Personligt ledarskap

En bra ledare påverkar, inspirerar och motiverar sina medarbetare
6 dagar | Deltid / Parallellt med jobb
Led andra med självinsikt
Förstå Jungian Type Index (JTI)
Utveckla Situationsanpassat ledarskap
För att lyckas som ledare krävs självinsikt, dina medarbetares förtroende och god kommunikation. I utbildningen Personligt ledarskap lär du dig bemästra dessa faktorer för att på bästa sätt leda ditt team mot uppsatta mål.

ATT LEDA ÄR ATT ANPASSA SITT LEDARSKAP

För att kunna förstå och leda individer på korrekt sätt är självkännedom A och O, något som är vägledande i utbildningen Personligt ledarskap. Du lär dig metoder för att utnyttja egna och andras resurser bättre, du testas i och skapar förståelse kring Jung Type Index och du lär dig en rad andra verktyg som slipar kommunikationen mellan dig och ditt team.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Förståelse för att leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft
 • Förståelse för att leda andra utifrån deras personligheter, behov och förutsättningar
 • Förståelse för effekten av korrekt kommunikation, exempelvis hur man ger och tar emot feedback
 • Insikt i de organisatoriska förutsättningarna som krävs för ett gott ledarskap
 • Förståelse för gruppdynamik och förändringsprocesser

TEORETISKA INGÅNGAR TILL LEDARSKAPET

 • Jungian Type Index

JTI™ är en metod och ett verktyg för att öka förståelsen för hur människor skiljer sig åt i hur man riktar sin uppmärksamhet och energi, hanterar information, fattar beslut och förhåller sig till sin omvärld.

 • Situationsanpassat ledarskap

Situational Leadership ® är en väletablerad modell som utvecklar din förmåga att leda flexibelt och med ökad effektivitet. Det är ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt att utifrån givna situationer och beteenden anpassa ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig utveckling av organisationen.

Utbildningsmoment

 • Identifiera vad ledarskap är utifrån min roll och min ledarambition
 • Vilka krav och förväntningar har andra på mig?
 • JTI®* profilen som hjälpmedel för fortsatt personlig utveckling och utveckling av framgångsrik kommunikation
 • Min personliga profil enligt JTI – mina styrkor och förbättringsområden
 • Få nya kunskaper och insikter om mig själv och mitt agerande i samspel med andra
 • Egen handlingsplan
 • Att växa som ledare – hur utveckla ett flexibelt och Situationsanpassat ledarskap
 • Utveckla förmågan att sätta tydliga mål, utvärdera prestation och skapa engagemang
 • Ledarstilsanalys, en självskattning som ger en bild av hur du använder olika ledarstilar i praktiken
 • Hur anpassa eget ledarbeteende utifrån olika behov hos medarbetare
 • Coachande förhållningssätt och coachningsmetodik enligt GROW
 • Utmanande situationer – analys och träning i hur hantera dem mer effektivt
 • Egen handlingsplan
 • Utifrån olika personligheter – hur skapar jag ett effektivt team?
 • Gruppdynamik och gruppens olika utvecklingsfaser
 • Kommunikation inom och utanför teamet
 • Hjärnans hot- och belöningssystem
 • Kommunikationsprocessen att tala och att lyssna
 • Min egen profil – vilken effekt den får i olika situationer
 • Att ge och ta feedback, praktiska samtalsövningar
 • Egen handlingsplan
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/pl/prova-pa-pl-regular-1080x800.jpg

Prova Personligt ledarskap

Ta del av en utbildnings kunskapsinnehåll och se om det passar din professionella situation och fortsatta utveckling.

Till provlektionen

Plats & Startdatum

Stockholm
3 oktober 2024
13 mars 2025
Göteborg
24 oktober 2024
20 mars 2025

Avgift

49 900 kr exkl. moms *
62 375 kr inkl. moms *

Anmälningsavgift: 2 500 kr exkl. moms

Utbildningsmaterial, lunch och fika ingår.

Omfattning

Kursstarterna i Stockholm och Göteborg genomförs under 6 heldagar (2+2+2).

Kursstarterna på distans genomförs under 6 halvdagar (1 halvdag varannan vecka).

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Philip Holmberg

Försäljningsansvarig för ledarskapsutbildning

Direkt: 076-666 10 46
Mail: philip.holmberg@ihm.se

Sagt om

Marcus Eklund

Carlsberg

IHM Personligt Ledarskap var en helt fantastisk utbildning med lärare och föreläsare som hade ett otroligt kunnande tack vare sina egna erfarenheter som ledare. Det var inga problem att kombinera arbete, studier och privatliv tack vare att man hade ett bra tempo när man var på IHM och att teorin omsattes i praktik på den egna arbetsplatsen. Jag upplevde det som väldigt positivt att IHM varvade flera olika lärare och föreläsare under utbildningen. Det gav utbildningen en ny dimension och man fick många olika infallsvinklar baserat på allas olika erfarenheter.

Carl-Johan Lonntorp

Lärare på Personligt Ledarskap

– Det är väldigt viktigt att fundera över sin egen roll och person, för om man inte reflekterar över den så leder man oftast så som man själv vill bli ledd. Det fungerar enbart om den man ska leda är exakt som en själv, men de flesta är inte det. Så att förstå sig själv är centralt för att bli en bra ledare. Detta tittar vi närmar på i utbildningen

Paul Levau

Daikin

IHM har verkligen levt upp till mina förväntningar och jag har bara gott att säga om IHM Personligt Ledarskap. På IHM har jag samlat på mig massvis med nya kunskaper och insikter som jag har stor glädje av både i min ledarroll och som person. Vi hade bra handledare och föreläsningarna höll en hög klass. Vi som gick programmet var en liten grupp med deltagare från olika bakgrunder, branscher och erfarenheter. Utbytet i gruppen gjorde att vi fick massa feedback, inspiration och idéer från varandra.

|
49 900 SEKexkl moms