Hoppa till innehåll

Framgångsrik förhandling

Förhandling handlar om att hitta en gemensam väg framåt genom att få till en lyckad lösning. Denna kurs tar sitt avstamp i forskning och ger dig alla verktyg du behöver för att vässa din förhandlingsteknik och bli en bättre förhandlare, oavsett din roll.

Framgångsrik förhandling

Kursen framgångsrik förhandling tar avstamp i den senaste forskningen inom området och ger praktiska verktyg för att kunna förstå och kunna använda sig av de viktigaste principerna för framgångsrik förhandling.

Kursen ger deltagarna inte bara en unik och universell modell som är applicerbar på alla typer av förhandlingssituationer, utan visar också med praktiska övningar hur modellen kan användas i konkreta situationer.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation.AdobeStock_291611791.jpeg

Detaljerad information

 • Ort och startdatum

  • Distans, 2021-10-21
  • Stockholm, 2021-11-04
 • Kurstillfällen

  • DISTANS: 21-22 oktober + 19 november 2021
  • PÅ PLATS: 4-5 november + 3 december 2021
 • Omfattning

  • 3 heldagar, kl. 09.00-16.30
 • Avgift

  • 18 900 kr exkl. moms
   23 625 kr inkl. moms

Resultat efter utbildningen

 • Du får förståelse för hur du ska hantera en förhandlingssituation där motparten antingen försöker utnyttja makt eller använda tveksamma taktiska utspel
 • Du får inblick i vilka strategier som kan användas för att komma ur låsta positioner. Även riktigt svåra samtal och konfliktsituationer behandlas inom kursen.
 • Du lär dig att använda ett universellt förhandlingsverktyg som gör att du kan applicera de principer och tekniker du lärt dig på kursen i just de situationer som är aktuella för dig.
 • Du får förståelse för varför viljan att vinna ofta kan vara problematisk i en förhandlingssituation, och hur alternativa förhållningssätt och strategier underlättar att skapa värde för alla parter.

Utbildningens olika kursmoment

Kursen omfattare 2+1 heldagar. Syftet är att deltagarna skall få insikter och praktiska verktyg som de kan praktisera i sin verksamhet och vardag. Vid den tredje kursdagen samlas erfarenheterna upp, och de praktiska färdigheterna förfinas ytterligare. Vid varje kursdag varvas undervisning och diskussioner med praktiska övningar.

DAG 1:

Under den första kursdagen presenteras en unik och universell modell för framgångsrika förhandlingar. Denna helhetsbild fungerar också som ett pedagogiskt verktyg under hela kursen och utgör utgångspunkten när deltagarna skall omsätta kunskapen i praktiken.

Här behandlas också vikten av förhandlarens förberedelser, inledning och mindset, och hur dessa komponenter skall hanteras för att maximera utsikterna till måluppfyllelse. Under den första dagen ges också strategier för hur mål identifieras och formuleras i olika förhandlingssituationer.

DAG 2:

Under den andra dagen ligger fokus på den aktuella förhandlingssituationen och de dimensioner som där är avgörande. Här får deltagarna också en förståelse för hur vår mänskliga programmering kan försvåra för oss att nå våra mål i en förhandling, och hur vi gör för att på bästa sätt anamma effektivare förhållningssätt och strategier. Här behandlas t ex det aktiva lyssnandets roll i förhandling, argumentation och strategier som vi kan användas oss av för att inte bara nå våra egna mål utan även hitta det som är av avgörande betydelse för motparten.

DAG 3:
Under den tredje dagen, får deltagarna möjlighet att redovisa hur det konceptuella verktyget fungerade i praktiken. Kursledarna ger feedback på deltagarnas agerande så att deras förmåga inför framtiden höjs ytterligare.

Under den tredje dagen ges också kunskap om hur svåra förhandlingssituationer och samtal kan hanteras, och hur man som förhandlare ska bemöta olika typer av taktiska utspel från motparten. Här höjer vi även blicken och diskuterar hur det deltagarna lärt sig under kursen kan appliceras i större konfliktsituationer.


Huvudläraren på kursen

Kontaktuppgifter till Per Henningsohn

Flerårig erfarenhet som lärare på IHM Business School med specialistkompetens inom Förhandling, kommunikation och försäljning. CEO för K32 Consulting som utvecklar verksamheter och människor som vill bli mer marknads-och kundinriktade.


I samarbete med världsledande expertis

Kursen tar avstamp i den internationelle förhandlingsexperten Lars-Johan Åges unika forskning, som har anammats av forskarvärlden, svenska polisen och amerikanska FBI. Genom en väletablerad studiemetodik och praktiska övningar kommer du att förstå innebörden och effekterna av framgångsrik förhandling, och hur du skall nå dit i de situationer du ställs inför oavsett yrkesroll.

Anpassa ditt köp

Se priser som:
Summa:
18.900 kr
(exkl. moms)

Utbildningens slutliga pris kan komma att förändras i kassan beroende på eventuella rabatter, moms och anmälningsavgifter.

Lägg i varukorgen Lägg i varukorgen

Har du frågor? Kontakta mig gärna så hjälper jag dig!

Kontaktuppgifter till Annelie Nordström

Roll: Utbildningsrådgivare

Telefon: 031-335 20 50

Ladda ner 5 tips!

Här kan du ladda ner 5 tips hur du blir en bättre förhandlare.

image

Hitta något du inte visste att du sökte

Att dela med sig av kunskap ligger i IHM:s DNA. I vårt kunskapsnätverk pågår hela tiden möten mellan människor, innovationer och nya sanningar - idéer som vi gärna vill sprida vidare. Därför bjuder vi regelbundet in till prova-på-lektioner, inspirationsseminarier, föreläsningar online och nätverksträffar.

Vad är du nyfiken på? Sök bland våra events och boka upp din kalender.

Boka rådgivning!

Tillsammans tittar vi närmare på dina personliga förutsättningar och mål för att identifiera den utbildning som passar dina egna och ditt företags behov.

image

Läs intervjun med Lars-Johan Åge

Internationell förhandlingsexpert, Granskad av FBI och svenska polisen

image

Förhandling eller Försäljning?

Intervju med Per Henningsohn, huvudlärare på IHM Framgångsrik Förhandling. I kursen förpassas win-win begreppet till historien och Per betonar vikten av att kunna se skillnaden mellan förhandling och försäljning. Här förklarar han varför.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Relaterade utbildningar

Marknadsföring

Sales & Marketing Management

Parallellt med jobb, 14 tillfällen

Försäljning

Säljare B2B

Marknadsföring

Content Marketing

Parallellt med jobb, 4 dagar

;