Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Sales & Marketing Management

Om utbildningen

Modern påverkansteori visar hur sälj- och marknadsfunktionen kan utformas för att framkalla försäljning. Den kunskapen vill vi ge dig som har eller är på väg in i en ledande roll inom företagets försäljning eller marknadsföring.


VAD DU LÄR DIG

Målet är att skapa en marknads- och säljtaktik som driver försäljningen och är affärsmässigt hållbar. I Sales & Marketing Management är vägen dit djup förståelse för hur mänsklig påverkan fungerar.

Du får samtidigt förmågan att ge marknads- och säljaktiviteterna en operativ styrning som snabbt och flexibelt kan omprövas i takt med förändrade omständigheter.

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

Du kan operativt styra marknads- och säljaktiviteter beroende på marknaden och organisationen (både inom B2C och B2B)

Du har djup kunskap om de teorier och tekniker för mänsklig påverkan som är grunden för de kommunikations- och försäljningseffekter som marknads- och säljfunktionen kan åstadkomma.

Du får kunskap om logiken i de medie- och försäljningskanaler som marknads- och försäljningsfunktionen kan använda sig av

Du lär dig leda och styra verksamhetsprocessen som genererar efterfrågan på företagets utbud från period till period och snabbt kunna hantera avvikelser i förhållande till förväntad prestation.

Du får färdighet att identifiera, analysera och utvärdera de taktiska beslut kring påverkansinsatser som periodvis behöver fattas inom ramen för de uppdrag, resurser och mål som företagsledningen tilldelat marknads- och försäljningsfunktionen.

Du får kunskap om de juridiska och etiska överväganden som är nödvändiga i arbetet med mänsklig påverkan.

Du har tagit ett steg närmare en Marknadsekonom DIHM-examen


SÅ GÅR DET TILL 

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Anmälan

Summa:
64.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Stockholm

 • 8 februari 2022

Distans

 • 10 mars 2022

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen 13.00-19.00.

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SeQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå.

Utgör även del av examen Marknadsekonom DIHM

Avgift

Utbildningsavgift 64 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Kontakta mig gärna

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till den utbildning som bäst matchar dina behov.

elisabet-ek-ihm-v14_0.png

Elisabet Ek - Utbildningsrådgivare
Telefon: 040-601 23 08
E-post: elisabet.ek@ihm.se

Kursmoment

1. Val av taktisk inriktning och operativ styrning

I den första delen lär du dig hur företagets marknadsstrategi och taktiska affärsutmaningar bestämmer inriktningen på den operativa styrningen av de påverkansinsatser som marknads- och säljfunktionen ansvarar för.

Med utgångspunkt från kundens resa mot ett köp, valda mediekanaler och utfallet av föregående periods insatser lär du dig identifiera och bedöma omständigheterna på marknaden och i organisationen som främjar och motverkar förutsättningar att nå försäljningsmålen.

Dina iakttagelser och slutsatser är utgångspunkt för valet av inriktning på den operativa styrningen av marknads- och säljaktiviteterna inför kommande period.

 • Ledning och styrning av marknads- och säljfunktionen
 • Hur påverkan bör utformas för att ge effekt
 • Resurser och kanaler för påverkan
 • Juridik och etik kring köp, marknadskommunikation och försäljningsarbete
 • Nuläge och val av taktisk inriktning

2. Utformning av påverkan och operativ styrning

I den andra delen utvecklas din förmåga att utforma påverkansinsatser och den operativa styrningen beroende på olika sammanhang och taktiska situationer. Du möter olika praktiska situationer inom B2B och B2C där du lär dig hantera både utformning av påverkansinsatserna och den operativa styrningen.

Du utvecklar din förmåga att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför organisationen. Vid genomförandet av den operativa styrningen ställs du inför olika mål- och intressekonflikter som du i din roll som ledare inom marknads- och säljfunktionen måste kunna hantera.

 • Arbetssätt för att samordna sälj- och marknadsorganisationen i arbetet med att takta försäljningen
 • Utformning av påverkan och arbetssätt när du säljer ett produktvarumärke via ett distributionsled
 • Utformning av påverkan och arbetssätt när du säljer i en fysisk eller digital butik
 • Utformning av påverkan och arbetssätt vid komplex försäljning B2B
 • Utmaningar i den operativa styrningen av sälj- och marknadsorganisationen

3. Att bestämma inriktning på taktiken och den operativa styrningen

I den avslutande delen av utbildningen utforskar du i grupp med andra deltagare en taktisk affärsutmaning i ett företag och utifrån dina iakttagelser bestämmer du inriktningen på påverkansinsatserna och den operativa styrningen.

Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare.

 • Analysera och bedöma det taktiska nuläget i företagets sälj- och marknadsfunktion
 • Identifiera och precisera den taktiska affärsutmaningen
 • Utvärdera handlingsalternativ för olika påverkansinsatser
 • Rekommendera inriktning på den operativa styrningen
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Testa oss genom att komma på en provlektion

image

Mia Flygring visar vägen till en horisontell företagskultur

"Det jag ser när jag blickar framåt är att att vi släpper avdelningar och titlar och istället pratar om kompetenser och resultat"

Fler röster om Sales and Marketing Management

Kontaktuppgifter till Maria Tell

Roll: Kundansvarig, Bauer Media

Sales and Marketing Management är den mest kreativa utbildningen som jag gått på IHM där jag lärt mig otroligt mycket från både modeller och workshops med övriga deltagare. För mig var det naturligt att välja denna utbildningen då jag varje dag jobbar med både försäljning och marknadsföring ut till kunder och samarbetspartners, och genom allt innehåll ser jag nu på ett tydligare sätt hur allt hänger samman, med olika påverkansinsatser beroende på vart du är i köpresan. Det jag lärde mig varje vecka på utbildningen kunde jag direkt använda mig av i mitt dagliga arbete, internt och ute hos kunderna.

Kontaktuppgifter till André Geiverz

Roll: Account Manager, OKQ8

När jag genomförde min marknadsekonomutbildning hos IHM valde jag att prioritera utbildningar som gav mig kunskaper ur både ett strategiskt och taktiskt perspektiv. När jag var klar med utbildningen Growth & Marketing Strategy föll valet naturligt på Sales & Marketing Strategy. Utbildningen gav mig insikter och verktyg för att effektivt kunna göra åtgärder och prioriteringar i den operativa driften för att kunna förbättra resultatet ur ett kortare perspektiv. Dessa kunskaper är värdefulla då de flesta arbetsplatser vill utveckla sina resultat i linje med företagets strategiska inriktning, men inom ramen för den budget och tillgängliga resurser som finns.

Kontaktuppgifter till Jonas Wallén

Roll: Försäljningschef Varbi

För mig var det väldigt nyttigt att lära mig mer om att identifiera, analysera och utvärdera de taktiska besluten kring insatser för påverkan. Det har gjort att jag blivit mycket bättre på att tänka långsiktigt och strukturerat kring besluten som tas. Det var även väldigt intressant att lära sig mer om de juridiska aspekterna i marknadsarbetet. Jag har nytta av det varje vecka och läser ofta i litteraturen.

Kontaktuppgifter till Mia Flygring

Roll: Chef Volvo Cars Business School

Trots stora förändringar i kundernas köpresa fortsätter många företag att arbeta som de alltid gjort, med separata sälj- och marknadsorganisationer. För att göra skillnad och få ett annat resultat krävs en gemensam struktur, nya arbetssätt och processer. Alla behöver dela samma värderingar och synsätt om vad som är orsak och verkan i de marknads- och säljaktiviteter man väljer att satsa på. Det handlar också om samsyn kring vilka effekter som kan uppnås via varumärkesbyggande respektive säljaktiverande åtgärder.


SMM - Petra.jpg

Hör Petra berätta om sina erfarenheter av utbildningen

image

Test: Vad är ditt nästa steg

Vill du bli eller utvecklas som marknadschef, försäljningschef, ekonomichef eller VD.

Gör vårt test och få tips på vad som skulle kunna vara ett bra steg vidare.

Har du fler frågor?

Vi vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image

Företagsanpassa utbildningen

Vill du skräddarsy ett upplägg som passar just ditt företag?
Alla våra utbildningar går att anpassas efter just dina förutsättningar. Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Region Stockholm
Kontakta Johan Walkendorff  tfn: 0730-43 74 76

Region Väst och Syd
Kontakta Charlotta Jelkeby, tfn: 0705-18 96 42

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professional - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna

hero1

Ta del av frågor och svar

Ta mig till FAQ-sidan

Relaterade utbildningar

Business Management

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Growth & Marketing Strategy

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Digital Marketing

Kurser
4 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb