E-commerce Manager

Utveckla effektiva e-handelsflöden
YH-program | 80 veckor | Heltid
Bred kunskapsbas att luta dig mot
Optimera försäljnings- & marknadsaktiviteter
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du jobba med marknadsföring, försäljning och innovation inom e-handel och digital handel? E-commerce Manager ger dig en bred och tvärfunktionell roll i en växande bransch.

Om utbildningen

E-commerce Manager vässar din kompetens inom e-handel och digital handel. I rollen har du specialiserade kunskaper inom bland annat marknadsföring, försäljning, analys, konvertering och projektledning.

Utbildningen ger dig fördjupad kunskap i affärsmannaskap där digital transformation och innovation är självklara delar för konkurrenskraften i din roll. Tillsammans med förståelsen för affärsansvar, lönsamhet och digitalt marknads- och försäljningsarbete får du en eftertraktad kompetens i branschen.

Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.  Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.  Det kräver engagemang.

Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.  Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.  För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig kompetens att bedriva utveckling och innovation inom e-handelsflöden, bedriva värderings- och hållbarhetsrelaterad försäljning, hantera affärsverksamhet inom e-handel utifrån omnichannel, unified & purpose driven commerce, hantera processer inom e-handelslogistik samt hållbarhetsarbete inom e-handelsflöden, hantera system och plattformar inom e-handel, planera och genomföra försäljningsaktiviteter inom e-handel, utföra insiktsdriven analys i digitala medier för ökad konvertering och förbättrad kundupplevelse samt utföra kostnad- & lönsamhetsberäkning inom försäljnings- & marknadsaktiviteter.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk marknadsföring, försäljning, analys och konvertering samt projektledning och innovation inom e-handel och digital handel.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom affärsekonomi, juridik, e-handelslogistik samt kravställning och upphandling.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk marknadsföring, försäljning, analys och konvertering samt projektledning och innovation inom e-handel och digital handel.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdighet att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom marknads-, försäljnings- och affärsutveckling inom e-handel.
 • Lösa sammansatta problem inom marknads-, försäljnings- och affärsutveckling inom e-handel i yrkesrollen som E-commerce Manager.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom marknads-, försäljnings- och affärsutveckling inom ehandel på såväl svenska som engelska.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk marknadsföring, försäljning, analys och konvertering samt projektledning och innovation inom e-handel och digital handel på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.
 • Övervaka arbete inom marknads-, försäljnings- och affärsutveckling inom e-handel samt slutföra förelagda projekt.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • E-commerce Manager
 • E-commerce Business Developer
 • E-commerce Coordinator
 • Affärsutvecklare inom e-handel och omnikanal
 • Omnichannel Manager
 • Online Business Developer

Kurser

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom budgetering, ekonomisk kalkylering och uppföljning relaterat till sälj- och marknadsaktiviteter inom e-handel samt e-handelaffärens lönsamhet. Målet med kursen är att den studerande ska kunna tillämpa ekonomisk kalkylering och uppföljning utifrån affärsekonomiska förhållningssätt.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper i de juridiska ramar och villkor som påverkar e-handel och digital försäljning. Målet med kursen är att den studerande ska kunna hantera marknads- och försäljningsrelaterade aktiviteter inom e-handel med hänsyn till de juridiska ramverk som påverkar dem.

30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i en affärsverksamhets uppbyggnad samt hur marknad och försäljning relaterar till verksamhetens affärsnytta. Kursens mål är att den studerande ska kunna tillämpa affärsmässiga perspektiv inom en organisation utifrån marknad och kundbehov.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom digital analys och konverteringsoptimering. Kursens mål är att den studerande ska kunna tillämpa digital analys och konverteringsoptimering för ökad lönsamhet.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom det nätverk av system och plattformar som utgör ett välfungerande e-handelsflöde. Kursens mål är att den studerande ska kunna orientera sig i det digitala ekosystemet inom e-handel.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i försäljning inom e-handel med fokus på hur digitala och analoga aktiviteter bidrar till en enhetlig handel. Kursens mål är att den studerande ska kunna planera och utföra försäljningsdrivande aktiviteter inom e-handel.

30 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom digitala marknadskanaler. Kursens mål är att den studerande ska kunna hantera marknadsföring i digitala medier.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom logistiska flöden mot leverantör och slutkund inom e-handel. Målet med kursen är att den studerande ska ha förståelse för logistiska flöden inom e-handel.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i kravställning och upphandling inom e-handelsrelaterade tjänster samt IT-, webb- och molnbaserade system och plattformar inom handel. Kursens mål är att den studerande ska kunna kravställa för upphandling av e-handelsrelaterade tjänster, system och plattformar inom e-handel.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom projekthantering, projektmetodik och projektledning - från idé till genomförande till utvärdering till rapportering. Målet med kursen är att det studerande ska kunna hantera projektledning och projektmetodik med fokus på hantering av snabba förändringar och omställningar inom teknik och digitalisering.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom de processer som driver e-handelns affärsutveckling samt hur digital transformation och innovation starkt präglar utveckling inom e-handel. Målet med kursen är att den studerande ska kunna tillvarata drivkrafter, behov och affärsmöjligheter inom e-handel för att genomföra processer som utvecklar innovativa och lönsamma tjänster och lösningar.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - 70 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

30 poäng

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa förvärvad kompetens inom utbildningens områden samt utveckla praktiska färdigheter i affärsutveckling inom e-handel. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla yrkespraktisk kompetens.

Vill du veta mer?

Plats & Startdatum

Kalmar
19 augusti 2024
Stockholm
19 augusti 2024
Göteborg
19 augusti 2024
Malmö
19 augusti 2024

Ort & startdatum

Stockholm 14 augusti 2023

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 24 v praktik (LiA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser) med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om E-commerce Manager

Julia Andrén, eBusiness Manager på Nestlé, berättar om sin tid på IHM

Julia Wahlberg

E-commerce & Digital Marketing Coordinator

Har fortfarande lite svårt att förstå att min utbildning på IHM Business School gav mig en oförglömlig praktik i Kalifornien, nya vänner för livet och nu ett jobb som jag älskar. Otroligt vad bra det kan bli. Så tacksam, varje dag!

JOANNA DALÉN

Studerande E-commerce Manager

Att få vara en del av en historisk utveckling är något som är spännande och lockande, det faktum att konsumenten har anammat den nya digitala kulturen snabbare än vad företagen gjort gör att jag ser stora möjligheter att redan som nyutbildad snabbt ta plats på arbetsmarknaden. Det är ny teknologi, nya affärsmodeller och ett nytt sätt att tänka inom business vilket i sig ger oss som utbildas nu stora möjligheter att fortsatt utvecklas också efter utbildningen inom vårt kommande yrke

CHRISTER PETTERSSON

E-commerce Manager, Arvato

Att vara E-Commerce Manager är ett väldigt mångfacetterat jobb som kräver kunskaper inom ganska många områden; Webbanalys, Försäljning, Marknadsföring, Teknik och Content. Om man dessutom lägger till ett brinnande intresse för omvärldanalys och människor så börjar vi närma oss någon form av idealperson.

Magnus Äng

Lärare, E-Commerce Manager

Digital försäljning är inget nytt fenomen längre och fortsätter att växa starkt över hela världen. Trots den snabba tillväxten så saknas det tillräckligt med kunskap och arbetskraft så att svenska företag kan vara drivande i transformationen. IHMs utbildning E-Commerce Manager passar perfekt in i denna möjlighet.

Fredrik Erséus

Fd. Studerande, E-Commerce Manager. Konsult Erséus Digital

Ett snabbt växande och skiftande digitalt landskap ställer allt högre krav på rätt kompetenser med kunskap att analytiskt utvärdera såväl som leda digital förändring. Utbildningen E-commerce Manager på IHM Business School ger relevanta verktyg och aktuell kunskap att tillämpa direkt i arbetslivet och lägger en stark grund för vidare kompetensutveckling i arbete efter avslutade studier.

Linda Aspling

Verksamhetskonsult, KR System

E-handel och digital försäljning ökar ständigt och med det skapas ett stort behov av kompetens inom digitalisering. Utbildningen E-commerce Manager på IHM Business School ger en bra grund för de kunskaper och erfarenheter som är efterfrågade på marknaden. Kombinationen av teori, praktik och samråd med näringslivet som denna utbildning innehåller är oslagbar för att möta branschens efterfrågan. Jag har valt att medverka i ledningsgruppen för att säkerställa att utbildningen uppfyller de krav som näringslivet samt att utbildningen uppdateras i den takt som förändringar sker.

Pelle Gustafsson

Chief Marketing Officer, Outnorth

– Kalmarregionen är stark inom e-handel. Det finns ett antal stora e-handelsföretag här och många mindre som ligger i startgroparna. Att få hit en så specialiserad och kvalificerad utbildning som denna kommer att hjälpa många av dessa företag framåt. Innehållet är verkligen relevant och med två praktikperioder under utbildningen finns goda möjligheter att hitta ett spännande jobb här i regionen.

Kristofer Hillhammar

COO/CPO Jetshop

Jetshop engagerar sig i e-commerce management utbildningen hos IHM i Göteborg, Stockholm & Malmö. Vi verkar i en bransch där både vi och våra kunder har svårt att hitta rätt kompetens. Därför är det viktigt för oss att engagera oss och visa att behovet är stort. Vi vill också kunna bidra med vår kompetens i form av gästföreläsningar, LIA-platser, etc.

Adam Vilhelmsson

Online Expansion at H&M New Business

För att sammanfatta så skulle jag vilja säga att en bra grund i det affärsmässiga tillsammans med detaljkunskaper inom e-handel är någonting som jag känner har gett mig värde från utbildningen samt att praktikperioderna innebär en fot in hos företag för att visa vad man går för.

Vanliga frågor om E-commerce Manager

Digital Analytics Specialist är mer inriktad mot analys och bearbetning av data medan E-commerce Manager är mycket kundkontakt och arbetet består av att bygga upp e-handeln på ett företag med vinst i fokus.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Postnord | Hemköp | Swedemount | IKEA Group Digital | Telenor | Indiska | Posh Living | Qliro | Metaverse Center of Excellence | Yourtalent.se | KR System | Dentsu Network | eComero Management AB | Husqvarna | MERKLE | Ekol Logistics AB | Hvitfeldtska Gymnasiet | PartnerSense | Bluestep Bank | Nosto | Tibber | Curamando | Litium | Panagora Room AB | Omni Media Group | Tumba Gymnasium

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad om kommande stater.