Hoppa till innehåll
None None 09/29/2023, 07:42 c42983ad-5ba3-44a2-84eb-ceb74669984c
hero1
Alla utbildningar/

E-commerce Logistiker

Om utbildningen

Vill du jobba med utveckling av hållbara och kunddrivna logistikflöden i en dynamisk arbetsroll? E-commerce Logistiker ger dig specialiserad kompetens inom e-handelslogistik och digital handel.

I den snabbt ökande e-handelsbranschen växer en ny specialistroll fram som affärsutvecklare inom e-handelslogistik. Rollen innebär att du är en affärsutvecklare och projekthanterare inom e-handelslogistik med ansvarsområden som att följa e-handelsflöden, nyckeltal och avtal mot leverantörer samt kundens intresse och krav genom hela logistikkedjan.

Du lär dig att bedriva effektiv och hållbar lagerstyrning från inköp till slutleverans samt bedriva affärs- och verksamhetsutveckling inom området med krav på affärsnytta och hållbarhet. Utbildningen täcker även supply & demand chain management, ekonomi, import och export, juridik och hållbarhet.

E-commerce Logistiker


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?


Utbildningsmål

Utbildningen E-commerce Logistiker ger dig eftertraktad kompetens att tillämpa kundcentrerad logistik inom e-handel/digital handel/omnikanalshandel, analysera digitala och logistiska flöden inom e-handel, analysera och optimera flöden inom lagerhållning och lagerstyrning, tillämpa kunddriven slutleverans, hantera frågeställningar och processer relaterade till hållbarhet samt skapa insikter och utveckling av affären och verksamheten inom e-handelslogistik.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik.

 • Kunskaper om, och överblick över, angränsande yrkes- och kompetensområden såsom inköp, export och import, transportlogistik, digitala medier och e-commerce management.

 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel.

 • Lösa sammansatta problem inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel.

 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel på såväl svenska som engelska.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk e-handelslogistik, hållbara e-handelslogistikflöden samt affärsutveckling av e-handelslogistik på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.

 • Övervaka arbete inom strategiskt och operativt logistikarbete inom e-handel och omnikanalshandel samt slutföra förelagda projekt.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • E-Commerce Logistiker
 • Operativ ansvarig Last mile
 • Verksamhetsutvecklare e-handelslogistik
 • Operativt ansvarig E-handel Supply Chain
 • Logistikutvecklare inom transport och spedition

Ansökan

Ansökan är öppen!

Malmö med start hösten 2023 är öppen för sen anmälan i vilket innebär att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Ansökningarna behandlas i turordning och när alla platser är fyllda stänger ansökan. På övriga orter är ansökan stängd.

Ansök nu

Ort och startdatum

Malmö

 • 19 augusti 2024

Öppen för sen anmälan

Malmö 21 augusti 2023

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 24 v praktik (LiA)

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Se våra inspelade infomöten

Se serien Resan mot IHM

Kontakta oss här eller ring på tel. 031-335 21 39

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Kurser

Affärsmannaskap (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i en affärsverksamhets uppbyggnad samt hur marknad och försäljning relaterar till verksamhetens affärsnytta.

Demand & Supply Planning (10 poäng)

Mer information kommer.

Digitala och logistiska flöden (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom digitala flöden samt logistiska flöden både mot leverantör och slutkund inom e-handel.

E-handel (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom e-handel samt de faktorer som utgör en välfungerande enhetlig handel.

Ekonomi - beräkning och kalkylering (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom ekonomisk planering, kalkylering och uppföljning relaterat till e-handelsaffärens lönsamhet.

Hållbarhet inom logistik (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i hur miljökrav, miljöhänsyn och hållbarhetsstrategi påverkar och styr utvecklingen inom e-handel.

Internationell handel - export och import (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom internationell handel, import och export samt hur detta relaterar till e-handelslogistikerns arbete och ansvarsområde.

Juridik (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper i de lagar och regelverk som direkt och indirekt påverkar logistik inom e-handel.

Kunddriven affärs- och verksamhetsutveckling (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i affärs- och verksamhetsutveckling med kunddrivet fokus.

Lagerhållning och styrning (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i lagerhållning och styrning, från inköp till lager till utleverans, inom e-handel.

Last Mile (10 poäng) 

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap i hur slutleverans till kund, last-mile, hanteras och optimeras inom e-handel.

Nyckeltal och databearbetning inom e-handel och logistik (20 poäng)

Mer information kommer.

Supply Chain Management (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom tillgång och efterfrågan samt hur de båda processerna påverkar flödet från tillverkare till slutkund.

Examensarbete - Business Case (30 poäng)

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa förvärvad kompetens inom utbildningens områden samt utveckla praktiska färdigheter inom e-handelslogistik.

Lärande i Arbete 1 (50 poäng) & 2 (70 poäng)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

image

En karriär inom e-handel?

Ta hjälp av testet som guidar dig i vilken utbildning som passar dig bäst. Är Visual Merchandiser - Unified Commerce, E-commerce Logistiker eller E-commerce Manager rätt för dig?

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Betyg E/Godkänt i kurserna:

 • Matematik 2 (Matematik B)
 • Svenska 2 (Svenska B) eller Svenska som andraspråk 2 (Svenska som andraspråk B)


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre.  Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

image

Praktik inom e-handelslogistik på Filippa K

Raghad Almohsen studerar till E-Commerece logistiker i Stockholm. Här berättar hon om praktikperioden på Filippa K, vilken bransch hon siktar på och vem som bör läsa en utbildning inom e-handelslogistik.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Simon Strindberg

Roll: Chief Commercial Officer, Budbee AB

"E-handel växer med 15–20% varje år och en avgörande del för framgångsrik e-handel är logistik. För att klara av fortsatt tillväxt och även möta framtida efterfrågan på kvalitet och leveransupplevelse behövs ny och vass kompetens."

Kontaktuppgifter till Marc Palmefjord

Roll: CEO, Bangerhead AB

"E-handel växer och vi behöver personer med utbildning inom logistik och operations."

Kontaktuppgifter till Marie Holmqvist

Roll: Konsultchef, ICA Sverige AB

"Logistik är just nu den enskilt viktigaste frågan för e-handeln av många skäl. För kunden kan detta vara den avgörande faktorn och både val av aktör, smidighet och kundfokus i aviseringen och kostnad är fokusfrågor idag. Kompetensen som sådan finns knappt idag vare sig på kund eller leverantörssidan."

Kontaktuppgifter till Niklas Stenman

Roll: Business Development Manager, DHL Parcel Sweden

"Otroligt viktigt med logistikkompetens i e-handeln då logistiken är grunden till framgångsrik e-handel."

Kontaktuppgifter till Kaisa Ekqvist

Roll: E-commerce Manager, Spendrups

”Det är bra med breda roller inom e-handel, många gånger finns spetskompetensen mer åt marknadsföringshållet men kombinationen med logistik är ju minst lika viktig”

Kontaktuppgifter till Anna-Maria Rosenblom

Roll: Marknadsansvarig, Apotea

"E-handeln växer och utvecklas snabbt och det finns ett ökande behov av personer med kunskaper i logistik och e-handel för att inte bromsa den utvecklingen. Vi upplever en brist på personer med relevant kompetens och det kommer fortsätta vara så om inte fler utbildas i närtid."

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

Kjell & Co | Barry Callebaut Group | Pherlin Consulting | JS Energi | DC Syd AB | GIAB AB | Freja Transport & Logistics | Yara AB | Ekol logistics | Geodis | Bygghemma Sverige AB | Scandinavian cosmentics | Malmö Borgarskola

Vanliga frågor & svar

Vad är skillnaden mellan E-commerce Logistiker och E-commerce Manager?

Se filmen (01:18) med utbildningsledare Peter och David som presenterar skillnaderna mellan E-commerce Logistiker och E-commerce Manager:

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Är utbildningen csn-berättigad?

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

E-commerce Manager

80 veckor  |  Heltid

Digital Marketing Specialist

80 veckor  |  Heltid

Digital Analytics Specialist

83 veckor  |  Heltid