Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Verksamhets-styrning

Om utbildningen

Som individer sporras vi av utmanande mål som känns meningsfulla. Vi gör dig som har eller är på väg att axla rollen som operativ chef redo att leda med starkt kundfokus som engagerar.

AdobeStock_358964174.jpeg

VAD DU LÄR DIG

För att prestera i rollen som operativ chef behövs insikt i vilka mål, styrformer och typ av arbetsorganisation som gör verksamheten effektiv med hänsyn till kundnytta och resursanvändning.

Verksamhetsstyrning utvecklar därför din förmåga att leda, styra och utveckla en verksamhet på operativ ledningsnivå.

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan sätta operativa mål som väcker medarbetares engagemang
 • Du kan utforma arbetssätt och processer som ger förutsättningar för hög prestation
 • Du kan göra den operativa styrningen begriplig och hanterbar för medarbetare
 • Du vet hur operativa styrformer påverkar kundtillfredsställelsen, resurseffektiviteten och medarbetarnöjdheten
 • Du kan hantera människors olika förhållningssätt till förändring
 • Du är ett steg närmare en Marknadsekonom DIHM-examen

SÅ GÅR DET TILL 

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Anmälan

Summa:
64.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Stockholm

 • 7 februari 2022

Malmö

 • 10 februari 2022

Distans

 • 23 mars 2022

Omfattning

14 tillfällen, ett pass i veckan, vanligen 13.00-19.00

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten

Poäng & utbildningsstyp

Certifikatutbildning, SeQF nivå 6, vilket motsvarar kandidatnivå.

Utgör även del av examen Marknadsekonom DIHM

Avgift

Utbildningsavgift 64 900 kr*
Anmälningsavgift 2 500 kr*

Litteratur ingår

*Vid privatfinans är priset inkl. moms, vid företagsfinansierat tillkommer moms

Kontakta mig gärna

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till rätt utbildning

Annelie Nordström.jpg

Annelie Nordström - Utbildningsrådgivare

Telefon: 031-335 20 50
E-post: annelie.nordstrom@ihm.se

Kursmoment

Verksamhetsstyrning omfattar tre delkvalifikationer:

1. Målformulering och processutveckling, analys och införande

I den första delen lär du dig identifiera och kartlägga företagets målstruktur och verksamhetsprocesser för att synliggöra hur organisationen skapar kundvärde i den operativa verksamheten.

 • Resurs- respektive flödesinriktad styrning
 • Målstyrning utifrån kundvärde
 • Ledarskapets roll och uppgift
 • Systemtänkande och processorientering
 • Processkartläggning
 • Införande av processer och arbetet med processförbättringar

2. Performance Management

I den andra delen lär du dig hur styrningen och ledningen ska utformas för att göra det lätt för medarbetare och chefer att prestera på hög nivå. Och hur organisationen kontinuerligt ska kunna utvecklas i en viss riktning.

 • Performance management
 • Analys av prestationsproblem
 • Återkoppling på prestationer
 • Presentation av uppnådda prestationer
 • Förbättrings- och förändringsarbete
 • Arbetsrätt

3. Utformning och planering av ett verksamhetsprojekt

Den sista delen omfattar ett verksamhetsutvecklingsprojekt som ska förbättra en organisations operativa skicklighet. Projektarbetet genomförs i grupp för en extern uppdragsgivare som har en aktuell operativ utmaning utifrån ett prestationsproblem.

 • Identifiera orsakerna till den operativa utmaningen/prestationsproblemet i nuläget
 • Identifiera och formulera effektmålet i det önskvärda läget
 • Utforma och utvärdera tänkbara lösningar som kan förbättra den operativa skickligheten
 • Rekommendera en lösning som kan infria effektmålet
image

Prova på Verksamhetsstyrning

Att leda verksamheter är långt ifrån bara budget, tidplaner och organisationsscheman.

Det handlar främst om att leda människor som ska nå gemensamma mål.

Hur påverkar ditt agerande andras beteende? Hur påverkas du av din omgivning? Väkommen på webinar för att veta mer!

När: 9:e november kl. 11.00-12.00
Var: Online
Pris: Kostnadsfritt

 

image

Webinar: 4 nycklar som säkrar en hög inre effektivitet

Webinar: Strategi handlar om att ha en unik och hållbar konkurrensfördel över tid. Verksamhetsstyrning handlar om att skapa rätt förutsättningar att realisera en hög inre effektivitet. Hur gör man då för att kombinera detta?

Fler röster om Verksamhetsstyrning

Kontaktuppgifter till Andreas Johansson

Roll: Servicechef

– Verksamhetsstyrning var för mig den roligaste av alla kurser. Mycket på grund av att den är riktad mot de mindre synliga delarna i en verksamhet. Vad som får verksamheten att snurra, så som målstyrning, processkartläggning, organisation mm. Utbildningen fokuserar mycket på att sätta kundens behov först och bygga organisation och processer utefter det.

Hör vad Ismael Bublic, deltagare på IHM Verksamhetsstyrning säger om utbildningen.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Testa oss genom att komma på en provlektion

Har du fler frågor?

Vi vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image

Företagsanpassa utbildningen

Vill du skräddarsy ett upplägg som passar just ditt företag?
Alla våra utbildningar går att anpassas efter just dina förutsättningar. Vill ni ha en egen grupp eller vill ni att vi ska vara på plats hos er, vill ni ha fler moment eller andra moment? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Region Stockholm
Kontakta Johan Walkendorff  tfn: 0730-43 74 76

Region Väst och Syd
Kontakta Charlotta Jelkeby, tfn: 0705-18 96 42

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professionals - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna

hero1

Ta del av frågor och svar

Ta mig till FAQ-sidan

Relaterade utbildningar

Strategic Business Development

Program
  |  Deltid / Parallellt med jobb

Projektledning

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Business Finance

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb