Lärarkonsulter med aktiva positioner i näringslivets framkant

Årligen engageras över 250 specialister, handledare, föreläsare, facilitatorer och mentorer i våra olika program - och samtliga har aktiva positioner i näringslivet vid sidan om sina uppdrag vid IHM. De brinner alla för att vara del i det stora erfarenhetsutbytet som sker i våra korridorer, se sina deltagare utvecklas och själva lära sig nytt. Här kan du lära känna några av utbildarna i IHM:s nätverk.
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/larare/christina-lemark-290x210.jpg

Christina Lemark

Jag kommer ifrån bankvärlden, där jag varit verksam i 27 år – och driver eget företag sedan 2013 där jag föreläser, utbildar, samt konsultar inom företagsekonomi. Jag har 3 vuxna barn, är boende i Malmö, men har uppdrag över hela Sverige. Mitt förhållningssätt till ekonomi är att det är ett av företagens absolut viktigaste kunskapsområden! Dålig ekonomi kan knäcka vilket företag som helst oavsett vilka fantastiska möjligheter som har funnits, finns eller står bakom dörren. Kunskap är receptet, förmågan att förstå hur en viss handling kan kopplas till företagets ekonomi på lång, respektive kort sikt. Ekonomi är roligt, spännande och fullt begripligt förutsatt att du gör det enkelt, för det är de facto enkelt när man bryter ner det.

https://www.ihm.se/globalassets/i-fokus/blogg/2018/carl-johan-lonntorp-2.jpg

Carl-Johan Lonntorp

"Det är väldigt viktigt att fundera över sin egen roll och person, för om man inte reflekterar över den så leder man oftast så som man själv vill bli ledd. Det fungerar enbart om den man ska leda är exakt som en själv, men de flesta är inte det."

Läs intervjun
https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/maria-westman.jpg

Maria Westman

"Ett vanligt missförstånd är att man gör traditionell marknadsföring istället för content, alltså paketerar produkter och tjänster utan att gå på djupet."

Läs mer
https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/ola_trouve_313.jpg

Ola Trouvé

"Det är riktigt häftigt att det inte spelar någon roll vilken kultur eller land deltagarna kommer ifrån, sättet de tar sig an Fyrarummaren är nästan identiskt."

Läs mer
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/foretag/sa-arbetar-ihm/kerstin-saawny.jpg

Kerstin Sääw

"Programmen är uppbyggda enligt de senaste forskningsrönen vad gäller inlärning. Det deltagaren behöver är ett öppet sinne och vilja att investera lite tid, så ser man vanligtvis en fantastisk utveckling."

Läs mer
https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/anna-wallin1.jpg

Anna Wallin

"Genom att involvera alla anställda med nyckeltal som engagerar individen kan man få hela organisation att gemensamt arbeta mot målen."

Läs mer
https://www.ihm.se/globalassets/företag/bilder/anette_jonsson_313.jpg

Anette Jönsson

"Vi arbetar med utveckling på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Mycket är processinriktat och kopplat till en teori, ”lära genom att göra”. Metodiken bygger på deltagarnas egna erfarenheter ur vardagen."

Läs mer
https://www.ihm.se/globalassets/.old-new/unika-ihm-sidor/ihm-larare/magnus-ang-800x.jpg

Magnus Äng

"2004, samma dag som mitt första barn föddes, blev jag vd för Euroflorist i Sverige och bolaget gick från 120 miljoner till 220 miljoner i omsättning under tre år. När jag var på Euroflorist blev vi Googles första avtalskund i Sverige med Google adwords. Jag var vd i Sverige, men lämnade den rollen och gick in koncernledningen för hela Europa med ansvar för alla länders e-handel och marknadsföring."

Läs mer