Public Bid Manager

Bli specialist på affärer med offentlig sektor
YH-program | 80 veckor | Heltid
Lär dig hela anbudsprocessen
Affärsmässigt helhetsansvar
YH-utbildning på distans
Distansutbildningen Public Bid Manager gör dig till specialist inom affärer med offentlig sektor genom att lära dig ett affärsmässigt helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen.

Om utbildningen

All försäljning till stat, kommun och landsting sker via upphandling och står för en sjättedel av Sveriges BNP. Som Public Bid Manager blir du specialist på anbudsarbete och försäljning till offentlig sektor – ett ansvarsfullt arbete med affärsmässigt helhetsansvar.

Public Bid Manager kan kortfattat beskrivas som företagens motsvarighet till yrkesrollen offentlig upphandlare – men istället för att agera beställare har du ett affärsmässigt uppdrag från leverantörssidan.

Utbildningen ger dig övergripande förståelse för anbudsprocessen, förhandlingsarbetet, själva affären och uppföljningen som följer. Och lär dig dessutom att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av processens alla steg.

Utbildningen är digitalt baserad (på distans) vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor.

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en IHMponerande nivå. 

Utbildningsmål

Utbildningen Public Bid Manager ger dig eftertraktad kompetens för en karriär inom försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor. Här utvecklar du både strategiska och operativa färdigheter inom kvalificerat försäljnings- och anbudsarbete, anbudsprocessen, beräkning och budgetering samt förhandling med kund från offentlig sektor.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor i yrkesrollen som Public Bid Manager.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom affärsmannaskap, kommunikation och upphandlingsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser med kvalitetskriterier inom teoretiskt och praktiskt försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor i yrkesrollen som Public Bid Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra och identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings- och anbudsarbetet mot offentlig sektor i yrkesrollen som Public Bid Manager.
 • Lösa sammansatta problem inom försäljnings- och anbudsarbete i yrkesrollen som Public Bid Manager.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor i yrkesrollen som Public Bid Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning samt teoretiskt och praktiskt anbudsarbete på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Public Bid Manager.
 • Övervaka försäljnings- och anbudsarbetet mot offentlig sektor samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Public Bid Manager.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Public Bid Manager
 • Anbudsansvarig
 • Anbudsläggare
 • Säljare offentliga affärer

YH-Flex

YH-flex är ett alternativ för dig som vill läsa till Public Bid Manager men som redan har erfarenhet av flera delar av programmet. Det betyder att du tillgodoräknar dig kurser och "bygger på" med det du saknar för att nå din examen.

Så om du är intresserad av programmet men det finns flera kurser här som du redan kan, till exempel genom att ha läst de förut eller lärt dig kompetensen i ditt arbete. Då kan du med YH-flex tillgodoräkna dig denna kunskap för att bara läsa det som är relevant för dig.

Eller om man vänder på det: Du slipper läsa det du redan kan - en gång till.

Resultatet är samma YH-examen som någon som läser hela programmet får, men vi har bara ett begränsat antal platser i det här formatet. Och vi behandlar bara ansökningar som är kompletta - läs mer om vad som krävs:  

Läs mer om hur YH-flex fungerar här

Ladda ner formuläret för din YH-flex-kartläggning här

Kurser

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och fördjupad förståelse för, priskalkylering och prisstrategier samt hur dessa kan användas i anbudsprocessen. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett affärsekonomiskt förhållningssätt i yrkesrollen som Public Bid Manager.

30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och en fördjupad förståelse för, grunderna i affärsverksamhet samt att synliggöra försäljnings- och marknadsarbetets funktion utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett affärsmässigt
ansvar i yrkesrollen som Public Bid Manager.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion, till och en fördjupad förståelse för, olika kommunikationsmetoder, internt och externt. Målet med kursen är att utifrån yrkesrollen Public Bid Manager kunna kommunicera internt i den egna organisationen samt förhandla externt med den offentliga
organisationen.

40 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad förståelse för hur anbudsprocessen fungerar. Målet med kursen är att den studerande ska känna till vad de olika stegen i anbudsprocessen innebär

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad förståelse för hur upphandlings-/inköpsprocessen fungerar. Målet med kursen är att de studerande ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och fördjupad förståelse för hur den offentliga förvaltningen är organiserad och styrs och hur det påverkar rollen som Public Bid Manager.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och en fördjupad förståelse för, kvalificerad personlig och komplex försäljning. Kursen belyser särskilt långsiktiga kundrelationer med hänsyn till krav på kundnytta och lönsamhet.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och fördjupad förståelse för, de juridiska ramar och villkor som tillämpas inom offentlig sektor. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett medvetet förhållningssätt till en offentlig verksamhets juridiska villkor.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inför analys och urval, planering samt uppföljningsarbete av långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder. Kursen ger även de studerande träning i proaktiv försäljning till offentlig sektor.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till, och fördjupad förståelse för, hur projektmetodik kan tillämpas för att nå uppsatta mål.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - 70 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

40 poäng

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt och i samverkan framställa ett business case.

Vill du veta mer?

Plats & Startdatum

Distans
12 augusti 2024
18 augusti 2025(Preliminär)

Omfattning

Distans, heltid 80 v inkl. 24 v praktik (LIA) och en fysisk träff per termin på någon av våra IHM-orter.

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt godkänt betyg i Svenska 3 och Engelska 6.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Public Bid Manager

Charlotte Andersson

Regional upphandlingsstrateg, Atea

“Med tanke på den enormt stora mängd pengar som offentlig upphandling omsätter i Sverige årligen och avsaknaden av en heltäckande utbildning för anbudsgivare så anser jag denna utbildning vara både nödvändig och viktig.”

Sören Fritzner

Affärsutvecklare, Chas Visual Management

”Det finns definitivt brist på kompetens inom Public Bid i Sverige, och de som kan yrket är eftertraktade på arbetsmarknaden. Gillar man att arbeta med väldigt stora kunder och att vinna, så är det här ett riktigt, riktigt roligt jobb.”

https://www.ihm.se/globalassets/utbildningar/yh/utbildningssidor/pbm/melodie-von-sass2-002.jpg

Melodie drömmer om Public Bid Management i Ghana

Den största delen av sin karriär har Melodie spenderat på specialhår för filmindustrin. Nu testar hon återigen ny mark med Public Bid Manager.

Läs mer

Pär Åström

Key Account Manager, EFG

“Offentlig verksamhet köper varor och tjänster för 600–900 miljarder per år. Detta gör att företagen som vill agera på denna marknad behöver fler kompetenta medarbetare.”

Tobias Wernius

grundare SpeakUp

Hur viktig är kunskap inom offentlig verksamhet och offentlig upphandling för ett företag som ditt? – Det är jätteviktigt att veta hur allting fungerar, och många företag har massor nya idéer som offentlig verksamhet borde kunna ta del av. Det är många start-up bolag som arbetar med sociala innovationer där kunderna finns inom offentligheten. Det finns olika gränser för när det ska bli offentlig upphandling beroende på vad man säljer för någonting, så det är viktigt att känna till reglerna och vem man ska kontakta. Företagen själva kanske inte har den kunskap om hur det fungerar med offentlig upphandling, men man behöver den kompetensen. Annars kanske man inte törs kontakta kommunerna utan satsar istället på vanlig företagsamhet som man redan känner till.

Vanliga frågor om Public Bid Manager

Om utbildningen

Tänkbara roller efter avslutad utbildning är; Public Bid Manager, Anbudsansvarig, Anbudsläggare, Säljare Offentliga Affärer.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Om YH-utbildning på distans (1-2 år på hel- eller halvfart)

Utgångspunkten i våra digitalt baserade YH-utbildningar (1-2 år på hel- eller halvfart) är Flipped Classroom. Det innebär att du först lär dig på egen hand, och kommer upp i en ny kunskapsnivå, genom att se filmer, läsa instuderingsmaterial och göra övningar. Sedan deltar du i lektionsforum eller liveseminarier några timmar varje vecka där du interagerar med läraren och övriga studerande i grupp för att fördjupa din kunskap kring veckans tema.


Plattform

Teams är studieplattformen som används för kommunikation mellan studerande, lärare och IHM. Det ger bland annat möjlighet till virituella möten för grupparbeten och studiegrupper för reflektion och diskussion mellan er studenter. Genom Teams genomförs också liveseminarierna med läraren.


Tema

Varje vecka har ett tema som följer undervisningen och övningarna. Ett tema kan till exempel vara "Komplexitet inom Agil projektledning."


Filmer

Varje vecka publiceras en, eller flera, filmer som kan ses när det passar dig. Filmerna följs upp med övningar som lämnas in skriftligt eller reflekteras över. Filmerna och övningarna ska ses inför nästa liveseminarium.


Övningar och grupparbeten

Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp. I varje kurs finns ett, eller flera, grupparbeten för att samarbeta och lära av varandra. Då ansvarar ni i gruppen för när och hur ni lägger upp ert arbete. Inom gruppen finns flexibilitet och ni arbetar utifrån era förutsättningar. Du bör vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande.

Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger. På de utbildningar där man kanske arbetar vid sidan av brukar man välja grupp utefter vilka tider på dygnet du kan avsätta för grupparbeten, så att du hamnar med de som har ett snarlikt schema som du.


Liveseminarium

Efter veckans film och övningar hålls ett inplanerat liveseminarium - en lektion online, helt enkelt. Här träffar du övriga kursdeltagare för att dyka djupare i temat och diskutera de mest aktuella frågorna. Ofta arbetar man utifrån uppgifter i smågrupper, presenterar resultatet i helklass och reflekterar kring resultatet. Det finns plats för avstämning och frågor kring veckans tema tillsammans med läraren.


Fysiska träffar

Några av IHMs distansutbildningar har fysiska träffar, en eller ett par gånger, per termin. Då träffar du dina kursdeltagare och lärare på en IHM-ort för lektion eller workshop. Ofta sker den fysiska träffen i samband med uppstart eller avslut av en kurs.


Examinering

Efter utbildningens avslut är det dags för examinering - du firas (online eller genom en fysisk träff) och får ditt examensbevis.

Egentligen är det inte så mycket som skiljer dem åt. Söker du en distansutbildning som är på heltid eller halvtid så kräver det heltid eller halvtid av dig. Det är väldigt lätt att tro att man kan söka till en distansutbildning och sedan fortsätta jobba hög utsträckning och ta sin utbildning halvhjärtat. Det fungerar väldigt sällan - man behöver avsätta tid, man behöver prioritera utbildningen och man behöver bestämma sig för att den här utbildningen vill jag gå.

Ambitionsnivån måste vara lika hög, vare sig utbildningen är platsbunden eller sker på distans.

Det förväntas en hög närvaro, att du är delaktig i utbildningens genomförande. IHM tror att de studerandes bidrag är lika viktigt som lärarens bidrag så när vi utbildar vill vi verkligen maximera interaktion med varandra.

Det förväntas att du avsätter dig tid för att vara med på de få timmar i veckan som är livelektioner. Du ska också prioritera tid för grupparbeten som kan ligga på olika tider i veckan. Det är viktigt att sätta av tid varje vecka, att följa den studietakt som IHM sätter upp och det förväntas också att du har ett digitalt intresse och en vilja att lära dig nya digitala verktyg.

Ja, stor del av materialet finns online och du kan ta till dig kunskapen i ämnet den tid som passar dig, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv i livemoment tillsammans med andra. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter eller kompetenser i de här nya ämnena på egen hand hemma, utan man behöver vara aktiv i grupp för att göra det.

Nej det är inte krav på att du som studerande deltar på lektionspassen och man blir inte utesluten från utbildningen om man inte är med på dem, men vill man lära sig det som utbildningen ska leverera så måste man delta aktivt i lärandemomenten. Vi tror det är omöjligt att lyckas ta till sig materialet, göra det begripbart och sätta det i rätt kontext på egen hand, för att slutligen klara av de examinerande momenten för varje kurs man genomgår. Du som studerande skapar dig själv ett stort problem om man inte är aktiv i utbildningens genomförande eftersom det är en så pass stor del av lärandet som baseras på det som händer live, även på våra distanstutbildningar.

Ja, ganska stor del av utbildningen innehåller grupparbeten eftersom vi tror på de effekter som grupparbeten ger. Det är passande för yrkesrollerna att lära sig och säkerställa att man kan jobba i grupp, så det är en stor del av utbildningarna på distans som baseras på grupparbeten. Därför måste man avsätta tid för de övriga medstuderande i sin grupp, det kan ske på kvälltid, dagtid, helgtid - det får man komma överens om i gruppen.

Ja distansutbildningar kräver mycket av din tid. Söker du in till en halvtidsutbildning på distans så ska du tänka att lägga mellan 15 och 20 timmar i veckan på studierna. Många av timmarna kan du själv välja när du lägger dem, men du bör i alla fall avsätta 3 till 4 timmar för att vara aktiv i livelektionerna för varje vecka som går. Det kan vara en eftermiddag plus en lunch i veckan som måste avsättas, sen krävs för tid för grupparbeten och interaktion med andra medstuderande som kanske tar 5 till 6 timmar i veckan. För din egen skull behöver du också sätta av egen studietid för att följa takten.

Studerande samlas vid två fysiska träffar per termin och däremellan sker undervisningen via webben med vår lärplattform (Microsoft Teams) som centralt stöd. Lärplattformen möjliggör kommunikation och interaktion mellan lärare och studerande samt mellan studerande i grupp. Utbildningen kommer dock inte att vara helt webbaserad utan har totalt åtta fysiska träffar på våra skolor i Stockholm, Malmö och Göteborg, där en träff omfattar en sammanhängande heldag. Träffarna kommer i huvudsak ägnas åt reflektioner, diskussioner, seminarier, handledning, grupparbete och examination. Den första träffen äger rum vid start med en genomgång av planering av utbildningen samt träning i studieteknik med fokus på distansstudier. I utbildningen ingår arbeten som ska genomföras i grupp, vid de fysiska träffarna men framför allt på distans.

Du behöver en välfungerande dator där du säkerställer en hyfsad prestanda, som fungerar även vid tyngre aktiviteter. Vi använder exempelvis Microsoft Teams och andra digitala verktyg, och när man kör dessa program samtidigt så kan det kräva en del av datorns prestanda. I tillägg behöver du en fungerande webkamera och ett fungerande headset så att du säkerställer ljud, bild och mikrofon på ett bra sätt.

Sen ska du vilja lära dig lite nya tekniska miljöer som du kanske inte jobbat i tidigare, men vi ger alla förutsättningar för de studerande att växa in i det.

Det fungerar väldigt bra. Vi upplever att de företag som är mogna för att jobba på distans eller har medarbetare som jobbar remote, också är mogna för att ta emot LIA-studerande på distans. Vi har väldigt goda erfarenheter av studerande som genomfört sina LIA-perioder helt och hållet på distans och de har klarat av att komma in i arbetsuppgifter, bli inkluderade i gemenskapen och skapa värde utifrån de arbetsuppgifter det fått.

Givetvis är det mycket viktigt att man pratar igenom vilka förväntningar som finns och vilka arbetsrutiner man behöver förhålla sig till, men gör man det och båda är mogna för åtagandet så finns det stora fördelar med att kunna genomföra sin LIA var som helst, i och med att det sker på distans.

Läs mer: De genomförde sin LIA på distans

Vi erbjuder utbildningarna Agil projektledare och Public Bid Manager som tvååriga bildningar på distans. Sedan har vi en mängd korta YH-utbildningar dels inom Public Bid, E-commerce, Digital Marketing, Agil förändringsledning. Det gäller att hålla utkik på ihm.se när de här nya korta utbildningarna blir beviljade och kan starta eftersom de är mer snabbföränderliga än de vanliga.

Vi vill att du ska fundera på om distansutbildning verkligen är något som passar dig. Det kräver ett gott självledarskap, att du känner dig själv och vet att du har självdisciplinen som krävs för att ta till dig studierna. Det är inte alla som mäktar med att strukturera upp sin vardag, avsätta tid och se till att hålla den studietakt som en distansutbildning avser att leverera.

Du kommer få hjälp från IHM och dina medstuderande att fixa detta, men ett stort ansvar läggs på dig. Du behöver vilja vara delaktig och bidra till utbildningen för att också få ta del av andras bidrag. Distans är inget passivt lärande där en lärare eller någon annan ska berätta för dig hur det här ämnet fungerar utan du behöver vara med och utforska fram detta med andra.

Ja, du har studieuppehåll på sommaren och över julen.

Ja, det är helt kostnadsfritt att studera YH på IHM. Hela vårt YH-sortiment är dessutom CSN-berättigat.

Det är varken lättare eller svårare att komma in på någon av våra utbildningar. Allt handlar om att man ska uppfylla förkunskapskraven. Det kan vara förkunskapskrav på tidigare studier, arbetslivserfarenhet eller en kombination av dessa. Vad förkunskapskraven är hittar du på respektive utbildningssida.

Utöver det är beror det mycket på antal sökande, många sökande resulterar i tuffare konkurrens.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Atea Sverige AB | Beijer bygg | Exakta Print AB | Schindler Hiss AB | Anbuddirekt | id-north | Nobina Care Samtrans Omsorgsresor AB | Needefy AB | Insight AB | Elof Lindälvs gymnasium

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.