Hoppa till innehåll
None None 06/20/2023, 07:18 b10539fa-cce6-42a8-a615-7235f4387b43
hero1
Alla utbildningar/

Projektledning

Led dina projekt i mål

Projektledning handlar om att få människor att uppnå resultat tillsammans. Som projektledare ska du säkerställa att detta görs inom en viss tidsram, till en specifik budget och att alla projektmedlemmar har förstått sin del av projektet. Den förmågan vill vi utveckla hos dig som har eller är på väg att få projektansvar.

AdobeStock_77255348 u mic.jpg

VAD DU LÄR DIG

Nå dina mål, håll budget och leverera affärsnytta. Det är enklare sagt än gjort. Därför får du kunskap inom ledarskap och kommunikation för att uppnå det i komplexa och dynamiska miljöer, med både traditionella och agila metoder.

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan leda projekt med stöd av relevanta projektmetoder (både traditionella och agila)
 • Du känner till de professionella normer som etablerats inom branschorganisationer som IPMA & PMI
 • Du kan utifrån uppdragsgivarens utmaningar skapa en relevant inriktning och omfattning inom projektets ram
 • Du kan analysera och bedöma ett projekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter
 • Du är ett steg närmare en Business Executive Degree

 

SÅ GÅR DET TILL 

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

 

Vill du veta mer om utbildningen?

Ladda ner webinaret om affärsmässig projektledning och få ett smakprov på utbildningens upplägg och innehåll.

Anmälan

Betala direkt:
Summa:
69 900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

 • 13 mars 2024
 • 25 oktober 2023

Stockholm

 • 29 januari 2024

Marknadsekonom DIHM byter namn till Business Executive Degree

Omfattning

16 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen 13.00-19.00

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SEQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå

Avgift

Utbildningsavgift 69 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Delbetala med Wasa Kredit

Tillsammans med Wasa Kredit kan vi erbjuda dig möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt.

Läs mer om Wasa kredit

Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna mig för mer information kring denna eller någon annan av våra utbildningar

Melody affärsutvecklare 500x500 svartvit.jpg

Melodie von Sass
Utbildningsrådgivare

Direkt: 031 - 335 20 75
Växel: 0200 - 24 00 24
E-post: melodie.vonsass@ihm.se

VILL DU BLI KONTAKTAD AV OSS?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Kursmoment

Projektledning omfattar tre delkvalifikationer:

1. Affärsvärde och förstudie

I den första delen lär du dig att behärska de inledande faserna av ett projekt. Faserna har som mål att uppskatta omfattningen av arbetet som ingår i projektet och värdet av de effekter som uppstår när projektet når sitt mål.

Du behöver bland annat undersöka om den nytta som projektet kan leverera överstiger kostnaden för att genomföra det. Förstudien är ett viktigt underlag för dig som ledare när du kommunicerar projektets syfte till alla involverade för att göra det meningsfullt att medverka i.

 • Genomföra en teambuilding
 • Projekt och affärsvärde
 • Business Case
 • Intressenter och omvärld
 • Projektets omfattning
 • Beställare och beslutsunderlag

2. Projektstyrning och genomförande

I den här delen utvecklar du din förmåga att planera, styra och leda genomförandet av ett projekt. Du kommer att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bedöma arbetets omfattning och de krav som ställs på projektet, men också kunna förutse vilka problem som projektet kan stå inför.

En annan utmaning i rollen som projektledare är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför projektet. Ett projekt ställs alltid inför olika mål- och intressekonflikter och din roll som projektledare är att kunna hantera dessa.

 • Planeringsprocess
 • Tids- och resursplanering
 • Projektekonomi och kommunikation
 • Riskanalys och uppföljning
 • Simuleringar av ett projektgenomförande i traditionell och agil tappning

3. Planering av ett verksamhetsprojekt

I den avslutande delen utformar och planerar du i grupp med andra deltagare ett affärs- eller verksamhetsprojekt. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare som har ett aktuellt uppdrag, syftet är att uppnå en önskvärd affärsnytta inom någon del av verksamheten.

 • Formulera projektets syfte och mål
 • Nulägesanalys av projektets inre och yttre förutsättningar
 • WBS
 • Tids- och resursplanering
 • Kommunikationsplanering
 • Riskanalys och uppföljning
 • Kritisk granskning av valda metoder och arbetssätt

 

image

Projektledning

 • Du kan leda projekt med stöd av relevanta projektmetoder (både traditionella och agila)
 • Få koll på projekt-, effekt- och affärsmål.
 • Du kan utifrån uppdragsgivarens utmaningar skapa en relevant inriktning och omfattning inom projektets ram
 

Testa kunskapen

Ta del av en IHM:s provlektioner och se om innehållet passar dig

Sagt om IHM Projektledning

Kontaktuppgifter till Thomas Saastad

Roll: Lärare på IHM Projektledning

För mig är det viktigt att hålla en röd tråd under lektionerna och vara väl förberedd med ett genomtänkt upplägg. Sedan är det viktigt att varva teori och praktik på ett bra sätt. Projektledning är ett väldigt brett område som kräver många färdigheter och förmågor, i utbildningen fokuserar vi på tre områden både praktiskt och teoretiskt.

Deltagare på IHM Projektledning berättar om sin upplevelse

image

Ladda ner en ifyllbar WBS-mall

WBS - Work Breakdown Structure, är en planeringsmetod som används av projektledare för att strukturera ett projekt i hanterbara arbetspaket. (Den används även på utbildningen.) Det som inte finns i mallen ska inte heller ingå i projektet. Ladda ner din egen ifyllbara mall och minska risken att det uppstår meningsskiljaktigheter om vad som ska ingå i projektet.

Har du fler frågor?

Vi vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt.

image
image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

 

Relaterade utbildningar

Agil projektledare

90 veckor  |  Deltid / Parallellt med jobb

Verksamhetsstyrning

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Strategic Business Development

Program
  |  Deltid / Parallellt med jobb