Social Commerce

Engagera med din försäljning
YH-kurs | 18 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Eftertraktad kunskap
Nå ut till dina kunder
Kort YH-kurs på distans
Social Commerce kretsar kring försäljning via sociala medier och innebär att konsumenter utan att lämna plattformen kan göra sina inköp via t ex live-shopping. Denna kurs ger dig verktygen för den här typen av e-handel.

Om utbildningen

I takt med att antalet användare på sociala plattformar bara växer och ökar i betydelse, blir det också allt viktigare för företag att synas där med sin marknadsföring och bygga varumärkeskännedom. Social handel har fullkomligt exploderat och utgör idag ett mycket viktig kanalval i de flesta företags marknadsföringsstrategi.

Många företag saknar dock kompetens för att navigera rätt i detta komplexa, digitala ekosystem där varumärken, kreatörer, influencers och konsumenter samskapar en helhetsupplevelse. Varumärken som förstår innebörden av detta och har förmågan att i realtid interagera med kunden på ett personligt och transparent sätt kan uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. 

Kundupplevelsen inom social handel är central eftersom den representerar ditt varumärke. Den här utbildningen tillgodoser behovet kring alla de delar som krävs för att professionellt och framgångsrikt kommunicera med kund, bygga förtroende, inspirera till köp samt skapa lojalitet i sociala kanaler.  

Utbildningen Social Commerce stärker din yrkeskompetens inom digital marknadsföring och försäljning och ger fördjupad kompetens inom influencer marketing och social shopping. 

Det här är en kort YH-kurs

IHMs korta YH-kurser är kostnadsfria, flexibla, på deltid och distans och skräddarsydda för arbetsmarknadens behov. YH-kurserna riktar sig till dig som redan är verksam inom en bransch, har arbetat inom samma område alternativt att du har tillgodogjort dig kompetensen via studier. Syftet med utbildningen är att bygga vidare och bredda din kompetens för att ta nya steg i karriären.

Att läsa en kurs på distans har många fördelar. Du får kvalificerad utbildning där det passar dig. Dessutom kan du flexibelt bestämma ditt schema efter dina preferenser och så kommer du i kontakt med andra deltagare spridda över hela Sverige.

Att läsa en deltidskurs samtidigt som du arbetar ger inte bara skjuts i din karriärutveckling, det kan också vara ett sätt att prova något nytt - utan en paus i din karriär.

Samtliga kurser kräver grundläggande behörighet (slutbetyg ifrån gymnasieskola, eller motsvarande) i kombination med specifik yrkes-/utbildningserfarenhet - var därför noga när du ansöker så att alla relevanta betyg och intyg bifogas i din ansökan. 

Mer om IHMs korta YH-kurser

Efter utbildningen

Genom denna utbildning får du en stabil grund för att framgångsrikt – genom sociala medier, influencer marketing och innehållsmarknadsföring – bedriva Social Commerce.

Utbildningen ger dig kompetens kring plattformsval, digital marknadsföring, influencer marketing, live shopping, unified commerce etc och hur det kan tillämpas för att bedriva social handel.

Efter utbildningen kan du planera för och genomföra effektiva, målinriktade marknadsförings- och försäljningsaktiviteter inom digital och social handel.

Nyhet: köp en plats

Låt företaget finansiera studierna: Att genomföra en uppdragsutbildning är det samma som om du blir antagen till en befintlig YH-kurs i form, upplägg, resultat och examination. Skillnaden är att studieplatsen betalas av din arbetsgivare - och därav krävs inte en individuell ansökningsprocess till utbildningen.

Här kan du läsa mer om hur det fungerar och se vilka andra YH-kurser som just nu är köpbara för företag.

Kursen Social Commerce kostar 19.900 kr per deltagare. Sista anmälningsdatum är den 13 september. Anmäl intresse via formuläret nedan. 

Kurser

25 YH-poäng

 • Det digitala handelssystemet – e-handelsplattform, digitala och sociala kanaler, affärssystem, betalningssystem, etc.
 • Omnichannel social & e-commerce - kanalers samverkan för ökad försäljning och kundupplevelse
 • Customer journey social & e-ommerce - enhetlig kundresa och upplevelse – enhetlighet upplevelse och flöde genom olika kanaler i realtid
 • Social shopping plattformar – som t.ex. Taggshop, Instagram, Pinterest Pins, Facebook shops, TikTok, Snapchat, Meesho, etc.
 • Social shopping - gruppköp, meddelanden, interaktivt innehåll, upptäckt till engagemang till faktiskt köp
 • Social shopping marknadsföring – annonsera inspirera dela och gilla, berika köpupplevelsen, personalisering, användarexpertis och användarautenticitet
 • Live shopping
  • effektiv kommunikation – påverkansmöjligheter för köp
  • försäljningsstrategi – realtidspåverkan
  • produktkunskap – produktkännedom inifrån och ut vid interaktion
  • interpersonalitet – relationsbyggande och kundinteraktion
  • anpassning och adaption – högt tempo och improviserade beslut
  • teknik och kvalitet – livestreaming, videokonferens, bild- och ljudkvalitet

20 YH-poäng

 • Branding vs perfomance marketing, ägd-förtjänad-köpt kommunikation, reklam, medieval och medieplanering
 • Sociala medielandskapet
 • Digital och social creative
 • Contentplan, distributionsplan och spridningsplan
 • Ägd/förtjänad kommunikation vs köpt annonsering/spridning
 • Målgrupper i sociala medier
 • Annonsering i sociala medier – plattformar, möjligheter och funktionalitet
 • Influencer marketing - landskapet, kvalitetssäkring, certifiering, format och betalningsmodeller
 • Micro/macro/premium/celebrity influencers
 • Influencer marketing - system och plattformar, strategi, estimat, mätning, annonsmärkning

Kursupplägg

 • Förinspelade teorifilmer från ansvariga lärare på kursen
 • Schemalagda valfria workshops på dagtid (spelas ej in)
 • Digitalt studiematerial
 • Instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter
 • Examinationer sker individuellt på distans för respektive delkurs
 • Eventuellt tillkommer kurslitteratur

Alla studerande startar kursen samtidigt men du väljer själv när vilken tid i veckan det passar dig att studera. Schemalagda tillfällen med lärare är inte obligatoriska men en stor del av pedagogiken på IHM Yrkeshögskola bygger på egna erfarenheter från lärare och kursdeltagare. Examinationer sker på distans för respektive delkurs. 

Plats & Startdatum

Distans
21 oktober 2024

Omfattning

18 veckor på halvtid (50%)

Utbildningen ger 45 YH-poäng.

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Minst två års arbetslivserfarenhet på heltid (deltid omräknas till heltid) inom marknadsföring, försäljning och/eller kommunikation inom handel.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Vanliga frågor och svar

Om utbildningen

Om utbildningen är på halvfart, så innebär det i snitt ca 20 timmars studier per vecka. Meddela gärna din arbetsgivare att du ska studera, för att kunna komma loss på workshops under dagtid.

Workshops är inte obligatoriska, men vi rekommenderar att man är med på dessa för att få ut så mycket som möjligt av kursen. Det är där som diskussioner och utbyte mellan lärare och medstuderande sker. Workshops spelas inte in så dessa går inte att ta del av om du inte är med live. Vi lägger samtliga workshops och handledningstillfällen på dagtid mellan 09.00-16.00, för det är då vi har tillgång till våra lärarkonsulter.

Alla våra kurser har individuella inlämningar som sker digitalt.

Du får gärna ansöka till flera kurser men vi rekommenderar dig att endast läsa en kurs åt gången för att hinna med, då våra kurser riktar sig till dig som vill studera vid sidan av ditt arbete.

Ja, du får ett utbildningsbevis.

Om ansökan

Arbetslivserfarenhet styrker du genom att fylla i IHM:s bilaga för yrkeserfarenhet med tydlig beskrivning av dina olika yrkesroller. Tänk på att start- och slutdatum, titel, arbetsbeskrivning samt omfattning skall finnas med för respektive tjänst. När du blivit behörig till utbildningen kommer du även få inbjudan till ett urvalsprov där du testas i dina kunskaper inom ämnet.

Om du till exempel saknar dina gymnasiebetyg kan du bli behörig genom reell kompetens. Det vill säga vi tittar på hela din samlade kompetens inklusive arbetslivserfarenhet, föreningsverksamhet och andra erfarenheter som du har samlat på dig genom livet. Här kan du läsa mer.

Vi använder oss av en bedömningshandbok framtagen av Universitets- och högskolerådet (UHR) och en handbok för tillträde som Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit fram. Med hjälp av dessa underlag kan vi göra behörighetsbedömningar av de flesta olika betygstyperna som exempelvis avgångsbetyg, mellanårsbetyg, slutbetyg, folkhögskolebetyg och komvux.

På motsvarande sätt granskar och bedömer vi dina utländska gymnasiebetyg, för att avgöra om de möter grundläggande och särskilda förkunskapskrav inom utbildningen. Om du har en översättning eller validering från UHR så bifoga den.

Det är svårt att svara på. Det beror på när du läste den och vilka kurser den har innehållit. Skicka in dina kurscertifikat så återkopplar vi om det är någonting som saknas.

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Ansökan öppnar 12 augusti. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.