Yrkesguide: Customer Data Developer

Digitaliseringens framfart medför att vi kan samla in och ta del av stora mängder kundrelaterad information och data. Men för att vi ska kunna dra nytta av all denna kunddata och maximera företagets olika affärsmöjligheter, behöver den analyseras, tolkas och utvecklas. Det är en Customer Data Developers uppgift.

VAD GÖR EN CUSTOMER DATA DEVELOPER?

Du har säkert hört att företag vill arbeta "datadrivet”. Det innebär att man i större utsträckning använder sig av kundrelaterade information och data (vilket innebär all information och avtryck vi ger och lämnar till ett företag i vår relation med dem), som underlag för att ta beslut. Det kan handla om vilka produkter man ska utveckla, vilka kundgrupper man ska arbeta mot i marknadsföringen eller vilka förändringar en organisation bör genomföra.

En Customer Data Developer arbetar med analys och utveckling inom kundrelaterade data, plattformar och system inom marknadsföring, försäljning och kommunikation för att effektivisera marknadsföring och försäljning och därmed förbättra kundens upplevelse i olika situationer.

Som Customer Data Developer kan du egentligen jobba inom vilken bransch och företag som helst, då nästan alla företag idag jobbar med kundrelaterade data på ett eller annat sätt. Arbetsuppgifterna kommer dock likna varandra oavsett organisation och bransch. Arbetet med customer data kan i grova drag delas in i 3 steg:

1. Som data developer är du ofta en person som agerar mellan flera olika avdelningar inom organisationen och därför får du ofta en ”beställning” från någon av avdelningarna du agerar en brygga för/mellan. Det kan till exempel vara marknadsavdelningen som ber dig ta ut en målgrupp för en kampanj.

2. Nästa steg för dig blir att analysera er kunddata och slutligen visa upp ett resultat för marknadsavdelningen. Processen består av flera steg.
Det första är att skaffa sig en bild av vilka data man behöver för att kunna ta fram en målgrupp.

Det andra är att samla in den datan, vilket kan komma från en mängd olika plattformar och källor. Här behöver man oftast förstå och kunna jobba med utveckling och delvis programmering för att kunna kommunicera med dessa plattformar och källor.

Det tredje blir att sortera datan på ett sätt så att det går att använda den effektivt. Det kan innebära att sammanställa datan från de olika källorna och sen sammanfoga den till en ny datastruktur. Här behöver man ha färdigheter i att kunna strukturera datan på ett bra sätt för att kunna använda den effektivt i slutskedet.

3. Resultatet / målgruppen använder marknadsavdelningen i sin kampanj och du har bidragit till en viktig del av en framgångsrik marknadsföringskampanj och bidragit till affärsnyttan.

pexels-andrea-piacquadio-927022.jpg

Hur blir man en Customer Data Developer?

För att arbeta som Customer Data Developer kommer vi att träna din färdigheter inom datahantering och analys, speciellt inriktad på kundrelaterade data. Det är viktigt att du kan förvandla den analyserade kunddatan till något dina kollegor kan använda, en form av ”slutprodukt” att använda i det fortsatta arbetet.

För att lyckas i rollen krävs en förståelse och insikt i hur avdelningarna du agerar mellanhand åt arbetar, samt ha goda kommunikativa egenskaper. För att vara framgångsrik i rollen bör du gilla problemlösning, att ta sig an knepiga och komplexa problem och kunna lägga "lägga pusslet" som sammanfogar olika data till ett användbart innehåll. Goda analytiska egenskaper är en klar fördel för att trivas i rollen som Customer Data Developer.

Vilken utbildning krävs?

I dag är det oerhört svårt att hitta Customer data Developers och därav tar företag oftast utbildade och yrkesverksamma inom utveckling och programmering och lär upp dem inom dataanalys, kunddata och marknadsföringsteknologi internt.

Yrkesrollen är mer praktiskt inriktad än strategiskt inriktad och därför ser företag gärna att personen kommer från praktisk utbildning och inte akademisk.

För dig som vill arbeta med Customer data eller dataanalys överlag erbjuder IHM ett par utbildningar som kan vara av intresse:

Customer Data Developer

Data är bränslet i allt arbete som syftar till att förbättra kundupplevelsen. Samtidigt ökar antalet datakällor hela tiden och behovet av att kunna kombinera olika datakällor för olika ändamål blir avgörande för verksamheten. Att kunna anpassa och personalisera kundupplevelse håller på att bli företagens viktigaste konkurrensfaktor.

Detta har genererat ett ökat behov av Customer Data Developers - personer som kan utnyttja programmering, databaskommunikation och integrationsteknologi för strukturera, analysera och förädla data för att göra den användbar och mer värdefulla för företaget.

Den två år långa Yrkeshögskole utbildningen ger dig efterfrågad specialistkompetens inom dataanalys, datahantering, AI, programmering, tekniska system men även förståelse för marknadsförings- och försäljningsprocessen inom kundhantering. Med denna hybridkompetens kommer du att kunna fungera som en brygga mellan olika avdelningar och vara kopplingen mellan verksamhet och teknik.

Heléne Wallin

Digital chef, Skistar

– Utbildningen handlar om att lära sig den disciplin som krävs för att vara analyslänken mellan IT och traditionella marknadsavdelningar. I en modern organisation arbetar du med största sannolikhet i det digitala teamet, eller analysteamet som tillhör verksamheten.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser) med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande. Mer information om ansökan och antagning hittar du utbildningssidan.

Digital Analytics Specialist

Digital Analytics Specialist är en två år lång YH-utbildning för dig som vill arbeta med digital och datadriven affärsutveckling.

Du studerar bland annat mätning och datainsamling i digitala medier, datavisualisering, statistik och prediktiv analys. Efter avslutad utbildning har du utvecklat kunskaper i att analysera och tolka trafikströmmar, beteende, konsumtion och engagemang i digitala medier.

Om du vill veta mer om dataanalys kan du läsa vår yrkesguide om rollen som dataanalytiker och vad den innebär.

Vilka program och verktyg arbetar en Customer Data Developer i?

Under analysarbetet använder en Customer data developer sig av en variation av verktyg, system och program. Exakt vilka program som används varierar beroende på bransch och affärsområde. Det finns dock ett par allmänna program som de flesta Data developers använder sig av:

  • Plattformar inom digital analys, t.ex. Google Analytics
  • Olika CRM system (Customer Relationship Management)
  • Olika CDP-system (Customer Data Platform)
  • Kod- och utvecklingsprogram, t.ex. Visual Studio Code
  • Plattformar inom marketing technology och marketing automation, t.ex. Hubspot
  • System och plattformar inom datakommunikation och API-hantering
  • Data warehouse och cloud-computing, t.ex. Amazon AWS och Google Cloud

Stort behov av kompetensen

Som Customer Data Developer sitter du som en hybridkompetens där du kommer att fungera som en brygga mellan marknadsavdelningen och IT-avdelningen och på så sätt vara kopplingen mellan verksamhet och teknik.

Om du funderar på om Customer data developer är ett yrkesval för dig så behöver du inte oroa dig för arbetsmöjligheter. I framtiden kommer yrkesroller inom dataanalys vara de mest efterfrågade, enligt World Economic Forum.

Företag och organisationer samlar in mer och mer data. Problemet ligger inte längre i att verksamheter saknar information. Problemet ligger snarare i att de har så mycket information, men för få resurser för att kunna tolka information korrekt.

Så vill du satsa på ett yrke med goda framtidsutsikter där du får nytta av ditt strukturerade sinne och din passion för problemlösning och dataanalys- sikta på rollen som Customer data developer.

Vill du ha en nyckelroll i nutidens guldgruva?

Studera till Customer Data Developer och lär dig utnyttja teknikens möjligheter och utveckling för att omvandla och kombinera kunddata som bidrar till företagets affär.