Utvecklande ledarskap

Ett utvecklat ledarskap utvecklar team och företag
4 dagar | Deltid / Parallellt med jobb
Forskningsbaserad ledarmodell
360 grader feedback
Personlig handlingsplan
Utvecklande ledarskap (UL) är en forskningsbaserad ledarmodell. Kursen vänder sig till chefer och ledare som vill utveckla ett hållbart och modernt ledarskap.

Vad du lär dig

Kursen vänder sig till alla chefer och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor. Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling.

Du får också en fördjupad analys och individuell spegling och feedback på ditt ledarskap utifrån ett unikt och exklusivt koncept som lyfter fram din potential på ett konkret sätt. Från UL går du med förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt!

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • 360 graders feedback
 • Individuell feedback
 • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga.
 • Verktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap.
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential.
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback.
 • Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt.
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare.
 • En handlingsplan som säkerställer din utveckling som ledare.
 • Kunskap om värderingars betydelse för att bygga en stark kultur.
 • Verktyg för att motivera och engagera unga förmågor

Kursmoment

 • Vad är Utvecklande Ledarskap?
 • ULL-analys (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning) att använda som underlag för utveckling av ditt ledarskap
 • Vi skapar en medvetenhet kring dina styrkor och svagheter i ledarskapet
 • Vi tittar på dina beteenden inom följande områden:
  • Hur är du som föredöme/förebild?
  • Hur är din empatiska förmåga?
  • Hur bra är du på att motivera och engagera?
 • Destruktiva beteenden – hur påverkar det ledarskapet?
 • Ledarstilsmodellen
 • Feedbackstrappan
 • Nuläge och önskat läge – Var hindrar oss? Vilka resurser har vi? (NÖHR)
 • Påbörja personlig utvecklingsplan

Individuell coaching/feedback av handledare.

Mellanliggande uppgift kopplat till din analys.

 • I backspegel sedan sist
  • Situationer du mött som ledare
  • Reflektioner
  • Förändringar sedan sist?
 • Vad hindrar oss i vår utveckling?
 • Erfarenhetsutbyte efter steg 1
 • Att hantera dina verkliga situationer
 • Träna och pröva nya beteenden
 • Identifiera dina hinder
 • Revidera din utvecklingsplan
 • Hur påverkar ditt ledarskap resultat på sista raden?
 • Summering av hela programmet

*Utvecklande ledarskap (UL) är kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och bygger på många års svensk och internationell forskning. Det är den ledarmodell som har tydligast påverkan på resultatet i organisationen, och den ledarmodell som forskarna ser bäst kommer klara av att möta de nya generationernas krav på ledarskapet.

Plats & Startdatum

Stockholm
14 oktober 2024
Göteborg
4 november 2024

Avgift

28 500 kr exkl. moms

35 625 kr inkl. moms

I avgiften ingår feedbackinstrument 360° (ULL Utvecklande Ledarskap), två återkopplingar, samt utbildningsmaterial.

Omfattning

3 + 1 dagar

Schema

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Philip Holmberg

Direkt: 076-666 10 46
Mail: philip.holmberg@ihm.se

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/master-ctas/optin-ctaer/underliggande-regularcta-block/webinar-josef-beltzikoff-bild-1080x800-2.jpg

Ledarskap med inspiration från musikens värld

I detta webinar delar Josef Beltzikoff, kör- och orkesterchef vid Sveriges Radio, med sig av sina bästa tips till ett framgångsrikt ledarskap.

Se webinaret här
https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/pl/prova-pa-pl-regular-1080x800.jpg

JTI - hur fungerar det?

Lär dig mer om Jung Type Index i detta prova-på-webinar från utbildningen Personligt ledarskap.

Se webinaret här
|
28 500 SEKexkl moms