Verksamhetsstyrning

Öka produktiviteten med rätt styrning
14 tillfällen | Deltid / Parallellt med jobb
Axla rollen som operativ chef
Väck dina medarbetares engagemang
Ge förutsättningar för hög prestation
Verksamhetsstyrning är en process för att leda och skapa framdrift i en organisations verksamhet på ett effektivt sätt. Det handlar om att fastställa mål och strategier, genomföra planering, övervaka och utvärdera prestationer.

Prestera i rollen som operativ chef

För att lyckas i rollen som operativ chef krävs insikter om företagets mål, styrmodeller och organisation, insikter som i slutändan ska skapa effektiv resursanvändning och leda till medarbetarengagemang, kundnytta och resultat.

Genom utbildningen Verksamhetsstyrning tar du reda på hur når dessa insikter och hur du omvandlar dem till handling och affärsutveckling, för både organisationen i stort och dess beståndsdelar. Studierna ger dig också färdigheter i att hantera människors skilda förhållningssätt till förändring och samspelet mellan mål, ledarskap och kommunikation.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan utforma arbetssätt och processer mot operativa mål som både väcker medarbetarnas engagemang och skapar förutsättningar för hög prestation.
 • Du kan kommunicera den operativa styrningen för medarbetarna på ett begripligt och hanterbart sätt.
 • Du har en djup förståelse kring hur de operativa styrformer påverkar kundtillfredsställelsen, resurseffektiviteten och medarbetarnöjdheten
 • Du kan hantera människors olika förhållningssätt till förändring och anpassa den operativa styrningen därefter.
 • Du är ett steg närmare en Business Executive Degree

SÅ GÅR DET TILL

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna. Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

För att du ska få maximal praktisk nytta av kunskapen du lär dig så förankras utbildningen till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

Utbildningsmoment

I den första delen av utbildningen lär du dig identifiera och kartlägga företagets målstruktur och verksamhetsprocesser för att synliggöra hur organisationen skapar kundvärde i den operativa verksamheten.

 • Resurs- respektive flödesinriktad styrning
 • Målstyrning utifrån kundvärde
 • Ledarskapets roll och uppgift
 • Processorientering
 • Processkartläggning
 • Processutveckling från nuläge till börläge

I den andra delen av utbildningen lär du dig hur styrningen och ledningen ska utformas för att göra det lätt för medarbetare och chefer att prestera på hög nivå. Och hur organisationen kontinuerligt ska kunna utvecklas i en viss riktning.

 • Performance management
 • Analys av prestationsproblem
 • Återkoppling på prestationer
 • Visualisering av prestationer
 • Förbättrings- och förändringsarbete
 • Arbetsrätt

Den sista delen av utbildningen omfattar ett verksamhetsutvecklingsprojekt som ska förbättra en organisations operativa skicklighet. Projektarbetet genomförs i grupp för en extern uppdragsgivare som har en aktuell operativ utmaning utifrån ett prestationsproblem.

 • Identifiera orsakerna till den operativa utmaningen/prestationsproblemet i nuläget
 • Identifiera och formulera effektmålet i det önskvärda läget
 • Utforma och utvärdera tänkbara lösningar som kan förbättra den operativa skickligheten
 • Rekommendera en lösning som kan infria effektmålet
 • Kritisk granskning av valda modeller och arbetssätt
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/prova-pa-vs-regular-1080x800.jpg

Prova Verksamhetsstyrning

Ta del av en utbildnings upplägg och kunskapsinnehåll och se om det passar din professionella situation och fortsatta utveckling.

Till provlektionen

Sagt om

Alexandra Lindblom

Business Development Manager

Denna kurs gav mig inte bara kunskap om hur man ökar engagemanget och prestationen hos medarbetarna, utan även insikter i affärsjuridik som jag fann förvånansvärt intressant. De kunskaper jag fick här har jag aktivt använt i min roll som chef på VANBRUUN.

Martin Söderqvist

VD Rollerboys

Ännu en ny värld som öppnade upp sig för mig, med processer, standards och prestationsmått. Utbildningen passade otroligt bra till var jag då befann mig i utvecklingen av Rollerboys. Jag förstod att dessa kunskaper var helt nödvändiga för att kunna bygga en större organisation. Lärarna tog sig an sina respektive ämnen med stor inlevelse och entusiasm vilket gjorde hela kursen ännu bättre.

Niclas Janzén

CEO, Hydropool Sverige

I Verksamhetsstyrning fick jag värdefulla insikter som direkt påverkade min roll som nybliven VD för distributionsverksamheten inom Hydropool Sverige. För att kunna leda företaget genom de ekonomiska utmaningar som uppstod i efterdyningarna av pandemin har denna kurs varit otroligt viktig för mig. Hög inflation och höjda räntor, en svagare krona, samt ökade energipriser krävde strategiskt ledarskap. Kunskapen från IHM var central för att navigera företaget i dessa svåra tider. Utan denna kunskap hade mina beslut som ledare varit betydligt svårare att ta.

Lucas Karlsson

Affärsutveckling, Elektromontage

Kursen har gett mig en djupare förståelse för samspelet mellan mål, styrformer och ledarskap inom ramen för att initiera och genomföra förändringar. Eller med andra ord, samspelet mellan utveckling och genomförande – att få det att hända! Kursen var för mig personligen en väldigt bra brygga till den sista pusselbiten i Executive Degree, Strategic Business Development.

Andreas Johansson

Servicechef, Securitas Technology

Verksamhetsstyrning var för mig den roligaste av alla kurser. Mycket på grund av att den är riktad mot de mindre synliga delarna i en verksamhet. Vad som får verksamheten att snurra, så som målstyrning, processkartläggning, organisation mm. Utbildningen fokuserar mycket på att sätta kundens behov först och bygga organisation och processer utefter det. Men inte enbart det utan även medarbetarnas egenskaper. Utefter kundens behov, vilka egenskaper behöver personalen ha, och hur kan vi stötta i det arbetet?

Plats & Startdatum

Göteborg
3 september 2024
Distans
23 september 2024

Avgift

69 900 kr (ink moms för privatperson, exkl moms för företag)
Anmälningsavgift: 2500 kr.

Delbetala räntefritt i 24 månader

Delbetalning: 2913 kr/mån
Administrativ avgift: 35 kr/mån
Startavgift: 495 kr

Läs mer

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan. tid för självstudier och projektarbete tillkommer

Examen

Utbildningen kan läsas fristående eller som en del av Executive Degree.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Elisabet Ek

Direkt: 040-601 23 08
Växel: 020-024 00 24
Mail: elisabet.ek@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Vanliga frågor och svar

16 tillfällen, 1 pass i veckan. Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbete, totalt ca 10-12 tim/vecka. Utbildningsavgift: 69 900 kr. Är det din första IHM-utbildning, tillkommer en registreringsavgift på 2.500 kr. Litteratur ingår!

2-3 års arbetslivserfarenhet är nödvändigt för att du ska ha och kunna bidra med erfarenheter från arbetslivet. Den stora utväxlingen med att plugga på IHM får du genom att tillämpa dina kunskaper i jobbet, använda modellerna och se hur de funkar i praktiken.
Om du inte använt matte sedan gymnasiet finns det grundläggande övningar att tillgå när du börjar. Många upplever detta som ett bra stöd inför studierna.
Vi stämmer av kunskaper, erfarenheter och förväntningar med alla våra deltagare i ett telefonsamtal eller personligt möte på 30 min – 1 tim.
Ja, under förutsättning att utbildningen är relevant för din roll. Fråga din ekonomiavdelning om du är osäker.

Det finns olika sätt att lösa finansieringen.
Ungefär 30% av våra deltagare finansierar privat. Via vår samarbetspartner Vasa Kredit har du möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt i upp till 36 månader.
Om ditt företag vill hjälpa dig framåt, kan de ofta erbjuda en utbildningspott på x antal kronor, och på IHM kan vi sedan dela upp fakturan mellan arbetsgivaren och dig.
Andra deltagare får hjälp med finansieringen från sitt företag i form av det löneväxling, det innebär att företaget lägger ut pengar för utbildningen och att ni kommer överens om en lönereduktion som avbetalning. Det är en uppgörelse mellan dig och företag.
Läs mer om vad löneväxling innebär på skatteverkets hemsida.

Anmäl dig så fort som möjligt. En månad före kursstart får du ett välkomstmail med info om hur du beställer hem litteraturen. Sen är det bara att sätta igång.
|
69 900 SEKexkl moms