Sales & Marketing Management

Marknadsföring och försäljning i samspel
14 tillfällen | Deltid / Parallellt med jobb
Effektivisera försäljningen
Lär dig modern påverkansteori
Förena sälj och marknad
IHM Sales & Marketing Management ger dig verktygen och metoderna för att kunna utforma effektiv påverkan som bygger varumärke och driver försäljning utifrån ett taktiskt och operativt helhetsperspektiv.

MÖT EN KOMPLEX MARKNAD MED RÄTT FÖRSTÅELSE

Många företag brottas idag med att bygga en friktionsfri och kostnadseffektiv helhet, inte minst när det kommer till att skapa samspel mellan sälj- och marknadsenheterna. Det rör arbetsprocesser, kanalstrategier, leadgenerering, förändringsprocesser och mycket mer. Dagens komplexa digitala medielandskap och kundernas snabbrörliga köpbeteende i detta landskap, ställer helt nya krav på dig som är ansvarig ledare.

Utbildningen Sales & Marketing Management säkrar din förmåga möta dessa krav och leda ett sammasvetsat och datadrivet marknads- och säljarbete - från strategi och planering, ner till de operativa processerna. Studierna riktar sig till dig som antingen är på väg in i en ansvarsposition kring marknads- och säjarbete, eller till dig som redan befinner dig i en.

SMARKETING - SÄLJ OCH MARKNAD I SAMFÖRSTÅND

De förändrade förutsättningarna på marknaden innebär att marknads- och säljavdelningarna nu inte längre kan agera som separata silos. Företagets arbete med marknadskommunikation och försäljning måste nu hänga ihop på ett helt annat sätt än tidigare för att skapa effektivitet - ett synsätt som kallas för ”Smarketing”.

Smarketing handlar om att finna en samstämmig och balanserad mix av påverkansinsatser i de olika medie- och försäljningskanaler som företaget använder sig av för att bygga varumärke och driva försäljning. För att lyckas måste marknads- och säljfunktionens arbete bli mer linjerat, mer sofistikerat och mer datadrivet.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

  • Helhetsförståelse för vad som krävs av marknads- och försäljningsfunktionen för att takta försäljningen mot uppsatta mål inom både BCB och B2B-verksamheter.
  • Kunskap om logiken i de medie- och försäljningskanaler som marknads- och försäljningsfunktionen kan använda sig av för att genomföra varumärkesbyggande och säljaktiverande åtgärder.
  • Förmåga att datadrivet kunna leda och styra verksamhetsprocesser som genererar efterfrågan på företagets utbud från period till period och snabbt kunna hantera avvikelser i förhållande till förväntad prestation.
  • Färdighet att identifiera, analysera och utvärdera de taktiska beslut kring påverkansinsatser som periodvis behöver fattas inom ramen för de uppdrag, resurser och mål som företagsledningen tilldelat marknads- och försäljningsfunktionen.

SÅ GÅR DET TILL

Din läranderesa genom programmet ser ut på följande sätt. Inför varje lektionstillfälle får du först göra egna iakttagelser kring en praktisk situationen i en verksamhet utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Du delar sedan dina iakttagelser med övriga deltagare och läraren.

Du kan då jämföra dina iakttagelser och slutsatser med övriga deltagares svar. Vad har de sett som du inte har sett? Och vad har du sett som de inte har sett? Därefter utforskar du tillsammans med läraren hur ny kunskap kan tillämpas i samma situation för att bättre synliggöra vad som är orsak och vad som är verkan i det aktuella fallet samt vilka handlingsalternativ som har bäst förutsättningar att leda till en högre prestation. 

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen via olika digitala kanaler som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten i videos och text. Via digitala kanaler får du också svara på kunskapsfrågor som ökar din förståelse och förstärker ditt minne av innehållet. Vidare får du möjlighet att i hemuppgifter och projektarbeten tillämpa dina nyvunna insikter i din egen verksamhet.

Utbildningsmoment

I den första delen av utbildningen lär du dig hur företagets marknadsstrategi och affärsmål bestämmer inriktningen på de påverkansinsatser som marknads- och säljfunktionen ansvarar för.

Med utgångspunkt i kundens resa mot köp, tillgängliga mediekanaler och utfallet av föregående periods insatser lär du dig identifiera och utvärdera omständigheterna på marknaden och i organisationen som främjar och motverkar förutsättningar att nå affärsmålen under verksamhetsåret.

Dina iakttagelser och slutsatser kring vilka taktiska affärsutmaningar som måste övervinnas lägger grunden till vilka varumärkesbyggande och säljaktiverande åtgärder som ska prioriteras, planeras och budgeteras inför det kommande verksamhetsåret. Utifrån detta inriktningsbeslut bestämmer du sedan vilka effektmål som ska användas i den operativa styrningen av marknads- och säljfunktionens gemensamma arbete.

• Marknads- och säljfunktionens gemensamma taktiska uppdrag
• Samverkan mellan sälj- och marknadsavdelningarna
• Hur påverkan bör utformas för att ge effekt
• Köplogik och påverkan
• Val av taktisk inriktning och operativ styrning

I den andra delen utvecklar du din förståelse för utformningen av flödet och sammansättningen av olika påverkansinsatser. Du lär dig hur marknads- och säljfunktionen gemensamma arbete ska bidra till att attrahera önskvärt antal besökare, innehållskonsumenter, kundämnen och köp från period till period.

Du får också utveckla din förmåga att analysera och följa upp utfallet av påverkansinsatserna i olika sammanhang och taktiska situationer.

• Attrahera besökare och innehållskonsumenter till företagets egna kanaler
• Konvertering av besökare och innehållskonsumenter till kundämnen och köpande kunder
• Marketing automation
• Datadriven analys och uppföljning
• Juridik och etik kring köp, marknadskommunikation och försäljningsarbete
• Genomförande av den taktiska marknadsplanen

I den avslutande delen av utbildningen utforskar du i grupp med andra deltagare en taktisk affärsutmaning i ett företag och utifrån dina iakttagelser bestämmer du inriktningen på påverkansinsatserna och den operativa styrningen.

Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

  • Analysera och bedöma det taktiska nuläget i företagets sälj- och marknadsfunktion
  • Identifiera och precisera den taktiska affärsutmaningen
  • Utvärdera handlingsalternativ för olika påverkansinsatser
  • Rekommendera inriktning på den operativa styrningen
  • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/smm/prova-pa-smm-regular-1080x800.jpg

Prova Sales & Marketing Management

Ta del av en utbildnings upplägg och kunskapsinnehåll och se om det passar din professionella situation och fortsatta utveckling.

Till provlektionen

Plats & Startdatum

Distans
27 september 2024

Avgift

69 900 kr (ink moms för privatperson, exkl moms för företag)
Anmälningsavgift: 2500 kr.

Delbetala räntefritt i 24 månader

Delbetalning: 2913 kr/mån
Administrativ avgift: 35 kr/mån
Startavgift: 495 kr

Läs mer

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan. tid för självstudier och projektarbete tillkommer

Examen

Utbildningen kan läsas fristående eller som en del av Executive Degree.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Elisabet Ek

Direkt: 040-601 23 08
Växel: 020-024 00 24
Mail: elisabet.ek@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Sagt om

Jonas Wallén

CEO & Founder, Revu

För mig var det väldigt nyttigt att lära mig mer om att identifiera, analysera och utvärdera de taktiska besluten kring insatser för påverkan. Det har gjort att jag har blivit mycket bättre på att tänka långsiktigt och strukturerat kring besluten som tas. Det var även väldigt intressant att lära sig mer om de juridiska aspekterna i marknadsarbetet. Jag har nytta av det varje dag och läser ofta i litteraturen.

Lucas Karlsson

Affärsutveckling, Elektromontage

Kursen har gett mig kunskaper som jag direkt kunnat applicera i verksamheten, ett par exempel på detta är att jag under kursens gång med framgång upphandlat och implementerat ett nytt CRM-system för operativ styrning av säljverksamheten såväl som en marknadsföringspartner som kan stötta oss i att stärka vår digitala närvaro och öka inflödet av affärer från ”Online sources”.

Jonnie Levin

Business Area Manager, GA Lindberg

En kurs jag antog skulle vara ganska så enkel för en person som jobbat med sälj i över 20 år. Men kursen var både krävande och inspirerande, och lärdomen om hur marknadsförare och säljare ska arbeta ihop var mycket givande. Nya ord som ”Smarketing” har blivit ett vardagsuttryck idag och efter genomgången kurs använder vi oss av den metodiken inom vårt företag. Kursen är lämplig för alla som vill lära sig mer om försäljning och marknadsföring, men framför allt om hur de olika avdelningarna ska arbeta ihop och hjälpa varandra. Lärarna var helt enormt bra och inspirerande och lokalerna i Stockholm höll högsta klass.

Tobias Gustavsson Ekenfelt

Operativ chef, MP Åkeritjänster

Från Sales & Marketing Management fick jag lära mig mycket inom försäljning, som till exempel att konsumenten till stor del tar köpbeslut utifrån omedvetna faktorer. Ja vi fick väldigt många knep och verktyg. Utbildningen visade hur man skapar en bra marknadsplan för att lyckas utvidga flera enheter, hur man vågar gasa och bromsa samtidigt.

Maria Tell

Kundansvarig, Bauer Media

Sales and Marketing Management är den mest kreativa utbildningen som jag gått på IHM där jag lärt mig otroligt mycket från både modeller och workshops med övriga deltagare. För mig var det naturligt att välja denna utbildningen då jag varje dag jobbar med både försäljning och marknadsföring ut till kunder och samarbetspartners, och genom allt innehåll ser jag nu på ett tydligare sätt hur allt hänger samman, med olika påverkansinsatser beroende på vart du är i köpresan. Det jag lärde mig varje vecka på utbildningen kunde jag direkt använda mig av i mitt dagliga arbete, internt och ute hos kunderna.

André Geiverz

Account Manager, OKQ8

När jag genomförde min Business Executive Degree hos IHM valde jag att prioritera utbildningar som gav mig kunskaper ur både ett strategiskt och taktiskt perspektiv. När jag var klar med utbildningen Growth & Marketing Strategy föll valet naturligt på Sales & Marketing Strategy. Utbildningen gav mig insikter och verktyg för att effektivt kunna göra åtgärder och prioriteringar i den operativa driften för att kunna förbättra resultatet ur ett kortare perspektiv. Dessa kunskaper är värdefulla då de flesta arbetsplatser vill utveckla sina resultat i linje med företagets strategiska inriktning, men inom ramen för den budget och tillgängliga resurser som finns.

Vanliga frågor och svar

16 tillfällen, 1 pass i veckan. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete, totalt ca 10-12 tim/vecka. Utbildningsavgift: 69 900 kr. Är det din första IHM-utbildning, tillkommer en registreringsavgift på 2.500 kr. Litteratur ingår!

2-3 års arbetslivserfarenhet är nödvändigt för att du ska ha och kunna bidra med erfarenheter från arbetslivet. Den stora utväxlingen med att plugga på IHM får du genom att tillämpa dina kunskaper i jobbet, använda modellerna och se hur de funkar i praktiken.
Om du inte använt matte sedan gymnasiet finns det grundläggande övningar att tillgå när du börjar. Många upplever detta som ett bra stöd inför studierna.
Vi stämmer av kunskaper, erfarenheter och förväntningar med alla våra deltagare i ett telefonsamtal eller personligt möte på 30 min – 1 tim.
Ja, under förutsättning att utbildningen är relevant för din roll. Fråga din ekonomiavdelning om du är osäker.

Det finns olika sätt att lösa finansieringen.
Ungefär 30% av våra deltagare finansierar privat. Via vår samarbetspartner Vasa Kredit har du möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt i upp till 36 månader.
Om ditt företag vill hjälpa dig framåt, kan de ofta erbjuda en utbildningspott på x antal kronor, och på IHM kan vi sedan dela upp fakturan mellan arbetsgivaren och dig.
Andra deltagare får hjälp med finansieringen från sitt företag i form av det löneväxling, det innebär att företaget lägger ut pengar för utbildningen och att ni kommer överens om en lönereduktion som avbetalning. Det är en uppgörelse mellan dig och företag.
Läs mer om vad löneväxling innebär på skatteverkets hemsida.

Anmäl dig så fort som möjligt. En månad före kursstart får du ett välkomstmail med info om hur du beställer hem litteraturen. Sen är det bara att sätta igång.
|
69 900 SEKexkl moms