Strategisk ledning

Utveckling av strategiskt ledarskap och organisation
8 dagar | Deltid / Parallellt med jobb
Nå visioner och mål
Påverka hela din organisation
Fatta effektiva beslut
IHM Strategisk Ledning ger dig verktyg som hjälper dig att nå ut med visioner och mål när du leder genom andra chefer.

VAD DU LÄR DIG

Snabb förändringstakt och digital utveckling ställer nya krav på organisationer. Inte minst på den strategiska ledningen.  

Målet är att du ska kunna leda medarbetare och enheter effektfullt genom andra chefer. 

Därför lär vi dig att påverka din organisation, sätta mål och nå ut med en vision på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.  

Du får kunskap och verktyg du kan använda för att hantera era utmaningar idag. Men den hjälper dig samtidigt att implementera strategier som vägleder verksamheten framåt.  

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du kan bättre analysera och medvetet utveckla din strategiska ledarförmåga.
 • Du vet hur du bidrar till ett effektivt och samspelt ledningsgruppsarbete.
 • Du kan leda på olika organisatoriska nivåer.
 • Du vet hur olika ledarstrategier påverkar organisationens prestationsförmåga.
 • Du kan initiera och leda förändringar på strategisk nivå.
 • Du har en strategisk utvecklingsplan.
 • Ett affärsfokuseratförhållningssätt med självgående chefer och medarbetare.
 • Du är mer effektiv i ditt beslutsfattande.
 • Du utökar ditt nätverk av ledare som leder genom andra chefer.

Under hela utbildningen jobbar vi parallellt med en individuell utvecklingsplan för att ta vara på dina utmaningar. I den rymmer dina reflektioner längsmed utbildningen och vad just du behöver utveckla i din roll som strategisk ledare. Utvecklingsplanen ligger sedan till grund för presentationen i utbildningens avslutande moment.

Utbildningsmoment

 • Vilka förmågor behöver jag utveckla när jag leder genom andra?
 • Förståelse för skillnader mellan det direkta och det strategiska (indirekta) ledarskapet*
 • Hur bygger jag tillit i organisationen?
 • Strategiska ledarförmågor – Föredöme och Tillit
 • Hur säkerställer jag att mål, visioner och budskap förankras i organisationen?
 • Reflektioner sedan sist
 • Beslutsfattande och strategier
 • Beslutsstilsrapport. Vilken beslutsstil använder jag i mitt ledarskap?
 • Makt och påverkan
 • Destruktivt Ledarskap
 • Reflektioner sedan sist
 • IL-analys, återkoppling på ditt Indirekta ledarskap
 • Moralisk stress
 • Att leda organisatorisk förändring
 • Wallbreaker **– Vi arbetar med case från förändringsprocesser över tid.
  • Träning i att leda, engagera och planera på rätt sätt
  • Förståelse för HUR du bör ändra din ledarstil över tid utifrån människors olika reaktioner på förändring
 • Insikter och Reflektioner
 • Utveckla högpresterande ledningsgrupper och underställda chefer
  • Framgångsfaktorer för effektiva ledningsgrupper
  • Skapa samverkan i gruppen
 • Presentation av individuell strategisk utvecklingsplan – summering

*Indirekt ledarskap (IL) är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, det vill säga ledare som leder genom andra chefer. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

**Wallbreaker - bygger på en serie väletablerade teorier om personlighetsstilar, management, organisationskultur och förändringsprocesser. MBTI / JTI, Edgar Schein, John Kotter, Rick Maurer och Daniel Goleman. Som tillsammans belyser och lär dig hantera den komplexitet Du som ledare behöver hantera för att genomföra en förändring på ett framgångsrikt sätt.

Plats & Startdatum

Stockholm
21 oktober 2024

Avgift

79 000:- exkl. moms*

Anmälningsavgift: 2 500:- exkl. moms

*Litteratur ingår i utbildningskostnaden

Omfattning

8 heldagar, kl. 09.00-17.00

Utbildningen är uppdelad i 2+2+2+2 dagar

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Philip Holmberg

Försäljningsansvarig för ledarskapsutbildning

Direkt: 076-666 10 46
Mail: philip.holmberg@ihm.se

Sagt om

Sofie Klingberg

Handlare, Maxi ICA Stormarknad

Med facit i hand hamnade jag helt rätt när jag valde IHM Strategisk ledning – som en del av min handlingsplan inför att bli handlare. Det fanns vissa områden som jag ville utveckla som täcktes in i denna utbildning. Frågor som: Hur får jag genom mina mål och visioner i flera led? Hur jobbar vi effektivt i ledningsgrupper? Hur jobbar vi med förändring på strategisk nivå? Jag fick svar på mina frågor och tack vare beprövade metoder har jag redan börjat använda flera av modellerna vi fick med oss i min nya roll som handlare inom ICA. Detta tillsammans med erfarenhetsutbytet med andra branscher och balanserad faciliteringen av våra duktiga handledare - gör att jag varmt rekommenderar denna utbildning till dig som leder genom andra chefer.

Anna-Lena Hansdotter

Verksamhetschef, Kungälvs kommun

Genom hela utbildningen ”Strategisk ledning” arbetade var och en med sin individuella strategiska ledarutvecklingsplan. Den följde det utbildningen handlade om: Att leda genom andra chefer, ledarskapsteori, förändringsteori och strategisk teamutveckling. Det var mycket lärorikt och utvecklande. Dessutom, att tillsammans med utbildningskamraterna och handledare ha en ständig dialog och reflektion inspirerade mig för mitt fortsatta ledarskap.

Jonna Myrebris

Områdes-/Fastighetschef, Lunds Kommun

Utbildningen Strategisk Ledning gav mig möjlighet att ta del av teorier, andras erfarenheter och egen reflektion kring det indirekta ledarskapet. Hur leder jag strategiskt? Hur når jag ut med visioner och mål? Hur skapar jag som ledare ett genuint engagemang i organisationen jag leder? För mig var det en givande utbildning!

Johan Blomström

Chef Inhousebyrån - Unionen

De olika blocken i strategisk ledning gick både på ett teoretiskt och ett praktiskt sätt igenom allt från olika beslutsstilar till förändringsledarskap och ledningsgruppens arbete. Att hela tiden varva föreläsningarna med egen reflektion och gruppdiskussioner tyckte jag är både utvecklande och inspirerande. Möjligheten att lyssna på och samtala med andra som har liknande roller, men andra perspektiv adderade samtidigt värdefullt lärande. Många delar i utbildningen manade till eftertanke och gav en djupare förståelse för hur jag själv fungerar som ledare och hur jag kan fortsätta växa i den strategiska rollen.

|
79 000 SEKexkl moms