Yrkesguide: E-commerce Coordinator

Digitaliseringens framfart accelererade under pandemin, och har skyndat på skiftet från retail till e-handel. En av nyckelrollerna för att möta detta skifte är (och kommer vara) den som E-commerce Coordinator. Låt oss berätta varför.

Vad gör en E-commerce Coordinator?

Rollen som E-commerce coordinator kan variera beroende på arbetsplats, men handlar i regel om att koordinera försäljningsprocessen hos en e-handel.

Det innebär att man i sin roll aktivt optimerar och förbättrar företagets processer, genom att exempelvis följa upp kampanjer och lägga upp strategier.

Behovet av E-commerce coordinators är stort och blir allt större då fler och fler företag går över från retail till e-handel - eller utökar med en e-handelssatsning för att växa.

Dessutom finns det bred och växande kompetensbrist på arbetsmarknaden kring e-handel, så vi anar att yrket har en ljus framtid på arbetsmarknaden.

hander_pa_dator640x320.jpg

Hur blir man E-commerce Coordinator?

För att arbeta som E-commerce coordinator krävs kvalificerad kunskap kring digital handel. Du behöver till exempel förstå kopplingen mellan sälj och marknad, och hur de tillsammans driver försäljning via interna och externa kanaler och plattformar.

För att lyckas i rollen krävs också en god insikt i hur branschen fungerar, samt ha goda kommunikativa egenskaper.

Detta är viktigt. För rollen innebär ofta ett strategiskt ansvar. Det är med andra ord E-commerce Coordinatorn som planerar och förverkligar olika arbetsprocesser via företagets avdelningar.

Utbildning

För att arbeta som E-commerce Coordinator kan det krävas någon form av högskoleutbildning. Men ofta är erfarenhet inom e-handel och mer praktiskt inriktade utbildningsinsatser mer relevanta för att du ska kunna ta dig an rollen på bästa sätt.

För dig som vill arbeta som E-commerce Coordinator så erbjuder IHM Business School en utbildning som kan vara av intresse:

E-Commerce Coordinator

Denna utbildning är till för dig som arbetar inom retail, handel eller i butik och vill ta nästa steg i karriären, eller för dig som vill optimera arbetsprocesserna i en befintlig e-handel.

E-commerce Coordinator genomförs under 12 veckor på distans och sker i samband med din befintliga position.

Studierna kompetenssäkrar en anställning inom e-handel och digital handel.

Du fördjupar dina kunskaper inom försäljning, marknadsföring, analys och konvertering – och lär dig hur de bör kopplas samman för bästa resultat.

I utbildningen lär du dig också hur det praktiska försäljningsarbetet fungerar i det digitala landskapet och skapar dig en helhetsbild av effektiv e-handel och digital försäljning.

Distanskursen E-Commerce Coordinator ger dig verktygen för att kunna ta klivet in i e-handeln på allvar.

Stort och växande kompetensbehov

Om du funderar på om E-commerce coordinator är ett yrkesval för dig så behöver du inte oroa dig för arbetsmöjligheter. Arbeten inom e-commerce är ett yrke som vi kommer ha ett mycket stort behov av i framtiden, enligt World Economic Forum.

Digitaliseringen av samhället pågår för fullt och efterfrågan på kompetens inom digital handel och e-handel ökar för varje dag som går.

För företagen handlar det inte längre om digitalisering, utan om överlevnad på marknaden.

Så vill du satsa på ett yrke med goda framtidsutsikter där du får nytta av ditt sinne för ett översiktsperspektiv och din passion för digital handel - sikta på ett yrke som E-commerce coordinator.


IHMs utbildningar inom e-handel

E-commerce Coordinator

E-commerce Manager

Marketplace E-commerce

E-commerce Supply & Demand Chain

E-commerce B2B