Account Manager B2B

Utveckla affärer som skapar kundvärde
YH-program | 80 veckor | Heltid
Kundvärde och lönsamhet i fokus
Skapa affärer i en digital värld
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du arbeta med att utveckla hållbara och lönsamma affärsrelationer? Account Manager B2B är en kvalificerad säljutbildning som ger dig eftertraktad kompetens inom digital försäljning, kundbearbetning och kundvård.

Om utbildningen

Många företag söker Account Managers B2B med förståelse för hur man driver personlig försäljning som linjerar med dagens digitalt transformerade affärsvärld. Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba självständigt med säljprocessens alla delar - från förtroendeskapande säljaktiviteter i digitala kanaler till att utveckla långsiktiga affärsrelationer med företagets strategiska nyckelkunder.

Som Account Manager har du en central roll i företaget och är ansiktet utåt mot kunderna. Ditt huvudsakliga ansvar är att skapa och underhålla långsiktiga affärsrelationer som är lönsamma och skapar värde för kunderna. En framgångsrik Account Manager är kundorienterad, har ett skarpt affärssinne och utvecklar över tid en djupare förståelse för kundens verksamhet.
 
Utbildningen passar dig som är social, flexibel och bra på att bygga förtroende. Hos oss på IHM får du gedigen kompetens i att utveckla affärer och kundrelationer samt praktisk träning i moderna säljtekniker för att ligga i framkant och effektivt möta kundernas behov.

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en ihmponerande nivå. 

Utbildningsmål

Account Manager B2B ger dig aktuell kunskap inom försäljning och bred kompetens för att bygga relationer och skapa kundvärde. Du får praktisk säljträning och helhetssyn som ger dig kompetens att arbeta som säljare och säljledare i företag och organisationer. Du får förståelse för hur du kan nyttja digitala verktyg för att bygga relationer och påverka dina leads mot avslut. Du utvecklar din förmåga att arbeta i team, kommunicera samt se och utveckla lösningar.

 
Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård i yrkesrollen som Account Manager B2B.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom digital marknadsföring, affärsekonomi och affärsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård i yrkesrollen som Account Manager B2B.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings- och kundvårdsarbete samt kundbearbetning i yrkesrollen som Account Manager B2B.
 • Lösa sammansatta problem inom försäljnings- och kundvårdsarbete samt kundbearbetning i yrkesrollen som Account Manager B2B.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom försäljnings- och kundvårdsarbete samt kundbearbetning i yrkesrollen som Account Manager B2B.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Account Manager B2B.
 • Övervaka försäljnings- och kundvårdsarbete samt kundbearbetning och slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Account Manager B2B.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Account Manager B2B
 • B2B-säljare
 • Business Developer
 • Key Account Manager
 • Säljkonsult

Kurser

25 poäng

Kursen behandlar hur affärsverksamhetens övergripande och långsiktiga målsättningar omvandlas till konkreta och mätbara budgetar och kalkyler. Under kursen utvecklas kunskaper kring ekonomiska begrepp och förmåga att
hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i kalkyler och nyckeltal för ökad lönsamhet.

20 poäng

Kursen avser de juridiska bestämmelser som bildar förutsättningarna och villkoren för att bedriva sälj- och marknadsföringsarbete utifrån B2B-relationer. Kursen utvecklar förmågan att hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i lagrum och rättspraxis.

30 poäng

Kursen består av Entreprenörskap, Marknadsstrategi och Verksamhetsstrategi och utvecklar kunskaper och färdighet kring affärsverksamhetens grunder och bidrar till utvecklandet av ett affärsmässigt helhetsansvar i yrkesrollen. Kursen syftar särskilt till att synliggöra verksamhetens sälj- och marknadsarbete utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

20 poäng

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärs mässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärs- relationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla kompe- tenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdrags givare med visad förståelse för, och hänsyn till, andra kulturer.

30 poäng

Kursen utvecklar kunskaper och färdigheter kring att hantera kvalificerad personlig och komplex försäljning, och att bygga långsiktiga kundrelationer med hänsyn till kraven på kundnytta och lönsamhet. Kursen behandlar presentationsteknik, säljmetodik, säljretorik, kundstrategier och behovsanalyser och avser särskilt förmågan att kunna planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök.

25 poäng

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring att planera, genomföra, analysera och utvärdera sälj- och marknadsaktiviteter i digitala kanaler och sociala medier. Ämnesinnehållet spänner över dels det digitala marknadsföringsområdet och dels digital B2B-försäljning som benämns som Social Selling.

25 poäng

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring komplex B2B-försäljning. I kursen behandlas särskilt säljplanering, säljprocessen, lönsam-het och säljstrategier för komplex, bransch- och produkt- neutral B2B-försäljning.

20 poäng

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de digitala verktyg och processer som innefattas av marketing automation. Kursen ger kunskap och förmåga att planera, genomföra och utvärdera digital marknadsautomation i rollen företagssäljare.

25 poäng

Kursen avser försäljningsarbete som syftar till att utveckla hållbara, långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med företagets strategiska nyckelkunder. Särskilt avser kursen att utveckla kunskaper och förmågor kring intern-, kund- och marknadsanalyser som bildar underlag för beslut om kundurval, planering och uppföljningsarbete och som syftar till att säkerställa lönsamhet och kundnytta.

20 poäng

Kursen avser att utveckla kunskaper och färdigheter kring att hantera projekt utifrån både beställar- och projektledningsperspektivet. Kursen tar sin utgångspunkt i att projektarbetet blivit en allt vanligare arbetsform för at hantera snabba förändringar och omställningar inom komplex B2B-försäljning och marknadsföringsarbete. Innehållet behandlar hela kedjan av aktiviteter från idé till utvärdering och rapportering som byggs upp av projektledningens olika teorier, metoder och verktyg.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - 80 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

30 poäng

Den avslutande uppgiften på utbildningen är ett examens-arbete, där du tillämpar dina kunskaper praktiskt och pro-fessionellt i en given beslutssituation. Arbetet görs i grupp och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.

Vill du veta mer?

Yrkesguide: Vad gör en Företagssäljare?

Läs yrkesguiden här

Hur skiljer sig IHMs Account Manager-utbildningar åt?

Se likheter och skillnader här!

Plats & Startdatum

Stockholm
19 augusti 2024
18 augusti 2025
Malmö
13 januari 2025
Umeå/Luleå
13 januari 2025

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 24 v praktik (LiA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

Fullständigt gymnasiebetyg

Läs mer om ansökan och antagning här

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Account Manager B2B

Lovisa Odén

Egenföretagare och alumn från IHM

– Jag tycker att det var väldigt hög kompetens inom allt. Lärarna och handledarna visste vad de pratade om, det var inte bara teoretisk forskning utan de har faktiskt upplevt och gjort det som de undervisade.

Peter Imhäuser

Lärare på IHM i Malmö

– Det är en stor tillfredsställelse att se de här människorna växa så mycket på den korta tiden utbildningen varar, det är oerhört inspirerande. När de kommer in från början har de ingen koll på begreppen, efter fyra veckor börjar de använda dem på riktigt och efter sex veckor är de fullfjädrade estradörer.

Cajsa Andersson

Account Manager, Consid

– Jag trivdes riktigt bra på IHM, vilket jag tror alla inblandade under tiden kan skriva under på. Vi var en väldigt väldigt bra klass med extremt bra sammanhållning och bra kompetenta lärare som inte heller uppfattades som lärare... Utan snarare att 'här kommer en person som ska överföra kompetens och som samtidigt är mottaglig för diskussion och ifrågasättande'. Man blev hela tiden pushad till att ifrågasätta och få nycklar till hur man tar reda på svaren.

Resan mot IHM

Webinarserie

Följ med när Stina träffar studenter, lärare och andra "IHM:are" för att ta reda på om en YH-utbildning på IHM är hennes nästa steg.

Emma Kinnås

VD, Zalster Inc

– Jag blev förvånad över hur kompetenta många av lärarna är, hur mycket det är värt som student att faktiskt ha en lärare som kommer direkt från arbetslivet, från sitt företag direkt in i vårt klassrum. För man vill ha konkreta exempel, man vill inte bara ha de teoretiska modellerna som står snyggt i böckerna, utan man vill veta exakt hur man applicerar det i verkligheten. Det har IHMs lärare kunnat förklara.

Fabian Spennare

Business Developer, EasyPark

– Utbildningen passade mig och min personlighet bra eftersom jag är en väldigt praktisk person och det är en väldigt praktisk och verklighetsförankrad utbildning. Vi gjorde arbeten som efterliknade arbetssätten som de ser ut i verkligheten, det vill säga skapa affärsplaner, marknadsplaner och projektbaserade jobb istället för att bara skriva uppsatser. Allt det där passade mig väldigt bra.

Atti Shamlou

Digital relationsbyggare, Business Reflex

”Här är det kärleksfullt ledarskap och respekt för människan som gäller. Min själ mår bra här och jag känner att jag får de förutsättningar jag behöver för att växa och utvecklas inom min nya karriär.”

Vanliga frågor om Account Manager B2B

Tycker du om att träffa nya människor, ständigt letar efter nya möjligheter och har ett starkt sinne för affärer? Då kan rollen som B2B-säljare vara någonting för dig.

Läs mer om rollen som Account Manager här

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Behavior Change AB | Stena Stål AB | Admincontrol Sweden AB | Madicon | Scrive | Kommando | Vloxq | Inadra AB | Kreditz | Commerz Consultants i Malmö AB | EON | Vision & Teknik System i Malmö AB | Ahlsell | Neway i Sverige AB | Qred Factoring AB | Elis | Säljarnas Riksförbund | InterMail | Hyllie Park | PostNord | Jysk | Sandvik | Coromant | Bo Altenstam

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.