Hoppa till innehåll
None None 07/06/2023, 12:22 61197241-c878-4966-92dd-413782dcd8e4

Storyn om IHM

Inspiratören & företagsdoktorn

Under 50- och 60-talen var Ulf av Trolle professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han var en tongivande visionär och inspiratör inom det då nya ämnesområdet marknadsföring.

Ulf av Trolle'

Trolle hävdade att kombinationen av teori och praktik var en nödvändig förutsättning för att utveckla ett professionellt affärsmannaskap. Han menade att vi borde ställa samma professionella krav på en affärsman-/kvinna som på t ex en läkare, pilot eller revisor.

Av det skälet behövde praktiker i affärslivet hela tiden utveckla och underbygga sina erfarenheter med hjälp av teoretiska kunskaper i marknadsföring, management, ledarskap och affärsekonomi. Enbart teoretiska studier var i sig ofullständiga om de inte samtidigt kunde kombineras med breda erfarenheter från verkliga beslutssituationer. Och motsatt var enbart erfarenheter otillräckliga om de inte samtidigt kunde kombineras med breda teoretiska kunskaper.

Trolles teser utgör än idag grunden för IHMs verksamhet. För att i än högre grad leva efter sin övertygelse övergick Ulf af Trolle vid slutet av 60-talet helt till konsultverksamhet, där han i många fall hjälpte företag i kris. Han fick då smeknamnet ”företagsdoktorn” och under den perioden hade han stort inflytande i svenskt näringsliv och över många välkända företagsledare.

Entreprenören

En som jobbade nära professor Ulf af Trolle på Handelshögskolan i Göteborg var Holger Formgren. Holger var på 60-talet forskare och utbildningsledare i distributionsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Internationella fältstudier inom affärsutveckling och marknadsföring gav kunskaper, praktiska erfarenheter och inspiration.

1966 åtog sig Holger att leda ett projekt för TBV och Marknadsföreningen i Göteborg där uppdraget var att organisera och leda kvällskurser i marknadsföring på engelska. Ämnesområdet var då nytt i Sverige och hade ännu inte introducerats i högskolornas kursplaner. Kurserna genomfördes initialt i Handelshögskolans lokaler på Vasagatan och lärarna rekryterades bland framstående studenter och forskare på Handelshögskolan.

Som läroböcker användes professor Ulf af Trolles standardverk "Distributionsekonomi" del I och II, tillsammans med amerikanen Philip Kotlers bok "Marketing Management", ett verk som revolutionerade synen på marknadsföringen internationellt. Philip Kotler och "Marketing Management" blev också den idémässiga grunden till kursplanen på IHM.

Stiftelsen

Efterfrågan av "Högre kurser i Marknadsföring" visade sig vara stort och 1968 tog Holger Formgren initiativet till bildandet av stiftelsen Institutet för Högre Marknadsföring IHM. Precis som idag skedde studierna parallellt med arbetet.

Mötet och erfarenhetsutbytet mellan lärarna och deltagarna var central för utbildningen tillsammans med "Learning by doing". Med Philip Kotler som stor inspiratör utvecklades ettåriga och tvåriga program som snart blev "Marknadsekonom DIHM" där, likt ett civilekonomprogram, examenarbetet ingick.

1 000-tals alumner kan intyga att Marknadsekonom DIHM efter drygt 50 år är en fortsatt mycket eftertraktad kvalifikation på arbetsmarknaden. Även om många av Kotlers teser numera är ersatta av nya.

IHM väljer en helt egen väg

1971 lossade IHM på banden till högskolan och slog in på en egen väg. Kreativiteten var det inget fel på. I rask takt erbjöds företagsinterna utbildningar, utredningstjänster, marknadsrättslig rådgivning och seminarieverksamhet. Samtidigt utvecklades Påbyggnadskurser i Marknadsföring (PIM) och senare tillkom både controller- och dataekonomutbildningarna, en kurs i snabbläsning och andra vägar till personlig effektivitet.

1975 startade IHM företagsinterna utbildningar genom samarbetet med Volvo. 1979 började IHM ge ut egna läromedel på eget förlag.IHM blir internationellt

1986 bytte IHM namn till IHM Business School, ett namn som tydligare kommunicerade att erbjudandet inte längre var begränsat till Sverige, marknadsföring och ekonomi. Det nya IHM-huset i Göteborg och etablering av IHM i Stockholm sker. IHM startar IHM copyutbildning och medverkar i uppbyggnaden av Master- program vid Thammasat University i Thailand.

Under 90-talet samarbetade IHM med amerikanska Johnson & Wales University, som blev det första utländska universitet som etablerade sig i Sverige. IHM lanserade det egna ledarskapsprogrammet IHM Executive Programme. Senare inleds ett samarbete med med Henley Management College och deras MBA program.

DIHM-programmen utvecklas och IHM Malmö startar i anrika Slakthuset. IHM Forum - IHM började i mitten av 90-talet att arbeta med webbportaler och interaktiva tjänster för att serva både deltagare, alumner och medarbetare. Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningar (YH) startar.

2000-talet

Utbudet ökar kraftigt med nya Kvalificerade Yrkesutbildningar och kortare Masterprogram. I början av 2000-talet bildar vi partnerskap med Kina och det välrenommerade Tsinghua University. Tusentals personer tar årligen del av våra Trendseminarier.

Hela DIHM-programmet förnyas successivt och flera företagsakademier startar, bl a ICA Business School, Volvo Cars Business School och Yamaha Academy. Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningar (KY) blir Yrkeshögskoleutbildningar (YH). Diplomutbildningen Marknadsekonom DIHM delas upp i fristående certifikatutbildningar och växer i omfattning.

2008 flyttar IHM Malmö in till centrum, 2009 flyttar IHM in i nya moderna lokaler på Kungsholmen och 2010 påbörjar IHM i Göteborg moderniseringen av IHM-huset. Intresset för sociala medier och en ny affärslogik lockar allt fler till föreläsningar och nya utbildningar. 2011 lanserar IHM ett helt nytt ledarutvecklingsprogram och samma år når IHM 30.000 alumner.

2014 lanseras korta, intensivkurser för livslångt lärande och IHM Digital Marketing blir snabbt en succé. IHM Yrkeshögskola växer stadigt och 93% av studenterna har jobb efter examen.

Examen Marknadsekonom DIHM blir gångbar i hela Europa

SeQF

Den 13 juni 2018 blir IHM Business School den första affärsskolan i Sverige någonsin som kan erbjuda en privat utbildning utan statlig reglering, men som ändå officiellt ligger på kandidatnivå.

SeQF nivå 6 placeringen avser examen Marknadsekonom DIHM, som är en kvalifikation på högskolenivå för praktiker som vill meritera sig som professionella affärsutvecklare med utgångspunkt från kompetenskraven i yrkesroller som marknads-/ försäljningschef, produktägare, verksamhetsansvarig, säljande affärsutvecklare eller VD.

Den 20 juni 2023 var det tid att säga farväl till Marknadsekonom DIHM-titeln då IHM:s tvååriga examensprogram ändrade namn till det mer internationellt gångbara Business Executive Degree.

Nu fortsätter vi blicka framåt med vår historia i ryggen och ständig utveckling, för individ och näringsliv, framför oss.