Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Business Management

Skapa lönsamma affärer

Grunden för att göra rätt affärsval är insikt i vad kunderna vill ha och vad som skapar lönsamhet. Den färdigheten vill vi ge dig som har eller är på väg in i en kommersiell ansvarsbefattning.

Ladda ner en provlektion ur Business Management

Ta reda på mer om Business Management, få bättre förståelse för innehåll och upplägg.

Vad du lär dig

Organisation, ekonomi, marknadsföring och ledarskap måste fungera optimalt, var för sig och tillsammans. I Business Management får du helhetsbilden du behöver för att förstå kritiska affärsmoment. Men vi går djupare än så. 

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar: 

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter 
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten   

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN 

 • Du har grundläggande förståelse för vad som ingår i en lönsam affärsverksamhet 
 • Du har förmågan att fatta affärsmässiga beslut 
 • Du har insikt i kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap
 • Du har organisatorisk översikt och kan ta fram relevanta beslutsunderlag  
 • Du har tagit ditt första steg mot en Marknadsekonom DIHM-examen 

SÅ GÅR DET TILL 

Business Management fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.  

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.  

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att prova din kompetens. 

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.   


"Business Management är så bra för att man lär sig att förstå mekanismerna bakom affären och vokabulären så att man kan bidra på riktigt i diskussionerna"
Catrine Rappe - konsult och fd lärare på Business Management

Anmälan

Summa:
64.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Stockholm

 • 24 januari
 • 2 mars

Göteborg

 • 31 januari
 • 24 februari

Malmö

 • 14 februari 2022

Distans

 • 24 februari
 • 19 april

Omfattning

16 tillfällen, ett pass i veckan

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SeQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå.

Utgör även del av examen Marknadsekonom DIHM

Avgift

Utbildningsavgift 64 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinansiering är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Kontakta mig gärna

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till den utbildning som bäst matchar dina behov.

Sarah Johansson 3.jpg

Sarah Johansson
Utbildningsrådgivare
Telefon: 031-335 20 09
E-post: sarah.johansson@ihm.se

Kursmoment

Business Management omfattar tre delkvalifikationer:  

1. Nuläge: Hur presterar företaget idag? 

I den här delen fokuserar vi på vad företaget skapar idag och på vilket sätt man gör affärer. Vad som kännetecknar organisationen och vad som skiljer den från andra. Och vad som gör den mer eller mindre framgångsrik. 

 • Människors förhållningssätt till förändring 
 • Affärsmodellen – grunden för företagets framgång 
 • Affärsmodellens ekonomi 
 • Matchningen mellan kund och erbjudande 
 • Se sambanden bakom lönsamheten 
 • Hur affärsmodellen blir konkurrenskraftig 
 • Hur företagets effektivitet bedöms 
 • Att bestämma företagets nuläge 

 2. Gapet mellan nuläge och önskvärt läge:Vad är företagets affärsutmaning?  

I den här delen belyser vi hur företaget väljer vilka framtida affärsmöjligheter som ska ligga till grund för verksamheten. Förändringar i omvärlden leder till att ett företag med många affärer och produkter återkommande måste bedöma vilka av dessa delar som man ska satsa på, behålla eller avveckla. Vi berör också hur ledningen arbetar för att styra organisationen mot en hög prestation. 

 • Företagets affärsutmaningar 
 • Hur företagets ekonomi planeras och följs upp 
 • Affärsval och risk 
 • Affärsval ur ett ekonomiskt perspektiv 
 • Organisation och ledning av företaget 

 3. Affärsmässigt beslutsfattande

Här genomför du en företagssimulering som är en träning i affärsmässigt beslutsfattande i en dynamisk och föränderlig affärsmiljö. I varje beslutsomgång ska affärsutfallet tolkas och strategin omprövas. Uppföljning och mätning av framgång sker med hjälp av ett antal olika nyckeltal, marknadsrapporter och resultatrapporter. 

 • Identifiera nuläge och företagets affärsutmaning 
 • Bestämma affärsstrategi 
 • Upprepat genomföra och ompröva den valda affärsstrategin  

 

image

BUSINESS MANAGEMENT

Ett första steg för att ta reda på om utbildningen Business Management passar dig är att vara med på en provlektion. Ladda ner provlektionen med läraren Lena Dahlbom och få inblick i upplägg, utbildningsinnehåll och nivå.

Testa dina affärskunskaper - sätt dina kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och organisation på prov.

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla?

Sagt om Business Management

Kontaktuppgifter till Alexander Pärleros

Roll: Entreprenör & grundare av Framgångspodden

IHM har gett mig en bred bas att stå på, så att jag känner en säkerhet. En bra utmaning som gav mig den kunskap jag behövde för att bli en starkare affärsman och kunna fatta rätt beslut. Jag fick med mig mycket kunskaper att använda direkt i mitt yrkesliv och det var mycket som kompletterade det jag redan kunde. Jag gick från att vara säljare till att våga bli VD.

Kontaktuppgifter till JOAKIM LÖNNBERG

Roll: VD, Lindab Sverige AB

Efter ett år som VD så kände jag att jag måste förbättra min överblick. En VD idag måste behärska de tre benen: Marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Naturligtvis hade jag kunskaper i alla områden, men jag ville förstå allt bättre. Jag vill ha, om inte ett kunskapsövertag, så i alla fall en djup förståelse för vad det är vi pratar om när vi till exempel har möte med revisorerna. En VD måste vara nyfiken och utbildning är en del av förändring, dessutom ger kunskap trygghet.

Kontaktuppgifter till MARIE CAMEMYR

Roll: HR specialist, Crane Currency

De utbildningar som jag gått på IHM har bidragit till att jag kommit vidare i karriären. Att jag hade läst Business Management utbildningen var en starkt bidragande faktor till att jag fick erbjudande om tjänsten som affärsområdeschef på Manpower. Ledarskapsutbildningarna i kombination med min chefserfarenhet, bidrog till att jag var en stark och vinnande kandidat för tjänsten som HR Specialist hos Crane Currency.

Kontaktuppgifter till Magnus Larsson

Roll: Senior director retail operations franchise på Circle K

Här lärde vi oss flera olika affärsmodeller på djupet, och det är det som gör skillnad mot att googla och läsa snabbt om dem på nätet. Nu finns modellerna där i bakhuvudet. Jag använder dem visserligen inte i detalj i min vardag, men de hjälper mig navigera och kunna ställa de rätta frågorna. Ekonomi är en annan del i utbildningen. På Circle K finns det andra som arbetar direkt med vår ekonomi men jag behöver förstå sammanhanget. I mitt arbete blir jag matad med mycket information och siffror, och Business Management har gett mig en styrka och säkerhet i att kunna läsa ut vad de betyder för vår lönsamhet och fortsatta agerande – och därmed kan jag ta bättre beslut.

image

Webinar: Förstå affärsmodellens fem komponenter

Vilka faktorer är det egentligen som påverkar lönsamheten? Ta del av det uppskattade webinaret där Michael Engström, lärare på utbildningen Business Management, går igenom affärsmodellens fem komponenter.

Vanliga frågor & svar

Korta fakta för dig som funderar på IHM Business Management

16 tillfällen, 1 pass i veckan. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete, totalt ca 10-12 tim/vecka. Utbildningsavgift: 64 900 kr. Är det din första IHM-utbildning, tillkommer en registreringsavgift på 2.500 kr. Litteratur ingår!

Vilka förkunskaper krävs?

2-3 års arbetslivserfarenhet är nödvändigt för att du ska ha och kunna bidra med erfarenheter från arbetslivet. Den stora utväxlingen med att plugga på IHM får du genom att tillämpa dina kunskaper i jobbet, använda modellerna och se hur de funkar i praktiken.

Hur mycket matte behöver jag kunna?

Om du inte använt matte sedan gymnasiet finns det grundläggande övningar att tillgå när du börjar. Många upplever detta som ett bra stöd inför studierna.

Hur vet jag att jag inte är överkvalificerad?

Vi stämmer av kunskaper, erfarenheter och förväntningar med alla våra deltagare i ett telefonsamtal eller personligt möte på 30 min – 1 tim.

Är utbildningsavgiften avdragsgill för företaget?

Ja, under förutsättning att utbildningen är relevant för din roll. Fråga din ekonomiavdelning om du är osäker.

Företaget kan inte stå för hela kostnaden, vad gör jag?

Det finns olika sätt att lösa finansieringen. Ungefär 30% av våra deltagare finansierar privat, då är momsen inkluderad i avgiften. Om ditt företag vill hjälpa dig framåt, kan det finnas en utbildningspott på x antal kronor, och vi kan dela upp fakturan mellan arbetsgivaren och dig. Du kan delbetala på 3 mån utan ränta. Vissa löser det med löneväxling – det vill säga att företaget lägger ut pengar för utbildningen och ni kommer överens om en lönereduktion - brutto eller netto – som avbetalning. Det är en uppgörelse mellan dig och företag. I teorin kan du betala av utbildningen på ett år genom löneväxling. Läs mer hos skatteverket eller fråga din ekonomiavdelning.

Hur gör jag om jag vill läsa litteraturen i förväg?

Anmäl dig så fort som möjligt. En månad före kursstart får du ett välkomstmail med info om hur du beställer hem litteraturen. Sen är det bara att sätta igång.

Är du intresserad av att läsa Business Management på distans?

Har du fler frågor?

Vi vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt.

image

Företagsanpassa utbildningen

Vill du skräddarsy ett upplägg som passar just ditt företag?
Alla våra utbildningar går att anpassas efter just dina förutsättningar. Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Region Stockholm
Kontakta Johan Walkendorff  tfn: 0730-43 74 76

Region Väst och Syd
Kontakta Charlotta Jelkeby, tfn: 0705-18 96 42

Prova på Business Management

Här kan du ladda ner en provlektion ur utbildningen Business Management

Provlektion för dig som vill veta mer om Business Management

Ladda ner en provlektion och möt en av lärarna samt få bättre förståelse för upplägg och innehåll. 

Relaterade utbildningar

Account Manager B2B

80 veckor  |  Heltid

Personligt ledarskap

Program
6 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Sales & Marketing Management

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb