SEQF 6 - ett internationell garant för din kompetens

Business Executive Degree är en kvalifikation på högskolenivå för praktiker som vill meritera sig som professionella affärsutvecklare. Det är också en kvalifikation som är internationellt gångbar, då den är placerad på SeQF 6 nivå inom den europeiska referensramen för livslångt lärande.

Det innebär att det läranderesultat du uppnår, inom ramen för den studiegång som kvalifikationen omfattar, motsvarar läranderesultat på högskolenivå. För många arbetsgivare, inte minst internationellt, är en examen på högskolenivå ett krav för ledande befattningar.

Här finner du IHM:s kvalifikation för SeQF

På arbetsmarknaden ställs allt högre krav på personer i kommersiella yrkesroller. Om du är i, eller siktar på någon av rollerna marknads-/ försäljningschef, produktägare, verksamhetsansvarig, säljande affärsutvecklare eller VD krävs breda kunskaper, kreativ och analytisk förmåga och förståelse för affärsmodeller och lönsamhet. Allt för att kunna leda och styra företagets affärsutvecklingsarbete mot framtiden.

IHM är idag den enda fristående affärsskolan i Sverige som kan erbjuda dig en sådan garanti för nivån på din vidareutbildning som yrkesverksam.

MBA ingen garanti för nivån

Vissa begrepp inom utbildningsvärlden ger inga garantier alls för nivån på utbildningen. Var därför uppmärksam på om den utbildning du funderar på är författningsreglerad eller ej. En utbildning som benämns MBA eller Executive, ger ingen garanti för nivån på utbildningen.

Det gäller även en utbildning som bedrivs av en högskola och som inte är författningsreglerad. Om du väljer en vidareutbildning som inte är författningsreglerad, är det bara en nivåplacering inom SeQF som ger dig en garanti från en tredje part att kvalifikationen uppnår den utlovade nivån på läranderesultaten, och att din meritering är internationellt gångbar.

Business Executive Degree