Hoppa till innehåll
None None 03/22/2023, 14:38 c12922de-4a92-4a84-90dd-0cb9a37f2774
hero1
Alla utbildningar/

Sales & Marketing Management

Hur ska sälj- och marknadsarbetet utformas för att framkalla optimerad försäljning, kännedom och kundlojalitet genom hela kundresan. Nå förståelsen med Sales & Management Strategi - för dig som har eller på väg in i en ledande roll inom företagets marknads- eller säljavdelning.

Frontbild-produktsida-SMM-1200x800.jpg

Koppla samman er marknadsstrategi

Målet för utbildningen är att skapa och förstå hur man applicerar en marknads- och försäljningsstrategi för din organisation som driver konvertering och är affärsmässigt hållbar. Vägen dit  stakas ut via djup förståelsen kring hur påverkan fungerar i praktiken i enlighet med modern påverkansteori.


RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Förståelse för styrning av marknads- och säljaktiviteter utifrån marknad och organisationen 
 • Förståelse för mänsklig påverkan vilket är grundläggande för  marknads- och försäljningsfunktionens arbete och resultat.
 • Förståelse för de medie- och försäljningskanaler som marknads- och försäljningsfunktionen kan använda sig av
 • Praktisk förmåga i att styra verksamhetsprocessen gentemot efterfrågan på företagets utbud.
 • Förståelse för att fatta, analysera och utvärdera taktiska beslut kring påverkansinsatser.
 • Förståelse för de juridiska och etiska överväganden som är nödvändiga i arbetet med mänsklig påverkan.
 • Ett steg närmare en Marknadsekonom DIHM-examen

SÅ GÅR DET TILL 

Metoden bakom utbildningen bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.  

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och lärare hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att prova din kompetens. 

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom filminslag och online-övningar som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.   

Nyfiken på våra kortare kurser inom digital marknadsföring?

Vi har nya, både strategiska och operativa utbildningar inom digital marknadsföring

Anmälan

Betala direkt:
Summa:
64.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

 • 28 september 2023

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen kl. 13.00-17.00.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SeQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå

Avgift

Utbildningsavgift 64 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Delbetalning

Vill du delbetala din utbildning?

Läs mer om Wasa kredit

Jag svarar gärna på dina frågor

Elisabet-ek-rund-transparent-500x500.png

Elisabet Ek- Utbildningsrådgivare

Telefon: 040-601 23 08
E-post: elisabet.ek@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Kursmoment

1. Val av taktik och operativ styrning

 

I den första delen lär du dig hur företagets marknadsstrategi och taktiska affärsutmaningar bestämmer inriktningen på den operativa styrningen av de påverkansinsatser som marknads- och säljfunktionen ansvarar för.

Med utgångspunkt från kundens resa mot ett köp, valda mediekanaler och utfallet av föregående periods insatser lär du dig identifiera och bedöma omständigheterna på marknaden och i organisationen som främjar och motverkar förutsättningar att nå försäljningsmålen.

Dina iakttagelser och slutsatser är utgångspunkt för valet av inriktning på den operativa styrningen av marknads- och säljaktiviteterna inför kommande period.

 • Ledning och styrning av marknads- och säljfunktionen
 • Hur påverkan bör utformas för att ge effekt
 • Resurser och kanaler för påverkan
 • Juridik och etik kring köp, marknadskommunikation och försäljningsarbete
 • Nuläge och val av taktisk inriktning

2. Utformning av påverkan och operativ styrning

 

I den andra delen utvecklas din förmåga att utforma påverkansinsatser och den operativa styrningen beroende på olika sammanhang och taktiska situationer. Du möter olika praktiska situationer inom B2B och B2C där du lär dig hantera både utformning av påverkansinsatserna och den operativa styrningen.

Du utvecklar din förmåga att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför organisationen. Vid genomförandet av den operativa styrningen ställs du inför olika mål- och intressekonflikter som du i din roll som ledare inom marknads- och säljfunktionen måste kunna hantera.

 • Arbetssätt för att samordna sälj- och marknadsorganisationen i arbetet med att takta försäljningen
 • Utformning av påverkan och arbetssätt när du säljer ett produktvarumärke via ett distributionsled
 • Utformning av påverkan och arbetssätt när du säljer i en fysisk eller digital butik
 • Utformning av påverkan och arbetssätt vid komplex försäljning B2B
 • Utmaningar i den operativa styrningen av sälj- och marknadsorganisationen

3. Inriktning på taktik och den operativ styrning

 

I den avslutande delen av utbildningen utforskar du i grupp med andra deltagare en taktisk affärsutmaning i ett företag och utifrån dina iakttagelser bestämmer du inriktningen på påverkansinsatserna och den operativa styrningen.

Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma det taktiska nuläget i företagets sälj- och marknadsfunktion
 • Identifiera och precisera den taktiska affärsutmaningen
 • Utvärdera handlingsalternativ för olika påverkansinsatser
 • Rekommendera inriktning på den operativa styrningen
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
image

Testa dina affärskunskaper

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla? Med IHM:s affärstest får du en klar bild över din professionella nivå inom konsten att utveckla affärer.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Testa oss genom att ladda ner en provlektion. Bästa sättet att själv bedöma om innehållet passar dig

Fler röster om Sales and Marketing Management

Kontaktuppgifter till Maria Tell

Roll: Kundansvarig, Bauer Media

Sales and Marketing Management är den mest kreativa utbildningen som jag gått på IHM där jag lärt mig otroligt mycket från både modeller och workshops med övriga deltagare. För mig var det naturligt att välja denna utbildningen då jag varje dag jobbar med både försäljning och marknadsföring ut till kunder och samarbetspartners, och genom allt innehåll ser jag nu på ett tydligare sätt hur allt hänger samman, med olika påverkansinsatser beroende på vart du är i köpresan. Det jag lärde mig varje vecka på utbildningen kunde jag direkt använda mig av i mitt dagliga arbete, internt och ute hos kunderna.

Kontaktuppgifter till André Geiverz

Roll: Account Manager, OKQ8

När jag genomförde min marknadsekonomutbildning hos IHM valde jag att prioritera utbildningar som gav mig kunskaper ur både ett strategiskt och taktiskt perspektiv. När jag var klar med utbildningen Growth & Marketing Strategy föll valet naturligt på Sales & Marketing Strategy. Utbildningen gav mig insikter och verktyg för att effektivt kunna göra åtgärder och prioriteringar i den operativa driften för att kunna förbättra resultatet ur ett kortare perspektiv. Dessa kunskaper är värdefulla då de flesta arbetsplatser vill utveckla sina resultat i linje med företagets strategiska inriktning, men inom ramen för den budget och tillgängliga resurser som finns.

Kontaktuppgifter till Jonas Wallén

Roll: Försäljningschef Varbi

För mig var det väldigt nyttigt att lära mig mer om att identifiera, analysera och utvärdera de taktiska besluten kring insatser för påverkan. Det har gjort att jag blivit mycket bättre på att tänka långsiktigt och strukturerat kring besluten som tas. Det var även väldigt intressant att lära sig mer om de juridiska aspekterna i marknadsarbetet. Jag har nytta av det varje vecka och läser ofta i litteraturen.

Kontaktuppgifter till Mia Flygring

Roll: Chef Volvo Cars Business School

Trots stora förändringar i kundernas köpresa fortsätter många företag att arbeta som de alltid gjort, med separata sälj- och marknadsorganisationer. För att göra skillnad och få ett annat resultat krävs en gemensam struktur, nya arbetssätt och processer. Alla behöver dela samma värderingar och synsätt om vad som är orsak och verkan i de marknads- och säljaktiviteter man väljer att satsa på. Det handlar också om samsyn kring vilka effekter som kan uppnås via varumärkesbyggande respektive säljaktiverande åtgärder.


SMM - Petra.jpg

Hör Petra berätta om sina erfarenheter av utbildningen

image

IHM Update

Nyheter, artiklar, utbildningar och kompetensutveckling, affärsmässiga tips och tricks - Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före.

Har du fler frågor?

Vi vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image
image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

 

Relaterade utbildningar

Business Management

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Growth & Marketing Strategy

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb