Företag med utvecklad kompetens är de som leder utvecklingen

Kompetensutveckling är nyckeln till resultat och tillväxt. Utan rätt intern kompetens kan företag inte utvecklas i den riktning de önskar - och för att utveckla rätt kompetens krävs rätt metodik och bred förståelse för anpassade utbildningsinsatser. Här kan IHM hjälpa er vidare.

Skräddarsydda utbildningsinsatser

IHM vänder sig till alla typer av företag och kan vara behjälplig inom alla affärsutmaningar, stora som små.

Beroende på vilken typ av utmaning som din organisation står inför så passar olika lärandeformat. På IHM arbetar vi exempelvis med:

 • Fysiska och distansbaserade lektionsmoment
 • Gruppövningar i klassrum och online
 • E-learning och microträning
 • Personlig coaching
 • Gruppcoaching
 • Case-simuleringar
 • Mentorskap
 • Materialbearbetning via digital plattform

Interna företagsakademier

 • ICA Business School
 • Volvo Cars Business School
 • Yamaha Academy
 • Sia Glass säljakademi 

Dessa är enbart ett urval av de företagsakademier som byggts upp av IHM Business School.

Till skillnad från våra skräddarsydda utbildningsinsatser så berör våra företagsakademier skapandet av en interna lärandemiljöer, miljöer som ska vara hållbar över tid och kontinuerligt rikta organisationens fokus mot kompentensutveckling och dess konkurrenskraft.

Oavsett om ditt företag vill skapa en intern lärandemiljö inom hela organisationen - eller specifikt på styrelsenivå, ledningsnivå, chefsnivå eller medarbetarnivå, har IHM verktygen för er.

Exempel på skräddarsydda utbildningsinsatser:

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/mta_bygg_313.jpg

MTA Bygg och Anläggning: Utveckling för ledare

Uppdragsgivare: Andreas Granberg, VD.
Uppdrag: Ledarutveckling.
Syfte: Samsyn och gemensamt förhållningssätt för att skapa ett gott arbetsklimat.
Innehåll: Personligt ledarskap och Utvecklande ledarskap.
Omfattning: Varierande

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/ica-kyckling.jpg

ICA Reklam: Digital Marketing

Uppdragsgivare: Ulrica Haraldsson, redaktionsansvarig ICA Reklam.
Uppdrag: Grundläggande kunskaper i digital marknadsföring och får lära dig metodik och det senaste inom verktyg och teknik för att kunna börja optimera företagets digitala marknadsföring.
Syfte: Konkreta verktyg för att öka företagets digitala närvaro och ta kommunikationen hela vägen från strategi till konvertering och optimering.
Omfattning: 2+2 dagar.

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/bolist1.jpg

Bolist: Planering och butiksekonomi

Uppdragsgivare: Tomas Fritzon, VD Bolist.
Uppdrag: Långsiktig planering, målstyrning och butiksekonomi i praktiken.
Syfte: Utveckling för att stärka Bolist-företagen i en starkt konkurrensutsatt bransch.
Innehåll: Ledande affärsplanering och Butiksekonomi.
Omfattning: 2+2 dagar på plats i butik.

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/bilder/kirurger.jpg

GHP Vård och hälsa: Affärsutveckling och ledarskap

Uppdragsgivare: Ann-Kersti Adolfsson, HR-chef GHP.
Uppdrag: Hur kan jag med mitt ledarskap påverka resultatet i organisationen?
Syfte: Programmet syftar till att öka deltagarnas förmåga att leda affären.
Innehåll: Affärsutveckling, ledarskap och förändringsledning.
Omfattning: 2+2+2+1 dagar.

Exempel på företagsakademier:

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/indutrade_0.jpg

Indutrade Academy

Uppdragsgivare: Peter Eriksson Senior Advisor och Åsa Wirsenius HR-chef.
Syfte: kompetensutveckling för att möta affärsutmaningar och kunders förväntningar. Skapa hållbar lönsam tillväxt.
Innehåll: Ledarskap och Management, Affärsutveckling, Försäljning, Digital Marketing, Affärsmannaskap.
Omfattning: Ledarskapsprogram: 4–8 moduler utspridda under 8–16 månader.

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/sia.jpg

SIA-glass Säljakademi

Uppdragsgivare: Stefan Carlsson, marknadschef.
Uppdrag: Säljträning.
Syfte: Öka kompetensnivån, och skapa förutsättning att behålla och attrahera nya medarbetare.
Innehåll: Affärsmannaskap & ekonomi, retorik & förhandling, kommunikation & sociala medier och hands-on säljträning i Blended learning upplägg.

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/trioplast_agriculture_mod.jpg

Trioplast Academy

Uppdragsgivare: Ulla Hunting, HR Director Trioplast.
Uppdrag: Ledarutveckling.
Syfte: Identifiera och utveckla framtidens ledare.
Innehåll: Ledarskap och affärsmannaskap med utgångspunkt i strategin.
Omfattning: Fyra delar, 2+2+2+1 dagar (under åtta månader).

https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/kappahl-head.jpg

KappAhl: High Potential Program

Uppdragsgivare: Kajsa Räftegård, HR- och kommunikationsdirektör.
Uppdrag: High Potential Program.
Syfte: Skapa förutsättningar för internrekrytering till chefs- och nyckelpositioner och därmed behålla talanger inom bolaget.
Innehåll: Allt ifrån affär, ekonomi och marknadsföring till ledarskap och EQ, emotionell kompetensutveckling.
Omfattning: Nio moduler utspridda under åtta månader.

Våra experter

Vi hjälper er att designa ett kursupplägg som möter era specifika behov och utmaningar.

Annelie Nordström

Affärsutvecklare

Jenny Widén Nilsson

Affärsutvecklare

Johan Henriksson

Affärsutvecklare

Philip Holmberg

Affärsutvecklare

Johan von Walkendorff

Affärsutvecklare