Hoppa till innehåll

Personligt ledarskap

Har du lämnat rollen som specialist och gått från att vara ”kollega” till att bli chef? Eller är du etablerad chef men saknar verktygen för att bli en effektiv och tydlig ledare? Då är IHM Personligt ledarskap helt rätt för dig.

Personligt ledarskap

För dig som är ny som chef, är på väg in i rollen eller är etablerad chef men saknar verktyg för ett effektivt ledarskap. Att ha självinsikt är en av de grundläggande förutsättningarna för att bli en effektiv ledare. Genom att bli klar över vem du själv är och hur andra uppfattar dig, ökar sannolikheten för att dina ord och handlingar leder till avsett resultat. Vi jobbar med väletablerade verktyg för att öka insikten om styrkor och utvecklingsområden i personlighetsprofilen.

Detaljerad information

 • Ort och startdatum

  • Göteborg, 2020-03-03
  • Malmö, 2020-03-10
  • Stockholm, 2020-03-19
 • Omfattning

  8 heldagar (2+2+2+2 dagar)
 • Malmö: 10-11 mars, 21-22 april, 26-27 maj, 16-17 juni 2020
 • Göteborg: 3-4 mars, 31/3-1 april, 5-6 maj, 16-17 juni 2020
 • Stockholm: 19-20 mars, 23-24 april, 14-15 maj, 11-12 juni 2020

Tid tillkommer för personlig coaching, självstudier samt eget implementeringsarbete.

Ca 3 veckor innan startdatum ska ett självskattningstest besvaras digitalt av deltagare.

 • Avgift

  • Utbildningsavgift: 59 000:- exkl moms.
   Anmälningsavgift: 2 500:- exkl moms,

   Utbildningsmaterial, lunch och fika ingår.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

Du utvecklar din förmåga att:

 • Leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft
 • Leda dina medarbetare utifrån deras behov och förutsättningar
 • Använda ett Situationsanpassat Ledarskap för ökad effektivitet
 • Använda arbetssätt för utveckling och målstyrning av medarbetare för större arbetstillfredsställelse
 • Kommunicera tydligt och inse dialogens kraft.
 • Ge effektiv feedback på rätt sätt
 • Förstå och hantera de organisatoriska förutsättningarna för ledarskapet
 • Skapa förståelse, engagemang och motivation för kontinuerlig utveckling
 • Skapa effektiva team
 • Förstå hur du skall skapa bra gruppdynamik
 • Förstå vad som händer i förändringsprocesser

Utbildningens olika kursmoment

Delmoment 1. Jag och min personlighetsprofil

Delmoment 2. Situationsanpassat ledarskap

Delmoment 3. Teamet och Kommunikation

Delmoment 4. Motivation och Fördjupning

Jag och min personlighetsprofil

 • Identifiera vad ledarskap är utifrån min roll.
 • Vilka krav och förväntningar har andra på mig?
 • JTI® profilen som hjälpmedel för fortsatt personlig utveckling och utveckling av framgångsrik kommunikation.
 • Min personliga profil enligt JTI – mina styrkor och förbättringsområden
 • Ge kunskaper och insikter om sig själv och sitt agerande i samspel med andra

Kommunikation

 • Kommunikationsprocessen –– att tala och att lyssna
 • Min egen profil – vilken effekt den får i relationer
 • Att ge och ta feedback, samtalsövningar
 • Johari fönster
 • Att hantera känsliga och/eller svåra samtal
 • Utmanande situationer - analys och träning i hur hantera dem annorlunda
 • Coachande förhållningssätt

Situationsanpassat ledarskap*

 • Vad innebär det att agera utifrån olika ledarstilar?
 • Praktisk träning i att agera utifrån olika ledarstilar
 • Motivation – vad motiverar oss själva och våra medarbetare?
 • Att anpassa eget beteende utifrån behov hos medarbetare
 • Att växa som ledare – hur utveckla ett flexibelt och Situationsanpassat ledarskap

Teamet

 • Utifrån olika personligheter – hur skapar jag ett effektivt team?
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation inom och utanför teamet

* Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership)® är en väletablerad modell som utvecklar din förmåga att leda flexibelt, motiverande och med ökad effektivitet. Det är ett kraftfullt, flexibelt verktyg som gör det möjligt att utifrån givna situationer och beteenden anpassa ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig utveckling av organisationen.

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
59.000 kr
Moms:
(exkl. moms)

Utbildningens pris kan komma att förändras i nästa steg beroende på eventuella rabatter eller tillkommande anmälningsavgifter.

image

Välkommen att få ett smakprov ur utbildningen Personligt Ledarskap

Ett modernt ledarskap handlar om att vara trygg i sig själv och vara medveten om den egna stilen i ledarskapet.

På IHM arbetar vi med ledarutveckling genom praktiska övningar, coachning och reflektion. Du får insikt om hur dina beteenden påverkar andra och deras motivation – motivation som i sin tur ger bevisad effekt på sista raden!
Läs mer och anmäl dig på din IHM-ort

Malmö 14/2 kl. 11.30
Göteborg 18/2 kl. 08.30

Behöver du hjälp med en skräddarsydd utbildningsinsats?

image

Intervju: CARL-JOHAN LONNTORP LEDER LEDARE MED GLIMTEN I ÖGAT

Carl-Johan Lonntorp coachar svenska företagsledare i ledarskap. Vi träffade den populäre ledarskapskonsulten för att prata om vad bra och dåligt ledarskap innebär och vad som gör just hans ledarskap så populärt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Relaterade utbildningar

Management

Verksamhetsstyrning

Parallellt med jobb, 18 tillfällen

Management

Verksamhetsutvecklande ledarskap

Parallellt med jobb, 9 dagar.

OBS ! Denna utbildning varvas mellan Stockholm och Göteborg.

Varannat steg i Stockholm, varannat steg i Göteborg.

Management

Förändringsledning

Parallellt med jobb, 2 dagar