Hur kan du bättre förstå och påverka andra?

Sakta men säkert växer de sig in i det exklusiva segmentet på en internationell marknad. Han berättar också varför han skickar 170 medarbetare från 14 länder till IHM för att utveckla sitt personliga ledarskap.

Det är rubriken som fångar mitt intresse. ”Kan du inte leda dig själv, kan du inte leda andra.” Jag läser intervjun med Etons VD Hans Davidson, som berättar storyn om företaget som lyckats bibehålla och utveckla ett starkt varumärke genom att ständigt förnya.

”Vi är ett internationellt bolag där många har olika värderingar, kulturer och vanor. För mig handlar det om att alla vi på Eton ska ha en gemensam plattform för beteende och förståelse. Det är värt varenda krona”.

Klok VD, tänker jag. Och framgångsrik. Men långt ifrån alla chefer förstår hur de kan påverka sina medarbetares beteende och verka för att öka engagemanget. Oftast handlar det helt enkelt om att de saknar såväl utbildning som verktygen. Ledare är ett yrke som andra yrken, och vem skulle vilja flyga med en pilot som saknar utbildning?

Jag ringer upp en av våra omtyckta handledare på ledarprogrammet IHM Personligt ledarskap, för att få veta mer om vägen mot framgångsrikt ledarskap. Kerstin Sääw drivs av nyfikenhet, och den dagen hon inte har lust att lära nytt är det dags att lägga av, säger hon. På visitkortet står det ”Performance Catalyst” – någon som hjälper andra att bli framgångsrika i sin ledarroll.

- Hej Kerstin! Jag har just läst en artikel om personligt ledarskap med rubriken ”Man kan inte leda andra, om man inte kan leda sig själv”. Vad skulle du säga att innebörden är?

- Hej Monica! Jo, det innebär att jag måste förstå hur jag uppfattas av andra och hur jag påverkar andra. Jag behöver bli medveten om vem jag är som person, måste våga titta på mig själv, på både styrkor och svagheter. Vilka är mina triggers, vad går jag igång på? Hur agerar jag i min ledarroll? Sedan kan jag bättre förstå och påverka andra.

- Det låter lite läskigt, är det det?

- Ledarskap kräver mod! Det krävs lite mod att våga titta på sig själv mer objektivt. Varje individ väljer själv hur långt man vill gå, och vi erbjuder en trygg miljö i klassrummet för att testa och träna. Vi hjälper till med att öppna dörrar, ge insteg och verktyg och sätter igång tankeprocesser.

- Programmet består av fyra block om två dagar med handledning emellan. Vad kan man förvänta sig av innehållet?

- Ja, först vill jag säga att programmet verkligen är uppbyggt enligt de senaste forskningsrönen vad gäller inlärning. Det deltagaren behöver är ett öppet sinne och vilja att investera lite tid. Gör man det, ser man vanligtvis en fantastisk utveckling.

- Vad får man med sig och vilka är det som går?

- Det är alla åldrar och en jämn fördelning mellan könen. De kommer från alla typer av företag, sitter i alla möjliga funktioner, vissa utan formellt personalansvar, de arbetar då t ex som projekt- eller teamledare. Många är nya i sin roll men vi ser också erfarna ledare som saknar ledarskapsutbildning.

- De fyra blocken har olika perspektiv: Jaget, Medarbetaren, Gruppen samt det avslutande blocket som handlar om hur deltagaren får det att fungera i sina respektive företags verklighet, där vi tittar bl a på hur vi skapar motivation och engagemang. Alla fyra stegen hänger ihop och bildar en röd tråd.

Med hjälp av en gedigen verktygslåda kan deltagarna sedan jobba med helheten i sitt ledarskap utifrån sina olika affärsmål. Ambitionsnivån bör inte vara att bli expert på alla verktygen, men man förstår varför alla verktygen finns till och hur man kan använda dem. Sammantaget ger det en mycket god grund att stå på med utgångspunkt i varje deltagares personliga förutsättningar.

- Man gör också en Personlig ledarutvecklingsplan. Vad är det?

- Du lägger grunden till planen redan när du har bestämt dig för att gå programmet. Du funderar på vad du vill uppnå – vad vill du se hända med dig som ledare? Vilken nytta ska programmet ge i din affärsverksamhet?

Du stämmer av med din chef, så att dina tankar ligger i linje med företagets önskemål. Under programmets gång fyller du sedan på med tankar, exempel och reflektionsuppgifter – det blir som en dagbok.

- Vilka utmaningar ser du att deltagarna har när de börjar?

- Många brottas med hur de ska få med sig medarbetarna på banan och arbeta mot gemensamma mål. Hur kan jag som ledare leda mina medarbetare på bästa sätt så att de blir självgående på sina uppgifter?

Att få alla med på förändringar är en annan vanlig utmaning. De som är nya i sina chefsroller behöver få mod och känna trygghet i att våga vara ledare över sina tidigare arbetskamrater med allt vad det innebär.

- Vad säger de efter programmet?

- De anger ofta ökad självinsikt, praktiskt användbara verktyg och nätverkandet med andra kursdeltagare som det mest värdefulla, och många fortsätter att hålla kontakten och inspireras av varandra. Det leder till att man inte längre upplever att man är ensam om problemen och utmaningarna.

- Och du själv, Kerstin? Vad driver dig? Varför brinner du för att utveckla andra?

- Det finns ingenting bättre än när jag ser att någonting landar, att det tänds en gnista någonstans hos dem jag möter. Att jag berör och föder tankar hos den andre. Det gör ju i sin tur att deras chefsjobb blir roligare och lättare.

- Och i din egen personliga utveckling, vad vill du göra härnäst?

- Oj, vad vill jag göra? Jo, jag ska undersöka vilka ytterligare verktyg jag kan certifiera mig i. Jag är väldigt sugen på den senaste forskningen som rör EQ, det emotionella ledarskapet. På min lediga tid vill jag gärna försöka få till en daglig rutin för min Ashtanga yoga. Och mer havskajak, såklart!
- Om du ska ge ett enda råd till dagens ledare, vad skulle det vara?

- Ge det mänskliga perspektivet i ledarskapet lika mycket utrymme som det affärsmässiga och sluta aldrig att vilja förändra och utveckla ditt eget (ledar)beteende.

- Tusen tack för din tid, Kerstin! Jag hoppas kunna göra ett besök hos er i nästa utbildningsomgång och kanske få chans att ställa några frågor till deltagarna. Vi ses!

p.s. Du kan läsa intervjun med Etons vd Hans Davidson här och om IHM Personligt ledarskap här.

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/yh/herobilder-korta/dsv-hero-1000x430.jpg

Lyft ditt företag med förnyad kompetens

Oavsett om ditt företag vill skapa en intern lärandemiljö inom hela organisationen eller specifikt på styrelsenivå, ledningsnivå, chefsnivå eller medarbetarnivå - så har IHM verktygen för dig.

Läs mer om företagsanpassade utbildningar