Framgångsrik förhandling

Vässa upp din förhandlingsteknik och skapa resultat
3 dagar | Deltid / Parallellt med jobb
Tar avstamp i forskningen
Förhandla smart oavsett roll
Ta dig ur låsta positioner
Förhandling handlar om att hitta en gemensam väg framåt genom att få till en lyckad lösning. Denna kurs tar sitt avstamp i forskning och ger dig alla verktyg du behöver för att vässa din förhandlingsteknik och bli en bättre förhandlare, oavsett din roll.

VAD DU LÄR DIG

Kursen ger dig inte bara en unik och universell modell som är applicerbar på alla typer av förhandlingssituationer, utan visar också med praktiska övningar hur modellen kan användas i konkreta situationer.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation.

VAD DU LÄR DIG

Kursen ger dig inte bara en unik och universell modell som är applicerbar på alla typer av förhandlingssituationer, utan visar också med praktiska övningar hur modellen kan användas i konkreta situationer.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation.

SÅ GÅR DET TILL

Utbildningen fokuserar på förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och i den egna verksamheten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas. I workshops kring praktiska beslutsfrågor får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och att pröva din kompetens.

Efter varje lektionstillfälle kan du repetera och förstärka din förståelse av den nya kunskapen genom att titta på korta filmer som sammanfattar de centrala kunskapsmomenten, och via litteraturstudier fördjupa din kunskap inom området.

Kursmoment

Under den första kursdagen presenteras en unik och universell modell för framgångsrika förhandlingar. Denna helhetsbild fungerar också som ett pedagogiskt verktyg under hela kursen och utgör utgångspunkten när deltagarna skall omsätta kunskapen i praktiken.

Här behandlas också vikten av förhandlarens förberedelser, inledning och mindset, och hur dessa komponenter skall hanteras för att maximera utsikterna till måluppfyllelse. Under den första dagen ges också strategier för hur mål identifieras och formuleras i olika förhandlingssituationer.

Under den andra dagen ligger fokus på den aktuella förhandlingssituationen och de dimensioner som där är avgörande. Här får deltagarna också en förståelse för hur vår mänskliga programmering kan försvåra för oss att nå våra mål i en förhandling, och hur vi gör för att på bästa sätt anamma effektivare förhållningssätt och strategier. Här behandlas t ex det aktiva lyssnandets roll i förhandling, argumentation och strategier som vi kan användas oss av för att inte bara nå våra egna mål utan även hitta det som är av avgörande betydelse för motparten.

Under den tredje dagen, får deltagarna möjlighet att redovisa hur det konceptuella verktyget fungerade i praktiken. Kursledarna ger feedback på deltagarnas agerande så att deras förmåga inför framtiden höjs ytterligare.

Under den tredje dagen ges också kunskap om hur svåra förhandlingssituationer och samtal kan hanteras, och hur man som förhandlare ska bemöta olika typer av taktiska utspel från motparten. Här höjer vi även blicken och diskuterar hur det deltagarna lärt sig under kursen kan appliceras i större konfliktsituationer

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/ff/ff-guide-regular-1080x800.jpg

Guide till framgångsrik förhandling

Den som kommer mest förberedd till en förhandling har ett stort försprång. Vill du börja utveckla din förhandlingsförmåga så läs den här guiden med fem grundläggande verktyg till smartare förhandlingsteknik.

Till guiden

Plats & Startdatum

Stockholm
23 maj 2024
6 november 2024
Göteborg
2 oktober 2024
Nationell
18 november 2024

Avgift

19 900 kr exkl. moms
24 875 kr inkl. moms

Utbildningsmaterial, lunch och fika ingår

Omfattning

3 heldagar, kl. 09.00-16.30

Utbildningen är uppdelad i 2 + 1 dagar.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Jenny Widén Nilsson

Direkt: 070-421 21 44
Växel: 020-024 00 24
Mail: jenny.widen@ihm.se

|
19 900 SEKexkl moms