Strategic Business Development

Sista klivet till Business Executive Degree
Deltid / Parallellt med jobb
Skarpt affärsutvecklingsprojekt
Bli en professionell affärsutvecklare
Sista steget till Business Executive Degree
IHM Strategic Business Development riktar sig till dig som har läst tre terminer på IHM och är eller är på väg in i en roll där du har ett ansvar för att skapa en ny eller utveckla en befintlig affärsverksamhet på kund- eller organisationsnivå.

EXAMINERA DIG SOM PROFESSIONELL AFFÄRSUTVECKLARE

Strategic Business Development fokuserar på att ge dig metoderna för att leda ett affärsutvecklingsprojekt på högsta professionella nivå. Under utbildningen genomför alla deltagare ett praktiskt business case under verkliga förhållanden - med vägledning av IHM:s handledare.

Det avslutande examinationsmomentet kan jämföras med din uppkörning som professionell affärsutvecklare - och slutför din Business Executive Degree (förutsatt att de grundläggande delmomenten i studiegången är avslutade).

Utbildningens läranderesultat leder även till kvalifikationsnivå 6 inom SeQF.

Resultat efter utbildningen

Du får nya verktyg och perspektiv som du kommer att ha stor användning av i allt arbete där en verklig kundinsikt ska omsättas till bättre resultat inom produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, kommunikation och försäljning. En verktygslåda med metoder och arbetssätt för att lösa problem och utmaningar som annars kostar mycket tid och resurser i verkliga affärs- och erbjudandeutvecklingsprojekt.

Utbildningsmoment

I den första delen får du utveckla din förmåga att värdera en affärs- utmaning som utlöser behovet av ett affärsutvecklingsprojekt och skapa inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram. Den nya eller befintliga affärsmöjlighet som du då identifierar blir sedan utgångspunkt för den problembeskrivning som bestämmer affärsutvecklingsprojektets syfte och mål.

För att projektet ska kunna nå sitt mål är det centralt att förstå det kundbehov som ligger till grund för affärsmöjligheten. Det handlar om att på djupet förstå vad kunden vill ha utfört och vad kunden är beredd att betala för den tjänsten.

 • Nulägesanalys av ett företag för att prioritera framtida affärsmöjligheter
 • Att bestämma kundbehovet som ligger till grund för den valda affärsmöjligheten
 • Metoder för att utforska kundbehovet och kundvärdet

I den andra delen av programmet får du utveckla din förmåga att självständigt identifiera och formulera de affärsmässigt hållbara handlingsalternativ/lösningar som sedan du testar och utvärderar i affärsutvecklingsprojektet.

Det handlar om att identifiera vad som är mest attraktivt och vad som bäst matchar organisationens förmåga. Du får också utveckla din förmåga att kritiskt kunna granska den arbetsmetod och informationsinsamling som används för att genomföra tester och utvärderingar.

 • Från kundbehov till pris- & produktlösning
 • Go-to-market strategier
 • Beskrivning av olika affärsmöjligheters potential och ekonomiska värde

I den tredje delen av programmet får du utveckla din förmåga att analysera och bedöma om den lösning du kommit fram till är genomförbar i den aktuella organisationen med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter. Du får också utveckla din färdighet att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera handlingsalternativ.

 • Organisatoriska hinder och utmaningar
 • Utformning av genomförandeplan och ”business case”
 • Affärsmässig prövning av genomförbarheten

I den avslutande delkvalifikation får du tillsammans med andra deltagare i grupp utveckla er förmåga att självständigt leda interna och externa affärsutvecklingsprojekt för en extern uppdragsgivare.

Du får möjlighet att testa och stärka din förmåga att hantera den komplexitet som uppstår i den här typen av projekt, allt från människor med olika intressen, prioriteringar samt de drivkrafter som verkar inom och utanför uppdrags- givarens organisation.

 • Uppdragsbeskrivning och projektplan
 • Utvärdering av handlingsalternativ/lösningar
 • Genomförandeplan och ”business case”
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/sbd/affarsutvecklingsprojekt-regular-cta-1080x800-jpeg-7.jpg

BEHÖVER DITT FÖRETAG HJÄLP MED EN AFFÄRSUTMANING?

Under Strategic Business Development söker våra deltagare ett affärsutvecklingsprojekt från ett externt företag. Projektet är ett examinerade moment för deras professionella förmåga och de lägger i genomsnitt 750 timmar på uppdraget.

Läs mer om hur du anmäler ditt företag här

Plats & Startdatum

Stockholm
21 augusti 2024
Distans
15 oktober 2024

Avgift

69 900 kr (ink moms för privatperson, exkl moms för företag)
Anmälningsavgift: 2500 kr.

Delbetala räntefritt i 24 månader

Delbetalning: 2913 kr/mån
Administrativ avgift: 35 kr/mån
Startavgift: 495 kr

Läs mer

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan. tid för självstudier och projektarbete tillkommer

Examen

Utbildningen kan läsas fristående eller som en del av Executive Degree.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Melodie von Sass

Direkt: 031-3352075
Växel: 020-024 00 24
Mail: melodie.vonsass@ihm.se

Karin Lundberg

Marknadschef, Scorettgruppen

Sista delen mot min examen och jag ser helheten och förstår affärsmannaskapet på ett djupare sätt, och min insikt på det kommersiella planet har blivit betydligt större. Det som verkligen fyller mig med stolthet är inte bara diplomet i sig, utan även de många värdefulla människor jag har träffat längs vägen. Genom dessa möten har jag haft möjlighet att delta i otaliga timmars intressanta och givande diskussioner. Tillsammans har vi brunnit för att utvecklas och utmana oss själva, och detta gemensamma engagemang har verkligen berikat min resa. Jag ser fram emot framtiden med stor entusiasm, redo att tillämpa den kunskap och insikt jag har fått under min tid som student!

Jonnie Levin

Business Area Manager, GA Lindberg

Kronan på allt slit under resan till att nå min Business Executive Degree. Det är viktigt att avsätta mycket tid till denna sista kurs, då den kräver väldigt mycket tid och eget arbete. Det var så otroligt roligt att knyta samman alla kunskaper som man samlat på sig genom åren och använda den på ett riktigt företag i ett business case. När man får diplomet på en fin galamiddag känner man sig stolt, för denna sista kurs är ingen enkel kurs, den är den klart svåraste och mest krävande kursen av de alla. Men precis som alla andra kurser så har stödet från lärarna, kurskamraterna och för denna kurs, mentorerna, varit fantastiskt. Efter avslutad kurs blev jag befordrad av mitt företag till Business Area Manager.

|
69 900 SEKexkl moms