YH för företag

Samarbeta med IHM Yrkeshögskola
Dela med dig av din kunskap
Få chans att rekrytera nyexaminerade studenter
Delta i en ledningsgrupp eller advisory board
Föreläs, ta emot studerande på LIA, hjälp till att utveckla nya utbildningar eller samarbeta i examensprojekt. YH på IHM har många spännande möjligheter för att utveckla ert företag.
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/inspiration/yh-foretag/1_1-400x400px.png

Föreläsare

Led en YH-kurs i din bransch eller hoppa in på en gästföreläsning. IHM bygger alla sina utbildningar på kompetens direkt från näringslivet - vilka kunskaper kan du bidra med?

Föreläs på IHM
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/inspiration/yh-foretag/lia_400x400.png

Lärande i Arbete

LIA - Lärande i Arbete, eller praktik, är en viktig del av våra YH-utbildningar. Är du intresserad av att ta emot en IHM-student på din arbetsplats? 

Ta emot LIA
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/inspiration/yh-foretag/uppdragsutbildning_400x400.png

Uppdragsutbildning

Vill du erbjuda en eller flera av dina anställda uppgraderad kompetens? Via IHM:s Uppdragsutbildningar har företag nu möjlighet att köpa studieplatser till utvalda YH-kurser.

Kompetensutveckla din personal
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/inspiration/yh-foretag/rekryteringsevent_400x400.png

Rekryteringsevent

Utöka ditt team med färsk kunskap! Vi ger dig som arbetsgivare chansen att träffa våra YH-studerande, som snart tar examen, för att få möjlighet att rekrytera dem till ditt företag.

Ansök om en plats

Generaldirektören på besök

Magnus Wallerå, Generaldirektör på Myndigheten för Yrkeshögskolan, besökte IHM i Malmö och vi passade på att ställa några frågor. Hör honom berätta om samverkan med näringlivet för att säkra företagens långsiktiga kompetensbehov och mycket mer.