Event & Destination Developer

Lär dig utveckla hållbara koncept och destinationer
YH-program | 80 veckor | Heltid
Omsätt ideér till affärsmöjligheter
Kreativ roll med många möjligheter
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du jobba med utveckling av hållbara koncept och produkter med inriktning mot event- och besöksnäringen? Den här utbildningen lär dig att omsätta idéer och koncept till nya affärsmöjligheter.

Om utbildningen

Event & Destination Developer (utbildningen hette tidigare Konceptutvecklare Event & besöksnäring) ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling för fysiska och digitala koncept. Efter utbildningen kan du också jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsarbete och eventproduktion.

Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning, affärsekonomi samt utvecklar ditt sinne för affärsmannaskap.

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en IHMponerande nivå. 

Utbildningsmål

Event & Destination Developer ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling för fysiska, hybrida och digitala event/produkter. Efter utbildningen kan du också jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom marknadsföring, eventproduktion samt leda och genomföra projekt inom event och besöksnäringen. Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i hållbar affärs- och konceptutveckling, event management, entreprenörskap samt affärsekonomi.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom projektledning, marknadsföring samt koncept- och produktutveckling av fysiska, hybrida och digitala event/produkter i yrkesrollen som Event & Destination Developer.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom försäljning, ekonomi och juridik
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom projektledning, marknadsföring samt koncept- och produktutveckling av fysiska, hybrida och digitala event/produkter i yrkesrollen som Event & Destination Developer.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom projektledning, marknadsföring samt koncept- och produktutveckling av fysiska, hybrida och digitala event/produkter i yrkesrollen som Event & Destination Developer.
 • Lösa sammansatta problem inom projektledning, marknadsföring samt koncept- och produktutveckling av fysiska, hybrida och digitala event/produkter i yrkesrollen som Event & Destination Developer.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på såväl svenska som engelska inom projektledning, marknadsföring samt koncept- och produktutveckling av fysiska, hybrida och digitala event/produkter i yrkesrollen som Event & Destination Developer.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk projektledning, marknadsföring samt koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska, hybrida och digitala event/produkter på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Event & Destination Developer.

 • Övervaka marknadsföring samt koncept- och produktutvecklingsarbete för fysiska, hybrida och digitala event/produkter samt leda och slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Event & Destination Developer.

Kalmar/Vimmerby - Distansupplägg

Undervisningen bedrivs som en kombination av veckovisa liveseminarier på distans och regelbundna träffar i Kalmar/Vimmerby. Utbildningen innehåller 15 fysiska träffar, varav minst 7 obligatoriska, som genomförs i Kalmar eller Vimmerby.

Träffarna är till för diskussioner, seminarier, handledning, grupparbete och examinationer.

Du behöver ha tillgång till en dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplatta eller liknande) med kamera, mikrofon och högtalare, samt internetuppkoppling.

Digitalt infomöte

Vill du veta mer? Anmäl dig till digitalt infomöte om distansupplägget i Kalmar/Vimmerby där du får träffa utbildningsledare, företag och studerande. Läs mer och anmäl dig idag!

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Event & Destination Developer
 • Konceptutvecklare event och besöksnäring
 • Destinationsutvecklare/koordinator
 • Event- och marknadskoordinator
 • Kongress- och mässkoordinator
 • Produktionsledare inom event och besöksnäring
 • Projektledare - event och besöksnäring

Kurser

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande förståelse för olika ekonomiska samband inom en affärsverksamhet samt hur dessa kan användas för planering och styrning i rollen som destinationsutvecklare.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i de affärsjuridiska ramar och villkor som styr svensk affärsverksamhet utifrån rollen som destinationsutvecklare för event och besöksnäringen.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande insyn i besöksnäringsverksamhetens betydelse för företag och samhälle, och branschens utvecklingsmöjligheter utifrån
trender och omvärldsförändringar.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande förståelse för språkliga, kulturella och kommunikativa aspekter av professionella yrkesrelationer.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att planera och genomföra hållbara event och förstå dess roll i besöksnäringen. Kursen syftar också till att ge kunskaper och färdigheter att kunna hantera digitala utvecklingen och förändringar i affärs- och intäktsmodeller som präglar verksamheter inom event och besöksnäringen.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att hantera den snabba utvecklingen och förändringar i affärs- och intäktsmodeller som präglar
verksamheter inom event och besöksnäringen.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande ett helhetsperspektiv för ansvar och hållbarhet i konceptutveckling, drift och produktion utifrån kriterier och styrsystem kopplade till event och besöksnäring.

30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande förståelse för
grunderna inom hållbar affärsverksamhet samt synliggöra
försäljnings- och marknadsarbetets funktion utifrån kraven på
kundnytta och lönsamhet i yrkesrollen som destinationsutvecklare
inom event och besöksnäringen.

30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter kring hållbar marknadsföring och försäljning av turist- och besöksprodukter utifrån kraven på kundvärde och lönsamhet.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter i hur olika projektmetodiker kan tillämpas för att nå uppsatta mål i yrkesrollen som destinationsutvecklare.

LIA 1 - 60 poäng

LIA 2 - 70 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande yrkespraktiska färdigheter i rollen som konceptutvecklare samt att ge den studerade insyn i den specifika affärsverksamhetens arbete.

35 poäng

Kursens syfte är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt och i samverkan framställa ett business case inom event och besöksnäringen.

Vill du veta mer?

Yrkesguide: Vad gör en Projektledare inom event?

Läs yrkesguiden här

Infomöte | Event & Destination Developer, Distans

Se inspelningen

Plats & Startdatum

Kalmar/Vimmerby
12 augusti 2024
Göteborg
12 augusti 2024
18 augusti 2025
Kalmar
18 augusti 2025

Omfattning

Distans (Kalmar/Vimmerby)
Distans, dagtid, 80 v heltid inkl. 25 v praktik (LIA) och fysiska träffar i Kalmar/Vimmerby.

Göteborg
Platsbunden, dagtid, 80 v heltid inkl. 25 v praktik (LIA).

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Distans (Kalmar/Vimmerby)
Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande. Samt godkänt betyg i Engelska 6.

Göteborg
Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Event & Destination Developer

Marcus Lundquist

Inhouse Sales and Event Coordinator, At Six

– Jag gjorde min LIA på Hotel At Six som är ett unikt lyxhotell i centrala Stockholm med stort fokus på möten och events. Efter 14 veckors praktik fick jag anställning som innesälj och projektledare inom möten och events - en roll som jag trivs väldigt bra i och som jag känner utvecklar mig ännu mer. Här får jag chansen att applicera kunskapen från IHM till något verkligt.

Jessica Bergsjö

Utbildningsledare IHM Kalmar/Vimmerby

-Beviljandet av IHMs YH-utbildning i länet rimmar väl med de satsningar som Region Kalmar län gör inom besöksnäringen och tillsammans får vi nu äntligen möjlighet att göra skillnad. Jag ser fram emot att sammankalla ledningsgruppen för utbildningen och välkomna företag som t ex Astrid Lindgrens värld, Ekerum Resort, Glasriket, Clarion, Kalmarsalen och länets samtliga destinationsbolag/turismorganisationer för en gemensam kraftsamling där vi kan möta kompetensbehovet de närmaste åren.

Evelina Astesana

Profile Coach & Concept Developer

Idag, två år senare sitter jag och läser igenom mitt första skolprojekt jag skrev under min utbildning på IHM Business school. ”Vart ser du dig själv efter utbildningen?” Mitt svar ” Frilansande projektledare” Hallå! Jag är här nu! Idag var det en månad sedan jag nådde mitt mål! Jag projektledde mitt första stora event som frilansare! Klapp på axeln, stort! Vad som känns ännu större- insikten jag fick idag när jag såg mitt uppnådda mål på papper. ”Vart ser du dig själv efter utbildningen?” Där och då kändes det som en så meningslös uppgift.. Idag har jag större förståelse för vikten av att skriva ned sina mål- för att de ska bli verkliga. Har du också som mål att få jobba som projektledare? Här är några goda råd: 1. Skriv ned dina mål! Syns de inte finns de inte. 2. Leverera först, ställ krav därefter 3. Låt ditt team återberätta vad du sagt istället för att tala om för dem vad de ska göra -så alla är med på noterna (det är de sällan, hehe) 4. Se och lär från de som kan 5. Akta dig för energitjuvar. De som inte respekterar din tid- förtjänar den inte. 6. Fira på vägen! Och till er som funderar på om IHM Business School kanske kan vara något för er? Läs mer om utbildningarna som finns, bland annat min utbildning Konceptutveckling- Event & Besöksnäring. För - Vad är det värsta som kan hända? -Du går därifrån med lite mer kunskaper och kanske, lite närmre just dina mål! :)

Anna Enger-Sällberg

Business Opportunity Manager, Ellery

– Nu finns det hur mycket tjänster som helst ute, exempelvis som projektledare eller koordinatorer inom event- & besöksnäringen. Vi avslutar vår utbildning under en jättebra period – nu öppnar det upp och behovet är jättestort. Nu vill alla ha en konceptutvecklare!

Linnéa Nyberg

Studerar Konceptutvecklare Event & Besöksnäring

Om LIA på distans: "Jag tycker att man får lära sig vara självständig väldigt snabbt och jag tror det är väldigt positivt att få vara själv och utmanas, att lära sig saker och tänka ett varv till innan man frågar oavsett om det är program eller kring eventen. Man får lära sig att klara av saker själv och får ett bättre självförtroende."

Viktor Hägg

Studerande, Konceptutvecklare Event och Besöksnäring

– Om du söker en utbildning med bred affärsgrund som riktar sig mot en av de snabbast växande branscherna så är det här rätt val. Oavsett vad du själv vill inrikta dig mot så är detta en utbildning som ger bra kunskaper inom en rad olika ämnen. Kombinerat med mycket praktik, branschaktuella case och fantastiska gästföreläsare får du en solid grund för framtiden. Har du erfarenhet från branschen underlättar det, men har du rätt inställning och ambitionsnivå så kommer du lyckas, så sök!

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Svensk destinationsutveckling | Polestar | Coor | Homage | Svenska Filminstitutet | Jirango | Norrsken | Eventguiden i Sverige | Seven Inches | Gothia Towers / Svenska Mässan |  Göteborgs stad | Liseberg | Pernilla Warberg Konsult | Glasriket | Clarion Choice Hotel | Eventkompaniet | Destination Kalmar | Kalmarsalen | Kalmar/Öland airport | Sjöfartshotellet | Astrid Lindgrens värld | Ekerum Resort | Hotell Skansen | Vimmerby Turism | Kalmar FF | Hotell Borgholm | Skördefesten | Västervik framåt | Slottsholmen/Marinan    

Vanliga frågor om Event & Destination Developer

Utbildningen är digitalt baserad på distans med regelbundna fysiska träffar i Kalmar och Vimmerby. Läs mer under "Om YH-utbildning på distans" här nedanför. Observera att Event & Destination Developer har 15 fysiska träffar totalt under utbildningen, varav minst 7 obligatoriska.

Tänkbara roller efter avslutad utbildning inom Event och besöksnäringen är: Event- och marknadskoordinator, konceptutvecklare, kvalificerad säljare, projektledare och produktionsledare.

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

De flesta YH-programmen på IHM är på heltid 100 % vilket motsvarar ca 30-40h studier per vecka. Utöver föreläsningar förekommer individuella uppgifter, grupparbeten och redovisningar.

Du kan räkna med ca 13 h lärarledd undervisning per vecka och lektionsfria dagar bör ägnas åt självstudier och grupparbeten.

Om du kommer att kunna jobba vid sidan om dina studier eller inte är svårt att svara på då det är väldigt individuellt. Vår rekommendation är därför att du påbörjar dina studier hos oss för att själv bedöma om du kommer att klara av att jobba parallellt utan att dina studier påverkas negativt.

I Kalmar har vi ett samarbete med Kalmarhem där du som student vid IHM Business School i Kalmar har du förmånen att omfattas av Kalmarhems studentbostadsgaranti. Läs mer om det här.

Om YH-utbildning på distans (1-2 år på hel- eller halvfart)

Utgångspunkten i våra digitalt baserade YH-utbildningar (1-2 år på hel- eller halvfart) är Flipped Classroom. Det innebär att du först lär dig på egen hand, och kommer upp i en ny kunskapsnivå, genom att se filmer, läsa instuderingsmaterial och göra övningar. Sedan deltar du i lektionsforum eller liveseminarier några timmar varje vecka där du interagerar med läraren och övriga studerande i grupp för att fördjupa din kunskap kring veckans tema.


Plattform

Teams är studieplattformen som används för kommunikation mellan studerande, lärare och IHM. Det ger bland annat möjlighet till virituella möten för grupparbeten och studiegrupper för reflektion och diskussion mellan er studenter. Genom Teams genomförs också liveseminarierna med läraren.


Tema

Varje vecka har ett tema som följer undervisningen och övningarna. Ett tema kan till exempel vara "Komplexitet inom Agil projektledning."


Filmer

Varje vecka publiceras en, eller flera, filmer som kan ses när det passar dig. Filmerna följs upp med övningar som lämnas in skriftligt eller reflekteras över. Filmerna och övningarna ska ses inför nästa liveseminarium.


Övningar och grupparbeten

Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp. I varje kurs finns ett, eller flera, grupparbeten för att samarbeta och lära av varandra. Då ansvarar ni i gruppen för när och hur ni lägger upp ert arbete. Inom gruppen finns flexibilitet och ni arbetar utifrån era förutsättningar. Du bör vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande.

Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger. På de utbildningar där man kanske arbetar vid sidan av brukar man välja grupp utefter vilka tider på dygnet du kan avsätta för grupparbeten, så att du hamnar med de som har ett snarlikt schema som du.


Liveseminarium

Efter veckans film och övningar hålls ett inplanerat liveseminarium - en lektion online, helt enkelt. Här träffar du övriga kursdeltagare för att dyka djupare i temat och diskutera de mest aktuella frågorna. Ofta arbetar man utifrån uppgifter i smågrupper, presenterar resultatet i helklass och reflekterar kring resultatet. Det finns plats för avstämning och frågor kring veckans tema tillsammans med läraren.


Fysiska träffar

Några av IHMs distansutbildningar har fysiska träffar, en eller ett par gånger, per termin. Då träffar du dina kursdeltagare och lärare på en IHM-ort för lektion eller workshop. Ofta sker den fysiska träffen i samband med uppstart eller avslut av en kurs.


Examinering

Efter utbildningens avslut är det dags för examinering - du firas (online eller genom en fysisk träff) och får ditt examensbevis.

Egentligen är det inte så mycket som skiljer dem åt. Söker du en distansutbildning som är på heltid eller halvtid så kräver det heltid eller halvtid av dig. Det är väldigt lätt att tro att man kan söka till en distansutbildning och sedan fortsätta jobba hög utsträckning och ta sin utbildning halvhjärtat. Det fungerar väldigt sällan - man behöver avsätta tid, man behöver prioritera utbildningen och man behöver bestämma sig för att den här utbildningen vill jag gå.

Ambitionsnivån måste vara lika hög, vare sig utbildningen är platsbunden eller sker på distans.

Det förväntas en hög närvaro, att du är delaktig i utbildningens genomförande. IHM tror att de studerandes bidrag är lika viktigt som lärarens bidrag så när vi utbildar vill vi verkligen maximera interaktion med varandra.

Det förväntas att du avsätter dig tid för att vara med på de få timmar i veckan som är livelektioner. Du ska också prioritera tid för grupparbeten som kan ligga på olika tider i veckan. Det är viktigt att sätta av tid varje vecka, att följa den studietakt som IHM sätter upp och det förväntas också att du har ett digitalt intresse och en vilja att lära dig nya digitala verktyg.

Ja, stor del av materialet finns online och du kan ta till dig kunskapen i ämnet den tid som passar dig, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv i livemoment tillsammans med andra. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter eller kompetenser i de här nya ämnena på egen hand hemma, utan man behöver vara aktiv i grupp för att göra det.

Nej det är inte krav på att du som studerande deltar på lektionspassen och man blir inte utesluten från utbildningen om man inte är med på dem, men vill man lära sig det som utbildningen ska leverera så måste man delta aktivt i lärandemomenten. Vi tror det är omöjligt att lyckas ta till sig materialet, göra det begripbart och sätta det i rätt kontext på egen hand, för att slutligen klara av de examinerande momenten för varje kurs man genomgår. Du som studerande skapar dig själv ett stort problem om man inte är aktiv i utbildningens genomförande eftersom det är en så pass stor del av lärandet som baseras på det som händer live, även på våra distanstutbildningar.

Ja, ganska stor del av utbildningen innehåller grupparbeten eftersom vi tror på de effekter som grupparbeten ger. Det är passande för yrkesrollerna att lära sig och säkerställa att man kan jobba i grupp, så det är en stor del av utbildningarna på distans som baseras på grupparbeten. Därför måste man avsätta tid för de övriga medstuderande i sin grupp, det kan ske på kvälltid, dagtid, helgtid - det får man komma överens om i gruppen.

Ja distansutbildningar kräver mycket av din tid. Söker du in till en halvtidsutbildning på distans så ska du tänka att lägga mellan 15 och 20 timmar i veckan på studierna. Många av timmarna kan du själv välja när du lägger dem, men du bör i alla fall avsätta 3 till 4 timmar för att vara aktiv i livelektionerna för varje vecka som går. Det kan vara en eftermiddag plus en lunch i veckan som måste avsättas, sen krävs för tid för grupparbeten och interaktion med andra medstuderande som kanske tar 5 till 6 timmar i veckan. För din egen skull behöver du också sätta av egen studietid för att följa takten.

Studerande samlas vid två fysiska träffar per termin och däremellan sker undervisningen via webben med vår lärplattform (Microsoft Teams) som centralt stöd. Lärplattformen möjliggör kommunikation och interaktion mellan lärare och studerande samt mellan studerande i grupp. Utbildningen kommer dock inte att vara helt webbaserad utan har totalt åtta fysiska träffar på våra skolor i Stockholm, Malmö och Göteborg, där en träff omfattar en sammanhängande heldag. Träffarna kommer i huvudsak ägnas åt reflektioner, diskussioner, seminarier, handledning, grupparbete och examination. Den första träffen äger rum vid start med en genomgång av planering av utbildningen samt träning i studieteknik med fokus på distansstudier. I utbildningen ingår arbeten som ska genomföras i grupp, vid de fysiska träffarna men framför allt på distans.

Du behöver en välfungerande dator där du säkerställer en hyfsad prestanda, som fungerar även vid tyngre aktiviteter. Vi använder exempelvis Microsoft Teams och andra digitala verktyg, och när man kör dessa program samtidigt så kan det kräva en del av datorns prestanda. I tillägg behöver du en fungerande webkamera och ett fungerande headset så att du säkerställer ljud, bild och mikrofon på ett bra sätt.

Sen ska du vilja lära dig lite nya tekniska miljöer som du kanske inte jobbat i tidigare, men vi ger alla förutsättningar för de studerande att växa in i det.

Det fungerar väldigt bra. Vi upplever att de företag som är mogna för att jobba på distans eller har medarbetare som jobbar remote, också är mogna för att ta emot LIA-studerande på distans. Vi har väldigt goda erfarenheter av studerande som genomfört sina LIA-perioder helt och hållet på distans och de har klarat av att komma in i arbetsuppgifter, bli inkluderade i gemenskapen och skapa värde utifrån de arbetsuppgifter det fått.

Givetvis är det mycket viktigt att man pratar igenom vilka förväntningar som finns och vilka arbetsrutiner man behöver förhålla sig till, men gör man det och båda är mogna för åtagandet så finns det stora fördelar med att kunna genomföra sin LIA var som helst, i och med att det sker på distans.

Läs mer: De genomförde sin LIA på distans

Vi erbjuder utbildningarna Agil projektledare och Public Bid Manager som tvååriga bildningar på distans. Sedan har vi en mängd korta YH-utbildningar dels inom Public Bid, E-commerce, Digital Marketing, Agil förändringsledning. Det gäller att hålla utkik på ihm.se när de här nya korta utbildningarna blir beviljade och kan starta eftersom de är mer snabbföränderliga än de vanliga.

Vi vill att du ska fundera på om distansutbildning verkligen är något som passar dig. Det kräver ett gott självledarskap, att du känner dig själv och vet att du har självdisciplinen som krävs för att ta till dig studierna. Det är inte alla som mäktar med att strukturera upp sin vardag, avsätta tid och se till att hålla den studietakt som en distansutbildning avser att leverera.

Du kommer få hjälp från IHM och dina medstuderande att fixa detta, men ett stort ansvar läggs på dig. Du behöver vilja vara delaktig och bidra till utbildningen för att också få ta del av andras bidrag. Distans är inget passivt lärande där en lärare eller någon annan ska berätta för dig hur det här ämnet fungerar utan du behöver vara med och utforska fram detta med andra.

Ja, du har studieuppehåll på sommaren och över julen.

Ja, det är helt kostnadsfritt att studera YH på IHM. Hela vårt YH-sortiment är dessutom CSN-berättigat.

Det är varken lättare eller svårare att komma in på någon av våra utbildningar. Allt handlar om att man ska uppfylla förkunskapskraven. Det kan vara förkunskapskrav på tidigare studier, arbetslivserfarenhet eller en kombination av dessa. Vad förkunskapskraven är hittar du på respektive utbildningssida.

Utöver det är beror det mycket på antal sökande, många sökande resulterar i tuffare konkurrens.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.