Marketplace E-commerce

Utveckla e-handeln med kompetens för marknadsplatser
YH-kurs | 12 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Upptäck nya sätt att växa
Stärker din yrkeskompetens
Eftertraktad kompetens
Marknadsplatser är just nu en av de största och snabbast växande drivkrafterna för e-handelstillväxt då de kan utgöra ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att nå nya målgrupper. För att lyckas krävs djup och bred kompetens kring hur dessa plattformar faktiskt fungerar.

Om utbildningen

Marknadsplatser är just nu en av de största och snabbast växande drivkrafterna för e-handelstillväxt då de kan utgöra ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att nå nya målgrupper och etablera sig internationellt, men för majoriteten av svenska företag är detta fortfarande outforskad mark. Landskapet är komplext och det krävs djup och bred kompetens kring hur dessa plattformar faktiskt fungerar samt hur de kan bli en del i bolagets affärs- och försäljningsstrategi.

En sak är säker och det är att det digitala landskapet förändras snabbt och ständigt, precis som konsumentbeteendet. Nya utmaningar och möjligheter uppdagas och vi ser nu en globalt växande trend i plattformshandel och digitala marknadsplatser. Att sälja på marknadsplatser och rikta sig direkt mot slutkund kan föra med sig ökad trafik och försäljning men fallgroparna är många och det finns en hel del ställningstaganden och viktiga överväganden som behöver göras för att säkerställa att det verkligen är rätt strategi och blir en lönsam affär.

Utbildningen Marketplace E-commerce ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att framgångsrikt bedriva digital försäljning via marknadsplatser utifrån ett marknads-, tillväxt- samt kund- och datadrivet perspektiv.

Den här utbildningen stärker din yrkeskompetens inom digital marknadsföring och försäljning och ger fördjupad kompetens inom handel via marknadsplatser.

Utbildningen är digitalt baserad och sker på distans vilket gör det möjligt att studera var du än bor eller befinner dig.

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

Efter utbildningen

Genom denna utbildning får du en stabil grund för att professionellt kunna analysera, utvärdera och planera för försäljning via marknadsplatser ned hänsyn till den egna organisationens varumärkesstrategi, e-handel och digitala infrastruktur, kopplat till olika marknadsplatsers affärsmodell, profil och funktionalitet.

Utbildningen ger dig kompetens att bedriva expansion och transformation med e-handel för etablering och/eller effektivisering av försäljning via marknadsplatser nationellt, internationellt och globalt.

Efter utbildningen kan du såväl strategiskt som operativt ta organisationen ut på nationella och internationella marknadsplatser alternativt starta egna.

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare/ditt företag - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Erbjudandet är inte aktuellt just nu men här kan du läsa mer om hur det fungerar och göra en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad. 

Kurser

 • Marknadsplatser nationellt, internationellt och globalt
  • digital försäljning via lokala marknadsplatser
  • digital försäljning och expansion via internationella plattformar
  • marknadsplatser B2C vs B2B
 • Öppna digitala plattformar vs nischade marknadsplatser
  • försäljningsstrategi för ökad exponering
  • nyttja kunddata för utveckling av affären
  • uppnå enhetlig kundupplevelse på externa försäljningskanaler (digitala marknadsplatser) via integrerade dataflöden
 • Digital infrastruktur vid försäljning via marknadsplatser - ekonomiska och finansiella flöden, informations- och produktflöden, digitala och logistiska flöden, etc.
 • SEO – sökmotoroptimering
 • PPC-annonsering – pay-per-click annonsering i digitala plattformar som sök och social
 • E-postmarknadsföring
 • Content marketing
 • Tillväxt på digitala marknadsplatser - annonsering för ökad exponering och försäljning via plattformar som t.ex. Zalando och Amazon
 • Social media shopping – försäljning direkt från social media-applikation utan att behöva lämna plattformen
 • Omnichannel - fysiska och digitala kanalers samverkan
 • Digital försäljning nationellt vs internationellt – trender, skillnader på förutsättningar och beteenden nationellt vs internationellt, vad driver utvecklingen och framtidens kund / e-handel
 • Marknadsplatser i ett globalt perspektiv
 • Globalisering, internationell ekonomi samt världshandelns utveckling
 • Exportmarknader och etablering
 • Internationell handelsrätt och regelverk och dess tillämpning inom marknadsplatser
 • Tullhantering och internationell logistik & last-mile

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
23 september 2024(Preliminär)

Omfattning

12 veckor på deltid (75%)

Kursen ger 35 YH-poäng.

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller styrka din behörighet via reell kompetens) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt minst två års arbetslivserfarenhet på heltid inom försäljning och/eller marknadsföring inom handel.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Urvalstestet är inte obligatoriskt men ökar dina chanser för att komma in då du får ett högre poängvärde vid sidan av din arbetslivserfarenhet alternativt studier. Resultatet från urvalstestet adderas med poängvärdet du fått genom din arbetslivserfarenhet alternativt studier vilket ger en urvalspoäng. Ju högre urvalspoäng du har desto större chans är det att bli antagen till utbildningen.

Urvalstestet består av flervalsfrågor främst inom de särskilda förkunskaper som krävs för att bli behörig till respektive utbildning. Tiden för att genomföra urvalstestet är 45-60 minuter.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Ingen planerad start. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kommande starter.