Business Management

Lär dig fatta välgrundade affärsmässiga beslut
16 tillfällen | Deltid / Parallellt med jobb
Affärsmässig bas att stå på
Bli trygg i din affärsförståelse
Få kunskap att applicera direkt
Business Management är Sveriges mest profilerade utbildning inom praktisk tillämpbar affärskunskap och lär dig hur de olika beståndsdelarna av en affärsverksamhet ska samspela för att skapa effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.

Förståelse för hela affären

För att ett företag ska växa så måste organisation, ekonomi, marknadsföring och ledarskap befinna sig i ständig utveckling. Det innebär att företaget behöver ha en strategisk plan som fokuserar på att ständigt förbättra och anpassa sig till marknadens snabba svängar - och samtidigt säkra att de operativa processerna flyter på friktionsfritt.

Organisationen måste vara effektivt strukturerad. Ekonomin måste hanteras på ett klokt sätt med en förståelse för hur investeringar och kostnader påverkar resultat och tillväxt. Marknadsföringen måste vara innovativ och anpassad till kundernas behov. Ledarskapet måste vara visionärt och kunna motivera medarbetarna till att vilja göra sitt yttersta för att nå företagets mål.

Utbildningen Business Management ger dig grundläggande förståelse för hur du syr ihop alla dessa aspekter i en framgångsrik affärsverksamhet.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Förståelse för sammansättningen av en affärsverksamhet och hur dess beståndsdelar ska hanteras och samspela för att skapa bästa effekt.
 • Förmåga att leda en affärsverksamhet utifrån krav på lönsamhet och resultat.
 • Trygghet i att fatta välgrundade affärsmässiga beslut utifrån analys av olika typer av underlag.
 • Praktisk kunskap anpassad efter deltagarens egen verksamhet och dess specifika utmaningar och mål - kunskap som implementeras i verksamheten från första lektionstillfälle.
 • Inträde i ett av Sveriges starkaste affärsnätverk.

Så genomförs Business Management

Utbildningen leds av erfarna lärarkonsulter med aktiva positioner i näringslivet. Vår pedagogik bygger på att handledarna introducerar metoder, verktyg och idéer som deltagarna sedan omsätter i praktiken genom affärssimuleringar, verkliga affärsfall och i sina egna verksamheter.

Därefter samarbetar deltagarna, gruppen och handledarna för att utforska hur den nya kunskapen bäst kan tillämpas för att möta specifika situationer och utmaningar.

Det är just denna praktiska metodik som utmärker IHM och särskiljer oss från andra affärsskolor. Vi strävar efter att inte bara förmedla teoretisk kunskap utan att också se till att våra deltagare kan använda den praktiskt och effektivt för att uppnå verkliga resultat inom sina organisationer.

Så genomförs Business Management via distans

Utbildningsmoment

I den här delen fokuserar vi på vad företaget skapar idag och på vilket sätt man gör affärer. Vad som kännetecknar organisationen och vad som skiljer den från andra. Och vad som gör den mer eller mindre framgångsrik.

 • Människors förhållningssätt till förändring
 • Affärsmodellen – grunden för företagets framgång
 • Affärsmodellens ekonomi
 • Matchningen mellan kund och erbjudande
 • Se sambanden bakom lönsamheten
 • Hur affärsmodellen blir konkurrenskraftig
 • Hur företagets effektivitet bedöms
 • Att bestämma företagets nuläge

I den här delen belyser vi hur företaget väljer vilka framtida affärsmöjligheter som ska ligga till grund för verksamheten. Förändringar i omvärlden leder till att ett företag med många affärer och produkter återkommande måste bedöma vilka produkter och affärer som man ska satsa på, behålla eller avveckla.

Vi berör också hur ledningen arbetar för att styra organisationen mot en hög prestation.

 • Företagets affärsutmaningar
 • Hur företagets ekonomi planeras och följs upp
 • Affärsval och risk
 • Affärsval ur ett ekonomiskt perspektiv
 • Organisation och ledning av företaget

Här genomför du en företagssimulering som är en träning i affärsmässigt beslutsfattande i en dynamisk och föränderlig affärsmiljö. I varje beslutsomgång ska affärsutfallet tolkas och strategin omprövas. Uppföljning och mätning av framgång sker med hjälp av ett antal olika nyckeltal, marknadsrapporter och resultatrapporter.

 • Identifiera nuläge och företagets affärsutmaning
 • Bestämma affärsstrategi
 • Iterativt genomföra och ompröva den valda affärsstrategin
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/bm/prova-pa-bm-regular-1080x800.jpg

Lär dig Business Management

Ta del av en utbildnings upplägg och kunskapsinnehåll och se om det passar din professionella situation och fortsatta utveckling.

Till provlektionen

Sagt om Business Management

Jonnie Levin

Business Area Manager, GA Lindberg

IHM Business Management är grunden och den kanske viktigaste av de fyra IHM-utbildningar jag har gått igenom på min väg till att bli Business Executive. Kursen innehöll en hel del grundläggande företagsekonomi och var uppbyggt på ett mycket pedagogiskt och tydligt sätt. Kursen gav inblick i vad en affärsmodell är med kärnvärden, erbjudanden, den inre- och yttre- effektiviteten, där företagsekonomin spelar stor roll. Kursen avslutas med ett stort grupparbete med muntlig presentation och betygssättning. Om jag bara fick välja en av de fyra kurser jag genomfört på IHM så skulle Business Management vara det självklara valet. Precis som alla andra kurser så är lärarna helt fantastiska på IHM.

Karin Lundberg

Marknadschef, Scorettgruppen

Efter många års erfarenhet i min roll som marknadschef tog jag möjligheten att addera beprövade teorier och skapa mig en bredare kompetens. Denna kurs blev en ögonöppnare för att se helheten på ett mer holistiskt perspektiv över företagande. Förutom nya kunskaper vilket har breddat min syn på företagande så jag inspirerats av kunniga lärare som brinner för sin sak. Upplägget på kursen har varit mycket inspirerande med en mix av grupparbeten, enskilda uppgifter och inspirerande lektionstid. Business Management har inte bara försett mig med nya kunskaper utan även öppnat upp nya perspektiv och inspirerat mig att fortsätta utvecklas inom mitt område. Den har varit en investering i min egen kompetensutveckling och har gett mig verktyg för att ta itu med komplexa utmaningar inom företagande på ett mer strategiskt och holistiskt sätt.

JOAKIM LÖNNBERG

Director Region North, Lindab Group

Efter ett år som VD så kände jag att jag måste förbättra min överblick och därför valde jag att studera på IHM. Idag måste en VD behärska de tre benen: Marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Naturligtvis hade jag kunskaper i alla områden sedan tidigare, men jag ville förstå allt bättre. Jag vill ha, om inte ett kunskapsövertag, i alla fall en djupare förståelse för vad det är vi pratar om när vi till exempel har möte med våra revisorer. En VD måste vara nyfiken och utbildning är en del av förändring, dessutom ger kunskap trygghet.

Helena Rölander

Business Manager, Torplyktan

Jag hade önskat att jag gick den här utbildningen för fem år sedan. Utbildarna är fantastiska och man känner att det här är inte bara en teoretisk skrivbordsprodukt utifrån vissa givna sanningar utan här utgår man från verkligheten – vad krävs just nu och vilka glasögon ska man ha på sig. Utbildningen är oerhört relevant på det sättet och har gett mig en djupare förståelse, och större helhetsperspektiv, för hur man bör tänka, resonera och räkna i en företagsledande position.

Niclas Janzén

CEO, Hydropool Sverige

I kursen Business Management på IHM byggde jag en solid grund för min Business Executive-utbildning. Kursen var inte bara en akademisk resa, utan också en social upplevelse med engagerande klasskamrater och kunniga lärare. Det mest betydelsefulla jag lärde mig var förståelsen för sambandet mellan bruttomarginal och omsättningshastighet. Denna insikt var avgörande och ledde till strategiska förändringar inom min verksamhet, vilka visade sig vara ekonomiskt gynnsamma. Det var ett första steg i en rad beslut som bidrog till företagets tillväxt.

Lucas Karlsson

Affärsutveckling, Elektromontage

Kursen är en optimal start på programmet Executive Degree. Den har gett mig en djupare förståelse för kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap och därigenom gett mig värdefulla insikter i vad som ingår i en lönsam affärsverksamhet. Kursen har också utvecklat mina färdigheter i att ta fram relevanta beslutsunderlag och stärkt min förmåga att fatta affärsmässiga beslut.

Christian Ulkner

CEO & Co-founder, Nya Kvadrat kommersiellt

Det var en jättebra utbildning. Först och främst var det jättebra lärare. Jag har studerat på IHM vid ett par tillfällen och har aldrig mött en dålig lärare, det måste jag ge er. Man märker att de verkligen brinner för att lära ut. Sen hade vi en jättebra klass, jag träffar fortfarande några där ifrån. Det var mycket som var väldigt bra och mycket som hänger med mig än idag.

Magnus Larsson

Global Head of Franchise, O´learys

Inom Business Management lärde vi oss flera olika affärsmodeller på djupet, och det innebär stor skillnad mot att googla och läsa om dem på nätet. Nu finns modellerna i mitt bakhuvud där de fortsätter hjälpa mig navigera och ställa rätt frågor i min professionella vardag. Ekonomi är en annan viktig del i utbildningen. I mitt arbete hanterar jag mycket information och siffror, och Business Management har gett mig en styrka och säkerhet i att kunna läsa ut vad de betyder för vår lönsamhet och fortsatta agerande – och därmed ta bättre beslut.

Plats & Startdatum

Stockholm
26 augusti 2024
18 september 2024
Malmö
9 september 2024
Göteborg
12 september 2024
Distans
18 september 2024
21 oktober 2024

Avgift

69 900 kr (ink moms för privatperson, exkl moms för företag)
Anmälningsavgift: 2500 kr.

Delbetala räntefritt i 24 månader

Delbetalning: 2913 kr/mån
Administrativ avgift: 35 kr/mån
Startavgift: 495 kr

Läs mer

Omfattning

16 tillfällen, ett pass i veckan. Tid för självstudier och projektarbete tillkommer

Examen

Utbildningen kan läsas fristående eller som en del av Executive Degree.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Marika Vänskä

Direkt: 08-657 00 09
Växel: 020-024 00 24
Mail: marika.vanska@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Vanliga frågor och svar

16 tillfällen, 1 pass i veckan. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete, totalt ca 10-12 tim/vecka. Utbildningsavgift: 69 900 kr. Är det din första IHM-utbildning, tillkommer en registreringsavgift på 2.500 kr. Litteratur ingår!

2-3 års arbetslivserfarenhet är nödvändigt för att du ska ha och kunna bidra med erfarenheter från arbetslivet. Den stora utväxlingen med att plugga på IHM får du genom att tillämpa dina kunskaper i jobbet, använda modellerna och se hur de funkar i praktiken.
Om du inte använt matte sedan gymnasiet finns det grundläggande övningar att tillgå när du börjar. Många upplever detta som ett bra stöd inför studierna.
Vi stämmer av kunskaper, erfarenheter och förväntningar med alla våra deltagare i ett telefonsamtal eller personligt möte på 30 min – 1 tim.
Ja, under förutsättning att utbildningen är relevant för din roll. Fråga din ekonomiavdelning om du är osäker.

Det finns olika sätt att lösa finansieringen.
Ungefär 30% av våra deltagare finansierar privat. Via vår samarbetspartner Vasa Kredit har du möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt i upp till 36 månader.
Om ditt företag vill hjälpa dig framåt, kan de ofta erbjuda en utbildningspott på x antal kronor, och på IHM kan vi sedan dela upp fakturan mellan arbetsgivaren och dig.
Andra deltagare får hjälp med finansieringen från sitt företag i form av det löneväxling, det innebär att företaget lägger ut pengar för utbildningen och att ni kommer överens om en lönereduktion som avbetalning. Det är en uppgörelse mellan dig och företag.
Läs mer om vad löneväxling innebär på skatteverkets hemsida.

Anmäl dig så fort som möjligt. En månad före kursstart får du ett välkomstmail med info om hur du beställer hem litteraturen. Sen är det bara att sätta igång.
|
69 900 SEKexkl moms