Hoppa till innehåll
None None 03/15/2023, 15:40 2ac13605-b7a8-43fe-b8f2-d9b752864a96
hero1
Alla utbildningar/

Strategic Business Development

IHM Strategic Business Development riktar sig till dig som har läst tre terminer på IHM och är eller är på väg in i en roll där du har ett ansvar för att skapa en ny eller utveckla en befintlig affärsverksamhet på kund- eller organisationsnivå.

Sista steget på vägen mot professionell affärsutveckling

Strategic Business Development fokuserar på att ge dig metoderna för att leda ett affärsutvecklingsprojekt på högsta professionella nivå. Under utbildningen genomför alla deltagare ett praktiskt business case under verkliga förhållanden - med vägledning av IHM:s handledare. Det avslutande examinationsmomentet kan jämföras med din uppkörning som professionell affärsutvecklare - och certifierar dig som marknadsekonom DIHM (förutsatt att de grundläggande delmomenten i studiegången är avslutade).

Utbildningens läranderesultat leder även till en kvalifikation på SeQF 6 nivå.

Resultat efter utbildningen

Du får nya verktyg och perspektiv som du kommer att ha stor användning av i allt arbete där en verklig kundinsikt ska omsättas till bättre resultat inom produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, kommunikation och försäljning. En verktygslåda med metoder och arbetssätt för att lösa problem och utmaningar som annars kostar mycket tid och resurser i verkliga affärs- och erbjudandeutvecklingsprojekt.

Anmälan

Betala direkt:
Summa:
64.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

 • 11 april 2023

Göteborg

 • 22 augusti 2023

Stockholm

 • 23 augusti 2023

Förkunskaper

Detta är sista steget för att få en DIHM-examen.

Du som har läst tre terminslånga program på IHM är behörig

Avgift

Utbildningsavgift 64 900 kr

Delbetalning

Vill du delbetala din utbildning?

Läs mer om Wasa kredit

Kontakta gärna mig

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till den utbildning som bäst matchar dina behov.

Alexandrak-hedström-rund-transparent-500x500.png

Alexsandra Hedström
Utbildningsrådgivare

Telefon: 08-657 00 06
E-post: alexsandra.hedstrom@ihm.se

Kursmoment

IHM Strategic Business Development består av fyra delkvalifikationer

1: Modellering av en ny affär

 

I den första delen får du utveckla din förmåga att värdera en affärs- utmaning som utlöser behovet av ett affärsutvecklingsprojekt och skapa inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram. Den nya eller befintliga affärsmöjlighet som du då identifierar blir sedan utgångspunkt för den problembeskrivning som bestämmer affärsutvecklingsprojektets syfte och mål.

För att projektet ska kunna nå sitt mål är det centralt att förstå det kundbehov som ligger till grund för affärsmöjligheten. Det handlar om att på djupet förstå vad kunden vill ha utfört och vad kunden är beredd att betala för den tjänsten.

 • Nulägesanalys av ett företag för att prioritera framtida affärsmöjligheter
 • Att bestämma kundbehovet som ligger till grund för den valda affärsmöjligheten
 • Metoder för att utforska kundbehovet och kundvärdet

2: Go-to-Market

 

I den andra delen av programmet får du utveckla din förmåga att självständigt identifiera och formulera de affärsmässigt hållbara handlingsalternativ/lösningar som sedan du testar och utvärderar i affärsutvecklingsprojektet.

Det handlar om att identifiera vad som är mest attraktivt och vad som bäst matchar organisationens förmåga. Du får också utveckla din förmåga att kritiskt kunna granska den arbetsmetod och informationsinsamling som används för att genomföra tester och utvärderingar.

 • Från kundbehov till pris- & produktlösning
 • Go-to-market strategier
 • Beskrivning av olika affärsmöjligheters potential och ekonomiska värde

3: Implementering av en ny affär

 

I den tredje delen av programmet får du utveckla din förmåga att analysera och bedöma om den lösning du kommit fram till är genomförbar i den aktuella organisationen med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter. Du får också utveckla din färdighet att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera handlingsalternativ.

 • Organisatoriska hinder och utmaningar
 • Utformning av genomförandeplan och ”business case”
 • Affärsmässig prövning av genomförbarheten

4: Skarpt affärsutvecklingsprojekt

 

I den avslutande delkvalifikation får du tillsammans med andra deltagare i grupp utveckla er förmåga att självständigt leda interna och externa affärsutvecklingsprojekt för en extern uppdragsgivare.

Du får möjlighet att testa och stärka din förmåga att hantera den komplexitet som uppstår i den här typen av projekt, allt från människor med olika intressen, prioriteringar samt de drivkrafter som verkar inom och utanför uppdrags- givarens organisation.

 • Uppdragsbeskrivning och projektplan
 • Utvärdering av handlingsalternativ/lösningar
 • Genomförandeplan och ”business case”
image

10 saker bra ledare gör

Det finns inte en vinnande ledarstil men det finns i alla fall saker man ska göra som vi vet ger effekt. Här följer 10 tips till ett bättre ledarskap.

Har du några frågor?

image
image

Vanliga frågor och svar

Vi har filmat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professional - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna.

image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.