E-Commerce Supply & Demand Chain

Planera och optimera E-handel
YH-kurs | 16 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Optimera logistiska flöden
Förstå kedjan från leverantör till kund
YH-kurs på distans
YH-kursen E-Commerce Supply & Demand Chain lär dig optimera e-handelsrelaterade logistiska flöden för en mer hållbar och effektiv e-handel.

Om utbildningen

E-Commerce Supply & Demand Chain riktar sig till dig som arbetar inom e-handelsbranschen och vill stärka din kompetens så att du kan arbeta med planering, utveckling och optimering inom e-handelsrelaterad logistik.

Optimering av logistikflödet genererar ökad lönsamhet men framför allt positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett effektivt flöde hela vägen från leverantör till kund är nyckeln till att uppnå såväl en god marginal som hållbara försörjningskedjor.
 
Kursen ger dig kompetens för att kunna tillämpa e-handelsrelaterad logistik genom supply chain management och demand & supply planning – centrala tekniker inom logistik.
 
Utbildningen är digitalt baserad och sker på distans vilket gör det möjligt att studera var du än bor eller befinner dig.

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig kompetens att strategiskt och operativt kunna implementera och bedriva supply chain management och demand & supply planning. Syftet med dessa tekniker är att säkerställa att logistikkedjan är effektiv utifrån både kostnads-, kund- och hållbarhetsanseende. Rätt användning leder till minskade materialkostnader, kostnad för emballage, tull, frakt och lagerkostnader men även att kapaciteten balanseras med kundkrav och efterfrågan.

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Kurser

40 poäng

 • Grundläggande hållbar logistik
  • Logistikens aktörer
  • Försörjningskedjor & transporter och påverkan på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet
  • Lagerhållning och lagerteori - hållbar e-handelslogistik från inkommande order till slutleverans
  • Hållbar e-handelslogistik
  • Grön och hållbar last-mile / slutleverans
  • Nyckeltal & KPIer inom logistik
  • Automation, robotisering & optimeringsutveckling inom logistik och supply & demand chain
 • Sustainable supply chain management
  • Hållbar konkurrensstrategi inom e-handel
  • E-handelslogistikens flöden
  • Nätverksanalys, länkar & noder
  • Affärssystemets struktur & masterdata - tillämpning & optimering
  • Finansiella perspektiv inom supply chain
  • Supply chain design – decentraliserad/centraliserad organisation
  • Nyckeltal & KPIer inom supply chain
  • Return management
 • GDPR sustainable demand & supply planning
  • Supply chain vs Demand chain
  • Planeringsprocessen — SVP / sales and operations, efterfrågeplanering, huvudplanering, inköpsplanering, distributionsplanering / operativ planering
  • Affärssystem inom supply & demand planning
  • Just-in-Time & QRM (Quick Response Manufacturing)
  • Prissättning inom demand-shaping
  • Cirkulär ekonomi och hålbarhetsutveckling
  • Nyckeltal, KPIer och optimering inom demand & supply planning

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
23 september 2024(Preliminär)

Omfattning

16 veckor på halvfart (50%)

Kursen ger 40 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt en av följande:

Minst två års yrkeserfarenhet på heltid (deltid omräknas till heltid) inom e-handelsbranschen inriktat på fysiska produkter (exempelvis med marknadsföring, försäljning, affärsutveckling, förvaltning, service eller logistik)

Eller minst två års yrkeserfarenhet på heltid i en ledande befattning inom retailbranschen.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om E-commerce Supply & Demand Chain

Camilla Stoor

CEO, Uppsala Isolering AB

”Det här är en mycket bra utbildningen eftersom den ger spetskompetens inom Demand & Supply planning. Det är något som i princip alla tillverkande företag har behov av, och inte minst e-handelsbolag i framtiden. Att gå en inköpsutbildning ger inte den djupa kunskapen inom Demand & Planning som den här utbildningen skulle ge. Att den dessutom bedrivs av IHM ger den utbildade och kommande arbetsgivare en kvalitetssäkring och certifiering i kursexamen.”

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Urvalstestet är inte obligatoriskt men ökar dina chanser för att komma in då du får ett högre poängvärde vid sidan av din arbetslivserfarenhet alternativt studier. Resultatet från urvalstestet adderas med poängvärdet du fått genom din arbetslivserfarenhet alternativt studier vilket ger en urvalspoäng. Ju högre urvalspoäng du har desto större chans är det att bli antagen till utbildningen.

Urvalstestet består av flervalsfrågor främst inom de särskilda förkunskaper som krävs för att bli behörig till respektive utbildning. Tiden för att genomföra urvalstestet är 45-60 minuter.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.