Customer Data Developer

Nyckelroll för utveckling av kunddata
YH-program | 80 veckor | Heltid
Gränslandet data/IT och affären
Unik och efterfrågad kompetens
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du arbeta med teknik och data inom försäljning/marknadsföring? Som Customer Data Developer kommer du att arbeta med att utveckla och analysera kunddata, plattformar och system - allt i syfte att skapa en bättre upplevelse för kunderna.

Om utbildningen

Data är bränslet i allt arbete som syftar till att förbättra kundupplevelsen. Kundrelaterade data är väldigt viktigt för företag för att ta reda på hur man kan förbättra sin kundupplevelse. Samtidigt ökar antalet datakällor hela tiden och behovet av att kunna kombinera olika datakällor för olika ändamål blir affärskritiskt.

Att ha tillgång till, och kunna anpassa och personifiera data, blir allt viktigare för företag som vill förbli konkurrenskraftiga på marknaden.

Detta har gjort att allt fler företag behöver personer som kan använda programmering, databaskommunikation, API:er och integrationsteknik för att strukturera, analysera och förfina data och datastrukturer för att göra datan användbar och mer värdefulla för företaget.

Som Customer Data Developer kommer du att använda teknik för att omvandla och kombinera kunddata som hjälper företagets verksamhet. Med hjälp av datalager, kunddataplattformar och molntjänster kommer du att titta på data för att se beteendemönster och arbeta för att göra kundupplevelsen bättre.

Utbildningen Customer Data Developer ger dig färdigheter som inte många andra har. Kombinationen av teknik/IT och programmering/kodutveckling tillsammans med marknadsföring och affärsutveckling är något som företagen behöver. De behöver personer som vet hur man utför det tekniska arbetet i kombination med förståelse för affärsverksamheten – vilket du lär dig på denna utbildning.

För att bli behörig till Customer Data Developer behöver du ha studerat Programmering 1 eller om du har motsvarande kunskaper som du har tillgodogjort via arbetslivserfarenhet eller studier. Om du har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper som Programmering 1 ansöker du med reell kompetens.  Eller så går du IHMs preparandkurs i Programmering 1 som du gör digitalt i din egen takt hemma vid din dator. Läs mer om preparandkursen här.

Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.  Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.  Det kräver engagemang.

Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.  Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.  För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig efterfrågad specialistkompetens inom dataanalys, datahantering, AI, programmering, tekniska system men även förståelse för marknadsförings- och försäljningsprocessen inom kundhantering. Med denna hybridkompetens kommer du att kunna fungera som en brygga mellan olika avdelningar och vara kopplingen mellan verksamhet och teknik.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Teknisk och operativ insamling, strukturering och användning av kunddata i tekniska utvecklingsmiljöer och plattformar såsom CDP-system (Customer Data Platform) och CRM-system (Customer Relationship Management) samt systemutveckling inom infrastrukturen Customer Data i yrkesrollen som Customer Data Developer.
 • Angränsade yrkes- och kompetensområden som programmering, frontend-utveckling, growth, projekt- och produktledningsprocesser, business intelligence och digital analys.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teknisk och operativ insamling, strukturering och användning av kunddata i tekniska utvecklingsmiljöer och plattformar såsom CDPsystem (Customer Data Platform) och CRM-system (Customer Relationship Management) samt systemutveckling inom infrastrukturen Customer Data i yrkesrollen som Customer Data Developer.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra och identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom hantering och utveckling av kunddata samt systemhantering och systemutveckling inom Customer Data i yrkesrollen som Customer Data Developer.
 • Lösa sammansatta problem inom hantering och utveckling av kunddata samt systemhantering och systemutveckling inom Customer Data i yrkesrollen som Customer Data Developer.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar inom hantering och utveckling av kunddata samt systemhantering och systemutveckling inom Customer Data på såväl svenska som engelska i yrkesrollen som Customer Data Developer.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teknisk och operativ insamling, strukturering och användning av kunddata i tekniska utvecklingsmiljöer och plattformar såsom CDP-system (Customer Data Platform) och CRM-system (Customer Relationship Management) samt systemutveckling inom infrastrukturen Customer Data på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Customer Data Developer.
 • Övervaka hantering och utveckling av kunddata samt systemhantering och systemutveckling inom Customer Data samt slutföra förelagda projekt i yrkesrollen som Customer Data Developer.

Kurser

10 poäng

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper i hur artificiell intelligens och maskininlärning används inom data technology stack och customer data development samt hur hantering och utveckling av kundrelaterade data kan effektiviseras med AI/ML.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i integration och datakommunikation mellan olika plattformar inom martech och customer data samt hur datautveckling och dataanalys bedrivs mellan olika datakällor och dataplattformar.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i hur en affärsverksamhet är uppbyggd, vilka processer och avdelningar som skapar kundvärde och affärsnytta, samt hur data genomsyrar en organisations infrastruktur.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i att hantera och strukturera kundrelaterade data och utveckling av kundrelaterade data som en värdefull resurs samt designa och förädla datan.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och operativa färdigheter i att arbeta med och delvis hantera Data Technology Stack, den kombination av tekniker och tjänster som används för lagring, hantering och åtkomst till data.

10 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom de regelverk och lagar som berör datahantering och datalagring både nationellt som internationellt.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i landskapet/ekosystemet inom marketing technology och customer data.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom grundläggande objektorienterad programmering.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande färdigheter inom objektorienterad programmering.

25 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter inom projekthantering och utvecklingsprocesser som agil projektmetodik samt growth management.

115 poäng

Under praktikperioden deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioden får du också uppgifter från skolan att lösa.

30 poäng

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa förvärvad kompetens inom utbildningens områden samt utveckla praktiska färdigheter kring hantering och utveckling av kundrelaterade data samt systemhantering och systemutveckling inom customer data.

Vill du veta mer?

Plats & Startdatum

Stockholm
19 augusti 2024

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 23 v praktik (LiA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Läs mer ansökan och antagning här

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt betyg E/Godkänt i Engelska 6 (Engelska B) och Matematik 2 (Matematik B).

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Customer Data Developer

Läraren Alexander presenterar upplägget på preparandkursen i programmering
Rebecca valde Customer Data Developer

Heléne Wallin

Digital chef, Skistar

– Utbildningen handlar om att lära sig den disciplin som krävs för att vara analyslänken mellan IT och traditionella marknadsavdelningar. I en modern organisation arbetar du med största sannolikhet i det digitala teamet, eller analysteamet som tillhör verksamheten.

Mirza Kotorcic

Segment Manager, Tele2

– Kunddata och information ökar exponentiellt över tid som vi har sett. Utmaningen både nu och i framtiden är att koppla samman data från olika källor, analysera och komma med rekommendationer för ökad tillväxt och kundnöjdhet. Här tror jag att en utbildning som Customer Data Developer ger en god grund för att vara del av lösningen till denna utmaning.

Pino Roscigno

Commercial Director, Stadium

– Insiktsdriven och automatiserad kommunikation som baseras på kunders beteende bara ökar. Grunden till den typen av kommunikation är att skapa insikter som marknadsavdelningar verkligen kan agera på. Utbildningen utger en viktig bas för den som vill ha en roll som möjliggörare av framtidens riktade kommunikation.

Vanliga frågor om Customer Data Developer

Ja, du kan ansöka ändå!

Det finns ytterligare två sätt att bli behörig på:

 • IHMs preparandkurs i programmering - Kostnadsfri förberedande kurs för dig som inte har läst Programmering 1. Läs mer under Behörighet.
 • Har du lärt dig programmering på något annat sätt än genom en kurs på gymnasiet? Då kan du använda dig av formuläret för reell kompetens.
Samtliga YH-utbildningar på IHM Business School är CSN-berättigade.

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

SkiStar | Discovery Networks Sweden AB | Elgiganten AB i Sverige | Apoteksgruppen i Sverige AB | Cint AB | Invise Agency AB | Solar HydroGenesis | Lindeblads | Sphinxly | KAN | Chroma | Curamando | Tumba Guymnasium

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Ansökan öppnar i 14 februari 2024.
Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad.