Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Personligt ledarskap

Om utbildningen

Ett bra ledarskap innebär att man har en god förmåga att påverka beteende och inställning hos andra. För att lyckas med detta måste du som ledare ha byggt upp ett förtroende hos dina medarbetare. Viljan att utvecklas och anpassa dig till just din situation i kombination med god självinsikt är en av de grundläggande förutsättningarna för att bli en effektiv ledare.

mote pa jobbet

Vad du lär dig

Olikheter mellan individer är viktiga att förstå när man skall leda och få människor att arbeta tillsammans. Genom ett test förstår du sig själv och andra bättre, du får metoder för att utnyttja egna och andras resurser bättre och verktyg för hur du frigör energi och skapar bättre resultat. 

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar: 

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter 
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten 

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft
 • Leda dina medarbetare utifrån deras behov och förutsättningar
 • Använda ett Situationsanpassat Ledarskap för ökad effektivitet
 • Använda arbetssätt för utveckling och målstyrning av medarbetare för större arbetstillfredsställelse
 • Kommunicera tydligt och inse dialogens kraft.
 • Ge effektiv feedback på rätt sätt
 • Förstå och hantera de organisatoriska förutsättningarna för ledarskapet
 • Skapa förståelse, engagemang och motivation för kontinuerlig utveckling
 • Skapa effektiva team
 • Förstå hur du skall skapa bra gruppdynamik
 • Förstå vad som händer i förändringsprocesser

Viken utbildning i ledarskap passar dig?

Jämför våra mest populära ledarskapsutbildningar.

Anmälan

Summa:
44.900 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Göteborg

 • 3 mars
 • 12 maj

Stockholm

 • 31 mars 2022

Omfattning

6 heldagar: (2+2+2 dagar) kl: 09.00-17.00

Göteborg

Moment 1: 3-4 mars
Moment 2: 7-8 april
Moment 3: 19-20 maj

Stockholm

Moment 1: 31 mars-1 april
Moment 2: 12-13 maj
Moment 3: 15-16 juni

Tid tillkommer för personlig coaching samt eget implementeringsarbete.
Ca: 3 veckor innan startdatum ska ett självskattningstest besvaras digitalt.

Avgift

44 900 kr exkl. moms *

56 125 kr inkl. moms *

Anmälningsavgift: 2 500 kr exkl. moms

*Utbildningsmaterial, lunch och fika ingår.

Kontakta mig gärna

Jag svarar på dina frågor och guidar dig till den utbildning som bäst matchar dina behov.

Sarah Johansson 3.jpg

Sarah Johansson
Utbildningsrådgivare
Telefon: 031-335 20 09
E-post: sarah.johansson@ihm.se

Kursmoment

Utbildningen omfattar tre delmoment.

1. Jaget: att leda sig själv innan jag leder andra

 • Identifiera vad ledarskap är utifrån min roll.
 • Vilka krav och förväntningar har andra på mig?
 • JTI®* profilen som hjälpmedel för fortsatt personlig utveckling och utveckling av framgångsrik kommunikation.
 • Min personliga profil enligt JTI – mina styrkor och förbättringsområden
 • Ge kunskaper och insikter om sig själv och sitt agerande i samspel med andra

2. Medarbetaren: Situationsanpassat ledarskap**

 • Vad innebär det att agera utifrån olika ledarstilar?
 • Praktisk träning i att agera utifrån olika ledarstilar
 • Motivation – vad motiverar oss själva och våra medarbetare?
 • Att anpassa eget beteende utifrån behov hos medarbetare
 • Att växa som ledare – hur utveckla ett flexibelt och Situationsanpassat ledarskap
 • Utmanande situationer - analys och träning i hur hantera dem annorlunda

3. Teamet: kommunikationen och feedback

 • Utifrån olika personligheter – hur skapar jag ett effektivt team?
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation inom och utanför teamet
 • Kommunikationsprocessen att tala och att lyssna
 • Min egen profil - vilken effekt den får i olika situationer
 • Att ge och ta feedback, samtalsövningar
 • Johari fönster
 • Att hantera känsliga och svåra samtal
 • Coachande förhållningssätt

* JTI™ är en metod och ett verktyg för att öka förståelsen för hur människor skiljer sig åt i hur man riktar sin uppmärksamhet och energi, hanterar information, fattar beslut och förhåller sig till sin omvärld.

JTI™ bygger på på C.G Jungs ursprungliga teori om personlighetstyper, som är världens mest använda teori för personlighetsanalyser. Till skillnad från andra typinstrument på marknaden är verktyget utvecklat i Norden och är dessutom anpassat för vår samtid och europeisk kultur. JTI™ används i samband med medarbetarsamtal, karriärrådgivning och coachning på olika nivåer i organisationen samt ledarskapsutbildningar, teambuilding och konfliktlösning.

** Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership)® är en väletablerad modell som utvecklar din förmåga att leda flexibelt, motiverande och med ökad effektivitet. Det är ett kraftfullt, flexibelt verktyg som gör det möjligt att utifrån givna situationer och beteenden anpassa ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig utveckling av organisationen.

image

Ladda ner Det Situationsanpassade Ledarskapet

Lär dig mer om en av världens mest populära ledarskapsmodeller -  Situationsanpassat Ledarskap.

Madeleine Gyllenpalm är en av få Global Master Trainers i Sverige. Här ger hon dig grunderna som hjälper ledare att anpassa sitt ledarskap och grad av styrning beroende på situation och medarbetarens kompetens. 

 

Sagt om Personligt Ledarskap

Kontaktuppgifter till Carl-Johan Lonntorp

Roll: Lärare på Personligt Ledarskap

– Det är väldigt viktigt att fundera över sin egen roll och person, för om man inte reflekterar över den så leder man oftast så som man själv vill bli ledd. Det fungerar enbart om den man ska leda är exakt som en själv, men de flesta är inte det. Så att förstå sig själv är centralt för att bli en bra ledare. Detta tittar vi närmar på i utbildningen

Kontaktuppgifter till Marcus Eklund

Roll: Carlsberg

IHM Personligt Ledarskap var en helt fantastisk utbildning med lärare och föreläsare som hade ett otroligt kunnande tack vare sina egna erfarenheter som ledare. Det var inga problem att kombinera arbete, studier och privatliv tack vare att man hade ett bra tempo när man var på IHM och att teorin omsattes i praktik på den egna arbetsplatsen. Jag upplevde det som väldigt positivt att IHM varvade flera olika lärare och föreläsare under utbildningen. Det gav utbildningen en ny dimension och man fick många olika infallsvinklar baserat på allas olika erfarenheter.

Kontaktuppgifter till Anna-Carin Berggren

Roll: Mundipharma

IHM Personligt Ledarskap gav mig bättre självinsikt om hur jag är som person och som chef. Det var en av de saker jag verkligen ville även om jag inte kunde sätta fingret på det innan utbildningen. Det förstärktes också av samarbetet med mentorn. Under utbildningen var det tillåtet att lägga mycket fokus på sig själv – ett bra sätt att utvecklas och att samtidigt få feedback från andra i den processen var mycket givande.

Kontaktuppgifter till Paul Levau

Roll: Daikin

IHM har verkligen levt upp till mina förväntningar och jag har bara gott att säga om IHM Personligt Ledarskap. På IHM har jag samlat på mig massvis med nya kunskaper och insikter som jag har stor glädje av både i min ledarroll och som person. Vi hade bra handledare och föreläsningarna höll en hög klass. Vi som gick programmet var en liten grupp med deltagare från olika bakgrunder, branscher och erfarenheter. Utbytet i gruppen gjorde att vi fick massa feedback, inspiration och idéer från varandra.

image

10 saker bra ledare gör

Ledarskapet är avgörande för alla typer av verksamheter dock rymmer begreppet fler aspekter än det går att räkna.

Det finns inte en vinnande ledarstil men det finns i alla fall saker man ska göra som vi vet ger effekt. Ta del av tipsen på 10 saker som bra ledare gör. Tips nummer 6 är verkligen jätteviktigt (och egentligen ganska enkelt) men så lätt att missa.

Har du fler frågor?

Vi vill gärna hjälpa dig rätt. Ring, maila, chatta eller boka en tid när du vill ha kontakt

image

Företagsanpassa utbildningen

Vill du skräddarsy ett upplägg som passar just ditt företag?
Alla våra utbildningar går att anpassas efter just dina förutsättningar. Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

Region Stockholm
Kontakta Johan Walkendorff  tfn: 0730-43 74 76

Region Väst och Syd
Kontakta Charlotta Jelkeby, tfn: 0705-18 96 42

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professional - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna

hero1

Ta del av frågor och svar

Ta mig till FAQ-sidan

Relaterade utbildningar

Verksamhetsstyrning

Program
14 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Affärsutvecklande Ledarskap

Program
9 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Förändringsledning

Kurser
2 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb