E-commerce Manager

Utveckla effektiva e-handelsflöden
YH-program | 82 veckor | Heltid
Bred kunskapsbas att luta dig mot
Optimera försäljnings- & marknadsaktiviteter
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du jobba med marknadsföring, försäljning och affärsutveckling inom digital handel? E-commerce Manager ger dig en bred och tvärfunktionell roll i en växande bransch.

Om utbildningen

E-commerce Manager vässar din kompetens inom digital handel vare sig det är försäljning av produkter, tjänster eller upplevelser. Utbildningen bygger en stabil kunskapsgrund för affärsutveckling inom digital handel och digital försäljning. Digital handel och e-handel är ett område som är under ständig utveckling och yrkesrollen måste ha koll på de senaste digitala trenderna och teknologierna för att kunna anpassa strategier och taktiker i en ständigt föränderlig digital miljö.

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom många områden, inte en specialisering inom ett visst område, vilket speglar yrkesrollen. Utbildningen ger bland annat färdigheter inom försäljning, marknadsföring, kundupplevelse, analys, konvertering och optimering i digital handel. Utbildningen dyker även in i marknadsplatser inom digital handel och Social Commerce och kurser som projektledning, affärsekonomi, juridik, kravställning och upphandling.

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en IHMponerande nivå. 

Utbildningsmål

Utbildningen syftar till att utrusta dig med färdigheter för att analysera och optimera digital handel, att förstå kund- och försäljningsdata för att driva utveckling och tillväxt. Du lär dig hantera det digitala handelsekosystemet, samt att förstå kundflöden över olika kanaler. Ledarskap och samarbetsförmåga är viktiga delar för att framgångsrikt kunna leda och kommunicera handelsstrategier. Utbildningen berör även utveckling av strategier för varumärkes- och försäljningsdrivande marknadsföring samt att skapa en stark kundcentrerad upplevelse i den digitala handelsmiljön.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk marknadsföring, försäljning, kundupplevelse, analys och konvertering samt projektledning och affärsutveckling inom digital handel i yrkesrollen som E-Commerce Manager.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom juridik, kunddata, kundhanteringssystematik, marknadsplatser, hållbarhet och innovation.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk marknadsföring, försäljning, kundupplevelse, analys och konvertering samt projektledning och affärsutveckling inom digital handel i yrkesrollen som E-Commerce Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdighet att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom marknads-, försäljnings- och affärsutveckling inom digital handel i yrkesrollen som E-Commerce Manager.
 • Lösa sammansatta problem inom marknads-, försäljnings- och affärsutveckling inom digital handel i yrkesrollen som E-Commerce Manager.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom marknads-, försäljnings- och affärsutveckling inom digital handel på såväl svenska som engelska i yrkesrollen som E-Commerce Manager.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk marknadsföring, försäljning, kundupplevelse, analys och konvertering samt projektledning och affärsutveckling inom digital handel på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som E-Commerce Manager.
 • Övervaka arbete inom marknads-, försäljnings- och affärsutveckling inom digital handel samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som E-Commerce Manager.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • E-commerce Manager
 • E-commerce Business Developer
 • E-commerce Coordinator
 • Affärsutvecklare inom digital handel
 • Digital Commerce Manager
 • Online Business Developer

Kurser

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom finansiell ställning, prissättning och prisstrategi samt ekonomisk analys inom digital handel.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom analys- och insiktsdrivet arbete av trafikflöden, beteenden och engagemang hos befintliga och
potentiella kundgrupper inom digital handel.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i en affärsverksamhet inom digital handels uppbyggnad samt hur marknad och försäljning relaterar till verksamhetens affärsnytta.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom det nätverk av plattformar och datapunkter som utgör ett välfungerande handelsflöde. Målet med kursen är att den studerande ska kunna orientera sig i ekosystemet inom digital handel i yrkesrollen som E-commerce Manager.

10 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper i de juridiska ramar och villkor som påverkar digital handel och digital försäljning. Målet med kursen är att den studerande ska kunna hantera marknads- och försäljningsrelaterade aktiviteter inom digital handel med hänsyn till de juridiska ramverk som påverkar dem i yrkesrollen som E-commerce Manager.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i metodik och verktyg inom konvertering och optimering inom digital handel. Målet med kursen är att den studerande ska kunna ska kunna analysera digitala flöden och beteenden ur
konverteringsdrivande perspektiv samt arbeta testningsorienterat inom digital handel i yrkesrollen.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i kravställning och upphandling av handelsrelaterade tjänster och plattformar. Målet med kursen är att den studerande ska kunna kravställa olika typer av handelsrelaterade tjänster och plattformar inom digital handel i yrkesrollen som E-commerce Manager.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i de olika processer som kundrese- och kundupplevelsekartläggning omfattar samt hur dessa
integreras i organisationen och kopplas till affärsnytta. Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla och bearbeta kundresor och kundkartläggningar operativt för en integrerad kundupplevelse i yrkesrollen som E-commerce
Manager.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i marknads- och affärsstrategiskt arbete samt innovation och utveckling inom digital handel. Målet med kursen är att den studerande ska kunna utveckla innovativa och lönsamma tjänster och lösningar utifrån marknads- och affärsstrategiska perspektiv i yrkesrollen som E-commerce Manager.

35 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i hur digitala marknadsföring bedrivs ur olika aspekter inom digital handel. Målet med kursen är att den studerande ska kunna nyttja digital marknadsföring inom digital handel i yrkesrollen som E-commerce Manager.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom plattformar, metodiker och trender för digital marknadsföring och försäljning via marknadsplatser samt sociala medier som digital och social handelsplattform.
Målet med kursen är att den studerande ska kunna planera och utföra försäljningsdrivande aktiviteter på marknadsplatser samt skapa engagemang och driva försäljning genom digital och social handel i yrkesrollen som E-commerce Manager.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom projekthantering, projektmetodik och projektledning - från idé till genomförande till utvärdering till rapportering. Målet med kursen är att det studerande ska kunna hantera projektledning och projektmetodik med fokus på hantering av snabba förändringar och omställningar inom teknik och digitalisering.

20 poäng

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa förvärvad kompetens inom utbildningens områden samt utveckla praktiska färdigheter i affärsutveckling inom e-handel. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla yrkespraktisk kompetens.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - 80 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Vill du veta mer?

Yrkesguide: Vad gör en E-commerce Coordinator?

Läs yrkesguiden här

Vilken E-handelsutbildning passar dig bäst?

Gör testet här

Plats & Startdatum

Stockholm
19 augusti 2024
18 augusti 2025
Malmö
19 augusti 2024
18 augusti 2025
Göteborg
18 augusti 2025(Preliminär)

Omfattning

Platsbunden 82 v heltid inkl. 26 v praktik (LiA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 410 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om E-commerce Manager

Julia Wahlberg

E-commerce & Digital Marketing Coordinator

– Jag har fortfarande lite svårt att förstå att min utbildning på IHM Business School gav mig en oförglömlig praktik i Kalifornien, nya vänner för livet och nu ett jobb som jag älskar. Otroligt vad bra det kan bli. Så tacksam, varje dag!

Peter Imhäuser

Lärare på IHM i Malmö

– Det är en stor tillfredsställelse att se de här människorna växa så mycket på den korta tiden utbildningen varar, det är oerhört inspirerande. När de kommer in från början har de ingen koll på begreppen, efter fyra veckor börjar de använda dem på riktigt och efter sex veckor är de fullfjädrade estradörer.

Pelle Gustafsson

Chief Marketing Officer, Outnorth

– Kalmarregionen är stark inom e-handel. Det finns ett antal stora e-handelsföretag här och många mindre som ligger i startgroparna. Att få hit en så specialiserad och kvalificerad utbildning som denna kommer att hjälpa många av dessa företag framåt. Innehållet är verkligen relevant och med två praktikperioder under utbildningen finns goda möjligheter att hitta ett spännande jobb här i regionen.

Magnus Äng

Lärare, E-Commerce Manager

– Digital försäljning är inget nytt fenomen längre och fortsätter att växa starkt över hela världen. Trots den snabba tillväxten så saknas det tillräckligt med kunskap och arbetskraft så att svenska företag kan vara drivande i transformationen. IHMs utbildning E-Commerce Manager passar perfekt in i denna möjlighet.

Vanliga frågor om E-commerce Manager

Digital Analytics Specialist är mer inriktad mot analys och bearbetning av data medan E-commerce Manager är mycket kundkontakt och arbetet består av att bygga upp e-handeln på ett företag med vinst i fokus.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Postnord | Hemköp | Swedemount | IKEA Group Digital | Telenor | Indiska | Posh Living | Qliro | Metaverse Center of Excellence | Yourtalent.se | KR System | Dentsu Network | eComero Management AB | Husqvarna | MERKLE | Ekol Logistics AB | Hvitfeldtska Gymnasiet | PartnerSense | Bluestep Bank | Nosto | Tibber | Curamando | Litium | Panagora Room AB | Omni Media Group | Tumba Gymnasium

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad om kommande stater.