Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Account Manager B2B

Om utbildningen

Vill du bli bättre på att skapa affärsrelationer i en digital värld? Det här är en kvalificerad utbildning som ger dig kompetens inom digital försäljning, marknadsföring och ekonomi.

Många företag söker kvalificerade Account Managers B2B med aktuell kunskap om hur digitaliseringen förändrat vårt sätt att sälja varor och tjänster. Med vår breda säljutbildning på heltid får du förmågan att självständigt driva affärer och bygga långsiktiga affärsrelationer som skapar kundvärde.

Du får praktisk säljträning och kunskap inom försäljning och marknadsföring för att arbeta som säljare, säljledare eller account manager med digital försäljning i företag och organisationer.


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.


Utbildningsmål

Account Manager B2B ger dig aktuell kunskap inom försäljning och bred kompetens för att bygga relationer och skapa kundvärde. Du får praktisk säljträning och helhetssyn som ger dig kompetens att arbeta som säljare och säljledare i företag och organisationer. Du får förståelse för hur du kan nyttja digitala verktyg för att bygga relationer och påverka dina leads mot avslut. Du utvecklar din förmåga att arbeta i team, kommunicera samt se och utveckla lösningar.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med i yrkesrollen som Account Manager med inriktning mot digitala lösningar
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom marknadsföring, företagsekonomi och affärsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med  inriktning mot digitala lösningar i yrkesrollen som Account Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete i yrkesrollen som Account Manager med inriktning mot digitala lösningar.
 • Lösa sammansatta problem inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med inriktning digitala lösningar i yrkesrollen Account Manager
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med inriktning digitala lösningar i yrkesrollen Account Manager

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med inriktning mot digitala lösningar på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Account Manager.
 • Övervaka försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med inriktning mot digitala lösningar samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Account Manager.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Account Manager B2B
 • Företagssäljare
 • B2B-säljare Yrkesroll
 • Key account manager
 • Säljkonsult

Ansökan

Ansökan är stängd.

Ansökan öppnar 16 februari, 2022

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Skicka intresseanmälan

Ort och startdatum

Malmö

 • 17 januari 2022

Stockholm

 • 22 augusti 2022

Viktiga datum

Inför starter hösten 2022:

16/2 - Ansökan öppnar
2/5 - Ansökan stänger

Omfattning

Heltid 80 v inkl. 24 v praktik (LiA)

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Kurser

Affärsekonomi (25 poäng)

Kursen behandlar hur affärsverksamhetens övergripande och långsiktiga målsättningar omvandlas till konkreta och mätbara budgetar och kalkyler. Under kursen utvecklas kunskaper kring ekonomiska begrepp och förmåga att
hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i kalkyler och nyckeltal för ökad lönsamhet.

Affärsjuridik (20 poäng)

Kursen avser de juridiska bestämmelser som bildar förutsättningarna och villkoren för att bedriva sälj- och marknadsföringsarbete utifrån B2B-relationer. Kursen utvecklar förmågan att hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i lagrum och rättspraxis.

Affärsmannaskap (30 poäng)

Kursen består av Entreprenörskap, Marknadsstrategi och Verksamhetsstrategi och utvecklar kunskaper och färdighet kring affärsverksamhetens grunder och bidrar till utvecklandet av ett affärsmässigt helhetsansvar i yrkesrollen. Kursen syftar särskilt till att synliggöra verksamhetens sälj- och marknadsarbete utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

Business English (20 poäng)

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärs mässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärs- relationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla kompe- tenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdrags givare med visad förståelse för, och hänsyn till, andra kulturer.

Försäljning 1 – Personlig försäljning (30 poäng)

Kursen utvecklar kunskaper och färdigheter kring att hantera kvalificerad personlig och komplex försäljning, och att bygga långsiktiga kundrelationer med hänsyn till kraven på kundnytta och lönsamhet. Kursen behandlar presentationsteknik, säljmetodik, säljretorik, kundstrategier och behovsanalyser och avser särskilt förmågan att kunna planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök.

Försäljning 2 - Digital and Social Selling (25 poäng)

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring att planera, genomföra, analysera och utvärdera sälj- och marknadsaktiviteter i digitala kanaler och sociala medier. Ämnesinnehållet spänner över dels det digitala marknadsföringsområdet och dels digital B2B-försäljning som benämns som Social Selling.

Försäljning 3 - Komplex försäljning (25 poäng)

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring komplex B2B-försäljning. I kursen behandlas särskilt säljplanering, säljprocessen, lönsam-het och säljstrategier för komplex, bransch- och produkt- neutral B2B-försäljning.

Försäljning 4 - Marketing Automation (20 poäng)

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de digitala verktyg och processer som innefattas av marketing automation. Kursen ger kunskap och förmåga att planera, genomföra och utvärdera digital marknadsautomation i rollen företagssäljare.

Försäljning 5 - Key Account Management (25 poäng)

Kursen avser försäljningsarbete som syftar till att utveckla hållbara, långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med företagets strategiska nyckelkunder. Särskilt avser kursen att utveckla kunskaper och förmågor kring intern-, kund- och marknadsanalyser som bildar underlag för beslut om kundurval, planering och uppföljningsarbete och som syftar till att säkerställa lönsamhet och kundnytta.

Projektledning i säljprocessen (20 poäng)

Kursen avser att utveckla kunskaper och färdigheter kring att hantera projekt utifrån både beställar- och projektledningsperspektivet. Kursen tar sin utgångspunkt i att projektarbetet blivit en allt vanligare arbetsform för at hantera snabba förändringar och omställningar inom komplex B2B-försäljning och marknadsföringsarbete. Innehållet behandlar hela kedjan av aktiviteter från idé till utvärdering och rapportering som byggs upp av projektledningens olika teorier, metoder och verktyg.

Lärande i Arbete 1 (50 poäng) & 2 (80 poäng)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Examensarbete - Business Case (30 poäng)

Den avslutande uppgiften på utbildningen är ett examens-arbete, där du tillämpar dina kunskaper praktiskt och pro-fessionellt i en given beslutssituation. Arbetet görs i grupp och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.

image

Vad gör en Account Manager?

Vad innebär rollen som Account Manager idag? Vi ställde frågan till fem yrkesverksamma Account Managers som alla svarar utifrån sin roll och sin vardag.

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Nyheter, reportage, specialerbjudanden och mycket mycket annat

Sagt om

Kontaktuppgifter till Fabian Spennare

Roll: Business Developer, EasyPark

– Utbildningen passade mig och min personlighet bra eftersom jag är en väldigt praktisk person och det är en väldigt praktisk och verklighetsförankrad utbildning. Vi gjorde arbeten som efterliknade arbetssätten som de ser ut i verkligheten, det vill säga skapa affärsplaner, marknadsplaner och projektbaserade jobb istället för att bara skriva uppsatser. Allt det där passade mig väldigt bra.

Kontaktuppgifter till Cajsa Andersson

Roll: Account Manager, Consid

– Jag trivdes riktigt bra på IHM, vilket jag tror alla inblandade under tiden kan skriva under på. Vi var en väldigt väldigt bra klass med extremt bra sammanhållning och bra kompetenta lärare som inte heller uppfattades som lärare... Utan snarare att 'här kommer en person som ska överföra kompetens och som samtidigt är mottaglig för diskussion och ifrågasättande'. Man blev hela tiden pushad till att ifrågasätta och få nycklar till hur man tar reda på svaren.

Kontaktuppgifter till Alexander Pärleros

Roll: Entreprenör och grundare av Framgångspodden

IHM har gett mig en bred bas att stå på, så att jag känner en säkerhet. En bra utmaning som gav mig den kunskap jag behövde för att bli en starkare affärsman och kunna fatta rätt beslut. Jag fick med mig mycket kunskaper att använda direkt i mitt yrkesliv och det var mycket som kompletterade det jag redan kunde. Jag gick från att vara säljare till att våga bli VD.

Kontaktuppgifter till Emma Kinnås

Roll: VD, Zalster Inc

Idag är hon VD för Zalster Inc och sitter på 29 vån i Third Avenue-skrapan på Manhattan, där hon ansvarar för startupens expansion på den nordamerikanska marknaden: – Jag blev förvånad över hur kompetenta många av lärarna är, hur mycket det är värt som student att faktiskt ha en lärare som kommer direkt från arbetslivet, från sitt företag direkt in i vårt klassrum. För man vill ha konkreta exempel, man vill inte bara ha de teoretiska modellerna som står snyggt i böckerna, utan man vill veta exakt hur man applicerar det i verkligheten. Det har IHMs lärare kunnat förklara.

Kontaktuppgifter till Peter Imhäuser

Roll: Lärare på IHM i Malmö

– Det är en stor tillfredsställelse att se de här människorna växa så mycket på den korta tiden utbildningen varar, det är oerhört inspirerande. När de kommer in från början har de ingen koll på begreppen, efter fyra veckor börjar de använda dem på riktigt och efter sex veckor är de fullfjädrade estradörer.

Kontaktuppgifter till Linda Sato

Roll: Filialchef, Stena Ståhl

YH-utbildningen på IHM inom B2B-försäljning gav Linda en rivstart i karriären och har tagit henne hela vägen till rollen som filialchef på Stena Stål. Varför välja en karriär inom B2B-försäljning? Hör henne berätta här!

Partnerföretag

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

great_logotyp_green.pngim_stor_logga_for_natet.pngjs.pngmff-emblembla_2010_0.jpgkopia_av_logotype_dark_with_background2003.pngnestle.pngsigma.pngproad_logo.pngLogo-Color-without-tagline.png

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Vanliga frågor & svar

Praktik under utbildningen - hur fungerar det?

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Är utbildningen csn-berättigad?

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

image

B2B-säljare blir digital relationsbyggare

”Här är det kärleksfullt ledarskap och respekt för människan som gäller. Min själ mår bra här och jag känner att jag får de förutsättningar jag behöver för att växa och utvecklas inom min nya karriär.”

Relaterade utbildningar

Account Manager Digital Solutions

80 veckor  |  Heltid

International Account Manager

80 veckor  |  Heltid

Public Bid Manager

80 veckor  |  Heltid