Frigör den dolda potentialen

I en värld där färre människor ska göra mer till mindre kostnad på mindre tid och jobba smartare, gäller det att alla utnyttjar sin fulla potential. Att frigöra den dolda resursen.

Synen på ledarskap håller på att förändras. Nu handlar det mycket mer om att våga ge medarbetarna förtroende att ta ansvar för sitt jobb, utan att för den delen abdikera som ledare.

Utvecklande ledarskap

En utvecklande ledare leder genom att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, och våga konfrontera med personlig omtanke. En utvecklande ledare leder genom att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, och våga konfrontera med personlig omtanke.

Ledarskap handlar mycket om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer. Om jag vet hur jag själv fungerar och hur mitt beteende påverkar mina medarbetare, så ökar sannolikheten att jag skall kunna hantera mitt ledarskap på ett bra sätt. Har jag sedan förståelse för varför andra agerar eller reagerar som de gör, ökar förutsättningarna ytterligare.

Alla vill och kan!

Så många spännande möten jag har haft under mina 10 år på IHM! Det är fantastiskt roligt och utvecklande att få träffa så mycket människor som själva valt att vilja utvecklas och växa som ledare och medarbetare. Mitt motto är att ”Alla vill och kan, ibland tar det bara lite längre tid”.

Samarbetet med IHM, som alltid ligger i framkant när det gäller Ledarutveckling, ser jag som en stark konkurrensfördel i min egen utveckling som utbildare och föreläsare.

Jag arbetar även med andra företag såsom Ica, DENTSPLY, Stena Line, Schenker mm för att kunna ta med mig erfarenheterna från affärslivet in i utbildningarna och vice versa.

Insikt, mod och beteendeförändring

Jag arbetar mycket med att även få in den emotionella intelligensen i ledarskapet; att skapa förståelse för att affärsmannaskap och verksamhetsutveckling inte bara handlar om mål och strategier utan även om att utnyttja sin emotionella intelligens till fullo.

Vad motiverar mina medarbetare? Varför agerar olika människor som de gör? Hur skall vi göra för att få verkningsgrad i beslut som fattas? Att fullt ut förstå hur mitt beteende påverkar mina medarbetare och deras agerande, vilket sin tur avspeglas i effektivitet och resultat men framförallt hos kund.

Learning by doing

I IHM-programmen arbetar vi med utveckling på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Mycket är processinriktat och kopplat till en teori, ”lära genom att göra”. Metodiken bygger på deltagarnas egna erfarenheter ur vardagen. Gå från ord till handling. De flesta människor vet oftast vad de borde göra men gör det inte. Skapa effekt i vardagen.

/Anette Jönsson

Vill du höja ditt företags kompetens?

Kontakta någon av oss direkt så berättar vi mer

Johan von Walkendorff

Affärsutvecklare

Annelie Nordström

Affärsutvecklare

Jenny Widén Nilsson

Affärsutvecklare

Johan Henriksson

Affärsutvecklare

Philip Holmberg

Affärsutvecklare