Hoppa till innehåll
None None 09/05/2023, 09:13 4c4541ef-6abd-4eb3-96c5-0bc2ac1c6e58

Ansök med reell kompetens

En sökande som saknar de formella meriter som efterfrågas kan uppfylla behörighetskraven genom att visa den har motsvarande kunskaper i förhållande till det specifika behörighetskravet.

Din reella kompetens kan du ha inhämtat på olika sätt, till exempel i arbetslivet, och du måste beskriva och intyga denna kompetens i din ansökan.

Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda. Om du är formellt behörig så kommer din reella kompetens inte att bedömas. Det ger inte extra poäng i urvalet att söka på reell kompetens utan det är ett annat sätt att bli behörig på.

För vilka delar av ansökan kan du åberopa reell kompetens?

Du kan åberopa (ansöka om) reell kompetens för grundläggande behörighetskrav, för särskilda behörighetskrav, eller för båda.

Grundläggande behörighetskrav

Grundläggande behörig att antas till utbildningen är den som

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

Särskilda behörighetskrav

De särskilda förkunskaperna skiljer sig mellan våra utbildningar. De består av att du måste ha lägst betyget Godkänt/E i vissa specifika kurser (se respektive utbildningssida).


GUIDE: SÖK MED REELL KOMPETENS

Det är viktigt att du läser instruktionerna och bifogar formulär och bilagor när du ansöker med reell kompetens. Vi har sammanställt en guide med tips!


Hur går du tillväga?

För att åberopa reell kompetens gör du så här:

1. Ladda ner kompetenskartläggningsformuläret (, 263 kB). Läs instruktionerna noga på första sidan innan du fyller i det. Tänk att du skriver ett CV till ditt drömjobb och att alla dina erfarenheter ska dokumenteras.

Har du frågor och funderingar kring ditt formulär? Hör av dig med dina frågor här.

OBS! Rådgivningen sker över telefon.

2. Ladda upp det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens i din ansökan på yh-antagning.se i PDF-format.
Observera att vår bedömning av din reella kompetens görs först efter att kompetenskartläggningsformulär tillsammans med intyg och betyg finns uppladdat i PDF i din ansökan på yh-antagning.se.

Det är väldigt viktigt att du läser instruktionerna noga innan du skickar in dina handlingar. Vi har sammanställt en guide med tips att tänka på.

För att ditt kompetenskartläggningsformulär skall vara giltigt måste det:

  • Vara ifyllt digitalt
  • Vara ibockat vid "Jag intygar att jag har lämnat riktiga uppgifter i min ansökan"
  • Vara sparat i pdf-format
  • Ha bilagor bifogat som styrker din erfarenhet

IHM Business School kommer inte att göra en bedömning av din reella kompetens utan ett giltigt kompetenskartläggningsformulär.