Hoppa till innehåll

YH-utbildning Verksamhetsstyrning

Vad utmärker en operativ verksamhet som kan hantera variation och förändring? Lär dig balansera de faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen, resurseffektiviteten och medarbetarnöjdheten.

Verksamhetsstyrning

För dig som vill utveckla din förmåga att leda en operativ verksamhet med starkt kundfokus. IHM Verksamhetsstyrning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda, styra och utveckla en tjänsteproducerande verksamhet på operativ ledningsnivå.

Hör vad Ismael Bublic, deltagare på IHM Verksamhetsstyrning säger om utbildningen.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen som operativ chef, får du möjlighet att utveckla din förståelse av vilka mål, styrformer och typer av arbetsorganisation som gör verksamheten mer eller mindre effektiv med avseende på kundnytta och resursanvändning.

Du får också utveckla färdigheter för att bättre kunna hantera olika operativa prestationsproblem som uppstår till följd av varierande och föränderliga omständigheter i verksamheten.

Detaljerad information

 • Ort och startdatum

  • Stockholm, 2021-02-01
  • Malmö, 2021-02-04

OBS Höstens start i Göteborg (31/8) är fullbokad men kontakta Annelie Nordström för reservplats

 • Omfattning

  • 14 tillfällen, ett pass i veckan
  • Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten
 • Avgift

  • Utbildningsavgift . 59 900 kr*
  • Anmälningsavgift 2 500 kr*
  • Litteratur ingår
  • *Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms
 • Examen

  Certifikatutbildning, som även utgör del av examen Marknadsekonom DIHM.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna sätta operativa mål, utforma och utveckla arbetssätt och processer som skapar förutsättningar för en hög prestation samt för att göra den operativa styrningen begriplig och hanterbar för medarbetarna.
 • IHM Verksamhetsstyrning ger dig en kunskapsmässig helhetssyn kring hur de operativa styrformerna påverkar kundtillfredsställelsen, resurseffektiviteten och medarbetarnöjdheten.
 • Programmet ger också färdigheter i att hantera människors skilda förhållningssätt till förändring och samspelet mellan mål, styrformer och ledarskap i arbetet med att initiera och genomföra förbättringar och förändringar i den operativa verksamheten.
 • Utbildningens läranderesultat ingår som tre delkvalifikationer på SeQF 6 nivå i studiegången mot Marknadsekonom DIHM.

Kursmoment

Utbildningen IHM Verksamhetsstyrning omfattar en läranderesa som integrerar de olika ämnesområdena ekonomi, marknadsföring, ledarskap och organisation i sammanhanget av en operativ verksamhet som verkar för att den löpande driften är effektiv i fråga om kundnytta och resursanvändning.

Läranderesan i programmet omfattar tre delkvalifikationer:

Delkvalifikation 1 – Målformulering och processutveckling, analys och införande

Delkvalifikation 2 – Performance management

Delkvalifikation 3 – Utformning av och planering av ett verksamhetsutvecklingsprojekt

Delkvalifikation 1 – Målformulering och processutveckling, analys och införande

I den här delen får du lära dig hur du identifierar och kartlägger företagets målstruktur och verksamhetsprocesser för att synliggöra hur organisationen skapar kundvärde i den operativa verksamheten, dvs dess verksamhetsmodell samt de operativa utmaningar som präglar nuläget i verksamheten.

 • Resurs- respektive flödesinriktad styrning
 • Målstyrning utifrån kundvärde
 • Ledarskapets roll och uppgift
 • Systemtänkande och processorientering
 • Processkartläggning
 • Införande av processer och arbetet med processförbättringar

Delkvalifikation 2 – Performance management

I den här delen får du lära dig hur styrningen och ledningen ska utformas för att det ska vara lätt för medarbetare och chefer att prestera på en hög nivå samt för att styrningen och ledningen ska bli framåtinriktad så att organisationen kontinuerligt utvecklas och förbättras i en viss riktning.

 • Performance management
 • Analys av prestationsproblem
 • Återkoppling på prestationer
 • Presentation av uppnådda prestationer
 • Förbättrings- och förändringsarbete
 • Arbetsrätt

Delkvalifikation 3 – Utformning av och planering av ett verksamhetsutvecklingsprojekt

Denna del omfattar ett projektarbete som är ett verksamhetsutvecklingsprojekt som syftar till att förbättra en organisations operativa skicklighet. Projektarbetet genomförs i grupp för en extern uppdragsgivare som har en aktuell operativ utmaning utifrån ett prestationsproblem.

 • Identifiera orsakerna till den operativa utmaningen/prestationsproblemet i nuläget
 • Identifiera och formulera effektmålet i det önskvärda läget
 • Utforma och utvärdera tänkbara lösningar som kan förbättra den operativa skickligheten
 • Rekommendera en lösning som kan infria effektmålet

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
59.900 kr
Moms:
(exkl. moms)

Utbildningens pris kan komma att förändras i nästa steg beroende på eventuella rabatter eller tillkommande anmälningsavgifter.

Lägg i varukorgen Lägg i varukorgen
image

Smakprov Verksamhetsstyrning: Styr verksamheten med rätt fokus

Effektiv verksamhetsstyrning hjälper dig att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla verksamheten samt använda resurser på ett effektiv sätt både ur ett verksamhetsperspektiv men också ur ett ledarskapsperspektiv. Detta är en svår balansgång. Är du nyfiken på att veta mer? Välkommen att anmäla dig för att lära dig mer.

När: 13 november, klockan 11.30-12.30
Var: Online
Pris: Kostnadsfritt

 

image

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR?

Boka in dig på ett informationsmöte eller se vilka andra aktiviteter som finns på din ort just nu

image

Webinar: 4 nycklar som säkrar en hög inre effektivitet

Webinar: Strategi handlar om att ha en unik och hållbar konkurrensfördel över tid. Verksamhetsstyrning handlar om att skapa rätt förutsättningar att realisera en hög inre effektivitet. Hur gör man då för att kombinera detta?

Behöver du hjälp med en skräddarsydd utbildningsinsats?

image

Blogg: Från en dröm till en annan - en resa i sig

Jag har alltid gillat att leda och hjälpa andra människor att utvecklas. För att uppnå mitt personliga mål som managementkonsult kändes verksamhetsstyrning som det självklara alternativet, och det var nu jag lärde mig processkartläggning, Performance Management och effektivisering av organisationer. Precis i linje med mina ambitioner och som vanligt på IHM så jobbar handledarna med dessa frågor dagligen ute i näringslivet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Relaterade utbildningar

Management

Strategic Business Development

Parallellt med jobb

Management

Projektledning

Parallellt med jobb, 16 tillfällen

Ekonomi

Business Finance

Parallellt med jobb, 14 tillfällen

;