Business Executive Degree | Uppgradering

UPPGRADERA DIN EXAMEN TILL EUROPEISK STANDARD
9 dagar
Uppgradera din DIHM-examen
Nå SeQF 6 nivå
Väx som affärsutvecklare
Komplettera din befintliga examen till en Business Executive Degree på SeQF6 nivå. Du får då en examenstitel som är internationellt gångbar och visar att du uppnått läranderesultat på högskolenivå inom ämnesområdet affärsutveckling.

Om utbildningen

Det här programmet för dig som vill sätta spets på din examen och fräscha upp din förmåga att skapa en ny eller utveckla en befintlig affärsverksamhet på kund- eller organisationsnivå - samtidigt som du också uppgraderar din tidigare examen till SeQF 6-nivå.

Här får du chans att i individuella inlämningsuppgifter och workshops, tillsammans med deltagare i den ordinarie studiegången, pröva och utvärdera verktyg och modeller för att bättre förstå dina kunder och leverantörer i det ständiga arbetet att utveckla affärer.

För att vara behörig bör du ha en tidigare Marknadsekonom DIHM examen från IHM eller likvärdig från annan utbildningsanordnare, kompletterat med praktisk erfarenhet från affärsverksamhet.

SeQF 6

SeQF är en den svenska delen av det europeiska systemet – EQF- som nivåplacerar kvalifikationstitlar för utbildningsanordnare som står utanför det statliga och författningsreglerade utbildningssystemet.

Nivåplaceringen och kvalitetssäkringen inom SeQF hanteras av en statlig myndighet. EQF har tillkommit för att underlätta jämförelser mellan olika utbildningssystem såväl i Sverige som internationellt. Det gör det lättare för både arbetsgivare och deltagare att bedöma vilken nivå på kompetensen som en viss kvalifikationstitel står för.

SeQF6

En internationell garant för din kompetens

Resultat efter utbildningen

  • Nya verktyg som främst är användbara där en kundinsikt ska omsättas till bättre resultat inom produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring, kommunikation och försäljning.
  • Fler metoder och arbetssätt för att lösa problem och utmaningar som annars kostar mycket tid och resurser i verkliga affärs- och erbjudandeutvecklingsprojekt.
  • Du får självförtroende och förmåga att bli den som accelererar organisationens arbete med affärsutveckling och innovation.
  • Läranderesultat som leder till en kvalifikation på SeQF 6 nivå och ger dig examenstiteln Business Executive Degree, vars systematiska kvalitetssäkring granskas av en svensk myndighet.

Upplägg

Business Executive Degree Uppdatering linjerar med de första tre uppdaterade delarna av befintlig Strategic Business Development-utbildning, men omfattar inte det skarpa affärsutvecklingsprojektet.

Delkvalifikationer

I den första delen får du utveckla din förmåga att värdera en affärsutmaning som utlöser behovet av ett affärsutvecklingsprojekt och skapa inriktning och omfattning av det arbete som ska göras. Affärsmöjligheten som du identifierar blir sedan utgångspunkt för den problembeskrivning som bestämmer affärsutvecklingsprojektets syfte och mål. För att projektet ska kunna nå sitt mål är det centralt att förstå det kundbehov som ligger till grund för affärsmöjligheten. Det handlar om att på djupet förstå vad kunden vill ha utfört och vad kunden är beredd att betala för den tjänsten.

I den här delen av programmet utvecklar du din förmåga att självständigt identifiera och formulera de affärsmässigt hållbara handlingsalternativ/lösningar som du testar och utvärderar i affärsutvecklingsprojektet. Det handlar om att identifiera vad som är mest attraktivt och vad som bäst matchar organisationens förmåga. Du får också utveckla din förmåga att kritiskt kunna granska den arbetsmetod och informationsinsamling som används för att genomföra tester och utvärderingar.

I den här delen av programmet utvecklar du din förmåga att analysera och bedöma om den lösning du har kommit fram till är genomförbar i den aktuella organisationen med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter. Du får också utveckla din färdighet att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera olika handlingsalternativ.

Vill du uppgradera till Business Executive Degree? Anmäl ditt intresse här:

Omfattning

9 heldagar fördelade på 3 månader.

Utbildningen genomförs varje termin, på plats i IHM:s lokaler alternativt på distans.

Avgift

Avgift exklusive moms: 39 500 kr
Avgift inklusive moms: 49 375 kr

Ladda ner

För Business Executive Degree-uppdatering ingår lektion 1 - 9 i följande scheman:

Schema för Göteborg
Schema för Stockholm
Schema för distans

Behörighet

Utbildningen är för dig som har en DIHM-examen sedan tidigare men söker en internationellt gångbar meritering på högskolenivå.

Har du annan utbildning? kontakta oss för validering.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Elisabet Ek

Direkt: 040-601 23 08
Växel: 020-024 00 24
Mail: elisabet.ek@ihm.se