Digital Analytics Specialist

Lär dig analysera digitalt beteende
YH-program | 83 veckor | Heltid
Analys av digitala beteenden för datadrivna beslut
Högt efterfrågad specialistkompetens
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du ha en efterfrågad roll i dagens och framtidens digitala samhälle? Digital Analytics Specialist ger dig kompetensen att arbeta med digital och datadriven affärsutveckling och förmågan att analysera digitala beteenden.

Om utbildningen

Digitala data är ett av de viktigaste tillgångarna ett företag har för att vara konkurrenskraftigt. En Digital Analytics Specialist är expert på att samla in, analysera och tolka data från digitala plattformar. Genom att analysera denna data kan de identifiera trender, upptäcka problemområden och ge rekommendationer för förbättringar. Detta är avgörande för företag som vill förstå sin digitala närvaro och göra datadrivna beslut för att förbättra sin verksamhet och nå sina affärsmål.

Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig specialiserade färdigheter att följa trafikströmmar, beteende, konsumtion och engagemang i digitala medier. Utbildningen omfattar ämnesområden som mätning och datainsamling i digitala medier, webbteknik, insiktsdrivet analysarbete, spårnings- och scripthantering, datavisualisering och data storytelling.  

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en ihmponerande nivå. 

Utbildningsmål

Utbildningen Digital Analytics Specialist ger dig eftertraktad kompetens inom spårning och identifiering på digitala plattformar. Du utvecklar färdigheter inom datainsamling och insiktsanalys för att maximera affärsnytta, genomföra användbarhetstestning och digitala analyser för att optimera den digitala kundupplevelsen. Du får kunskaper inom statistisk beräkning, avancerad analysuppsättning och hantering av tag management. Utbildningen täcker även verktyg för rapportering och visualisering, konvertering och optimering samt effektiva dataflöden inom en datadriven organisation med datavisualisering.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Specialiserade kunskaper inom affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konvertering och optimering inom digitala medier, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt data storytelling iyrkesrollen som Digital Analytics Specialist.    
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom digital marknadsföring, data development och affärsanalys.       
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konvertering och optimering inom digitala medier, datadrivet affärsmannaskap,datavisualisering samt data storytelling i yrkesrollen som Digital Analytics Specialist.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom analys-,konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet i yrkesrollen som Digital Analytics Specialist
 • Lösa sammansatta problem inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet i yrkesrollen som Digital Analytics Specialist
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet på såväl svenska som engelska i yrkesrollen som Digital Analytics Specialist.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla affärsinriktad och teknikbaserad digital analys, konvertering och optimering inom digitala medier, datadrivet affärsmannaskap, datavisualisering samt data storytelling på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som DigitalAnalytics Specialist.    
 • Övervaka arbete inom analys-, konverterings- och datavisualiseringsarbete inom digitala landskapet samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Digital Analytics Specialist.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Data Visualisation Specialist
 • Digital Analytics Specialist
 • Digital analytiker
 • Digital Media Analyst
 • Implementationsspecialist
 • Konvertingsoptimerare

Kurser

Stockholm, Malmö: 20 poäng
Göteborg: 30 poäng

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom datakommunikation och databearbetning samt hantering, strukturering och visualisering av data.

Stockholm: 15 poäng
Göteborg, Malmö: 20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i presentation av data, samt data storytelling och datavisualisering.

Stockholm, Göteborg: 20 poäng
Malmö: 25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande förståelse och kunskap för digitalt och datadrivet affärsmannaskap, samt hur analys och data genomsyrar en organisations infrastruktur.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och grundläggande färdigheter inom digital analys.

Stockholm, Göteborg: 15 poäng
Malmö: 20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i metodik och verktyg inom konvertering och optimering av digitala medier.

Stockholm, Göteborg: 15 poäng
Malmö: 20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och grundläggande färdigheter inom marknadsföringsanalys och hur kundresan utgör fundamentet för digital analys och omnikanalsanalys.

Stockholm, Göteborg: 20 poäng
Malmö: 25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom mät- och arbetsmetodiker inom affärsinriktad digital analys.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter inom uppsättning, konfiguration och utveckling i plattformar och system inom digital analys.

Stockholm, Göteborg: 10 poäng
Malmö: 15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande får kunskaper inom de regelverk och lagar som berör datahantering samt analys och användande av data nationellt som internationellt.

Bara i Stockholm:

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom analys av stora datamängder, kartläggning av generella beteendemönster, prognostisering av beteende samt verktyg och metoder inom prediktiv analys.

Stockholm, Göteborg: 15 poäng
Malmö: 20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom scriptspråk som tillämpas inom system och tekniker i digital analys.

Stockholm, Göteborg: 30 poäng
Malmö: 15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom statistiska begrepp, statistiska beräkningar och datavisualisering, samt hur detta kan tillämpas inom mätning, analys- och rapporteringsarbete.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter i verktyg och metodik inom tag management. Målet med kursen är att den studerande ska kunna tillämpa spårning och tracking genom tag management inom digital analys i yrkesrollen som Digital analytiker.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom det tekniska fundamentet inom digitala plattformar, märk- och scriptspråk samt relevanta verktyg/ramverk i webbmiljöer och applikationer.

LIA 1 - Stokcholm, Göteborg: 60 poäng, Malmö: 55 poäng

LIA 2 - 70 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nyvunna kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

30 poäng

Kursens syfte är att fördjupa den studerandes förvärvade kompetens samt att utveckla praktiska färdigheter kring mätning, insamling, testning, analys och rapportering av digitalt beteende. Kursen genomförs i form av ett projektarbete. Respektive projekt ska omfatta digitalt och datadrivet affärsmannaskap, digital analys, konverteringsoptimering samt data storytelling och datavisualisering, vilket är de områden/ämnesdelarna som utbildningen syftar till, vilket ska reflekteras tydligt i projektets utformning och genomförande.

Vill du veta mer?

https://www.ihm.se/globalassets/bilder-regular-block-313x252/data2.png

Digital analys eller digital marknadsföring?

Väljer du mellan utbildningarna Digital Marketing Specialist och Digital Analytics Specialist? Ta hjälp av vårt test som guidar dig i vilken utbildning som passar dig bäst.

Till testet

Plats & Startdatum

Malmö
12 augusti 2024
18 augusti 2025(Preliminär)
Göteborg
12 augusti 2024
18 augusti 2025(Preliminär)
Stockholm
19 augusti 2024
18 augusti 2025(Preliminär)

Omfattning

Platsbunden 83 v heltid inkl. 26 v praktik (LIA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 415 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt godkänt betyg i Engelska 6 och Matematik 2, eller motsvarande.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Digital Analytics Specialist

Deniz Yildiz

Lärare och fd. student

– Det är på de flesta företags agenda att göra någon typ av digital omställning - eller digital transformation om jag använder ett slitet uttryck. Coronaeffekten har skyndat på det här - just nu accelererar många bolag sin omställning vilket gör att efterfrågan ökar på de tjänster vi utbildar.

Mirza Gluhalić

Student

– Just nu genomför jag min praktik hos Semurai, där jag har fått möjligheten att arbeta sida vid sida med två experter som specialiserar sig på SEO/CRO & SEM/SoMe. De båda sitter med spetskompetens inom dataanalys på varsitt område, så det har funnits goda möjligheter för mig att utvecklas. Jag har fått erfarenhet av att tillämpa dataanalys i ett datadrivet arbete och förstå vikten av att göra informerade beslut baserade på insikter från first party data och algoritmer.

David Nachmann

Utvecklingsledare IHMs digitala YH-utbildningar

– Den digitala analytikerns roll är att kartlägga användares beteende i digitala medier: vilka besöker vår hemsida, vem tittar på våra annonser i sociala medier och så vidare. Vi lever i en digital miljö och då gäller det att kunna mäta den miljön, och sedan dessutom kunna avgöra om den insamlade datan är korrekt. En analytiker behöver också kunna särskilja vilken specifik data som är viktig för den egna verksamheten, det är fortfarande ett stort problem för många företag att avgöra detta.

Vanliga frågor om Digital Analytics Specialist

Vanliga frågor & svar

Digital Analytics Specialist är mer inriktad mot analys och bearbetning av data medan E-commerce Manager är mycket kundkontakt och arbetet består av att bygga upp e-handeln på ett företag med vinst i fokus.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Storyhouse Egmont Publishing | Ctrl Digital | Knowit | HiQ | Jobtip | Qvalento | Conversionista | TSKAB | Contentor | Egmont Publishing | Synlighet | IKEA Ingka | Topvisible | On a Wednesday afternoon | Axis communication |  Adding Insight | Maximize | Synlighet | Conversionista | NoA Connect | Merkle Outfox | Ericsson | Salientpartner | Curamando AB | Salientpartner | Always on media | Precisdigital | Electrolux

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN

Utbildningen är öppen för sen anmälan i Malmö vilket innebär att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Ansökningarna behandlas i turordning och när alla platser är fyllda stänger ansökan. På övriga orter är ansökan stängd.