Account Manager B2B

Lär dig driva affärer självständigt
YH-program | 80 veckor | Heltid
Kundvärde och lönsamhet i fokus
Skapa affärer i en digital värld
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du bli bättre på att skapa affärsrelationer och att skapa kundvärde? Det här är en kvalificerad utbildning som ger dig kompetens inom digital försäljning, marknadsföring och ekonomi.

Om utbildningen

Många företag söker kvalificerade Account Managers B2B med aktuell kunskap om om försäljning och affärsmannaskap men även hur digitaliseringen förändrat vårt sätt att sälja varor och tjänster. Med vår breda säljutbildning på heltid får du förmågan att självständigt driva affärer och bygga långsiktiga affärsrelationer som skapar kundvärde.

Du får praktisk säljträning och kunskap inom försäljning och marknadsföring för att arbeta som säljare, säljledare eller Account Manager med försäljning i företag och organisationer.

Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.  Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.  Det kräver engagemang.

Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.  Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.  För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?

Utbildningsmål

Account Manager B2B ger dig aktuell kunskap inom försäljning och bred kompetens för att bygga relationer och skapa kundvärde. Du får praktisk säljträning och helhetssyn som ger dig kompetens att arbeta som säljare och säljledare i företag och organisationer. Du får förståelse för hur du kan nyttja digitala verktyg för att bygga relationer och påverka dina leads mot avslut. Du utvecklar din förmåga att arbeta i team, kommunicera samt se och utveckla lösningar.

 
Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med i yrkesrollen som Account Manager med inriktning mot digitala lösningar
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom marknadsföring, företagsekonomi och affärsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med  inriktning mot digitala lösningar i yrkesrollen som Account Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete i yrkesrollen som Account Manager med inriktning mot digitala lösningar.
 • Lösa sammansatta problem inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med inriktning digitala lösningar i yrkesrollen Account Manager
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med inriktning digitala lösningar i yrkesrollen Account Manager

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med inriktning mot digitala lösningar på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Account Manager.
 • Övervaka försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med inriktning mot digitala lösningar samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Account Manager.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Account Manager B2B
 • Företagssäljare
 • B2B-säljare
 • Key account manager
 • Säljkonsult

25 poäng

Kursen behandlar hur affärsverksamhetens övergripande och långsiktiga målsättningar omvandlas till konkreta och mätbara budgetar och kalkyler. Under kursen utvecklas kunskaper kring ekonomiska begrepp och förmåga att
hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i kalkyler och nyckeltal för ökad lönsamhet.

20 poäng

Kursen avser de juridiska bestämmelser som bildar förutsättningarna och villkoren för att bedriva sälj- och marknadsföringsarbete utifrån B2B-relationer. Kursen utvecklar förmågan att hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i lagrum och rättspraxis.

30 poäng

Kursen består av Entreprenörskap, Marknadsstrategi och Verksamhetsstrategi och utvecklar kunskaper och färdighet kring affärsverksamhetens grunder och bidrar till utvecklandet av ett affärsmässigt helhetsansvar i yrkesrollen. Kursen syftar särskilt till att synliggöra verksamhetens sälj- och marknadsarbete utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

20 poäng

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärs mässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärs- relationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla kompe- tenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdrags givare med visad förståelse för, och hänsyn till, andra kulturer.

30 poäng

Kursen utvecklar kunskaper och färdigheter kring att hantera kvalificerad personlig och komplex försäljning, och att bygga långsiktiga kundrelationer med hänsyn till kraven på kundnytta och lönsamhet. Kursen behandlar presentationsteknik, säljmetodik, säljretorik, kundstrategier och behovsanalyser och avser särskilt förmågan att kunna planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök.

25 poäng

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring att planera, genomföra, analysera och utvärdera sälj- och marknadsaktiviteter i digitala kanaler och sociala medier. Ämnesinnehållet spänner över dels det digitala marknadsföringsområdet och dels digital B2B-försäljning som benämns som Social Selling.

25 poäng

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring komplex B2B-försäljning. I kursen behandlas särskilt säljplanering, säljprocessen, lönsam-het och säljstrategier för komplex, bransch- och produkt- neutral B2B-försäljning.

20 poäng

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för de digitala verktyg och processer som innefattas av marketing automation. Kursen ger kunskap och förmåga att planera, genomföra och utvärdera digital marknadsautomation i rollen företagssäljare.

25 poäng

Kursen avser försäljningsarbete som syftar till att utveckla hållbara, långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med företagets strategiska nyckelkunder. Särskilt avser kursen att utveckla kunskaper och förmågor kring intern-, kund- och marknadsanalyser som bildar underlag för beslut om kundurval, planering och uppföljningsarbete och som syftar till att säkerställa lönsamhet och kundnytta.

20 poäng

Kursen avser att utveckla kunskaper och färdigheter kring att hantera projekt utifrån både beställar- och projektledningsperspektivet. Kursen tar sin utgångspunkt i att projektarbetet blivit en allt vanligare arbetsform för at hantera snabba förändringar och omställningar inom komplex B2B-försäljning och marknadsföringsarbete. Innehållet behandlar hela kedjan av aktiviteter från idé till utvärdering och rapportering som byggs upp av projektledningens olika teorier, metoder och verktyg.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - 80 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

30 poäng

Den avslutande uppgiften på utbildningen är ett examens-arbete, där du tillämpar dina kunskaper praktiskt och pro-fessionellt i en given beslutssituation. Arbetet görs i grupp och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.

Vill du veta mer?

Yrkesguide: Vad gör en Företagssäljare?

Läs yrkesguiden här

Hur skiljer sig IHMs Account Manager-utbildningar åt?

Se likheter och skillnader här!

Plats & Startdatum

Malmö
22 januari 2024
Stockholm
26 augusti 2024

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 24 v praktik (LiA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

Fullständigt gymnasiebetyg

Läs mer om ansökan och antagning här

Behörighet

Gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser) med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Account Manager B2B

Lovisa Odén

Egenföretagare och alumn från IHM

– Jag tycker att det var väldigt hög kompetens inom allt. Lärarna och handledarna visste vad de pratade om, det var inte bara teoretisk forskning utan de har faktiskt upplevt och gjort det som de undervisade.

Peter Imhäuser

Lärare på IHM i Malmö

– Det är en stor tillfredsställelse att se de här människorna växa så mycket på den korta tiden utbildningen varar, det är oerhört inspirerande. När de kommer in från början har de ingen koll på begreppen, efter fyra veckor börjar de använda dem på riktigt och efter sex veckor är de fullfjädrade estradörer.

Cajsa Andersson

Account Manager, Consid

– Jag trivdes riktigt bra på IHM, vilket jag tror alla inblandade under tiden kan skriva under på. Vi var en väldigt väldigt bra klass med extremt bra sammanhållning och bra kompetenta lärare som inte heller uppfattades som lärare... Utan snarare att 'här kommer en person som ska överföra kompetens och som samtidigt är mottaglig för diskussion och ifrågasättande'. Man blev hela tiden pushad till att ifrågasätta och få nycklar till hur man tar reda på svaren.

Resan mot IHM

Webinarserie från 2021

Följ med när Stina träffar studenter, lärare och andra "IHM:are" för att ta reda på om en YH-utbildning på IHM är hennes nästa steg.

Emma Kinnås

VD, Zalster Inc

– Jag blev förvånad över hur kompetenta många av lärarna är, hur mycket det är värt som student att faktiskt ha en lärare som kommer direkt från arbetslivet, från sitt företag direkt in i vårt klassrum. För man vill ha konkreta exempel, man vill inte bara ha de teoretiska modellerna som står snyggt i böckerna, utan man vill veta exakt hur man applicerar det i verkligheten. Det har IHMs lärare kunnat förklara.

Fabian Spennare

Business Developer, EasyPark

– Utbildningen passade mig och min personlighet bra eftersom jag är en väldigt praktisk person och det är en väldigt praktisk och verklighetsförankrad utbildning. Vi gjorde arbeten som efterliknade arbetssätten som de ser ut i verkligheten, det vill säga skapa affärsplaner, marknadsplaner och projektbaserade jobb istället för att bara skriva uppsatser. Allt det där passade mig väldigt bra.

Atti Shamlou

Digital relationsbyggare, Business Reflex

”Här är det kärleksfullt ledarskap och respekt för människan som gäller. Min själ mår bra här och jag känner att jag får de förutsättningar jag behöver för att växa och utvecklas inom min nya karriär.”

Vanliga frågor om Account Manager B2B

Tycker du om att träffa nya människor, ständigt letar efter nya möjligheter och har ett starkt sinne för affärer? Då kan rollen som B2B-säljare vara någonting för dig.

Läs mer om rollen som Account Manager här

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Behavior Change AB | Stena Stål AB | Admincontrol Sweden AB | Madicon | Scrive | Kommando | Vloxq | Inadra AB | Kreditz | Commerz Consultants i Malmö AB | EON | Vision & Teknik System i Malmö AB | Ahlsell | Neway i Sverige AB | Qred Factoring AB | Elis | Säljarnas Riksförbund | InterMail | Hyllie Park | PostNord | Jysk | Sandvik | Coromant | Bo Altenstam

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.