Digital Analytics Specialist

Lär dig analysera digitalt beteende
YH-program | 83 veckor | Heltid
Digital och datadriven affärsutveckling
Efterfrågad specialistkompetens
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du ha en efterfrågad roll i dagens och framtidens digitala samhälle? Digital Analytics Specialist ger dig kompetensen att arbeta med digital och datadriven affärsutveckling och förmågan att analysera digitala beteenden.

Om utbildningen

Data är, och kommer vara, ett av de viktigaste tillgångarna ett företag har för att vara konkurrenskraftigt i framtiden. Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig specialiserade färdigheter att följa trafikströmmar, beteende, konsumtion och engagemang i digitala medier.

Utbildningen omfattar ämnesområden som mätning och datainsamling i digitala medier, webbteknik, insiktsdrivet analysarbete, spårnings- och scripthantering, datavisualisering, data storytelling samt statistisk och prediktiv analys.

Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.  Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.  Det kräver engagemang.

Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.  Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.  För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?

Utbildningsmål

Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig eftertraktad kompetens inom spårning och identifiering i digitala plattformar, data och insikter med syfte att driva affärsnytta, användarbarhetstestning & digital analys i syfte att optimera digitala kundupplevelsen, statistisk beräkning inom dataanalys samt statistisk modellering för prediktiv analys, avancerad analysuppsättning & tag management samt verktyg inom rapportering/visualisering, konverteringsoptimering och effektiva dataflöden i en datadriven organisation med datavisualisering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Specialiserade kunskaper inom affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk och prediktiv analys.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom business intelligence, data science och digital marknadsföring.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk och prediktiv analys.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet.
 • Lösa sammansatta problem inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet på såväl svenska som engelska.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konverteringsoptimering, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt statistisk och prediktiv analys på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling.
 • Övervaka arbete inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet samt slutföra förelagda projekt.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Digital Analytics Specialist
 • Digital analytiker
 • Konverteringsoptimerare
 • CRO-specialist
 • Data Visualisation Specialist
 • Implementationsspecialist

Kurser

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i presentation av data, samt hur dataflöden och en data-driven organisation bedrivs.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad förståelse och kunskap för digitalt och datadrivet affärsmannaskap, samt hur analys och data genomsyrar en organisations infrastruktur.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i verktyg och metoder inom visualisering av data.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom databaser och databaskommunikation samt hur man kombinerar data från olika datakällor.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och grundläggande färdigheter inom digital analys.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom mät- och arbetsmetodiker inom affärsinriktad digital analys.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom teknisk digital analys samt system och verktyg inom digital analys.

10 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande får kunskaper inom de regelverk och lagar som berör datahantering och analys av data internt och externt inom en organisation/företag.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i konverteringsoptimering inom digitala medier och hur metodik inom området bedrivs.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom analysarbetet över hela medielandskapet med fördjupade kunskaper i hur analys bedrivs över både digitala och analoga beröringspunkter.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom analys av stora datamängder, kartläggning av generella beteendemönster, prognostisering av beteende samt verktyg och metoder inom prediktiv analys.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - 70 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nyvunna kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

30 poäng

Kursens syfte är att fördjupa den studerandes förvärvade kompetens samt att utveckla praktiska färdigheter kring mätning, insamling, testning, analys och rapportering av digitalt beteende. Kursen genomförs i form av ett projektarbete. Respektive projekt ska omfatta digitalt och datadrivet affärsmannaskap, digital analys, konverteringsoptimering samt data storytelling och datavisualisering, vilket är de områden/ämnesdelarna som utbildningen syftar till, vilket ska reflekteras tydligt i projektets utformning och genomförande.

Vill du veta mer?

https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-block-313x252/data2.png

Digital analys eller digital marknadsföring?

Väljer du mellan utbildningarna Digital Marketing Specialist och Digital Analytics Specialist? Ta hjälp av vårt test som guidar dig i vilken utbildning som passar dig bäst.

Till testet

Yrkesguide: Vad gör en Dataanalytiker?

Läs yrkesguiden här

Plats & Startdatum

Göteborg
12 augusti 2024
Stockholm
19 augusti 2024
Malmö
19 augusti 2024

Omfattning

Platsbunden 83 v heltid inkl. 24 v praktik (LIA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 415 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser) med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt betyg E/Godkänt i Engelska 6 (Engelska B) och Matematik 2 (Matematik B).

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Digital Analytics Specialist

Deniz Yildiz

Fd. studerande och lärare

– Det är på de flesta företags agenda att göra någon typ av digital omställning - eller digital transformation om jag använder ett slitet uttryck. Coronaeffekten har skyndat på det här - just nu accelererar många bolag sin omställning vilket gör att efterfrågan ökar på de tjänster vi utbildar.

David Nachmann

Utvecklingsledare IHMs digitala YH-utbildningar

– Den digitala analytikerns roll är att kartlägga användares beteende i digitala medier: vilka besöker vår hemsida, vem tittar på våra annonser i sociala medier och så vidare. Vi lever i en digital miljö och då gäller det att kunna mäta den miljön, och sedan dessutom kunna avgöra om den insamlade datan är korrekt. En analytiker behöver också kunna särskilja vilken specifik data som är viktig för den egna verksamheten, det är fortfarande ett stort problem för många företag att avgöra detta.

Vanliga frågor om Digital Analytics Specialist

Vanliga frågor & svar

Digital Analytics Specialist är mer inriktad mot analys och bearbetning av data medan E-commerce Manager är mycket kundkontakt och arbetet består av att bygga upp e-handeln på ett företag med vinst i fokus.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Adwise Mediabyrå | Be Better Online AB | Ctrl Digital | Knowit | Volvo Cars | HiQ | DB schenker | Jobtip | Qvalento | Polestar | Conversionista |Inst för didaktik och pedagogisk profession - Pedagogen B | TSKAB | Contentor | Egmont Publishing | Synlighet | IKEA Ingka | Topvisible | On a Wednesday afternoon | Axis communication | Assa Abloy | Adding Insight | Maximize | Synlighet | Conversionista | NoA Connect | Merkle Outfox | Ericsson | Salientpartner | Curamando AB | Salientpartner | Always on media | Precisdigital | Electrolux

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Ansökan öppnar 14 februari 2024.
Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad.