Hoppa till innehåll
Event

Prova på Business Management

Datum:
9 augusti 2021, kl 11:30
Ort:
Online

Vad är det som gör att vissa företag blir mer framgångsrika än andra trots att de agerar på samma marknad, mot samma kunder med ungefär samma förutsättningar? Vad gör egentligen de som lyckas både idag och i framtiden? Välkommen att prova på och inspireras av IHM Business Management.

Event

Prova på Business Finance

Datum:
10 augusti 2021, kl 12:00
Ort:
Online

Inget bolag eller organisation har gått oberörd ur pandemin 2020-2021. För de allra flesta har det varit en tuff tid där lönsamheten eller ens överlevnad fått försvaras med näbbar och klor. För andra har pandemin inneburit ett uppsving i omsättning och lönsamhet. Nu ser vi ljuset i tunneln men hur kommer det att se ut efter pandemin?

Event

Hållbart ledarskap

Datum:
17 augusti 2021, kl 11:30
Ort:
Online

Dagens förändringstakt kräver ett nytt ledarskap! Idag är digitaliseringen i våra företag ett faktum och det enda du kan vara säker på är oavbruten förändring. Förändring kan göra dig allt från osäker till nyfiken. Det gör också att varje bransch möter nya hot och nya möjligheter. Välkommen att få ett smakprov ur vår utbildning Hållbart Ledarskap.

Event

Brand positioning – Så får du varumärket att lyfta

Datum:
19 augusti 2021, kl 12:00
Ort:
Online

Varumärkespositionering blir allt viktigare inom strategisk marknadsföring. Hög ”mental marknadsandel” är lika viktigt som hög ”Share of search” om du vill påverka efterfrågan. Calle Peyron ger dig en prova på-lektion i IHM Growth & Marketing Strategy där han delar med sig av 20 års erfarenhet av varumärkesstrategiskt arbete blandat med ny forskning i ämnet.

Event

Hur driver vi framgångsrikt företag från ett ledarperspektiv?

Datum:
20 augusti 2021, kl 11:30
Ort:
Online

Att leda en verksamhet handlar inte enbart om budget, tidsplan och organisationsscheman. Det handlar främst om att leda människor som tillsammans ska nå gemensamma mål. Välkommen till en spännande provlektion där du får inblick i vad som krävs av dig för lyckas i rollen som chef eller företagsledare när det gäller att få dina medarbetare att prestera.

Event

Sales & Marketing Management - påverka genom försäljning och ledarskap

Datum:
20 augusti 2021, kl 12:00
Ort:
Online

Sälj- och marknadsavdelningar som jobbar i silos får allt svårare att nå sina mål. Men hur bygger man då en effektiv och väl synkad marknads- och säljorganisation som fungerar i praktiken? Välkommen att lära och inspireras av Sales & Marketing Management – utbildningen för dig som vill jobba mer effektivt och pricksäkert med marknadskommunikation och försäljning.

Event

KAM - lönsamma samarbeten som stärker konkurrenskraften

Datum:
25 augusti 2021, kl 11:30
Ort:
Online

Idag finns en tydlig strävan både från kund- och leverantörsföretag att fördjupa sitt samarbete med ett fåtal aktörer. Men vad krävs för att nå dit? Vad baserar jag valet av vem som kan vara nyckelkund på? Välkommen att prova på IHM Key Account Management. Du får en inblick i hur du kan utveckla din förmåga att på ett planerat och professionellt sätt etablera och utveckla affärssamarbeten.

Event

Varför lyckas vissa säljchefer bättre än andra?

Datum:
27 augusti 2021, kl 10:00
Ort:
Online

Vad skiljer en framgångsrik säljorganisation från en medelmåttig?Vilken roll har en säljledande chef? Och hur kan du skapa en säljande kultur? Välkommen till ett webinar som handlar om hur du som säljledande chef kan påverka affären till ett än bättre resultat.

Event

Hur lyckas du agera förebild när du leder genom andra chefer?

Datum:
27 augusti 2021, kl 11:30
Ort:
Online

Att leda genom andra chefer kräver fokus på andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. På IHM har vi under flera år utvecklat ledare som leder genom andra chefer där vi använder forskningsbaserade och beprövade metoder och verktyg som ger bekräftat resultat på sista raden. Välkommen att prova på Strategisk Ledning.

Event

Social Content Selling

Datum:
30 augusti 2021, kl 11:30
Ort:
Online

För att för-påverka kunden och få den dit du vill krävs det att du som säljare känner till vilka påverkansprinciper du kan använda. Dessa påverkans-principer är framtagna med den senaste hjärnforskningen och några av dem kommer att delges under eventet. Välkommen att lära dig mer om säljarens utmaningar i en digital affärsmiljö.

Event

Situationsanpassat ledarskap

Datum:
2 september 2021, kl 11:30
Ort:
Online

Nu pratar man mycket om att leda på distans. För att lyckas med denna position så krävs ännu tydligare kommunikation om vad som bör göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. Den situationsanpassade modellen hjälper detta arbete betydligt, det handlar om att vi alla måste bli bättre på att vara här och nu. Varmt välkommen att prova på Personligt ledarskap.

Event

Prova på Business Management - det finansiella perspektivet

Datum:
7 september 2021, kl 11:30
Ort:
Online

Vad är det som gör att vissa företag blir mer framgångsrika än andra trots att de agerar på samma marknad, mot samma kunder med ungefär samma förutsättningar? Vad gör egentligen de som lyckas både idag och i framtiden? Välkommen att prova på och inspireras av IHM Business Management.