Hoppa till innehåll

YH-utbildning Projektledning

Vad utmärker projekt som når sina mål, håller budget och levererar affärsnytta? Lär dig behärska de mänskliga, organisatoriska och affärsmässiga faktorerna som gör ett projekt framgångsrikt.

Projektledning

För dig som vill utveckla din förmåga att leda komplexa affärs- och verksamhetsprojekt. IHM Projektledning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att planera, leda, styra och genomföra projekt i komplexa och dynamiska miljöer med både traditionella och agila metoder.

Mer om IHM Projektledning

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen som projektledare, får du möjlighet att utveckla både kunskaper och färdigheter i hur du gör arbetet i projektet mer förutsägbart och hanterbart för dig själv och projektmedlemmarna.

Du får också färdigheter i hur du gör för att ge projektet en inriktning och för att välja en lämplig projektplaneringsmetod, så att du kan leverera affärsnytta till projektets intressenter.

Projektledning handlar om hur du får människor att samverka och uppnå resultat tillsammans i en temporär organisation, där förutsättningarna varierar och förändras under projektets livscykel.

För att lära dig behärska projektets alla faser och de utmaningar som uppstår i ett komplext affärs-och verksamhetsprojekt, är färdigheter inom ledarskap, kommunikation, förhandling och konflikthantering i fokus på IHM Projektledning.

Ladda ner ett webinar och få mer koll på utbildningen IHM Projektledning

 

Detaljerad information

 • Ort och startdatum

  • Göteborg, 2021-02-08
  • Stockholm, 2021-02-08
  • Malmö, 2021-02-11
 • Omfattning

  • 16 tillfällen, ett pass i veckan
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten
 • Avgift

  • Utbildningsavgift . 59 900 kr*
  • Anmälningsavgift 2 500 kr*
  • Litteratur ingår
  • *Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Utbildningen ger dig kompetens att självständigt leda projekt med stöd av relevanta projektmetoder, både traditionella och agila, och de professionella normer som etablerats inom t ex IPMA & PMI.
 • Du lär dig att, utifrån uppdragsgivarens affärs- eller verksamhetsutmaning, skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram.
 • Du lär dig analysera och bedöma ett projekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter.
 • Du lär dig att, utifrån ett helhetsperspektiv på projektledning, analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer som uppkommer under ett projekts livscykel
 • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Kursmoment

Utbildningen IHM Projektledning omfattar en läranderesa som integrerar planering, ledning, styrning och genomförande under alla faser av ett projekts livscykel. Lärandet tar sin utgångspunkt i verkliga utmaningar och projektfaser som olika företag befinner sig i.

Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Affärsvärde och förstudie

Delkvalifikation 2 - Projektstyrning och genomförande

Delkvalifikation 3 – Planering av ett verksamhetsprojekt

Delkvalifikation 1 - Affärsvärde och förstudiel

I den här delen får du som deltagare lära dig att behärska de inledande faserna av ett projekt. De faserna har som mål att uppskatta omfattningen av det arbete som ingår i projektet och värdet av de effekter som uppstår när projektet når sitt mål. Du behöver bl. a undersöka om den nytta som projektet kan leverera överstiger kostnaden för att genomföra det. Förstudien är ett viktigt underlag för dig som ledare när du ska kommunicera projektets syfte till alla involverade och göra det meningsfullt att medverka i och bidra till projektets framgång.

 • Genomföra en teambuilding
 • Projekt och affärsvärde
 • Business Case
 • Intressenter och omvärld
 • Projektets omfattning
 • Beställare och beslutsunderlag

Delkvalifikation 2 – Projektstyrning och genomförande

I den här delen av programmet kommer du att få utveckla din förmåga att planera, styra och leda genomförandet av ett projekt. Du kommer att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bedöma arbetets omfattning och de krav som ställs på projektet, men också kunna förutse vilka problem som projektet kan tänkas ställas inför. En annan stor utmaning i rollen som projektledare är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför projektet. Ett projekt ställs alltid inför olika mål- och intressekonflikter och din roll som projektledare är att kunna hantera dessa.

 • Planeringsprocess
 • Tids- och resursplanering
 • Projektekonomi och kommunikation
 • Riskanalys och uppföljning
 • Simuleringar av ett projektgenomförande i traditionell och agil tappning

Delkvalifikation 3 – Planering av ett verksamhetsprojekt

I den här avslutande delen av utbildningen så kommer du tillsammans med en grupp av deltagare få möjlighet att utforma och planera ett affärs- eller verksamhetsprojekt. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare som har ett aktuellt uppdrag vars syfte är att uppnå en önskvärd affärsnytta inom någon del av verksamheten.

 • Formulera projektets syfte och mål
 • Nulägesanalys av projektets inre och yttre förutsättningar
 • WBS
 • Tids- och resursplanering
 • Kommunikationsplanering
 • Riskanalys och uppföljning
 • Kritisk granskning av valda metoder och arbetssätt

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
59.900 kr
(exkl. moms)

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Lägg i varukorgen Lägg i varukorgen

Kontaktuppgifter till Carolina Elmqvist

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 031-335 20 05

image

Smakprov proj. Så leder du dina projekt i mål

Hur påverkar ditt agerande projektets resultat och vilka vanliga fallgropar ska man undvika? Välkommen att lyssna till hur du bäst jobbar med dessa frågeställningar

När: 2: december klockan 12.00 
Var: Online
Pris: Kostnadsfritt

image

Hitta något du inte visste att du sökte

Att dela med sig av kunskap ligger i IHM:s DNA. I vårt kunskapsnätverk pågår hela tiden möten mellan människor, innovationer och nya sanningar - idéer som vi gärna vill sprida vidare. Därför bjuder vi regelbundet in till prova-på-lektioner, inspirationsseminarier, föreläsningar online och nätverksträffar.

Vad är du nyfiken på? Sök bland våra events och boka upp din kalender.

image

Webinar: Affärsmässig projektledning - prioritering och värdering

Webinar: Hur ska man prioritera när det finns fler idéer och förslag än resurser att genomföra? Hur vet man vilken idé som är mest kritisk, och hur bedömer man vilken idé som bäst bidrar till företagets övergripande affärsmål?

Se webinaret där vi diskuterar tre viktiga punkter för affärsmässiga projektledare: projekt-, effekt- och affärsmål.

image

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Behöver du hjälp med en skräddarsydd utbildningsinsats?

Relaterade utbildningar

Management

Agil projektledare

Distans, halvfart 80 veckor

Management

Verksamhetsstyrning

Parallellt med jobb, 14 tillfällen

Management

Strategic Business Development

Parallellt med jobb

;