiera företagets tillgångar och vilka konsekvenser det får för företagets finansiella mål. Här är det viktigt att ta reda på vilken lönsamhet som krävs för att ägarna och kreditgivarna har förtroende för affärsverksamheten. Ur styrelsens synvinkel är kraven som uttrycks i de finansiella målen en restriktion som särskilt måste tas hänsyn till när företagsledningen gör strategiska och taktiska affärsval i verksamheten.

 • Företagets ekonomiska rapporter
 • Resultat- och produktkalkylering
 • Kapitalbindning och finansiering
 • Kapitalkostnad och riskanalys
 • Investeringskalkylering
 • Finansiell planering
 • Målstyrning och analys affärsvalens genomförbarhet

Utformning av ekonomistyrning 

I det här momentet utvecklar du din förmåga att påverka utformningen av olika organisatoriska styrmedel. När du ska hantera den finansiella styrningen av verksamheten ställs du inför olika målkonflikter som till exempel prioriteringen mellan volymtillväxt och vinstmarginal.

Redovisningen och kalkyleringen kan då användas för att underlätta hanteringen av dessa målkonflikter. Med rätt styrning och uppföljning blir det lättare för medarbetare och chefer att fatta finansiellt hållbara beslut i verksamheten.

Som affärs- och verksamhetsansvarig måste du själv kunna ställa krav på hur finansiella nyckeltal, kalkyler och den interna redovisningen ska vara utformade för att underlätta din hantering av målkonflikterna i verksamheten.

Om du ensidigt överlåter ansvaret för verksamhetsstyrningen till ekonomispecialisterna, är risken stor att de interna redovisningsrapporterna och kalkyleringsunderlagen blir ett självändamål och inte medel för att säkra verksamhetens överlevnad och utveckling.

 • Styrmodell och ansvarsfördelning
 • Prestationsmätning
 • Styrprocessen och hantering av målkonflikter

Business Case

I den avslutande delen av utbildningen har du i grupp med andra deltagare möjligheten att skapa ett finansiellt underbyggt business case för ett affärs- eller verksamhetsutvecklingsprojekt.

I det konkretiserar du effektmålet för ett projekt i lönsamhetstermer (krav på intäkter, kostnader och kapital) och i operativa termer (kvalité, tid, utjämning av flöden etc.). När du preciserat effektmålet utvärderar du de tänkbara lösningarnas finansiella konsekvenser och risker för uppdragsgivaren.

Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma nuläget som utlöst behovet av projektet
 • Identifiera och precisera effektmålet
 • Utvärdera olika handlingsalternativ/lösningar för projektets genomförande
 • Rekommendera vilka handlingsalternativ/lösningar som bäst infriar de finansiella målen
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
image

Testa dina affärskunskaper

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla? Med IHM:s affärstest får du en klar bild över din professionella nivå inom konsten att utveckla affärer.

Sagt om Business Finance

Kontaktuppgifter till PIM-PIM JOHANSSON

Roll: Pim Pim Ace Management

Även om jag drev mitt företag, Pim Pim Ace Management, redan innan utbildningen är jag nu medveten om den affärsmässiga biten på ett helt annat sätt och har kunnat strukturera upp min verksamhet. Att kunna sätta rätt pris på mina tjänster är något jag har nytta av dagligen, liksom många andra kunskaper från skolan. Jag har dessutom fått ett brett nätverk med många nya kontakter, både affärsmässigt och för att få råd och stöd.

Kontaktuppgifter till MARVIN PASTOR

Roll: Konsult, Ramböll Management Consulting

I Business Finance lärde jag mig ekonomistyrning och hur ekonomin är en central del som påverkar alla delar av en organisation. Allt från investeringskalkyler till kassaflödesanalyser. Till viss del påminde det mig om ekonomistudierna på Universitetet, men jag hade nu möjlighet att relatera kunskapen till min vardag och kunde använda den i praktiken.

Kontaktuppgifter till Anna Wallin

Roll: Lärare på Business Finance

Alltför många investerar i utbildningar och ser sedan inte resultat på hemmaplan i organisationen. För mig är det viktigt att deltagarna får en aha-upplevelse av användbarheten som presenteras.

image

IHM Update

Nyheter, artiklar, utbildningar och kompetensutveckling, affärsmässiga tips och tricks - Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före.

Har du fler frågor?

Vill vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image
image

Vanliga frågor och svar

Vi har filmat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professional - inkluderat specifika frågeställningar kring Business Executive-utbildningarna.

image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

 

Relaterade utbildningar

Business Management

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Verksamhetsstyrning

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Strategic Business Development

Program
  |  Deltid / Parallellt med jobb