Tio grundläggande frågor och svar om Content Marketing

Maria Westman har befunnit sig i Content Marketing-världen i över 20 år och sitter i dag som styrelseordförande för contentindustrins branschorganisation Swedish Content Agencies - och utbildar dessutom i ämnet på IHM. Vi ställde tio frågar till henne om vad content egentligen innebär

Content Marketing, vad är det egentligen?

– Det är när ett företag kommunicerar ut ett budskap kring produkter och tjänster, så att mottagaren uppfattar det som relevant och intressant. För att göra detta hämtar Content Marketing-branschen det redaktionella tillvägagångssättet för att lyfta fram en story om exempelvis ett företags internationella satsningar. Content Marketing kräver en grundlig budskapsbearbetning och att vara en bra berättare.

Finns det några missuppfattningar om vad Content Marketing innebär?

– Ett vanligt missförstånd är att man gör traditionell marknadsföring istället för content, alltså paketerar produkter och tjänster utan att gå på djupet. Jag har träffat många som säger att de skapar content, men när man tittar närmare på vad de menar så märker man att de bara satt dit etiketten Content. Riktigt bra content kräver långsiktighet och en ständigt pågående dialog med målgruppen.

Maria Westman profil.jpg

Maria Westman drivs av kunskapsutveckling, både att samla på sig och ge ifrån sig. Vi träffade Maria Westman för att ta reda på mer om Content Marketing, ämnet som alla vill kunna, men få helt förstår sig på.

Hur kan arbetet med Content Marketing gå till?

– Exempelvis kan man som företag hämta budskap från sina egna interna värderingar. Det finns ofta kärnvärden på företag som kanske glöms bort i det dagliga. I contentarbetet kan man ta de här grundbudskapen och jobba upp dem ut mot kund. Jag brukar säga att man gör en transformering, där man går vidare och försöker tematisera budskapen, så man kan närma sig en dialog med sin målgrupp. Nästa steg är att se hur budskapet kan gestaltas, i skrift eller rörlig bild till exempel.

Vilken contentstrategi skulle du säga är bäst, det skrivna ordet eller rörlig bild?

– Det är berättandet som är den röda tråden, och berättelsen kan gestaltas i olika former, både i text, rörlig bild och annat. Är du bra på dramaturgi så kan du använda dig av rad olika metoder och arbetssätt.

Hur länge har content varit ett begrepp i Sverige?

– Jag har jobbat med content sedan mitten av 90-talet och det har haft olika namn. Under tidigt 90-tal var det mycket snack om kundtidningar, man pratade om redaktionell kommunikation som var kopplad till det tryckta formatet. I samband med digitaliseringen i början av 2000-talet blev det fler som kunde skapa content själva. Intresset växte, och då myntades begreppet Content Marketing och spreds över världen, till Sverige kom det för ungefär tio år sedan.

Är svenska företag medvetna om möjligheterna med Content Marketing nu?

– Ja, medvetenhet och kunskapen om Content Marketing börjar ta sig ut till en allt bredare krets. Idag behöver jag inte berätta om grunderna lika ofta för kunderna, eftersom många redan känner till dem.

Hur vanligt är det att företag upplever att content marketing känns för abstrakt?

– Jättevanligt. Målsättning är den springande punkten. Många sätter igång att göra content utan att riktigt ha tänkt efter före. Det gäller att koppla arbetet till målsättningarna så man blir medveten om vad man vill arbetet ska resultera i - hur vill vi påverka vår målgrupp eller kund?

Vad tror du om framtiden inom Content Marketing?

– Om man tittar på VR (Virtual Reality) och AI (Artificiell Intelligence) så kommer de att vara centrala i framtidens content, så är det bara. Content Marketing handlar ju i grunden om att väcka känslor hos mottagaren, och när man tänker på exempelvis VR så får man med fler sinnen. Man ser, hör och kanske till och med känner på ett helt annorlunda sätt. All ny teknik kommer bli jätterolig för kreatörerna som skapar innehåll.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/pbm/pbm-hero-1000x430.jpg

Har du frågor om IHM:s utbildningar?

Kontakta en rådgivare direkt
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/ff/ff-guide-regular-1080x800.jpg

Vill du testa IHM:s utbildningar?

Ta del av våra provlektioner