Affärsutvecklande Ledarskap

Rätt resultat kräver rätt ledarskap
9 dagar | Deltid / Parallellt med jobb
Öka lönsamheten
Förstå ledarrollen på djupet
Samspela ledarskap och affär
Hur påverkar ditt ledarskap resultatet på sista raden? Den frågan är central i det affärsutvecklande ledarskapet som engagerar medarbetare, driver förändringsarbete effektivt och utvecklar organisationen i rätt riktning.

VAD DU LÄR DIG

Utbildningen fokuserar på hur du som ledare ska agera på ett sätt som engagerar, utmanar och motiverar dina medarbetare i syfte att öka lönsamheten i verksamheten. För dig som är erfaren ledare och vill bygga en organisation som snabbt anpassar sig till omvärldens förändringar. Ett Change Management program tar sin utgångspunkt i resultatet av dina handlingar och din samverkan med dina medarbetare.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Verktyg för att analysera och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar
 • Personlig feedback på ditt ledarskap och ett tydliggörande av dina utvecklingsbehov
 • Insikt om hur dina ledarbeteenden påverkar andra
 • Trygghet i att hantera medarbetarnas reaktioner och leda verksamheten framåt i förändring
 • En personlig utvecklingsplan för att vidareutveckling av dig själv, dina medarbetare och verksamheten
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback, coachar, konfronterar och stöttar
 • Grundläggande kunskap om det affärsutvecklande ledarskapet
 • Kunskap kring strategi, taktik och operativt arbete
 • Kunskap att skapa en konkret affärsplan
 • Verktyg för att fortsätta utveckla ditt företags eller ditt teams affärer
 • Kunskap och verktyg för effektivt förändringsarbete
 • Kunskap om värderingars betydelse för att bygga en stark kultur
 • Verktyg för att motivera och engagera unga förmågor

Utbildningsmoment

 • Vad är Utvecklande Ledarskap*?
 • 360 Analys av ditt ledarskap; du, dina kollegor och närmaste chef svarar på frågor om ditt ledarskap
 • ULL-analys (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) att använda som underlag för utveckling av ditt ledarskap
 • Hur påverkar ditt ledarskap dina medarbetare?
 • GAP mellan självbild och andras upplevelse av ditt ledarskap
 • Vad händer i förändring (förändringens fyra rum**)
 • Coachande förhållningssätt – träning
 • Ledarscenarions – träning
 • Nuläge och önskat läge – Hinder på vägen? Resurser? (NÖHR)
 • Vad hindrar oss i vår utveckling?
 • Identifiera hinder – träning
 • Personlig dialektik – Förändringens fyra rum
 • Att skapa medvetenhet kring ditt ledarskap och dess påverkan
 • Organisatoriska 4-rummaren
 • Att prioritera beteenden för förändring
 • Fokus framåt
 • Byggstenar för en effektiv verksamhet ur ledar- och medarbetarperspektivet
 • Handlingsplan som säkerställer din yrkesmässiga och personliga utveckling.
 • Hur arbeta med utvecklande ledarskap i verksamhetsstyrningen?
 • Kopplingen mellan chefsskap och ledarskap, det "hårda och det mjuka" med fokus på chefsskapet, den hårda sidan.
 • Grundbegrepp och förståelse för:
  • Vision, mission och affärsidé
  • Strategi, taktik och operativt arbete, hur hänger det ihop?
  • Strategiska val
  • Målsättningar och KPI’er
 • Hur skapa en konkret affärs /verksamhetsplan som fungerar över tid?
 • Hur mäter jag och följer upp min verksamhet
 • Uppdrag att redovisa
 • Effekter av vårt agerande på hemmaplan
 • Effekter av vad du lärt dig
 • Hur påverkar ditt ledarskap resultat på sista raden?
 • Summering av hela programmet

*Utvecklande ledarskap (UL) är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning. Det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på resultatet i organisationen, och den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att möta de nya generationernas krav på ledarskapet.

**Förändringens fyra rum är ett beprövat koncept som hjälper organisationer och individer att hantera förändring. Konceptet ger förståelse för hur människor reagerar i förändring och praktiska verktyg för att leda mot målet.

Plats & Startdatum

Stockholm
2 april 2025

Avgift

Utbildningsavgift: 79 000 kr
Anmälningsavgift: 2 500 kr

Priser är exklusive moms. Utbildningsmaterial, lunch och fika ingår.

Omfattning

9 heldagar (3+2+2+2 dagar)

Datum 2025: 2-4 april + 22-23 maj + 21-22 aug + 2-3 okt

Cirka 3 veckor innan startdatum genomförs en 360°-bedömning av deltagare och medarbetare digitalt.

Schema

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Philip Holmberg

Direkt: 076-666 10 46
Mail: philip.holmberg@ihm.se

Sagt om

Fanny Rapp

Chef Customer Success, Optiplan

IHM Affärsutvecklande Ledarskap har varit otroligt lärorik och mycket av det jag lärt mig använder jag i mitt vardagliga arbete. Vi har jobbat med många bra modeller men främst försvarshögskolans modell Utvecklande ledarskap vilket är ett väldigt bra verktyg att utgå från som ledare. Detta tillsammans med inspirerande lärare och erfarenhetsutbyte med andra deltagare gör att jag varmt kan rekommendera denna utbildning.

Karin Dodsworth

Senior Director Commercial Management - Global Connect

Jag kan verkligen rekommendera Affärsutvecklande Ledarskap. Våra lärare har varit otroligt inspirerande och täckt många perspektiv utifrån ledarskapet. Kursen har varvat teori med praktiska övningar, och jag har fått superbra verktyg och modeller att utgå från för att jag som ledare kan fortsätta utveckla mitt team. Vi har också skapat en väldigt fin gemenskap i gruppen vilket innebär att jag har fått ett nätverk som jag kommer använda mig av efter avslutad utbildning för att bolla tankar, frågor och ideér framåt.

Lars Carlstedt

Property Director, Coop Nord

IHM affärsutvecklande ledarskap är en mycket stimulerande och intressant utbildning som går att kombinera med sitt dagliga arbete. Modellen bygger på forskning och studier med rötterna inom försvarshögskolan. Utbildningen är verkligen nyttig och inspirerande för dig som vill vidareutvecklas som chef eller ledningsgruppsmedlem i en allt mer föränderlig värld som ställer högre krav på ledarskapet. IHM:s mångåriga erfarenhet av lärarledd utbildning som tillsammans med grupparbete, erfarenhetsutbyte samt en del hemuppgifter ger så många verktyg att kunna jobba med i vardagen.

Sofie Klingberg

Handlare, Maxi ICA Stormarknad

Otroligt givande ledarskapsprogram med fokus på Utvecklande Ledarskap som bygger på försvarshögskolans modell. Under 9 dagar processade vi och utvecklades vi som ledare – tittade på ledarbeteende – vad som hindrar oss på vägen och vilka resurser vi har för att lyckas. En blandning av teori och interaktiva övningar där vi även sitter mindre grupper - för en än mer transparens mellan deltagarna. Att komma utanför ICA:s väggar var också mycket värdefullt – där input från kollegor från andra branscher och roller varit mycket givande. – ett nätverk för livet.

|
79 000 SEKexkl moms