Ansök med reell kompetens

Vill du söka en av våra utbildningar men saknar fullständiga gymnasiebetyg eller ett enstaka betyg som ingår i behörighetskraven? Då kan du söka med reell kompetens!

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är bara ett annat sätt att bli behörig för dig som saknar grundläggande och/eller särskild behörighet.

Grundläggande behörighet krävs för samtliga av våra program och kurser och innebär att du måste ha godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande. Vissa av våra program har även krav på särskild behörighet, vilket betyder att du också måste ha ett godkänt betyg i specifika gymnasiekurser, till exempel Svenska 2, Engelska 6 eller Matematik 2.

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom dina betyg kan du istället söka med reell kompetens och då söker du med de kunskaper du har skaffat utanför skolan istället för att söka med dina gymnasiebetyg. Att bli behörig till en utbildning med reell kompetens varken ökar eller minskar dina chanser att bli erbjuden en plats.

Hur söker jag med reell kompetens?

Först måste du fylla i vårt kompetenskartläggningsformulär där du beskriver de kunskaper och erfarenheter som du har skaffat genom arbetsliv, föreningsliv, fritid – eller på något helt annat sätt. Du behöver också motivera varför du anser att dina kunskaper ligger i nivå med behörighetskraven för den utbildning du vill söka. Kom ihåg att vara detaljerad och noggrann i dina beskrivningar. Annars kan vi inte göra en bedömning av din kompetens.

Du fyller i formuläret digitalt, sparar och laddar sedan upp det i din ansökan på yh-antagning.se. Ladda också gärna upp de betyg du har, även om de inte är fullständiga, eftersom det underlättar vår bedömning och kan öka dina chanser att bli behörig.

Ladda ner kompetenskartläggningsformuläret här


Så här fyller du i
IHMs kompetenskartläggningsformulär:

  • Beskriv dina arbetsuppgifter och dina samlade erfarenheter kopplat till behörigheten som du saknar. Beskriv både vad du har gjort och hur du har gjort det, lägg extra krut på att beskriva hur du gjorde. Lägg gärna till ett eller flera exempel där du beskriver konkreta situationer där du har behövt använda dig av de kunskaper som du åberopar reell kompetens för. Det räcker inte att bara skriva arbetstitel eller en enstaka mening. När du beskriver specifika situationer blir formuläret ett bedömningsbart underlag. Desto mer beskrivande din text är desto tydligare blir det för våra handläggare i bedömningen.

Vilken slags erfarenhet kan motsvara behörighetskraven?

Det kan variera en hel del. Oftast har man skaffat motsvarande kunskaper genom arbetslivet men ibland kan även erfarenheter från till exempel föreningsliv, fritidsintressen eller längre utlandsvistelser vara relevant. I exemplen nedan kan du se hur det skulle kunna se ut när du åberopar reell kompetens.

EXEMPEL 1 – Du saknar gymnasieutbildning

Du uppfyller inte kraven för grundläggande behörighet men har arbetat i flera år efter gymnasiet och har utvecklats genom din arbetsplats. Du har kanske avancerat i karriären och kan på så sätt visa att du har fått nya kunskaper som är relevanta för utbildningen du vill söka. Kanske har du haft en roll som krävt att du har tagit ett större ansvar – berätta då om det och vilka utmaningar du hade samt hur du löste det.

EXEMPEL 2 – Du saknar betyg i svenska

Du saknar betyg i Svenska 2 men har arbetat med eller har erfarenhet av att i både i tal och skrift använda dig av en svenska som ligger i nivå med Svenska 2.

EXEMPEL 3 – Du saknar betyg i engelska

Du saknar betyg i Engelska 6 men använder dig av engelska på jobbet eller har kanske tillgodogjort dig dina kunskaper i engelska genom att arbeta eller studera utomlands på engelska.

EXEMPEL 4 – Du saknar betyg i matematik

Du saknar betyg i Matematik 2 men har arbetat med eller har erfarenhet av ekonomi, redovisning eller på annat sätt behövt använda dig av logiskt tänkande eller andra matematiska kunskaper.


Checklista – har du fått med det du behöver för att ansöka med reell kompetens?

  • Ett ifyllt kompetenskartläggningsformulär sparat i PDF-format
  • Bifoga ditt gymnasiebetyg även om det inte är fullständigt

Nu är du varmt välkommen att ladda upp dokumenten i din ansökan på yh-antagning.se – Lycka till!

GUIDE: SÖK MED REELL KOMPETENS

Det är viktigt att du läser instruktionerna och bifogar formulär och bilagor när du ansöker med reell kompetens. Vi har sammanställt en guide med tips!