Storyn om IHM

Det började med Holger Formgren

Under 50- och 60-talen var Ulf av Trolle professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han var en tongivande visionär och inspiratör inom det då nya ämnesområdet marknadsföring. Han har dragit igång IDAF, Institutet för distributionsekonomisk och administrativ forskning, och samlat en grupp begåvade forskarassistenter runt sig.

En av dem är en ung man vid namn Holger Formgren. Holger var på 60-talet forskare och utbildningsledare i distributionsekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Hans internationella fältstudier inom affärsutveckling och marknadsföring hade gett kunskaper, praktiska erfarenheter och inspiration till att utveckla något nytt.

En kvällskurs lägger grunden

I mitten av 50-talet får Holger en fråga från Marknadsföreningen i Göteborg, som då gick under namnet Göteborgs försäljnings- och reklamförening. De undrar om han vill organisera och leda kvällskurser i marknadsföring på engelska. Ämnesområdet var då nytt i Sverige och hade ännu inte introducerats i högskolornas kursplaner.

Behovet finns ute på företagen, det vet marknadsföreningen - och när Holger svarar ja lägger han grunden till det som senare kommer att bli IHM Business School.

Kurserna genomfördes initialt i Handelshögskolans lokaler på Vasagatan och lärarna rekryterades bland framstående studenter och forskare på Handelshögskolan. Som läroböcker användes professor Ulf af Trolles standardverk Distributionsekonomi del I och II, tillsammans med amerikanen Philip Kotlers bok Marketing Management, ett verk som revolutionerade synen på marknadsföringen internationellt. Philip Kotler och Ulf af Trolles verk la den pedagogiska grunden till det som senare skulle bli IHM.

Praktik och teori i samklang

Trolle hävdade att kombinationen av teori och praktik var en nödvändig förutsättning för att utveckla ett professionellt affärsmannaskap. Han menade att vi borde ställa samma professionella krav på en affärsman-/kvinna som på t ex en läkare, pilot eller revisor.

Av det skälet behövde praktiker i affärslivet hela tiden utveckla och underbygga sina erfarenheter med hjälp av teoretiska kunskaper i marknadsföring, management, ledarskap och affärsekonomi. Enbart teoretiska studier var i sig ofullständiga om de inte samtidigt kunde kombineras med breda erfarenheter från verkliga beslutssituationer. Och motsatt var enbart erfarenheter otillräckliga om de inte samtidigt kunde kombineras med breda teoretiska kunskaper.

Stiftelsen

Efterfrågan av "Högre kurser i Marknadsföring" visade sig vara stort och 1968 tog Holger Formgren initiativet till bildandet av stiftelsen Institutet för Högre Marknadsföring, IHM. Precis som idag skedde studierna parallellt med arbetet.

Mötet och erfarenhetsutbytet mellan lärarna och deltagarna var central för utbildningen tillsammans med "Learning by doing". Snart utvecklades ettåriga och tvåriga program som blev "Marknadsekonom DIHM" där ett examensarbete ingick.

1 000-tals alumner kan intyga att Marknadsekonom DIHM (Idag Business Executive Degree) efter drygt 50 år är en fortsatt mycket eftertraktad kvalifikation på arbetsmarknaden. Även om många av gamla teser numera är ersatta av nya.

IHM väljer en helt egen väg

1971 lossade IHM banden till högskolan och slog in på en egen väg. Kreativiteten var det inget fel på. I rask takt erbjöds företagsinterna utbildningar, utredningstjänster, marknadsrättslig rådgivning och seminarieverksamhet. Samtidigt utvecklades påbyggnadskurser i Marknadsföring (PIM) och senare tillkom både controller- och dataekonomutbildningarna, en kurs i snabbläsning och många andra vägar till personlig effektivitet.

1975 startade IHM företagsinterna utbildningar genom samarbetet med Volvo och 1979 började IHM ge ut egna läromedel på eget förlag.

IHM blir internationellt

1986 bytte IHM namn till IHM Business School, ett namn som tydligare kommunicerade att erbjudandet inte längre var begränsat till Sverige, marknadsföring och ekonomi. Det nya IHM-huset i Göteborg och etablering av IHM i Stockholm sker. IHM startar IHM copyutbildning och medverkar i uppbyggnaden av Master- program vid Thammasat University i Thailand.

Under 90-talet samarbetade IHM med amerikanska Johnson & Wales University, som blev det första utländska universitet som etablerade sig i Sverige. IHM lanserade det egna ledarskapsprogrammet IHM Executive Programme. Senare inleds ett samarbete med med Henley Management College och deras MBA program.

DIHM-programmen utvecklas och IHM Malmö startar i anrika Slakthuset. IHM började i mitten av 90-talet att arbeta med webbportaler och interaktiva tjänster för att serva både deltagare, alumner och medarbetare. Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningar, det som senare blev yrkeshögskolan startar också nu.

2000-talet

Utbudet ökar kraftigt med nya Kvalificerade Yrkesutbildningar och kortare Masterprogram. I början av 2000-talet bildar vi partnerskap med Kina och det välrenommerade Tsinghua University. Tusentals personer tar årligen del av våra Trendseminarier.

Hela DIHM-programmet förnyas successivt och flera företagsakademier startar, bl a ICA Business School, Volvo Cars Business School och Yamaha Academy. Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningar (KY) blir Yrkeshögskoleutbildningar (YH). Diplomutbildningen Marknadsekonom DIHM delas upp i fristående certifikatutbildningar och växer i omfattning.

2008 flyttar IHM Malmö in till centrum, 2009 flyttar IHM in i nya moderna lokaler på Kungsholmen och 2010 påbörjar IHM i Göteborg moderniseringen av IHM-huset. Intresset för sociala medier och en ny affärslogik lockar allt fler till föreläsningar och nya utbildningar. 2011 lanserar IHM ett helt nytt ledarutvecklingsprogram och samma år når IHM 30.000 alumner.

2014 lanseras korta, intensivkurser för livslångt lärande och IHM Digital Marketing blir snabbt en succé. IHM Yrkeshögskola växer stadigt och 93% av studenterna har jobb efter examen.

Examen Marknadsekonom DIHM blir gångbar i hela Europa

Den 13 juni 2018 blir IHM Business School den första affärsskolan i Sverige någonsin som kan erbjuda en privat utbildning utan statlig reglering, men som ändå officiellt ligger på högskolenivå.

SeQF nivå 6 placeringen avser examen Business Executie Degree, som är en kvalifikation på högskolenivå för praktiker som vill meritera sig som professionella affärsutvecklare med utgångspunkt från kompetenskraven i yrkesroller som marknads-/ försäljningschef, produktägare, verksamhetsansvarig, säljande affärsutvecklare eller VD.

Den 20 juni 2023 var det tid att säga farväl till Marknadsekonom DIHM-titeln då IHM:s tvååriga examensprogram ändrade namn till det mer internationellt gångbara Business Executive Degree.

Och nu fortsätter IHM:s resa - med vår historia i ryggen och ständig utveckling för individ och näringsliv framför oss.