Projektledning

Led projekten i mål
16 tillfällen | Deltid / Parallellt med jobb
Nå dina mål
Håll budget
Leverera affärsnytta
Som projektledare ska du säkerställa att detta görs inom en viss tidsram, till en specifik budget och att alla projektmedlemmar har förstått sin del av projektet. Den förmågan utvecklar du med IHM Projektledning.

Nå dina mål, håll budget och leverera affärsnytta

IHM Projektledning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att planera, leda, styra och genomföra projekt i komplexa och dynamiska miljöer - med både traditionella och agila metoder.

Genom utbildningen utvecklar du kunskaper och färdigheter i hur du gör arbetet i projektet mer förutsägbart och hanterbart för dig själv och dina projektmedlemmarna - och säkrar din förmåga att tryggt och handlingskraftigt kunna prestera i rollen som projektledare.

Du lär dig också hur du gör för att ge projektet en inriktning och för att välja en lämplig projektplaneringsmetod, i traditionella eller agila tappningar, så att du kan leverera maximal affärsnytta till projektets intressenter.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan leda projekt med stöd av relevanta projektmetoder (både traditionella och agila)
 • Du känner till de professionella normer och riktlinjer som etablerats inom branschorganisationer som IPMA & PMI
 • Du kan utifrån uppdragsgivarens utmaningar skapa en relevant inriktning och omfattning för projektet med hänsyn till dess ramar.
 • Du kan analysera och bedöma ett projekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter
 • Du är ett steg närmare en Business Executive Degree

SÅ GÅR DET TILL

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna. Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

För att studierna ska ge maximal effekt så förankras de i din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. På så vis anpassas utbildningen efter dina specifika mål och erfarenheter och får en nära förankring till näringslivets så som det ser ut idag.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Utbildningsmoment

I den första delen lär du dig att behärska de inledande faserna av ett projekt. Faserna har som mål att uppskatta omfattningen av arbetet som ingår i projektet och värdet av de effekter som uppstår när projektet når sitt mål.

Du behöver bland annat undersöka om den nytta som projektet kan leverera överstiger kostnaden för att genomföra det. Förstudien är ett viktigt underlag för dig som ledare när du kommunicerar projektets syfte till alla involverade för att göra det meningsfullt att medverka i.

 • Genomföra en teambuilding
 • Projekt och affärsvärde
 • Business Case
 • Intressenter och omvärld
 • Projektets omfattning
 • Beställare och beslutsunderlag

I den här delen utvecklar du din förmåga att planera, styra och leda genomförandet av ett projekt. Du kommer att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bedöma arbetets omfattning och de krav som ställs på projektet, men också kunna förutse vilka problem som projektet kan stå inför.

En annan utmaning i rollen som projektledare är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför projektet. Ett projekt ställs alltid inför olika mål- och intressekonflikter och din roll som projektledare är att kunna hantera dessa.

 • Planeringsprocess
 • Tids- och resursplanering
 • Kommunikation och risk
 • Uppföljning
 • Simuleringar av ett projektgenomförande i traditionell och agil tappning

I den avslutande delen utformar och planerar du i grupp med andra deltagare ett affärs- eller verksamhetsprojekt. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare som har ett aktuellt uppdrag, syftet är att uppnå en önskvärd affärsnytta inom någon del av verksamheten.

 • Formulera projektets syfte och mål
 • Nulägesanalys av projektets inre och yttre förutsättningar
 • WBS - Work Breakdown Structure
 • Tids- och resursplanering
 • Kommunikationsplanering
 • Riskanalys och uppföljning
 • Kritisk granskning av valda metoder och arbetssätt
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/proj/prova-pa-bf-regular-1080x800.jpg

Prova Projektledning

Ta del av en utbildnings upplägg och kunskapsinnehåll och se om det passar din professionella situation och fortsatta utveckling.

Till provlektionen

Sagt om Projektledning

Sabina Kurtovic

Application specialist Web, Hultafors group

Tidigare var begreppet projektledning för mig vagt och svårfångat. Det omfattade och användes i för många sammanhang för att jag skulle kunna förstå dess verkliga innebörd och hur det skulle hanteras på en professionell nivå. Även om jag hade tidigare erfarenhet av att leda projekt i mitt arbete, hade jag ett stort intresse för att arbeta djupare inom detta på en mer avancerad nivå och att känna att jag besatt kunskapen och mandatet att framgångsrikt slutföra projekt inom givna budgetramar och krav. Genom att delta i kursen på IHM fick jag tillgång till berikande modeller och tillvägagångssätt som gav mig en djupare förståelse och de rätta verktygen för att kunna hantera projekt på ett effektivt sätt. Lärarna, med sin långa arbetserfarenhet av att leda projekt, bidrog till att ge mig en praktisk inblick i hur projektarbete genomförs på riktigt i alla dess faser. En viktig lärdom som jag verkligen tog med mig från kursen är betydelsen av en väl genomtänkt förstudie med tydligt definierat omfång och klara krav. Detta är avgörande för att kunna framgångsrikt driva projektet framåt och få med alla intressenter på resan genom de olika faserna. Genom mina framgångar och den tid jag investerade i projektledningskursen klättrade jag karriärmässigt och klev in i en roll som projektledare. Här använder jag dagligen de verktyg och modeller som jag lärt mig under kursen, och jag brinner verkligen för att leda projekt mot framgångsrik avslutning på bästa möjliga sätt.

Martin Truedsson

Head of APQP Mobile OEM, Hydra Specma

Jag har tidigare studerat projektledningskurser på högskolenivå och har arbetat som projektledare i totalt åtta år så min förväntansbild på en kommande utbildning var relativt hög. Jag föll till slut för IHM:s projektledningskurs för dess omfattning och upplägg, samt att den kombinerade projektledning och ledarskap. Utbildningen innebar en djupdykning i projektledning och projektfaser, men hanterade också ledarskap och grupputveckling vilket var en lyckad kombination.Då jag arbetade parallellt med utbildningen hade jag möjlighet att lyfta in konkreta exempel och frågor under utbildningens gång. Lärarna var kunniga och hade mångårig erfarenhet av projektledning i arbetslivet, vilket gjorde att utbildningen var mer tillämpad och applicerbar än motsvarande utbildning under högskolan. Utbildningen kombinerar projektledning, ledarskap, grupputveckling och till viss del presentationsteknik vilket gav mig mycket i min egen utveckling. Detta gör att jag också kan rekommendera utbildningen för andra i samma situation. Kunskapen och utbildningsmaterialet har även hjälpt oss på HydraSpecma att etablera och utveckla vår APQP- och projektledningsorganisation för att möta kraven från våra kunder.

Karin Lundberg

Marknadschef, Scorettgruppen

Att gå en kurs inom projektledning har varit en investering i min egen professionella utveckling och gett mig verktyg för att framgångsrikt navigera genom komplexa projekt och bidra till en effektivare och mer framgångsrik verksamhet. Upplägget på kursen har varit mycket inspirerande med en mix av grupparbeten, enskilda uppgifter och inspirerande lektionstid. Var beredd på att utmanas, men litar du på processen i lärandet kommer du få med dig massor av nya metoder och insikter!

Tobias Gustavsson Ekenfelt

Operativ chef, MP Åkeritjänster

Det var väldigt givande och kul att få lära sig både agila och traditionella metoder inom projektledning. Genom en väl genomförd förstudie tar du lättare ett projekt i hamn, men avgörande är hur bra du lär känna projektteamet och hur väl du kan inspirera gruppen till ett bli ett sammansvetsat gäng som vågar utmana varandra.

Andreas Johansson

Servicechef, Securitas Technology

En bra och övergripande projektledarutbildning där jag fått många viktiga verktyg som projektledare har användning av i sitt arbete. Många projekt skapas utan rätt förutsättningar. Denna utbildning har stort fokus på projektledarens kunskap för hela projektcykeln. Utbildningen har gett mig kunskapen att ställa rätt frågor för att ha så bra förutsättningar som möjligt att driva projekt. Även om jag personligen inte arbetar som projektledare, så känner jag mig väl förberedd att stötta dem som ledare, den dagen jag har projektledare i mitt team.

Plats & Startdatum

Göteborg
10 september 2024
Distans
23 oktober 2024

Avgift

69 900 kr (ink moms för privatperson, exkl moms för företag)
Anmälningsavgift: 2500 kr.

Delbetala räntefritt i 24 månader

Delbetalning: 2913 kr/mån
Administrativ avgift: 35 kr/mån
Startavgift: 495 kr

Läs mer

Omfattning

16 tillfällen, ett pass i veckan. tid för självstudier och projektarbete tillkommer

Examen

Utbildningen kan läsas fristående eller som en del av Executive Degree.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Melodie von Sass

Direkt: 031-3352075
Växel: 020-024 00 24
Mail: melodie.vonsass@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Vanliga frågor och svar

16 tillfällen, 1 pass i veckan. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete, totalt ca 10-12 tim/vecka. Utbildningsavgift: 69 900 kr. Är det din första IHM-utbildning, tillkommer en registreringsavgift på 2.500 kr. Litteratur ingår!

2-3 års arbetslivserfarenhet är nödvändigt för att du ska ha och kunna bidra med erfarenheter från arbetslivet. Den stora utväxlingen med att plugga på IHM får du genom att tillämpa dina kunskaper i jobbet, använda modellerna och se hur de funkar i praktiken.
Om du inte använt matte sedan gymnasiet finns det grundläggande övningar att tillgå när du börjar. Många upplever detta som ett bra stöd inför studierna.
Vi stämmer av kunskaper, erfarenheter och förväntningar med alla våra deltagare i ett telefonsamtal eller personligt möte på 30 min – 1 tim.
Ja, under förutsättning att utbildningen är relevant för din roll. Fråga din ekonomiavdelning om du är osäker.

Det finns olika sätt att lösa finansieringen.
Ungefär 30% av våra deltagare finansierar privat. Via vår samarbetspartner Vasa Kredit har du möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt i upp till 36 månader.
Om ditt företag vill hjälpa dig framåt, kan de ofta erbjuda en utbildningspott på x antal kronor, och på IHM kan vi sedan dela upp fakturan mellan arbetsgivaren och dig.
Andra deltagare får hjälp med finansieringen från sitt företag i form av det löneväxling, det innebär att företaget lägger ut pengar för utbildningen och att ni kommer överens om en lönereduktion som avbetalning. Det är en uppgörelse mellan dig och företag.
Läs mer om vad löneväxling innebär på skatteverkets hemsida.

Anmäl dig så fort som möjligt. En månad före kursstart får du ett välkomstmail med info om hur du beställer hem litteraturen. Sen är det bara att sätta igång.
|
69 900 SEKexkl moms