Hoppa till innehåll

YH-utbildning Sales & Marketing Management

Varför är vissa bättre än andra på att driva företagets försäljning? Lär dig metoder och arbetssätt för hur marknads- och säljfunktionen kan driva försäljning genom effektiv påverkan.

Sales & Marketing Management

Nyhet! Nu kan du läsa Sales and Marketing Management på distans - samma utbildning fast i nytt format.


För vem?

För dig som vill utveckla din förmåga att styra och leda marknads- och säljfunktionens gemensamma påverkansinsatser. IHM Sales & Marketing Management riktar sig till dig som har, eller siktar på en ledande roll inom företagets marknads- och/eller försäljningsfunktion. En befattningsnivå som förutsätter en djup förståelse för hur mänsklig påverkan fungerar, och för hur arbetet inom marknads- och säljfunktionen måste utformas för att åstadkomma försäljning från period till period.


För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen behöver du utveckla dina kunskaper och färdigheter inom metoder för mänsklig påverkan. Modern påverkansteori ger en tydlig vägledning om hur marknads- och säljavdelningarnas insatser ska utformas för att åstadkomma de kommunikationseffekter som leder till försäljning.

För att skapa en sammanhållen, effektiv och konsekvent genomförd marknads- och säljtaktik, behöver du stärka din förmåga att ge marknads- och säljaktiviteterna en operativ styrning som snabbt och flexibelt kan omprövas i takt med att omständigheterna förändras från period till period. En marknads- och säljtaktik som driver försäljningen och är affärsmässigt hållbar.

Detaljerad information

 • Ort och startdatum

  • Göteborg, 2021-09-01
  • Distans, 2021-09-23
 • Omfattning

  • 14 tillfällen
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten
 • Avgift

  • Utbildningsavgift: 59 900:-*

   Anmälningsavgift: 2 500:-*

   *Vid privatfinans är priset inkl. moms.
   Vid företagsfinans tillkommer moms.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du får en helhetssyn på det arbete, inom både B2C och B2B, som krävs inom marknads- och försäljningsfunktionen för att takta försäljningen från period till period under verksamhetsåret.
 • Du får djup kunskap om de teorier och tekniker för mänsklig påverkan som är grunden för de kommunikations- och försäljningseffekter som marknads- och säljfunktionen kan åstadkomma.
 • Du får kunskap om logiken i de medie- och försäljningskanaler som marknads- och försäljningsfunktionen kan använda sig av
 • Du lär dig leda och styra verksamhetsprocessen som genererar efterfrågan på företagets utbud från period till period och snabbt kunna hantera avvikelser i förhållande till förväntad prestation.
 • Du får färdighet att identifiera, analysera och utvärdera de taktiska beslut kring påverkansinsatser som periodvis behöver fattas inom ramen för de uppdrag, resurser och mål som företagsledningen tilldelat marknads- och försäljningsfunktionen.
 • Du får kunskap om de juridiska och etiska överväganden som är nödvändiga i arbetet med mänsklig påverkan.
 • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Kursmoment

Utbildningen IHM Sales & Marketing Management omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation. Det sker i sammanhanget av ett företag som strävar efter att uppnå en jämn och förutsägbar efterfrågan på sitt utbud i en verklighet där kunderna konsumerar innehåll i en kombination av online och offline medier samt köper från flera olika typer av försäljningskanaler.

Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Val av taktisk inriktning och operativ styrning

Delkvalifikation 2 - Utformning av påverkan och operativ styrning

Delkvalifikation 3 – Att bestämma inriktning på taktiken och den operativa styrningen

Delkvalifikation 1 – Val av taktisk inriktning och operativ styrning

I denna delkvalifikation får du lära dig hur du, utifrån företagets marknadsstrategi och taktiska affärsutmaningar bestämmer inriktningen på den operativa styrningen av de påverkansinsatser som marknads- och säljfunktionen ansvarar för. Med utgångspunkt från kundens resa mot ett köp, valda mediekanaler och utfallet av föregående periods insatser lär du dig identifiera och bedöma omständigheterna på marknaden och i organisationen som främjar och motverkar förutsättningar att nå försäljningsmålen.

Dina iakttagelser och slutsatser blir sedan utgångspunkt för valet av inriktning på den operativa styrningen av marknads- och säljaktiviteterna inför kommande period.

 • Ledning och styrning av marknads- och säljfunktionen
 • Hur påverkan bör utformas för att ge effekt
 • Resurser och kanaler för påverkan
 • Juridik och etik kring köp, marknadskommunikation och försäljningsarbete
 • Nuläge och val av taktisk inriktning

Delkvalifikation 2 - Utformning av påverkan och operativ styrning

I den här delen av programmet kommer du att få utveckla din förmåga att utforma påverkansinsatser och den operativa styrningen beroende på olika sammanhang och taktiska situationer. Du kommer att möta olika praktiska situationer inom B2B och B2C där du får lära dig hantera både utformning av påverkansinsatserna och den operativa styrningen. Du får utveckla din förmåga att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför organisationen. Vid genomförandet av den operativa styrningen ställs du inför olika mål- och intressekonflikter och i din roll som ledare inom marknads- och säljfunktionen måste du kunna hantera dessa.

 • Arbetssätt för att samordna sälj- och marknadsorganisationen i arbetet med att takta försäljningen
 • Utformning av påverkan och arbetssätt när du säljer ett produktvarumärke via ett distributionsled
 • Utformning av påverkan och arbetssätt när du säljer i en fysisk eller digital butik
 • Utformning av påverkan och arbetssätt vid komplex försäljning B2B
 • Utmaningar i den operativa styrningen av sälj- och marknadsorganisationen

Delkvalifikation 3 – Att bestämma inriktning på taktiken och den operativa styrningen

I den här avslutande delen av utbildningen så kommer du tillsammans med en grupp av deltagare få möjlighet att utforska en taktisk affärsutmaning i ett företag och utifrån dina iakttagelser bestämma inriktningen på påverkansinsatserna och den operativa styrningen. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma det taktiska nuläget i företagets sälj- och marknadsfunktion
 • Identifiera och precisera den taktiska affärsutmaningen
 • Utvärdera handlingsalternativ för olika påverkansinsatser
 • Rekommendera inriktning på den operativa styrningen
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt.

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
59.900 kr
(exkl. moms)

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Lägg i varukorgen Lägg i varukorgen

Kontaktuppgifter till Alexsandra Hedström

Roll: Utbildningsrådgivare Stockholm/Region Öst

Telefon: 08- 657 00 06

image

Smakprov: Synka sälj och marknad och få bättre resultat

Sälj- och marknadsavdelningar som jobbar i silos får allt svårare att nå sina mål. Frågan är hur man bygger en effektiv och väl synkad marknads- och säljorganisation som fungerar i praktiken?

Välkommen att lära och inspireras av Sales & Marketing Management – utbildningen för dig som jobbar inom sälj eller marknad och vill jobba mer effektivt och pricksäkert med er marknadskommunikation.

När: 5e maj kl. 16.00 
Var: Online
Pris: Kostnadsfritt

image

Hitta något du inte visste att du sökte

Att dela med sig av kunskap ligger i IHM:s DNA. I vårt kunskapsnätverk pågår hela tiden möten mellan människor, innovationer och nya sanningar - idéer som vi gärna vill sprida vidare. Därför bjuder vi regelbundet in till prova-på-lektioner, inspirationsseminarier, föreläsningar online och nätverksträffar.

Vad är du nyfiken på? Sök bland våra events och boka upp din kalender.

image

Vad tycker våra deltagare om utbildningen?

Har du frågor eller funderingar?

Prata med våra rådgivare på telefon eller boka ett möte på din ort.

image

BLOGG: Vad innebär smarketing?

Vad skulle hända på ditt företag om säljavdelningen och marknadsavdelningen kopplades närmare varandra? Gemensamma möten, gemensamma mål och gemensam kommunikation. Konceptet har nu blivit så populärt att det har fått ett eget namn. Sales + Marketing = Smarketing.

Prenumerera på IHM Update

Få lästips, nyheter, inbjudningar, specialerbjudanden och mycket annat

Testa dina affärskunskaper

Sätt dina kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och organisation på prov! Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla för att ta nästa steg?

Relaterade utbildningar

Marknadsföring

Digital Marketing

Parallellt med jobb, 4 dagar

Marknadsföring

Business Management

Parallellt med jobb, 16 tillfällen

Marknadsföring

Content Marketing

Parallellt med jobb, 4 dagar

;