Om IHM

Inspiring people to to create future business

IHM Business School är en privat, fristående affärsskola helägd av den ideella stiftelsen IHM. Verksamheten bedrivs vid egna skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Umeå och ute hos våra kunder.

Vi på IHM hylllar människor som leder, investerar i och banar väg för professionella affärsutvecklare, så att de kan innovera, lösa problem och undanröja hinder för förnyelse. Vi tror på modiga människor som vågar ta risker, och som vet att snabbaste vägen till framgång är att se motgång som lärdom.

Vi utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet. Vårt uppdrag är att erbjuda människor och företag affärsutbildningar och samarbeten som är till nytta nu och i framtiden. Vi formar och låter oss formas av omvärlden mitt i ett internationellt näringsliv som är under ständig förändring.

SeQF - Swedish Qualification Framework

Våra utbildningar är nivåplacerade inom SeQF, Swedish Qualification Framework – den officiella svenska delen av EQF, European Qualification framework.

Kortfattat kan EQF beskrivas som den europeiska unionens officiella utbildningsstandard och referensram för livslångt lärande. Detta möjliggör jämförelse och kvalitetssäkring mellan högskolesystemet och de utbildningsinstitutioner i Europa som erbjuder vidareutbildning för yrkesverksamma.

I juni 2018 blev IHM Business School den första privata affärsskolan i Sverige att kvalificeras för SEQF-nivå 6.

Nivåplaceringen avser vår examen Business Executive Degree, som är en kvalifikation på högskolenivå.

Nivå 5 innefattar examen vid alla IHMs Yrkeshögskoleutbildningar.

ALMEGA UTBILDNINGSFÖRETAGEN

IHM är auktoriserad Almega utbildningsleverantör i enlighet med Utbildningsföretagens kvalitetskriterier.

Auktorisationen innebär att det blir lättare för dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som ett utbildningsföretag erbjuder.

EFMD och UNICON

Vi är också medlemmar i EFMD (Management Development Network) och Unicon, (Global Consortium for University-Based Executive Education) två globala organisationer som främjar och driver utveckling av management- och ledarskapsutbildningar.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/chessboard.jpg

Storyn om IHM

I mitten av 50-talet får Holger Formgren en fråga från Marknadsföreningen i Göteborg, som då gick under namnet Göteborgs försäljnings- och reklamförening. De undrar om han vill organisera och leda kvällskurser i marknadsföring på engelska.

Läs mer

Verkställande ledning för IHM Business School

Joel Hegardt

Joel Hegardt,

CEO

Katarina Swanbeck

Katarina Swanbeck,

CFO

Linda Thyrén

Linda Thyrén,

CMO

Jannicke Alling

Jannicke Alling,

HR Manager

Leo Pignon

Leo Pignon,

CDO

Mia Flygring

Mia Flygring,

Director Business School

Tommy Persson

Tommy Persson,

Director Yrkeshögskolan