Hoppa till innehåll

YH-utbildning Projektledning

Nå dina mål, håll budget och leverera affärsnytta! Lär dig driva framgångsrika projekt tillsammans med IHM

Projektledning

Nytt pris på denna utbildning från den 1/7.

Passa på att anmäla dig till höstens start redan nu. Från och med den 1/7 är det nya priset 64.900 kronor

Den här utbildningen är till för dig som vill förbättra din förmåga att leda projekt. Vi lär dig att hantera och driva affärsprojekt i komplexa och dynamiska miljöer, med både traditionella och agila metoder.

646xProjektledning.jpg

Projektledning handlar om hur man får människor att samverka och uppnå resultat tillsammans i en temporär organisation, där förutsättningarna varierar och förändras under projektets livscykel. För att nå ett lyckats resultat krävs en djup förståelse i ämnet.

Via utbildningen Projektledning får du färdigheterna. Du lär dig hur du ger ett projekt en inledning, en inriktning, ett genomförande och ett avslut - så att du kan leverera största möjliga affärsnytta.

För att lära dig behärska de utmaningar som uppstår i ett komplext projekt så lägger utbildningen extra stort fokus på kunskap inom ledarskap och kommunikation.

Ladda ner ett webinar och få mer koll på utbildningen IHM Projektledning

 

Detaljerad information

 • Ort och startdatum

  • Stockholm, 2021-08-23
  • Göteborg, 2021-08-26
 • Omfattning

  • 16 tillfällen, ett pass i veckan
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten
 • Avgift

  • Utbildningsavgift . 59 900 kr*
  • Anmälningsavgift 2 500 kr*
  • Litteratur ingår
  • *Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Projektledning ger dig kompetens att självständigt leda projekt med stöd av relevanta projektmetoder, både traditionella och agila. Du lär dig också de professionella normer som etablerats inom branschorganisationer som IPMA & PMI.
 • Via Projektledning lär du dig att utifrån uppdragsgivarens utmaningar skapa en relevant inriktning och omfattning av det arbete som ska göras inom projektets ram.
 • Projektledning lär dig analysera och bedöma ett projekts genomförbarhet med hänsyn till affärsnytta och risk för projektets intressenter.
 • Utbildningen Projektledning ingår som som ett av tre delkvalifikationer på SeQF 6-nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

VARFÖR PROJEKTLEDNING VID IHM?

 • Projektledning ger inte bara kunskaper i ämnet direkt från föreläsarna - utan IHM lägger stor tyngd i gruppens erfarenheter och yrkesroller, vilket skapar en annan pedagogisk höjd i och med ett nätverksbaserat lärande.
 • Projektledning länkar också samman studierna med deltagarnas egna verksamheter, vilket gör att utbildningen på ett unikt sätt stöttar deltagarnas egna befintliga roller.
 • Lärarna inom Projektledning är själva erfarana projektledare som fortsatt befinner sig på aktiva positioner i näringslivet och levandegör utbildningen med aktuella case. Denna inriktning gör att utbildningen ständigt förhåller sig uppdaterad.
 • Projektledning tar det stora greppet kring projektledning, från A till O. Det innebär att deltagarna vid slutförd utbildning kommer ha verktygen som krävs för att driva alla typer av affärsmässiga projekt, stora som små och oberoende av bransch.

Kursmoment

Utbildningen IHM Projektledning omfattar en läranderesa som integrerar planering, ledning, styrning och genomförande under alla faser av ett projekts livscykel. Lärandet tar sin utgångspunkt i verkliga utmaningar och projektfaser som olika företag befinner sig i.

Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Affärsvärde och förstudie

Delkvalifikation 2 - Projektstyrning och genomförande

Delkvalifikation 3 – Planering av ett verksamhetsprojekt

Delkvalifikation 1 - Affärsvärde och förstudie

I den här delen får du som deltagare lära dig att behärska de inledande faserna av ett projekt. De faserna har som mål att uppskatta omfattningen av det arbete som ingår i projektet och värdet av de effekter som uppstår när projektet når sitt mål. Du behöver bl. a undersöka om den nytta som projektet kan leverera överstiger kostnaden för att genomföra det. Förstudien är ett viktigt underlag för dig som ledare när du ska kommunicera projektets syfte till alla involverade och göra det meningsfullt att medverka i och bidra till projektets framgång.

 • Genomföra en teambuilding
 • Projekt och affärsvärde
 • Business Case
 • Intressenter och omvärld
 • Projektets omfattning
 • Beställare och beslutsunderlag

Delkvalifikation 2 – Projektstyrning och genomförande

I den här delen av programmet kommer du att få utveckla din förmåga att planera, styra och leda genomförandet av ett projekt. Du kommer att möta praktiska sammanhang där du måste kunna bedöma arbetets omfattning och de krav som ställs på projektet, men också kunna förutse vilka problem som projektet kan tänkas ställas inför. En annan stor utmaning i rollen som projektledare är att hantera människor med olika intressen, prioriteringar och drivkrafter inom och utanför projektet. Ett projekt ställs alltid inför olika mål- och intressekonflikter och din roll som projektledare är att kunna hantera dessa.

 • Planeringsprocess
 • Tids- och resursplanering
 • Projektekonomi och kommunikation
 • Riskanalys och uppföljning
 • Simuleringar av ett projektgenomförande i traditionell och agil tappning

Delkvalifikation 3 – Planering av ett verksamhetsprojekt

I den här avslutande delen av utbildningen så kommer du tillsammans med en grupp av deltagare få möjlighet att utforma och planera ett affärs- eller verksamhetsprojekt. Projektarbetet genomförs för en extern uppdragsgivare som har ett aktuellt uppdrag vars syfte är att uppnå en önskvärd affärsnytta inom någon del av verksamheten.

 • Formulera projektets syfte och mål
 • Nulägesanalys av projektets inre och yttre förutsättningar
 • WBS
 • Tids- och resursplanering
 • Kommunikationsplanering
 • Riskanalys och uppföljning
 • Kritisk granskning av valda metoder och arbetssätt

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
59.900 kr
(exkl. moms)

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Lägg i varukorgen Lägg i varukorgen

Kontaktuppgifter till Carolina Elmqvist

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 031-335 20 05

image

Smakprov projektledning: Varför misslyckas så många projekt?

Hur påverkar ditt agerande projektets resultat och vilka vanliga fallgropar ska man undvika? Välkommen att lyssna till hur du bäst jobbar med dessa frågeställningar

När: 3:e juni klockan 11.30 
Var: Online
Pris: Kostnadsfritt

image

Ladda ner en ifyllbar WBS-mall

WBS, är en planeringsmetod som används av projektledare för att strukturera ett projekt i hanterbara arbetspaket. Det som inte finns i mallen ska inte heller ingå i projektet. Ladda ner din egen ifyllbara mall och minska risken att det uppstår meningsskiljaktigheter om vad som ska ingå i projektet.

image

Högsta betyg till läraren på projektledning

Thomas Saastad är ny som lärare för projektledning vid IHM och redan i sin första kurs utmärktes han av sina utbildningsdeltagare med högsta betyg - 5,0 i kursutvärdering. Vi tog ett snack med Thomas om hur man gör för att lyckas projektleda och utbilda på absolut högsta nivå.

image

10 saker bra ledare gör

Ledarskapet är avgörande för alla typer av verksamheter dock rymmer begreppet fler aspekter än det går att räkna. Det finns inte en vinnande ledarstil men det finns i alla fall saker man ska göra som vi vet ger effekt.
Ta del av tipsen på 10 saker som bra ledare gör. Tips nummer 6 är verkligen jätteviktigt (och egentligen ganska enkelt) men så lätt att missa.

image

Webinar: Affärsmässig projektledning - prioritering och värdering

Webinar: Hur ska man prioritera när det finns fler idéer och förslag än resurser att genomföra? Hur vet man vilken idé som är mest kritisk, och hur bedömer man vilken idé som bäst bidrar till företagets övergripande affärsmål?

Se webinaret där vi diskuterar tre viktiga punkter för affärsmässiga projektledare: projekt-, effekt- och affärsmål.

image

Hitta något du inte visste att du sökte

Att dela med sig av kunskap ligger i IHM:s DNA. I vårt kunskapsnätverk pågår hela tiden möten mellan människor, innovationer och nya sanningar - idéer som vi gärna vill sprida vidare. Därför bjuder vi regelbundet in till prova-på-lektioner, inspirationsseminarier, föreläsningar online och nätverksträffar.

Vad är du nyfiken på? Sök bland våra events och boka upp din kalender.

image

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Har du funderingar kring IHM:s utbildningar för företag?

Relaterade utbildningar

Management & strategi

Agil projektledare

Distans, halvfart 90 veckor - Ansök senast 4 juni!

Management & strategi

Verksamhetsstyrning

Parallellt med jobb - nu även på distans, 14 tillfällen

Management & strategi

Strategic Business Development

Parallellt med jobb

;