Hoppa till innehåll
None None 05/03/2023, 09:00 0232b960-e6a0-4243-a2b8-2030363408df
hero1
Alla utbildningar/

Strategisk ledning

Om utbildningen

IHM Strategisk Ledning ger dig verktyg som hjälper dig att nå ut med visioner och mål när du leder genom andra chefer.

Vad du lär dig

Snabb förändringstakt och digital utveckling ställer nya krav på organisationer. Inte minst på den strategiska ledningen.  

Målet är att du ska kunna leda medarbetare och enheter effektfullt genom andra chefer. 

Därför lär vi dig att påverka din organisation, sätta mål och nå ut med en vision på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.  

Du får kunskap och verktyg du kan använda för att hantera era utmaningar idag. Men den hjälper dig samtidigt att implementera strategier som vägleder verksamheten framåt.  

Resultat efter utbildningen

 • Du kan bättre analysera och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga.
 • Du vet hur du bidrar till ett effektivt och samspelt ledningsgruppsarbete.
 • Du kan leda på olika organisatoriska nivåer.
 • Du vet hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga.
 • Du kan initiera och leda förändringar på strategisk nivå.
 • Du har en strategisk utvecklingsplan.
 • Ett affärsfokuseratförhållningssätt med självgående chefer och medarbetare.
 • Du är mer effektiv i ditt beslutsfattande.
 • Du utökar ditt nätverk av ledare som leder genom andra chefer.

Under hela utbildningen jobbar vi parallellt med en individuell utvecklingsplan för att ta vara på dina utmaningar. I den rymmer dina reflektioner längsmed utbildningen och vad just du behöver utveckla i din roll som strategisk ledare. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för presentationen i utbildningens avslutande moment.

Anmälan

Betala direkt:
Summa:
79 000 kr
Moms:
(exkl. moms)
Anmäl deltagare

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Ort och startdatum

Stockholm

 • 26 oktober 2023

Omfattning

8 heldagar, kl. 09.00-17.00

Utbildningen är uppdelad i 2+2+2+2 dagar

Schema

Avgift

79 000:- exkl. moms*

Anmälningsavgift: 2 500:- exkl. moms

*Litteratur ingår i utbildningskostnaden

Delbetalning

Vill du delbetala din utbildning?

Läs mer om Wasa kredit

Har du frågor?

Kontakta gärna mig så hjälper jag dig vidare


Annelie Nordström rund.jpg


Annelie Nordström

Telefon: 031-335 20 50
E-post: annelie.nordstrom@ihm.se

Kursmoment

Strategisk ledning omfattar fyra moment.

1. ATT LEDA GENOM ANDRA CHEFER

 • Vilka förmågor behöver jag utveckla när jag leder genom andra?
 • Förståelse för skillnader mellan det direkta och det strategiska (indirekta) ledarskapet*
 • Hur bygger jag tillit i organisationen?
 • Strategiska ledarförmågor – Föredöme och Tillit
 • Hur säkerställer jag att mål, visioner och budskap förankras i organisationen?

2. BESLUTSFATTANDE PROCESSER

 • Reflektioner sedan sist
 • Beslutsfattande och strategier
 • Beslutsstilsrapport. Vilken beslutsstil använder jag i mitt ledarskap?
 • Makt och påverkan
 • Destruktivt Ledarskap

3. STRATEGISK FÖRÄNDRINGSLEDNING

 • Reflektioner sedan sist
 • IL-analys, återkoppling på ditt Indirekta ledarskap
 • Moralisk stress
 • Att leda organisatorisk förändring
 • Wallbreaker **– Vi arbetar med case från förändringsprocesser över tid.
  • Träning i att leda, engagera och planera på rätt sätt
  • Förståelse för HUR du bör ändra din ledarstil över tid utifrån människors olika reaktioner på förändring

4. STRATEGISK TEAMUTVECKLING

 • Insikter och Reflektioner
 • Utveckla högpresterande ledningsgrupper och underställda chefer
  • Framgångsfaktorer för effektiva ledningsgrupper
  • Skapa samverkan i gruppen
 • Presentation av individuell strategisk utvecklingsplan – summering

* Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga ledare som leder genom andra chefer. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

**Wallbreaker - bygger på en serie väletablerade teorier om personlighetsstilar, management, organisationskultur och förändringsprocesser. MBTI / JTI, Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer och Daniel Goleman. Som tillsammans belyser och lär dig hantera den komplexitet Du som ledare behöver hantera för att genomföra en förändring på ett framgångsrikt sätt.

image

10 saker bra ledare gör

Det finns inte en vinnande ledarstil men det finns i alla fall saker man ska göra som vi vet ger effekt. Här följer 10 tips till ett bättre ledarskap.

Sagt om Strategisk Ledning

Kontaktuppgifter till Johan Blomström

Roll: Chef Inhousebyrån - Unionen

De olika blocken i strategisk ledning gick både på ett teoretiskt och ett praktiskt sätt igenom allt från olika beslutsstilar till förändringsledarskap och ledningsgruppens arbete. Att hela tiden varva föreläsningarna med egen reflektion och gruppdiskussioner tyckte jag är både utvecklande och inspirerande. Möjligheten att lyssna på och samtala med andra som har liknande roller, men andra perspektiv adderade samtidigt värdefullt lärande. Många delar i utbildningen manade till eftertanke och gav en djupare förståelse för hur jag själv fungerar som ledare och hur jag kan fortsätta växa i den strategiska rollen.

Kontaktuppgifter till Sofie Klingberg

Roll: Handlare, Maxi ICA Stormarknad

Med facit i hand hamnade jag helt rätt när jag valde IHM Strategisk ledning – som en del av min handlingsplan inför att bli handlare. Det fanns vissa områden som jag ville utveckla som täcktes in i denna utbildning. Frågor som: Hur får jag genom mina mål och visioner i flera led? Hur jobbar vi effektivt i ledningsgrupper? Hur jobbar vi med förändring på strategisk nivå? Jag fick svar på mina frågor och tack vare beprövade metoder har jag redan börjat använda flera av modellerna vi fick med oss i min nya roll som handlare inom ICA. Detta tillsammans med erfarenhetsutbytet med andra branscher och balanserad faciliteringen av våra duktiga handledare - gör att jag varmt rekommenderar denna utbildning till dig som leder genom andra chefer.

Kontaktuppgifter till AnnaLena Hansdotter

Roll: Verksamhetschef, Kungälvs kommun

Genom hela utbildningen ”Strategisk ledning” arbetade var och en med sin individuella strategiska ledarutvecklingsplan. Den följde det utbildningen handlade om: Att leda genom andra chefer, ledarskapsteori, förändringsteori och strategisk teamutveckling. Det var mycket lärorikt och utvecklande. Dessutom, att tillsammans med utbildningskamraterna och handledare ha en ständig dialog och reflektion inspirerade mig för mitt fortsatta ledarskap.

Kontaktuppgifter till JONNA MYREBRIS

Roll: Områdes-/Fastighetschef, Lunds Kommun

Utbildningen Strategisk Ledning gav mig möjlighet att ta del av teorier, andras erfarenheter och egen reflektion kring det indirekta ledarskapet. Hur leder jag strategiskt? Hur når jag ut med visioner och mål? Hur skapar jag som ledare ett genuint engagemang i organisationen jag leder? För mig var det en givande utbildning!

Hör vad Sandra Hjerling, Head of Business Development and Strategic Customer Relations på SOS Alaram Sverige AB, tycker om utbildningen Strategisk Ledning

Testa dina affärskunskaper

Sätt dina kunskaper inom ekonomi, marknadsföring och organisation på prov! Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla för att ta nästa steg?

Har du några frågor?

image
image

Vanliga frågor och svar

Vi har filmat de vanligaste frågorna kring våra öppna utbildningar inom Business Professional - inkluderat specifika frågeställningar kring DIHM-utbildningarna.

image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.  

 

Relaterade utbildningar

Personligt ledarskap

Program
6 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Utvecklande ledarskap

Program
4 dagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Business Management

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb