Hållbarhet inom e-handel

Utveckla morgondagens e-handel
12 veckor
Lär dig kunddriven hållbarhet
Säkra hållbara logistiska flöden
YH-kurs på distans
Distansutbildningen Hållbarhet inom e-handel ger dig verktygen att med kunddriven hållbarhetsutveckling och hållbarhetsarbete utveckla morgondagens ledande e-handel.

Om utbildningen

E-handeln ökar lavinartat, därför ökar även kraven på att hela e-handelsflödet ska kunna ske och konsumeras hållbart. Det gäller samtliga aktörer i hela e-handelskedjan och inte minst på e-handelsföretagen.

Utbildningen Hållbarhet inom e-handel är för dig som jobbar inom e-handel och vill ta nästa steg i din karriär. Fokus ligger på kundcentrerat hållbarhetsarbete och försäljningsrelaterade flöden inom e-handeln. Du får fördjupade kunskaper för att kunna bedriva processer i hållbarhetsutveckling inom e-handeln ur ett konsumentdrivet perspektiv.

Utbildningen är digitalt baserad och sker på distans vilket gör det möjligt att studera var du än bor eller befinner dig.

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

Efter utbildningen

Med dina nya kunskaper om hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategier kan du arbeta med kunddrivna hållbarhetsfrågor och att utveckla processer som driver förändrat hållbarhetsarbete. Utbildningen rustar dig för en roll som Hållbarhetsutvecklare inom e-handel med fokus på kunddriven hållbarhetsutveckling och hållbarhetsdriven försäljning.

Nyhet för företag: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Kursen kostar 16.900 kr per deltagare. Sista anmälningsdatum är den 29 februari.

Erbjudandet är inte längre aktuellt men här kan du läsa mer om hur det fungerar och se vilka andra YH-kurser som är köpbara för företag.

Kurser

15 poäng

 • Hållbarhetsarbete – interna och externa processer inom en organisation
 • Aktivt och proaktivt hållbarhetsarbete hos företag och organisationer
 • Agenda 2030 och de globala målen
 • Målsättning och reglering inom hållbarhet – nationellt och internationellt
 • Hållbarhetsbeteende - förändrad attityd vs förändrat beteende hos kund och samhälle
 • Processer och strategi för kunddrivet hållbarhetsarbete – service design/tjänstedesignmetodik, agila processer, tvärfunktionellt arbete, prototyping, etc.
 • Automation och innovation inom kunddriven hållbarhetsutveckling

15 poäng

 • Hållbarhets- och värderingsdriven marknadsföring och kommunikation inom e-handel
 • Cirkulär ekonomi och affärsutveckling inom e-handel
 • Strategi och metodik för medvetna köpbeslut, t.ex. miljö- och etisk märkning, produktspecifika koldioxidutsläpp, last-mile och hållbara leveransalternativ, minskad returnering, etc.
 • Hållbara e-handelslogistikflöden - inköp, inleverans, plockning, packning, förpackning, utleverans, leverans, returnering och returhantering
 • Hållbarhets- och värderingsdriven handel – kvalitét, tillsatser och farliga ämnen, djur och natur, nyttig/hälsosam, produktionoch leverantörskedjan, material, förpackning, tillverkning, växthusgaser, ekologisk, etc.
 • Hållbarhet inom lagerhållning och lagerteori - från order till slutleverans, lagerstyrning, inköpsplanering, produkttillgänglighet och överlager, etc.
 • Leverans och last-mile – hållbara leveransalternativ
 • Logistikens miljöpåverkan – godstransporter, slutleverans, uthämtning, förpackningar, returhantering, etc.

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Sagt om Hållbarhet inom e-handel

Christopher Fahlsten

studerat Hållbarhet inom e-handel

– Jag är mycket intresserad av hållbarhet. Nu när vi på Cloetta ser att online ökar blev jag intresserad av att få mer kompetens om det i mitt arbete. Det var en jättebra utbildning. Man får grepp om vad som händer i världen, hur handeln online ökar och hur stor frågan om hållbarhet är.

Agnes Backegårdh

Lärare på IHM och grundare av Where is my Pony

– Det är väldigt roligt att vi fick den här förfrågan från just IHM Business School. IHM är för mig hardcore business där man har effektiva verktyg och metoder för att driva professionella verksamheter. Att de nu i allt större utsträckning tar stegen för att arbeta med hållbarhet på ett kompletterande sätt inom affärsverksamhet, det är mitt i prick.

Omfattning

12 veckor på halvfart (50%)

Kursen ger 30 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller styrka din behörighet via reell kompetens) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt en av följande:

Minst två års yrkeserfarenhet på heltid inom e-handelsbranschen inriktat på fysiska produkter (exempelvis med marknadsföring, försäljning, affärsutveckling, förvaltning, service eller logistik).

Eller minst två års yrkeserfarenhet på heltid i en ledande befattning inom retailbranschen.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor om Hållbarhet inom e-handel

Om utbildningen

Utbildningen Hållbarhet inom E-handel handlar inte om att bygga upp en e-handel utan om att göra flödet av fysiska produkter från punkt A till B mer hållbart.

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN

Kursen är öppen för sen anmälan vilket innebär att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Ansökningarna behandlas i turordning och när alla platser är fyllda stänger ansökan.