Hoppa till innehåll
None None 08/01/2023, 10:17 895eee7b-4ab5-4774-9d41-ffb53e08017b
hero1
Alla utbildningar/

Verksamhetsstyrning

Öka produktiviteten med tydlig verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är en process för att leda och skapa framdrift i en organisations verksamhet på ett effektivt sätt. Det handlar om att fastställa mål och strategier, genomföra planering, övervaka och utvärdera prestationer, och vidta åtgärder för att förbättra verksamheten.

VAD DU LÄR DIG

För att prestera i rollen som operativ chef behövs insikt i vilka mål, styrformer och typ av arbetsorganisation som gör verksamheten effektiv med hänsyn till kundnytta och resursanvändning.

Verksamhetsstyrning utvecklar därför din förmåga att leda, styra och utveckla en verksamhet på operativ ledningsnivå.

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan sätta operativa mål som väcker medarbetares engagemang
 • Du kan utforma arbetssätt och processer som ger förutsättningar för hög prestation
 • Du kan göra den operativa styrningen begriplig och hanterbar för medarbetare
 • Du vet hur operativa styrformer påverkar kundtillfredsställelsen, resurseffektiviteten och medarbetarnöjdheten
 • Du kan hantera människors olika förhållningssätt till förändring
 • Du är ett steg närmare en Business Executive Degree

 

SÅ GÅR DET TILL 

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Anmälan

Betala direkt:
Summa:
69 900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Distans

 • 18 mars 2024
 • 2 oktober 2023

Stockholm

 • 5 februari 2024

Marknadsekonom DIHM byter namn till Business Executive Degree

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen 13.00-19.00

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Avgift

Utbildningsavgift 69 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Poäng och utbildningstyp

Certifikatutbildning, SEQF nivå 6, vilket motsvarar universitetsnivå

Delbetala med Wasa Kredit

Tillsammans med Wasa Kredit kan vi erbjuda dig möjlighet att delbetala utbildningen räntefritt.

Läs mer om Wasa kredit

Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna mig för mer information kring denna eller någon annan av våra utbildningar

Elisabet-ek-rund-transparent-500x500.png

Elisabet Ek
Utbildningsrådgivare

Direkt: 040-601 23 08
Växel: 0200 - 24 00 24
E-post: elisabet.ek@ihm.se

Vill du bli kontaktad av oss

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort

Kursmoment

Verksamhetsstyrning omfattar tre delkvalifikationer:

1. Målformulering och processutveckling, analys och införande

I den första delen lär du dig identifiera och kartlägga företagets målstruktur och verksamhetsprocesser för att synliggöra hur organisationen skapar kundvärde i den operativa verksamheten.

 • Resurs- respektive flödesinriktad styrning
 • Målstyrning utifrån kundvärde
 • Ledarskapets roll och uppgift
 • Systemtänkande och processorientering
 • Processkartläggning
 • Införande av processer och arbetet med processförbättringar

2. Performance Management

I den andra delen lär du dig hur styrningen och ledningen ska utformas för att göra det lätt för medarbetare och chefer att prestera på hög nivå. Och hur organisationen kontinuerligt ska kunna utvecklas i en viss riktning.

 • Performance management
 • Analys av prestationsproblem
 • Återkoppling på prestationer
 • Presentation av uppnådda prestationer
 • Förbättrings- och förändringsarbete
 • Arbetsrätt

3. Utformning och planering av ett verksamhetsprojekt

Den sista delen omfattar ett verksamhetsutvecklingsprojekt som ska förbättra en organisations operativa skicklighet. Projektarbetet genomförs i grupp för en extern uppdragsgivare som har en aktuell operativ utmaning utifrån ett prestationsproblem.

 • Identifiera orsakerna till den operativa utmaningen/prestationsproblemet i nuläget
 • Identifiera och formulera effektmålet i det önskvärda läget
 • Utforma och utvärdera tänkbara lösningar som kan förbättra den operativa skickligheten
 • Rekommendera en lösning som kan infria effektmålet
image

Verksamhetsstyrning

 • Få insikt i vilka mål, styrformer och typ av arbetsorganisation som gör en verksamhet effektiv med hänsyn till kundnytta och resursanvändning.
 • Du kan utforma arbetssätt och processer som ger förutsättningar för hög prestation
 • Du kan hantera människors olika förhållningssätt till förändring

Fler röster om Verksamhetsstyrning

Kontaktuppgifter till Andreas Johansson

Roll: Servicechef

– Verksamhetsstyrning var för mig den roligaste av alla kurser. Mycket på grund av att den är riktad mot de mindre synliga delarna i en verksamhet. Vad som får verksamheten att snurra, så som målstyrning, processkartläggning, organisation mm. Utbildningen fokuserar mycket på att sätta kundens behov först och bygga organisation och processer utefter det.

Hör vad Ismael Bublic, deltagare på IHM Verksamhetsstyrning säger om utbildningen.

Testa kunskapen

Ta del av en IHM:s provlektioner och se om innehållet passar dig

Har du fler frågor?

Vi vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt.

image
image

Vanliga frågor och svar

Vi har filmat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professional - inkluderat specifika frågeställningar kring Business Executive-utbildningarna.

image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

 

Relaterade utbildningar

Strategic Business Development

Program
  |  Deltid / Parallellt med jobb

Projektledning

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Business Finance

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb