Marknadskommunikatör - digitala medier

Relevant innehåll i digitala kanaler
YH-program | 64 veckor | Heltid
Skapa engagerande innehåll
Bred roll, många jobbmöjligheter
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Marknadskommunikatör utbildar dig till en tvärfunktionell yrkesroll där du både producerar, kommunicerar och marknadsför innehåll i digitala kanaler. Morgondagens digitala och virtuella medier ökar kraven på relevant kommunikation; varumärken måste kommunicera engagerande innehåll i rätt kanal för att nå fram.

Om utbildningen

Marknadskommunikatör är en kreativ innehållsproducent som jobbar med text, bild, ljud och video i digitala kanaler, men det är även en digital marknadsförare som förstår möjligheterna i digitala medier och kan nyttja dem framgångsrikt. Utbildningen innehåller grafisk och visuell produktion, textproduktion, webbproduktion samt digital marknadsföring, men även digital analys och kommunikation.

Utbildningens breda kursutbud är format för att möta en yrkesroll som eftersöks av företag i hela Sverige.

Distansupplägget

Utbildningen sker digitalt baserat på distans. Nio fysiska träffar ingår varav en träff omfattar en sammahängande heldag. Träffarna, som äger rum i Stockholm, Göteborg och Malmö, är till för reflektioner, diskussioner, seminarier, handledning, grupparbeten och examinationer.

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplatta eller liknande) med kamera, mikrofon och högtalare, samt internetuppkoppling. Vi rekommenderar att du har tillgång till programvara för medieproduktion; för närvarande Adobe Creative Cloud. IHM tillhandahåller ett begränsat antal gemensamma bokningsbara programvarulicenser för utlåning.

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en ihmponerande nivå. 

Utbildningsmål

Utbildningen möter ett brett kompetensbehov över hela Sverige där behovet av en bred generalistroll inom marknadsföring och kommunikation är stor. Det innebär en yrkesroll som kan hantera många olika delar från digitalt skapande till digital marknadsföring och analys. Yrkesrollen är ofta eftersökt av marknads- och kommunikationsavdelningar på företag då du framförallt inte är en specialist på ett visst nischat område utan snarare digitala producenten som har många olika verktyg att jobba med.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Analysera och tolka resultaten av en kommunikationsinsats med hjälp av relevanta analysverktyg
 • Hantera annonsering inom digitala medier & system som Google Ads, Facebook Business Manager, etc
 • Hantera och optimera webbplatsen för ökad synlighet och engagemang i andra digitala medier
 • Hantera verktyg för produktion av digitalt innehåll, som t.ex. CMS, bildredigering, etc
 • Innehållsmarknadsföring i digitala medier, content & influencer marketing samt native advertising
 • Kommunicera & presentera insatser inom marknadskommunikation i digitala medier för en organisation
 • Kommunicera innehåll för engagemang, värdeskapande aktiviteter och försäljning i digitala medier
 • Kommunicera kanal- och målgruppsanpassat innehåll i digitala medier relaterat till syfte och mål
 • Skapa & redigera innehåll som text, bild, grafik och rörlig media för digitala kanaler
 • Skapa och ansvara för dialog med företagets målgrupper på relevanta digitala plattformar

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Marknadskommunikatör
 • Marknadskoordinator
 • Kommunikatör / Informatör
 • Digital kommunikatör
 • Onlinemarknadsförare

Kurser

50 poäng

Kursens syfte är ge den studerande kunskaper och färdigheter inom marknadsföring i hela digitala landskapet, med fokus på verktyg, system och arbetsmetoder som står till buds inom marknadsföring i digitala medier.

40 poäng

Kursen syfte är att ge den studerande färdigheter och kompetens i verktyg, system och metoder för att producera grafisk och visuellt material för digitala plattformar.

5 poäng

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om de juridiska ramverk och lagar som omger och påverkar kommunikation och marknadsföring i digitala medier.

30 poäng

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom kommunikation och marknadsföring med inriktning på digitala plattformar.

30 poäng

– språk, praktiskt skrivande och copy
Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter inom praktiskt skrivande och copy-arbete för digitala medier.

20 poäng

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom kampanjuppföljning, webbanalys och verktyg inom rapportering.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och praktiska färdigheter inom utvecklingsspråk för webben och webbpubliceringssystem.

25 poäng

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa förvärvad kompetens inom utbildningens områden samt utveckla praktiska färdigheter inom effektiv kommunikation, marknadsföring och försäljning i digitala medier.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - 50 poäng

Under praktikperioden deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioden får du också uppgifter från skolan att lösa.

Plats & Startdatum

Distans
19 augusti 2024
18 augusti 2025

Omfattning

Distans | Heltid | Dagtid | 64v inkl. 20v praktik (LIA)

Utbildningen innehåller nio fysiska träffar som genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö.

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt godkänt betyg i Engelska 6 och Svenska 2.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Marknadskommunikatör digitala medier

Martin Haraldsson

Studerande

Det bästa med den här utbildningen är dess breda fokus på digital kommunikation och marknadsföring. Det är en generalistutbildning där man både har möjlighet att uttrycka sin kreativitet och agera strategiskt. Digital marknadsföring och kommunikation är otroligt aktuellt idag på grund av den pågående digitaliseringen som omvandlar branschen. Jag kan inte tänka mig en bättre utbildning om du vill skaffa en omfattande kompetens inom digital marknadsföring och kommunikation.

Nathalie Radojevic

Studerande

Utbildning inom digital marknadskommunikation är avgörande för att hålla jämna steg med den digitala världens utveckling och för att möta kraven på dagens och morgondagens arbetsmarknad. Digital marknadskommunikation är en oöverträffad kraft i dagens affärsvärld som utgör mer än vad man tror. Den är framtiden av flera skäl och jag vill vara en av dem som skapar resan.

Vanliga frågor om Marknadskommunikatör - digitala medier

Om utbildningen

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

De flesta YH-programmen på IHM är på heltid 100 % vilket motsvarar ca 30-40h studier per vecka. Utöver föreläsningar förekommer individuella uppgifter, grupparbeten och redovisningar.

Du kan räkna med ca 13 h lärarledd undervisning per vecka och lektionsfria dagar bör ägnas åt självstudier och grupparbeten.

Om du kommer att kunna jobba vid sidan om dina studier eller inte är svårt att svara på då det är väldigt individuellt. Vår rekommendation är därför att du påbörjar dina studier hos oss för att själv bedöma om du kommer att klara av att jobba parallellt utan att dina studier påverkas negativt.

Om YH-utbildning på distans (1-2 år på hel- eller halvfart)

Utgångspunkten i våra digitalt baserade YH-utbildningar (1-2 år på hel- eller halvfart) är Flipped Classroom. Det innebär att du först lär dig på egen hand, och kommer upp i en ny kunskapsnivå, genom att se filmer, läsa instuderingsmaterial och göra övningar. Sedan deltar du i lektionsforum eller liveseminarier några timmar varje vecka där du interagerar med läraren och övriga studerande i grupp för att fördjupa din kunskap kring veckans tema.


Plattform

Teams är studieplattformen som används för kommunikation mellan studerande, lärare och IHM. Det ger bland annat möjlighet till virituella möten för grupparbeten och studiegrupper för reflektion och diskussion mellan er studenter. Genom Teams genomförs också liveseminarierna med läraren.


Tema

Varje vecka har ett tema som följer undervisningen och övningarna. Ett tema kan till exempel vara "Komplexitet inom Agil projektledning."


Filmer

Varje vecka publiceras en, eller flera, filmer som kan ses när det passar dig. Filmerna följs upp med övningar som lämnas in skriftligt eller reflekteras över. Filmerna och övningarna ska ses inför nästa liveseminarium.


Övningar och grupparbeten

Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp. I varje kurs finns ett, eller flera, grupparbeten för att samarbeta och lära av varandra. Då ansvarar ni i gruppen för när och hur ni lägger upp ert arbete. Inom gruppen finns flexibilitet och ni arbetar utifrån era förutsättningar. Du bör vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande.

Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger. På de utbildningar där man kanske arbetar vid sidan av brukar man välja grupp utefter vilka tider på dygnet du kan avsätta för grupparbeten, så att du hamnar med de som har ett snarlikt schema som du.


Liveseminarium

Efter veckans film och övningar hålls ett inplanerat liveseminarium - en lektion online, helt enkelt. Här träffar du övriga kursdeltagare för att dyka djupare i temat och diskutera de mest aktuella frågorna. Ofta arbetar man utifrån uppgifter i smågrupper, presenterar resultatet i helklass och reflekterar kring resultatet. Det finns plats för avstämning och frågor kring veckans tema tillsammans med läraren.


Fysiska träffar

Några av IHMs distansutbildningar har fysiska träffar, en eller ett par gånger, per termin. Då träffar du dina kursdeltagare och lärare på en IHM-ort för lektion eller workshop. Ofta sker den fysiska träffen i samband med uppstart eller avslut av en kurs.


Examinering

Efter utbildningens avslut är det dags för examinering - du firas (online eller genom en fysisk träff) och får ditt examensbevis.

Egentligen är det inte så mycket som skiljer dem åt. Söker du en distansutbildning som är på heltid eller halvtid så kräver det heltid eller halvtid av dig. Det är väldigt lätt att tro att man kan söka till en distansutbildning och sedan fortsätta jobba hög utsträckning och ta sin utbildning halvhjärtat. Det fungerar väldigt sällan - man behöver avsätta tid, man behöver prioritera utbildningen och man behöver bestämma sig för att den här utbildningen vill jag gå.

Ambitionsnivån måste vara lika hög, vare sig utbildningen är platsbunden eller sker på distans.

Det förväntas en hög närvaro, att du är delaktig i utbildningens genomförande. IHM tror att de studerandes bidrag är lika viktigt som lärarens bidrag så när vi utbildar vill vi verkligen maximera interaktion med varandra.

Det förväntas att du avsätter dig tid för att vara med på de få timmar i veckan som är livelektioner. Du ska också prioritera tid för grupparbeten som kan ligga på olika tider i veckan. Det är viktigt att sätta av tid varje vecka, att följa den studietakt som IHM sätter upp och det förväntas också att du har ett digitalt intresse och en vilja att lära dig nya digitala verktyg.

Ja, stor del av materialet finns online och du kan ta till dig kunskapen i ämnet den tid som passar dig, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv i livemoment tillsammans med andra. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter eller kompetenser i de här nya ämnena på egen hand hemma, utan man behöver vara aktiv i grupp för att göra det.

Nej det är inte krav på att du som studerande deltar på lektionspassen och man blir inte utesluten från utbildningen om man inte är med på dem, men vill man lära sig det som utbildningen ska leverera så måste man delta aktivt i lärandemomenten. Vi tror det är omöjligt att lyckas ta till sig materialet, göra det begripbart och sätta det i rätt kontext på egen hand, för att slutligen klara av de examinerande momenten för varje kurs man genomgår. Du som studerande skapar dig själv ett stort problem om man inte är aktiv i utbildningens genomförande eftersom det är en så pass stor del av lärandet som baseras på det som händer live, även på våra distanstutbildningar.

Ja, ganska stor del av utbildningen innehåller grupparbeten eftersom vi tror på de effekter som grupparbeten ger. Det är passande för yrkesrollerna att lära sig och säkerställa att man kan jobba i grupp, så det är en stor del av utbildningarna på distans som baseras på grupparbeten. Därför måste man avsätta tid för de övriga medstuderande i sin grupp, det kan ske på kvälltid, dagtid, helgtid - det får man komma överens om i gruppen.

Ja distansutbildningar kräver mycket av din tid. Söker du in till en halvtidsutbildning på distans så ska du tänka att lägga mellan 15 och 20 timmar i veckan på studierna. Många av timmarna kan du själv välja när du lägger dem, men du bör i alla fall avsätta 3 till 4 timmar för att vara aktiv i livelektionerna för varje vecka som går. Det kan vara en eftermiddag plus en lunch i veckan som måste avsättas, sen krävs för tid för grupparbeten och interaktion med andra medstuderande som kanske tar 5 till 6 timmar i veckan. För din egen skull behöver du också sätta av egen studietid för att följa takten.

Studerande samlas vid två fysiska träffar per termin och däremellan sker undervisningen via webben med vår lärplattform (Microsoft Teams) som centralt stöd. Lärplattformen möjliggör kommunikation och interaktion mellan lärare och studerande samt mellan studerande i grupp. Utbildningen kommer dock inte att vara helt webbaserad utan har totalt åtta fysiska träffar på våra skolor i Stockholm, Malmö och Göteborg, där en träff omfattar en sammanhängande heldag. Träffarna kommer i huvudsak ägnas åt reflektioner, diskussioner, seminarier, handledning, grupparbete och examination. Den första träffen äger rum vid start med en genomgång av planering av utbildningen samt träning i studieteknik med fokus på distansstudier. I utbildningen ingår arbeten som ska genomföras i grupp, vid de fysiska träffarna men framför allt på distans.

Du behöver en välfungerande dator där du säkerställer en hyfsad prestanda, som fungerar även vid tyngre aktiviteter. Vi använder exempelvis Microsoft Teams och andra digitala verktyg, och när man kör dessa program samtidigt så kan det kräva en del av datorns prestanda. I tillägg behöver du en fungerande webkamera och ett fungerande headset så att du säkerställer ljud, bild och mikrofon på ett bra sätt.

Sen ska du vilja lära dig lite nya tekniska miljöer som du kanske inte jobbat i tidigare, men vi ger alla förutsättningar för de studerande att växa in i det.

Det fungerar väldigt bra. Vi upplever att de företag som är mogna för att jobba på distans eller har medarbetare som jobbar remote, också är mogna för att ta emot LIA-studerande på distans. Vi har väldigt goda erfarenheter av studerande som genomfört sina LIA-perioder helt och hållet på distans och de har klarat av att komma in i arbetsuppgifter, bli inkluderade i gemenskapen och skapa värde utifrån de arbetsuppgifter det fått.

Givetvis är det mycket viktigt att man pratar igenom vilka förväntningar som finns och vilka arbetsrutiner man behöver förhålla sig till, men gör man det och båda är mogna för åtagandet så finns det stora fördelar med att kunna genomföra sin LIA var som helst, i och med att det sker på distans.

Läs mer: De genomförde sin LIA på distans

Vi erbjuder utbildningarna Agil projektledare och Public Bid Manager som tvååriga bildningar på distans. Sedan har vi en mängd korta YH-utbildningar dels inom Public Bid, E-commerce, Digital Marketing, Agil förändringsledning. Det gäller att hålla utkik på ihm.se när de här nya korta utbildningarna blir beviljade och kan starta eftersom de är mer snabbföränderliga än de vanliga.

Vi vill att du ska fundera på om distansutbildning verkligen är något som passar dig. Det kräver ett gott självledarskap, att du känner dig själv och vet att du har självdisciplinen som krävs för att ta till dig studierna. Det är inte alla som mäktar med att strukturera upp sin vardag, avsätta tid och se till att hålla den studietakt som en distansutbildning avser att leverera.

Du kommer få hjälp från IHM och dina medstuderande att fixa detta, men ett stort ansvar läggs på dig. Du behöver vilja vara delaktig och bidra till utbildningen för att också få ta del av andras bidrag. Distans är inget passivt lärande där en lärare eller någon annan ska berätta för dig hur det här ämnet fungerar utan du behöver vara med och utforska fram detta med andra.

Ja, du har studieuppehåll på sommaren och över julen.

Ja, det är helt kostnadsfritt att studera YH på IHM. Hela vårt YH-sortiment är dessutom CSN-berättigat.

Det är varken lättare eller svårare att komma in på någon av våra utbildningar. Allt handlar om att man ska uppfylla förkunskapskraven. Det kan vara förkunskapskrav på tidigare studier, arbetslivserfarenhet eller en kombination av dessa. Vad förkunskapskraven är hittar du på respektive utbildningssida.

Utöver det är beror det mycket på antal sökande, många sökande resulterar i tuffare konkurrens.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

HPE Aruba Networking | Digitalsnack AB | Ingka Services AB | COBS AB | Scorett | Bjäre Kraft | Eldan Recycling | WSI WebAnalys - Qi Marketing | Avidicare AB | Holmen Paper AB | Falkenberg Sparbank | CG Drives & Automation | Draftit

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad.