Företag med utvecklad kompetens är de som leder utvecklingen

Kompetensutveckling är nyckeln till resultat och tillväxt. Utan rätt intern kompetens kan företag inte utvecklas i den riktning de önskar - och för att utveckla rätt kompetens krävs rätt metodik och bred förståelse för anpassade utbildningsinsatser. Här kan IHM hjälpa er vidare.
KONTAKTA OSS DIREKT
SÅ LÄR VI UT

Våra utbildningsinsatser formas direkt efter era behov - från inledande samtal till utbildningsstart till resultatuppföljning och analys.

 • Identifiering och kartläggning av kompetensbehov
 • Anpassade utbildninginsatser
 • Den mest effektiva mixen av pedagogiska verktyg
 • Långsiktig uppföljning

 

Identifiering av ert kompetensbehov

Identifiering av ert kompetensbehov

Genom en ingående dialog med er identifierar vi era specifika utmaningar och önskemål. Vi är lyhörda och tar hänsyn till bransch, företagskultur, befintlig kompetensnivå och budget för att skapa en utbildningsinsats som matchar er unika situation. Detta arbete lägger sedan grunden för uppsättningen av tydliga och mätbara mål för utbildningsinsatsen.

Unikt anpassat upplägg och genomförande

Unikt anpassat upplägg och genomförande

Våra experter har en bred erfarenhet kring utbildning och kan sätta ihop en upplägg som täcker exakt de områden ni behöver. Oavsett om det handlar om ledarskap, kommunikation, projektledning eller branschspecifika frågor - så skräddarsyr vi innehållet för att skapa maximalt värde för er som kund.

En blandning av utbildningsmoment

En blandning av utbildningsmoment

På IHM lär vi ut på olika sätt. Vi kombinerar vi traditionella lärarledda föreläsningar och fysiska gruppövningar, med digitala workshops för reflektion och diskussion. Denna mix av utbilningsmoment kallas för blended learning och bidrar starkt till både en engagerande studieupplevelse och effektiv inlärning.

Lärare direkt från näringslivet

Lärare direkt från näringslivet

IHM har inga fast anställda lärare och det finns en god anledning till det. Vi tror att expertis förnyas genom praktiska insikter från verkliga sammanhang. Så istället för att anställa, så anlitar vi runt 250 lärarkonsulter årligen som samtliga har aktiva positioner i näringslivet vid sidan om sina uppdrag vid IHM. Allt för att säkra en uppdaterad och praktiskt orienterad kunskapsförmedling.

Möt experterna

Kontinuerlig uppföljning

Kontinuerlig uppföljning

Vårt uppdrag är att skapa verklig förändring för ditt företag och dina medarbetare. Därmed fortsätter vårt engagemang självklart också efter avslutad utbildning. Vi erbjuder uppföljning och analys av utbildningsinsatsen, och löpande dialog utifrån analysresultaten för att säkerställa att ni får ut det mesta av er investering på både kort och lång sikt.

En trygg investering för ditt företag

En trygg investering för ditt företag

IHM har utbildat företagare och byggt företagsakademier i över 50 år och arbetar löpande tillsammans med hundratals svenska företag för att bygga de mest effektiva utbildningsinsatserna. Genom att samarbeta med oss kliver ni därmed in ett av Sveriges starkaste nätverk för kompetentsutveckling - och tillsammans med våra engagerade handledare (alla med framträdande och aktiva positioner i näringslivet) kan ni förlita er på starka resultat.

Skräddarsy en utbildningsinsats direkt efter era specifika behov

IHM vänder sig till alla typer av företag och kan vara behjälplig inom alla affärsutmaningar, stora som små - och anpassar lärare, upplägg, innehåll och uppföljning efter era specifika krav.

Beroende på vilken typ av utmaning som din organisation står inför så passar olika lärandeformat. På IHM arbetar vi exempelvis med:

 • Fysiska och distansbaserade lektionsmoment
 • Gruppövningar i klassrum och online
 • E-learning och microträning
 • Personlig coaching
 • Gruppcoaching
 • Case-simuleringar
 • Mentorskap

Bygg en intern företagsakademi och en långsiktig lärandekultur

 • ICA Business School
 • Volvo Cars Business School
 • Indutrade Academy
 • Sia Glass säljakademi 

Dessa är enbart ett urval av de företagsakademier som byggts upp av IHM Business School.

Till skillnad från våra skräddarsydda utbildningsinsatser så berör våra företagsakademier skapandet av en interna lärandemiljöer, miljöer som ska vara hållbar över tid och kontinuerligt rikta organisationens fokus mot kompentensutveckling och dess konkurrenskraft.

Oavsett om ditt företag vill skapa en intern lärandemiljö inom hela organisationen - eller specifikt på styrelsenivå, ledningsnivå, chefsnivå eller medarbetarnivå, har IHM verktygen för er.

MED INSPIRATION FRÅN ETT BRETT URVAL AV GENOMFÖRDA UTBILDNINGSMODULER

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/fundersam-kvinna.jpg

Digital Business Transformation

I en tid av snabbrörliga globala trender och teknikskiften är det viktigare än någonsin att både kunna hantera och skapa effektivitet i ert löpande förändringsarbete. Den här utbildningen hjälper till att bygga förutsättningarna för en digital lärandekultur.

Resultatmål för deltagare:

● Definiera de globala trender och teknikskiften som har störst påverkan på din affär.
● Hantera din personliga relation till förändring.
● Hantera verktyg för livslångt lärande
● Förklara hur effektiv digitalisering kan skapa möjligheter för tillväxt och lönsamhet i din affär
● Förnya företagets vision och digitala strategi
● Sätta en innovationsplan för för företaget
● Definiera de viktigaste stegen för att ta transformationen av just ditt bolag till nästa nivå.
● Sätta en plan för lönsamhet, finansiering och kommunikation med investerare.

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/ihm_011-2400x820.jpg

Att leda affären

Den här utbildningen riktar sig till ledare som säker en djupgående förståelse för hela affären och hur de olika delarna samverkar. Du lär dig hur du kan använda olika affärsmodeller för att identifiera nya möjligheter och skapa framgångsrika strategier. Du får också praktiska verktyg för att analysera din verksamhet och fatta välgrundade beslut.

Resultatmål för deltagare:

● Förståelse för hela affären och hur de olika delarna i företaget samverkar.
● Kunskap i hur vi kan utveckla vår affär.
● Kunna använda affärsmodellen i den egna verksamheten.
● Kunna hitta morgondagens affärer.
● Förstå olika analysverktyg och modeller.
● Insikt i vad som skapar framgång.
● Förstå hur affärsmodellen bör utformas och hur verksamheten bör styras för att uppnå finansiella mål.
● Skapa en förståelse för kopplingen mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap.

 

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/tva-kvinnor.jpg

Högpresterande ledningsgrupp

Under en heldag får ni ta del av aktuell forskning om hur högpresterande ledningsgrupper arbetar och vilka faktorer som har störst påverkan på lönsamhet och effektivitet.

Resultatmål för deltagare:

 • En strukturerad metod, som hjälper gruppen att gå från en samling individer till en sammansvetsad ledningsgrupp med gemensamma mål och aktiviteter.
 • En metod som ger insikt om hur kommunikationen i gruppen kan fördjupas för att bidra till en mer resultatinrikad samverkan.
 • Verktyg som utgör stöd och konkret hjälp för att stärka samarbete och effektivitet.

 

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/tjej-kille-1312x640.jpg

Emotionellt intelligent ledarskap

Förmåga till effektiv kommunikation är en av de viktigaste färdigheterna en ledare kan ha - oavsett om man leder ett team, ett projekt eller en hel organisation. Den här utbildningen ger verktyg för att motivera och förstå medarbetare på en känslomässig nivå för att skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö.

Resultatmål för deltagare:

● Förmåga att agera i känslomässigt utmanande situationer.
● Ökad mottaglighet för nya idéer och förmåga att hantera andra fler infallsvinklar
● Ett entusiastiskt åtagande till långsiktiga mål
● Förmåga att förstå och känna igen hur dina känslor och emotioner påverkar ditt omdöme
● Ett utvecklat sätt att hantera nya situationer
● En utökad självkännedom
● Ett starkare ledarskap i förändringsarbete med bättre förståelse för olika medarbetares olika behov

 

https://www.ihm.se/globalassets/företag/026_regular-page-hero-1312x640.jpg

Strategisk marknadsföring

Ett program för personer som arbetar med marknadsföring på operativ nivå och som vill lyfta sin förståelse för marknadsföring till strategisk nivå.

Resultatmål för deltagare

● Grundläggande kunskap inom strategisk marknadsföring.
● Kunna genomföra en nulägesanalys.
● Kunna bygga en marknadsplan.
● Förstå sammanhanget mellan strategiska, taktiska och operativa planer.
● Kunna skapa och utveckla starka erbjudanden över tid.
● Kunna följa upp och därmed säkerställa att strategierna levererar det önskade resultatet.

 

 

https://www.ihm.se/globalassets/företag/051_regular-page-hero-1312x640.jpg

Situationsanpassat ledarskap

Programmet vänder sig till alla ledare/chefer som vill utveckla sitt ledarskap och bli bättre på att använda den mest effektiva ledarstilen i mötet.

Resultat efter kursen:

 • Ökad förmåga att identifiera en individs behov av ledarskap.
 • Förståelse för hur ditt val av ledarstil påverkar medarbetarnas förmåga och vilja att prestera.
 • Ökad förmåga att använda flera olika ledarstilar.
 • Ökad förmåga att matcha din ledarstil till individens behov.
 • Verktyg för ökad effektivitet och tydligare kommunikation.

 

https://www.ihm.se/globalassets/företag/013_regular-page-hero-1312x640.jpg

Ny som chef

För ledare som vill öka sin medvetenhet om hur den egna personligheten och typiska ledarstilen påverkar ledarskapet, och för ny ledare/chef som behöver konkreta verktyg för ett effektivare och mer dynamiskt ledarskap.

Resultatmål för deltagare:

 • Förmåga att identifiera en individs behov av ledarskap.
 • Förmåga att använda flera olika ledarstilar.
 • Förmåga att matcha din ledarstil till individens behov.
 • Verktyg för ökad effektivitet och tydligare kommunikation.
 • Förmåga att skapa motivation i samtalet.
 • Förmåga att utveckla teamet och organisationen genom en effektiv kommunikation.
 • Förmåga att arbeta med feedback.
 • Förmåga att genomföra utvecklande samtal.

 

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/ihm_femton_nya_008.png

Finansförståelse för fler

Kurs för ledare och medarbetare som är i behov av bredare kompetens i ekonomi.

Resultatmål för deltagare:

 • Full förståelse för ekonomiska termer och den ekonomiska terminologin.
 • Insikt i resultat och balansräkning.
 • Nyckeltal.
 • Kunskap om vad lönsamhet är och vad som skapar lönsamma affärer i den egna unika verksamheten.
 • Kunskap för att skapa styrkort (balanced scorecard).
 • Kunna styra den egna affären mot de uppsatta målen.

 

https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-page-content-960x480/084_regular-page-content-960x480.jpg

Finans & affärsekonomi

Resultatmål för deltagare:

● Förstå ekonomin i företaget på ett enkelt sätt.
● Kunna analysera företaget på ett enkelt sätt.
● Hur skapa lönsam tillväxt.
● Förstå vad jag ska styra mitt företag på.
● Kunna följa upp verksamheten tydligare.
● Förstå hur affärsmodellen och verksamheten återspeglas i ekonomiska termer och kunskap om vilka styrmedel som krävs för att generera tillräckliga ekonomiska överskott.
● Insikt i hur den ekonomiska redovisningen speglar ett företagets värde och affärsverksamhet.
● Kunna använda den ekonomiska informationen som underlag för utvärdering och uppföljning av en affärsverksamhet.

 

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/styrelse.jpg

Effektivt styrelsearbete

Resultatmål för deltagare:

● Ökad kunskap om styrelsens roller och ansvar.
● Kunskap och förmåga att särskilja roller och ansvar inom ramen för de olika bolagsorganen, bolagsstämma, Styrelse, VD.
● Kunskap om viktiga dokument, t ex styrelsens arbetsordning, VD-instruktion och rapporteringsinstruktion m.m.
● Förståelse för och förmåga att hantera styrelsen arbete och ekosystem.
● Kunskap om teorier och modeller inom strategi.
● Förmåga att föra ett strategiskt resonemang som leder fram till att formulera en strategisk agenda.
● En modell och struktur för uppföljning av strategin.
● Insikt kring att hantera olika kriser som kan uppkomma i företaget och som styrelsen behöver hantera.

 

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/retusch002-2400x820.jpg

Förhandlingsteknik

Resultmål för deltagare:

● Kunna applicera de principer och tekniker du lärt dig i just de situationer som är aktuella för dig.
● Förstå varför viljan att vinna ofta kan vara problematisk i en förhandlingssituation, och hur alternativa förhållningssätt och strategier underlättar att skapar värde för alla inblandade.
● Förstå hur du ska hantera en förhandlingssituation där motparten antingen försöker utnyttja makt eller använda tveksamma taktiska utspel.
● Inblick i vilka strategier som kan användas för att komma ur låsta positioner, riktigt svåra samtal och konfliktsituationer.

 

Exempel på företag vi har hjälpt vidare

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/logotyper/mta.jpg

MTA Bygg och Anläggning: Utveckling för ledare

Uppdragsgivare: Andreas Granberg, VD.
Uppdrag: Ledarutveckling.
Syfte: Samsyn och gemensamt förhållningssätt för att skapa ett gott arbetsklimat.
Innehåll: Personligt ledarskap och Utvecklande ledarskap.
Omfattning: Varierande

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/logotyper/ica.jpg

ICA Reklam: Digital Marketing

Uppdragsgivare: Ulrica Haraldsson, redaktionsansvarig ICA Reklam.
Uppdrag: Grundläggande kunskaper i digital marknadsföring och får lära dig metodik och det senaste inom verktyg och teknik för att kunna börja optimera företagets digitala marknadsföring.
Syfte: Konkreta verktyg för att öka företagets digitala närvaro och ta kommunikationen hela vägen från strategi till konvertering och optimering.
Omfattning: 2+2 dagar.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/logotyper/bolist.jpg

Bolist: Planering och butiksekonomi

Uppdragsgivare: Tomas Fritzon, VD Bolist.
Uppdrag: Långsiktig planering, målstyrning och butiksekonomi i praktiken.
Syfte: Utveckling för att stärka Bolist-företagen i en starkt konkurrensutsatt bransch.
Innehåll: Ledande affärsplanering och Butiksekonomi.
Omfattning: 2+2 dagar på plats i butik.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/logotyper/ghp-2.jpg

GHP Vård och hälsa: Affärsutveckling och ledarskap

Uppdragsgivare: Ann-Kersti Adolfsson, HR-chef GHP.
Uppdrag: Hur kan jag med mitt ledarskap påverka resultatet i organisationen?
Syfte: Programmet syftar till att öka deltagarnas förmåga att leda affären.
Innehåll: Affärsutveckling, ledarskap och förändringsledning.
Omfattning: 2+2+2+1 dagar.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/logotyper/indutrade.jpg

Indutrade Academy

Uppdragsgivare: Peter Eriksson Senior Advisor och Åsa Wirsenius HR-chef.
Syfte: kompetensutveckling för att möta affärsutmaningar och kunders förväntningar, samt skapa hållbar lönsam tillväxt.
Innehåll: Ledarskap och Management, Affärsutveckling, Försäljning, Digital marknadsföring, Affärsmannaskap.
Omfattning: Ledarskapsprogram: 4 - 8 moduler utspridda under 8 - 16 månader.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/logotyper/sia-glass.jpg

SIA-glass Säljakademi

Uppdragsgivare: Stefan Carlsson, marknadschef.
Uppdrag: Säljträning.
Syfte: Öka kompetensnivån, och skapa förutsättning att behålla och attrahera nya medarbetare.
Innehåll: Affärsmannaskap & ekonomi, retorik & förhandling, kommunikation & sociala medier och hands-on säljträning i Blended learning upplägg.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/logotyper/trioplast.jpg

Trioplast Academy

Uppdragsgivare: Ulla Hunting, HR Director Trioplast.
Uppdrag: Ledarutveckling.
Syfte: Identifiera och utveckla framtidens ledare.
Innehåll: Ledarskap och affärsmannaskap med utgångspunkt i strategin.
Omfattning: Fyra delar, 2+2+2+1 dagar (under åtta månader).

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/logotyper/kappahl.jpg

KappAhl: High Potential Program

Uppdragsgivare: Kajsa Räftegård, HR- och kommunikationsdirektör.
Uppdrag: High Potential Program.
Syfte: Skapa förutsättningar för internrekrytering till chefs- och nyckelpositioner och därmed behålla talanger inom bolaget.
Innehåll: Allt ifrån affär, ekonomi och marknadsföring till ledarskap och EQ, emotionell kompetensutveckling.
Omfattning: Nio moduler utspridda under åtta månader.

Kontakta oss direkt

Vi hjälper er att designa ett kursupplägg som möter era specifika behov och utmaningar.

Annelie Nordström

Affärsutvecklare

Jenny Widén Nilsson

Affärsutvecklare

Johan Henriksson

Affärsutvecklare

Philip Holmberg

Affärsutvecklare

Johan von Walkendorff

Affärsutvecklare

Pedagogiken bakom våra utbildningar

IHM:s pedagogiska process delas in i fem huvudkategorier:

 • Helhetssyn
 • Problemlösningsförmåga

 • Samarbetsförmåga

 • Förmåga att övertyga

 • Självinsikt

Dessa förmågor kräver särskilt fokus från både deltagare och utbildningshandeldare, ett fokus IHM säkerställer i vår process.

 

 

Blended Learning

På IHM tillämpar vid Blended Learning som utgångspunkt i hela vårt utbildningserbjudande då dess effekt för kunskapsmemorering visat sig vara mycket effektiv. 

Konceptet innebär att studierna genomförs innan, under och efter de schemalagda lektionstillfällena med hjälp av både digitala metoder och personlig coachning.

Läs mer om Blended Learning här:

Ladda ner PDF-filen

HUR MÄTS RESULTATET?

Ett utbildningsbehov uppstår vanligtvis när en individ eller organisation behöver utvecklas eller förändras och har därmed ett mer övergripande syfte. För att veta om utbildningen varit framgångsrik och syftet har uppnåtts, behöver vi utgå från det övergripande syftet, sätta upp målen, mäta effekterna och utvärdera resultatet.

KIRKPATRICK’S UTVÄRDERINGSMODELL

Den mest använda modellen idag för utvärdering av resultat från utbildning har lanserats av professor Daniel Kirkpatrick. Denna modell kom till redan 1959, men fick sin utspridning först på senare delen av 1990-talet, då Kirkpatrick presenterade modellen i sin bok “Evaluating Training Programs”.

Modellen inbegriper utvärdering av utbildningsresultat på fyra nivåer:

 • Nivå 1 Reaktion – hur upplevde deltagaren utbildningen?
 • Nivå 2 Inlärning/kunskap – har deltagaren uppnått önskad kunskapsökning?
 • Nivå 3 Beteende – har den nya kunskapen lett till nytt önskat beteende?
 • Nivå 4 Resultat – har det nya beteendet lett till bestående resultat och i förlängningen till önskade effekter hos individen/organisationen?

Kirkpatrick’s modell kan vara mycket användbar när vi vill mäta resultat och effekterna av en företagsanpassad utbildningsinsats. Modellen styr medvetenheten om vilken nivå utbildningsinsatsen vill möta: att förmedla kunskap eller åstadkomma beteendeförändring?

AKTUELL FORSKNING OCH BEPRÖVADE UTBILDNINGSKONCEPT

Här är några exempel på de etablerade modeller, teorier och tester som våra certifierade handledare arbetar med:

 • JTI (Jungian Type Index)
 • CareerView™
 • StyleView™
 • Situationsanpassat Ledarskap®
 • Utvecklande ledarskap (UL) ​
 • Indirekt ledarskap (IL)
 • ECR® (Emotional Capital Report)
 • Förändringens fyra rum
 • Pussel DISC

Läs mer om våra koncept