Hoppa till innehåll

YH-utbildning Hållbarhet inom e-handel

Jobbar du inom e-handel och vill ta nästa steg i din karriär? Lär dig mer om hållbarhetsarbete inom e-handelsorganisationen, kunddrivna hållbarhetsfrågor och hållbara e-handelslogistikflöden.

Hållbarhet inom e-handel

Om utbildningen

Vill du ta nästa steg i karriären och jobba med hållbarhetsutveckling inom e-handel och digital handel? Distansutbildningen Hållbarhet inom e-handel ger dig verktygen att med kunddriven hållbarhetsutveckling och hållbarhetsarbete inom e-handel och logistik utveckla morgondagens ledande och hållbara e-handel.

Utbildningen sker på distans, vilket gör det möjligt att studera utbildningen var du än bor eller befinner dig.

Det här är en kort YH-utbildning

Våra korta YH-utbildningar riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, exempelvis om du som redan har studerat en utbildning eller arbetat inom samma område. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda sin kompetens för att ta nya steg i karriären.

 

ihm-hallbarhet-e-handel-960x480.jpg

 

Detaljerad information

 • Ansökan

  • Ansökan är stängd. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om eventullt kommande starter.
 • Omfattning

  • Distansutbildning på halvfart, 12 veckor. Halvfart innebär ca 20 timmar studier/vecka.
  • Utbildningen ger 30 YH-poäng.
 • Avgift

  • Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.
 • ÄR DU BEHÖRIG?

  • Utbildingen riktar sig till dig som har minst två års arbetslivserfarenhet inom e-handel eller i en ledande befattning inom retail. Alternativt en examen med inriktning e-handel. Läs mer under rubriken Behörighet samt Vanliga frågor och svar nedan.

Efter utbildningen

På tolv veckor (halvfart) fördjupar du din kompetens i förändringsmöjligheter inom kunddrivna hållbarhetsfrågor, utveckling av processer som driver förändrat hållbarhetsarbete samt i hållbarhetsarbete och hållbarhetsstrategi inom e-handelslogistikflöden.

E-handeln ökar lavinartat och med detta kraven på att hela e-handelsflödet ska kunna ske och konsumeras hållbart. Detta ställer höga krav på samtliga aktörer i hela e-handelskedjan och inte minst på e-handelsföretaget. Detta arbete kräver fördjupad kompetens för att kunna bedriva processer i hållbarhetsutveckling inom e-handel ur ett kunddrivet perspektiv samt utvärdera processer och flöden relaterade till hållbarhet inom e-handelslogistikflöden.

Efter utbildningen kommer du kunna jobba som Hållbarhetsutvecklare inom e-handel med fokus på kunddriven hållbarhetsutveckling samt hållbarhetsstrategi inom e-handelslogistikflöden.


Hur funkar det att läsa på distans?

 • Undervisningen startar med att du går igenom inspelat material från lärare.
 • Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp.
 • Du träffar övriga kursdeltagare i ett live-forum för att dyka djupare i vissa utvalda ämnen och diskutera de mest aktuella frågorna. Dessa spelas in och går att titta på i efterhand.
 • Se exempel på IHMs distansupplägg

Varför välja IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom verklighetsnära pedagogik och praktisk träning. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.


Kurser

Konsumentdriven hållbarhetsutveckling (15 poäng)

 • Aktivt och proaktivt arbete med hållbarhetsfrågor hos företag och organisationer​
 • Hållbarhetsarbete inom olika branscher​
 • Konsumentdrivna hållbarhetsfrågor – kvalitét, tillsatser och farliga ämnen, djur och natur, nyttig/hälsosam, produktion- och leverantörskedjan, material, miljö- och etisk märkning, förpackning, tillverkning, växthusgaser, ekologisk, etc.​
 • Förändrad attityd vs förändrat beteende hos konsument och samhälle​
 • Faktorer kring medvetna köpbeslut, t.ex. minskad returnering​
 • Service design inom konsumentdriven hållbarhetsutveckling​
 • Automation och innovation inom konsumentdriven hållbarhetsutveckling

Hållbarhet inom e-handel och logistik (15 poäng)

 • Hållbarhet inom lagerhållning och lagerteori - modern e-handelslogistik, från order till slutleverans, organisationens uppbyggnad och flödet, etc.​
 • Lagerstyrning – tekniker, optimering och effektivitet​
 • Proaktiv inköpsplanering​
 • Produkttillgänglighet och överlager​
 • Hållbara e-handelslogistikflöden​
  • inköp, inleverans och plockning​
  • packning, förpackning och utleverans​
  • leverans, returnering och returhantering ​
 • Leveransförmåga och leveranstider​
 • Logistikens miljöpåverkan – godstransporter, slutleverans, uthämtning, förpackningar, returhantering, etc.​
 • Gröna transporter och leveranser​
 • Miljökrav inom logistik och transport​
 • Automation och innovation i hållbarhetsutveckling inom lagerhållning, styrning, transport och leverans

Kursupplägg

 • Filmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemabundet diskussionsforum och övningsgenomgång live i Teams
 • Videokurser och annat onlinematerial
 • Praktiska övningar individuellt och i grupp
 • Examinationer sker på distans för respektive kurs
 • Räkna med att du behöver lägga ner ungefär 20 timmar/vecka på studier

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.


Behörighet

Denna utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam och för att ansöka krävs det att du har:

 • Grundläggande behörighet - slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande.
 • Minst två års yrkeserfarenhet på heltid* inom e-handelsbranschen, inriktat på fysiska produkter.
  Exempelvis med marknadsföring, försäljning, affärsutveckling, förvaltning, service, logistik
 • Alternativt minst två års yrkeserfarenhet på heltid* i en ledande befattning inom retailbranschen
 • Alternativt examen från tvåårig yrkeshögskoleutbildning inrikad mot e-handel (affärsrelaterad och inte mjukvaruutveckling), eller motsvarande

Läs mer om hur du styrker din behörighet under vanliga frågor och svar längre ner. 

*Deltid omräknas till heltid

REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.


Ansökan

All information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning.

Klicka på den gröna rutan för att ansöka - du omdirigeras då till Yh-antagning.se. Tänk på att du behöver bifoga dina gymnasiebetyg samt intyg eller betyg som styrker arbetslivserfarenhet eller relevanta studier i din ansökan. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

Vid fler behöriga sökande än antal platser gör vi ett urval baserat på antal år i relevanta studier och antal år relevant arbetslivserfarenhet upp till 10 år. Skicka därför in alla intyg och betyg som du har för att öka din chans att bli antagen. 

Fler tips på hur du ökar dina chanser att bli antagen hittar du här


Vanliga frågor och svar

Vi vill starta upp och driva E-handel på vårt företag. Får vi med oss de kunskaper som vi behöver från Hållbarhet inom E-Handel?

Utbildningen Hållbarhet in om E-handel handlar inte om att bygga upp en e-handel utan om att göra flödet av fysiska produkter från punkt A till B mer hållbart.

Hur mycket tid i genomsnitt behöver jag lägga på utbildningen per vecka?

Utbildningen går på halvfart, det vill säga du får räkna med att kunna lägga ner 20 timmar på studier per vecka. Utbildningen varvas med inspelade föreläsningar som du kan se när det passar dig, live-föreläsningar där du förväntas aktivt delta i diskussioner och övningar samt grupparbeten och självstudier.

Är jag behörig?

För att bli behörig behöver vi ett fullständigt gymnasiebetyg. Utöver det krävs antingen en examen från en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation, alternativt kandidatexamen inom digital marknadsföring eller digital marknadskommunikation. Eller att du har jobbat minst två år på heltid inom digital marknadsföring, digital marknadskommunikation. 

Hur styrker jag min arbetslivserfarenhet?

Det finns flera sätt men det måste tydligt framgå hur länge du har varit på arbetsplatsen och vilken titel du har. Om du vet med dig att det inte tydligt framgår av din titel att du har erfarenhet av det som specificerats som krav för behörighet är det upp till dig att styrka det via ett intyg från din arbetsgivare. Ibland kan det vara svårt att få fram intyg från arbetsgivare, då kan anställningsavtal och lönespecifikation intyga hur länge du varit på din arbetsplats som då även ska kompletteras med ett med ett beskrivande CV. Vi har inte möjlighet att kontakta referenser och att endast bifoga ett CV ger inte behörighet.

Hur gör jag om jag saknar behörighet eller inte hittar mina gymnasiebetyg?

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer

Hur gör jag om jag har ett annat format på gymnasiebetyget eller ett äldre betyg?

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR ) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux. 

Hur gör jag om jag har en utländsk gymnasieutbildning?

Vi kan granska och bedöma dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Genom bedömningshandboken från Universitets- och högskolerådet (UHR) kan vi tolka en hel del utländska gymnasiebetyg. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den. 

Hur gör ni urval om det är fler behöriga sökande än vad det finns platser

Urvalet baseras på arbetslivserfarenhet och tidigare utbildning. Dels antal år du arbetat heltidinom digital marknadsföring, till exempel SEM, SEO, Google Analytics, etc. Utöver det kan du få urvalspoäng om du har en eftergymnasial utbildning inom marknadsföring eller marknadskommunikation. Mer detaljer kan du se när du skickar in din ansökan. För att öka din chans att bli antagen kan du därför bifoga arbetsintyg och/eller betyg från utbildning. Tänk även här på att det tydligt måste framgå vad du har jobbat med för att vi ska kunna ta med den i bedömningen. Det är upp till dig att styrka att du har den arbetslivserfarenhet som krävs för att få urvalspoäng. 

Intresseanmälan

YH-myndigheten beviljar nya starter tidigast hösten 2021. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Skicka intresseanmälan
Skicka intresseanmälan Skicka intresseanmälan

Är du behörig?

För att studera den här utbildningen krävs:

 • Grundläggande behörighet
 • Minst två års arbetslivserfarenhet inom e-handel eller i en ledande befattning inom retail
 • Alternativt en examen med inriktning e-handel

Läs mer under rubriken Behörighet.

Har du frågor?

Fyll i kontaktformuläret eller maila oss på yh@ihm.se

LÄRARE PÅ UTBILDNINGEN

Kontaktuppgifter till Agnes Backegårdh

Roll: Grundare och strateg, Where is my pony

Kontaktuppgifter till Mårten Sjölin

Roll: VD, TellUs21

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med erbjudanden, lästips, seminarier, webinars och mycket mer.

Relaterade utbildningar

Försäljning

E-commerce Manager

Heltidsstudier, 80 veckor

Försäljning

E-commerce Logistiker

Heltidsstudier, 80 veckor.

;