Agil projektledare

Väx i din roll som projektledare
YH-program | 90 veckor | Deltid / Parallellt med jobb
Agila metoder inom projektledning
Led dig själv och andra in i det agila
YH-utbildning på distans
Distansutbildningen Agil projektledare lär dig driva agila arbetssätt, agil transformation och förändringsledning på din nuvarande eller blivande arbetsplats. Du utvecklar strategiska och operativa färdigheter inom planering, ledning och dokumentation.

Om utbildningen

Agil projektledning är på stark frammarsch på den svenska marknaden och har visat goda dokumenterade resultat. Metodiken ersätter i många fall traditionell projektledning, men även kombinationen av agila och traditionella metoder har visat sig vara framgångsrik.

Utbildningen Agil projektledare riktar sig till dig som vill utöka din kompetens för agila metoder inom projektledning. Den passar särskilt dig som jobbar inom IT-, system-, program-, applikations- eller webbutveckling.

Undervisningen är digitalt baserad (på distans) och har en fysisk träff per termin, vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor. Du kan läsa utbildningen parallellt med ditt jobb men behöver avsätta några timmar i veckan, dagtid för att delta i liveforumen. Läs mer om distansupplägget längre ned under "Hur funkar det att läsa på distans?". 

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en ihmponerande nivå. 

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig aktuell kunskap och kompetens för att leda agila projekt och driva agil transformation och förändringsledning på din nuvarande eller blivande arbetsplats. Du utvecklar såväl strategiska som operativa färdigheter inom planering, ledning och dokumentation.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom projektledning, kravställning, planering, genomförande, uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som Agil projektledare.  
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom traditionell projektledning, juridik, ekonomi, IT-projekt och IT-säkerhet.  
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom projektledning, kravställning, planering, genomförande, uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som Agil projektledare.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom projektledning, kravställning, planering, genomförande, uppföljning samt rapportering av i yrkesrollen som Agil projektledare.  
 • Lösa sammansatta problem inom projektledning, kravställning, planering, genomförande, uppföljning samt rapportering av i yrkesrollen som Agil projektledare.  
 • Kommunicera yrkesmässigt på svenska och engelska inom projektledning, kravställning, planering, genomförande, uppföljning samt rapportering av i yrkesrollen som Agil projektledare.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt bedriva projektledning, kravställning, planering, genomförande, uppföljning samt rapportering på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som agil projektledare.  
 • Övervaka kravställning, planering, genomförande, uppföljning samt rapportering samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som agil projektledare. 

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Agil projektledare
 • Projektledare IT
 • Produktägare
 • Agil coach
 • Agil teamledare
 • Förändringsledare
 • Scrum Master

YH-Flex

YH-flex är ett snabbspår för dig som vill läsa till Agil Projektledare men som redan har erfarenhet av flera delar av programmet. Det betyder att du tillgodoräknar dig kurser och "bygger på" med det du saknar för att nå din examen.

Så om du är intresserad av programmet men det finns flera kurser här som du redan kan, till exempel genom att ha läst de förut eller lärt dig kompetensen i ditt arbete. Då kan du med YH-flex tillgodoräkna dig denna kunskap för att bara läsa det som är relevant för dig.

Eller om man vänder på det: Du slipper läsa det du redan kan - en gång till.

Resultatet är samma YH-examen som någon som läser hela programmet får, men vi har bara ett begränsat antal platser i det här formatet. Och vi behandlar bara ansökningar som är kompletta - läs mer om vad som krävs:  

Läs mer om hur YH-flex fungerar här

Ladda ner formuläret för din YH-flex-kartläggning här

Kurser

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad förståelse för affärsverksamhet, hållbar affärsutveckling samt sambandet mellan IT och verksamhet. Genom att få ett kundcentrerat förhållningssätt i kombination med praktisk tillämpning av metoder byggs en grund för att tänka utifrån minsta möjliga delleverans, utveckla och iterera löpande.

15 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om rollen som agil coach för utvecklingsteam inom IT-branschen. Kursen kommer att fokusera på team och teamutveckling och hur vi arbetar med att få fram självorganiserande team.

40 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om olika agila metoder och begrepp, och specifikt hur dessa används inom IT-projekt. Vidare får den studerande kunskap om i vilka sammanhang agila metoder lämpar sig och vilka agila verktyg som finns samt principerna för deras användning.

15 poäng

Kursen syfte är att ge den studerande grundläggande kunskap om ekonomiska verktyg som projektekonomi, budget, uppföljning, lönsamhetsmått samt grundläggande förståelse för avtalsrätt. Studerande ska därmed få förutsättningar för att leda agila projekt utifrån givna ramar kring budget, ekonomi och effektivitet såväl som de juridiska. Vidare syftar kursen till att ge den studerande förståelse för potentiella problem som ofta uppstår i gränssnittet mellan en mer traditionellt styrd organisation och agilt drivna projekt, utifrån perspektivet ekonomistyrning och avtalsprocesser.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om ledning av förändrings och transformationsarbete och vad det innebär att leda i en förändringsintensiv omvärld. De studerande kommer att få en djup förståelse för teorier och modeller kring förändringsledning men även team- och grupputveckling och motivation behandlas. Även bestående resultat från ett agilt projekt vid överlämning från projektfas till förvaltning hanteras.

25 poäng

Kursen syftar till att ge den studerande en förståelse för hur IT-projekt bedrivs, det sammanhang den agila projektledaren befinner sig i och kontrasterna i projektledning utifrån traditionellt drivna projekt kontra initiativ drivna med agila metoder och arbetssätt. I kursen lär sig den studerande projektprocessens olika steg, olika projektformer och verktyg samt när de lämpar sig att användas. En fördjupning görs i förståelse kring agila projektets bakgrund och principer, liksom i projektledarens roll och ansvar. Kursen syftar också till att sätta begreppet agilt i ett större perspektiv och med koppling till hållbarhet.

10 poäng

Kurser ger den studerande kunskap om riktlinjer, lagar och regler samt förståelse för potentiella hot, risker och sårbarheter inom IT.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om rollen produktägare inom IT-projekt. Vidare får den studerande förståelse och kunskaper för olika verktyg för hållbar digital produktutveckling.

45 poäng

Kursen syftar till att den studerande utvecklar sina specialiserade kunskaper inom ett agilt yrkesområde, såsom agil projektledning, IT-projektledning, produktägarskap, Scrum Master, eller motsvarande. Kursen ger den studerande möjlighet att tillämpa de kunskaper och färdigheter som denne tillgodogjort sig inom ramen för utbildningen.

20 poäng

Kursens syfte är att ge den studerande förutsättningar att tillämpa, fördjupa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser, samt utveckla analytisk förmåga genom att självständigt och i samverkan med andra studerande och extern uppdragsgivare framställa en uppdragsrapport.

Vill du veta mer?

Plats & Startdatum

Distans
5 augusti 2024

Omfattning

Distans, halvfart dagtid 90 v inkl. 12 v praktik (LIA) och en fysisk träff per termin på någon av våra IHM-orter.

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 225 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

För att din ansökan skall bedömas behöver du skicka in dina gymnasiebetyg (eller styrka din behörighet via reell kompetens) samt fylla i och bifoga bilaga för Yrkeserfarenhet

Läs mer om ansökan och antagning här.

Behörighet

Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt minst 1,5 års erfarenhet inom IT-relaterat område.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om Agil projektledare

Leandro Percovich Gutierrez

Produktionsledare, IKEA

– Direkt efter min utbildning fick jag möjligheten att arbeta som produktionsledare på IKEA, ett uppdrag där jag har IHM att tacka för möjligheten. Företaget identifierade mina styrkor inom agila metoder och direkt gett mig ansvar för projekt som kräver dessa kompetenser. Så tack för en lyckad utbildning!

Alixander Ansari

Ledningsgruppsmedlem för Agil projektledare

– Agilt i sin essens handlar om att omfamna det föränderliga och anpassa sig till att världen är föränderlig. Agila metoder är egentligen uråldriga och empiriskt bevisade men har fått en modern nomenklatur och tillämpas överallt i vardagen. Man har modellerat och byggt processer kring det för att kunna tillämpa i modern produktutveckling. Just för att det agila är så enkelt och beprövat betyder också att det är framtidssäkert vilket gör att vi kommer ha nytta av dessa kunskaper långt fram i tiden.

Kristina Holmkvist

Ledningsgruppsmedlem för Agil projektledare

– Framtiden ser ut på det viset att ALL utbildning inom projektledning går över till att innefatta agila koncept. Det är helt enkelt ett mindset som av nödvändighet växer sig allt vanligare.

Christina Löfvén

Tidigare studerande Agil projektledare

– Agilt tankesätt decentraliserar organisationen med fokus på anpassningsbarhet, människan och teamet. Istället för att låsa in sig i traditionella processer arbetar man istället hela tiden kundnära och medarbetarna tar själva ansvar för att genomföra förbättringar och förändringar.

Daniel Thysell

Vice-VD, Sigma Technology

– Agilitet är en förutsättning för att kunna bedriva utveckling av vad som helst i en snabbföränderlig värld med hög komplexitet.

Rikard Utkovic

Country Sales Manager, Hewlett Packard

– Vi hoppas att med praktik kunna ge studenterna en chans att etablera sig och lära känna näringslivet så att de redan är startklara när de rekryteras. Det är en otrolig fördel att rekrytera på det sättet. Därför kommer IHM och yrkeshögskolan alltid vara prioriterat framför högskolan i vårt fall.

Peter Lewandowski

Technical lead PKI, Cygate

– Det saknas projektledare som arbetar agilt och har kunskap om vad metodiken innebär.

Petra Blixman

VD, Bazooka

– Dagens snabbrörliga marknad kräver duktiga kommunikatörer och flexibla ledare som snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar och krav.

Vanliga frågor om Agil projektledare

Om utbildningen

För att styrka din arbetslivserfarenhet behöver du bifoga IHM-bilaga för yrkeserfarenhet i stället för ett CV. I IHM-bilagan ska det tydligt framgå efterfrågad arbetslivserfarenhet på minst 1,5 år på heltid inom relevant område, din yrkesroll och arbetsuppgifter, tjänsteperiod med början- och slutdatum. Bilagan är en ifyllbar PDF, du kan fylla i den online, spara och bifoga till din ansökan. Anledningen till att vi vill att du fyller i vår bilaga i stället för att skicka in ett CV är för att underlätta vår bedömning av din arbetslivserfarenhet.

Ladda ner IHM-bilagan här; https://www.ihm.se/globalassets/.new/utbildningar/yh/.langa-yh/agil-projektledare-apl/yrkeserf-apl.pdf

För dig som driver, eller har drivit, eget företag krävs ett intyg från tredje part; t.ex. delägare, medarbetare, styrelsemedlem eller revisor. I intyget behöver din yrkesroll framgå, hur länge (start- och slutdatum) och i vilken omfattning du har arbetat. Intyget måste vara signerat.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Det är en del grupparbeten i utbildningens olika kurser. Då yrkesrollen till stort handlar om att jobba i team och skapa goda förutsättningar för självständiga team, ser vi det som en naturlig del i utbildningen.

Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger.

Som en del i utbildningen ska man som studerande göra kursen Lärande i Arbete (LIA). Det är en typ av platsförlagd praktik hos ett externt företag. Det är fullt möjligt att göra sin LIA hos sin nuvarande arbetsgivare, förutsatt att kursplanen följs och att det finns tillgång till en handledare som kan följa läranderesan under praktiken och utifrån det göra en bedömning av denna som en del i betygsättningen av kursen.

Om YH-utbildning på distans (1-2 år på hel- eller halvfart)

Utgångspunkten i våra digitalt baserade YH-utbildningar (1-2 år på hel- eller halvfart) är Flipped Classroom. Det innebär att du först lär dig på egen hand, och kommer upp i en ny kunskapsnivå, genom att se filmer, läsa instuderingsmaterial och göra övningar. Sedan deltar du i lektionsforum eller liveseminarier några timmar varje vecka där du interagerar med läraren och övriga studerande i grupp för att fördjupa din kunskap kring veckans tema.


Plattform

Teams är studieplattformen som används för kommunikation mellan studerande, lärare och IHM. Det ger bland annat möjlighet till virituella möten för grupparbeten och studiegrupper för reflektion och diskussion mellan er studenter. Genom Teams genomförs också liveseminarierna med läraren.


Tema

Varje vecka har ett tema som följer undervisningen och övningarna. Ett tema kan till exempel vara "Komplexitet inom Agil projektledning."


Filmer

Varje vecka publiceras en, eller flera, filmer som kan ses när det passar dig. Filmerna följs upp med övningar som lämnas in skriftligt eller reflekteras över. Filmerna och övningarna ska ses inför nästa liveseminarium.


Övningar och grupparbeten

Du får instuderingsfrågor, övningar och reflektionsuppgifter som ska lösas antingen individuellt eller i grupp. I varje kurs finns ett, eller flera, grupparbeten för att samarbeta och lära av varandra. Då ansvarar ni i gruppen för när och hur ni lägger upp ert arbete. Inom gruppen finns flexibilitet och ni arbetar utifrån era förutsättningar. Du bör vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande.

Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger. På de utbildningar där man kanske arbetar vid sidan av brukar man välja grupp utefter vilka tider på dygnet du kan avsätta för grupparbeten, så att du hamnar med de som har ett snarlikt schema som du.


Liveseminarium

Efter veckans film och övningar hålls ett inplanerat liveseminarium - en lektion online, helt enkelt. Här träffar du övriga kursdeltagare för att dyka djupare i temat och diskutera de mest aktuella frågorna. Ofta arbetar man utifrån uppgifter i smågrupper, presenterar resultatet i helklass och reflekterar kring resultatet. Det finns plats för avstämning och frågor kring veckans tema tillsammans med läraren.


Fysiska träffar

Några av IHMs distansutbildningar har fysiska träffar, en eller ett par gånger, per termin. Då träffar du dina kursdeltagare och lärare på en IHM-ort för lektion eller workshop. Ofta sker den fysiska träffen i samband med uppstart eller avslut av en kurs.


Examinering

Efter utbildningens avslut är det dags för examinering - du firas (online eller genom en fysisk träff) och får ditt examensbevis.

Egentligen är det inte så mycket som skiljer dem åt. Söker du en distansutbildning som är på heltid eller halvtid så kräver det heltid eller halvtid av dig. Det är väldigt lätt att tro att man kan söka till en distansutbildning och sedan fortsätta jobba hög utsträckning och ta sin utbildning halvhjärtat. Det fungerar väldigt sällan - man behöver avsätta tid, man behöver prioritera utbildningen och man behöver bestämma sig för att den här utbildningen vill jag gå.

Ambitionsnivån måste vara lika hög, vare sig utbildningen är platsbunden eller sker på distans.

Det förväntas en hög närvaro, att du är delaktig i utbildningens genomförande. IHM tror att de studerandes bidrag är lika viktigt som lärarens bidrag så när vi utbildar vill vi verkligen maximera interaktion med varandra.

Det förväntas att du avsätter dig tid för att vara med på de få timmar i veckan som är livelektioner. Du ska också prioritera tid för grupparbeten som kan ligga på olika tider i veckan. Det är viktigt att sätta av tid varje vecka, att följa den studietakt som IHM sätter upp och det förväntas också att du har ett digitalt intresse och en vilja att lära dig nya digitala verktyg.

Ja, stor del av materialet finns online och du kan ta till dig kunskapen i ämnet den tid som passar dig, men en stor del av lärandet sker när man är aktiv i livemoment tillsammans med andra. Du har ingen möjlighet att utveckla färdigheter eller kompetenser i de här nya ämnena på egen hand hemma, utan man behöver vara aktiv i grupp för att göra det.

Nej det är inte krav på att du som studerande deltar på lektionspassen och man blir inte utesluten från utbildningen om man inte är med på dem, men vill man lära sig det som utbildningen ska leverera så måste man delta aktivt i lärandemomenten. Vi tror det är omöjligt att lyckas ta till sig materialet, göra det begripbart och sätta det i rätt kontext på egen hand, för att slutligen klara av de examinerande momenten för varje kurs man genomgår. Du som studerande skapar dig själv ett stort problem om man inte är aktiv i utbildningens genomförande eftersom det är en så pass stor del av lärandet som baseras på det som händer live, även på våra distanstutbildningar.

Ja, ganska stor del av utbildningen innehåller grupparbeten eftersom vi tror på de effekter som grupparbeten ger. Det är passande för yrkesrollerna att lära sig och säkerställa att man kan jobba i grupp, så det är en stor del av utbildningarna på distans som baseras på grupparbeten. Därför måste man avsätta tid för de övriga medstuderande i sin grupp, det kan ske på kvälltid, dagtid, helgtid - det får man komma överens om i gruppen.

Ja distansutbildningar kräver mycket av din tid. Söker du in till en halvtidsutbildning på distans så ska du tänka att lägga mellan 15 och 20 timmar i veckan på studierna. Många av timmarna kan du själv välja när du lägger dem, men du bör i alla fall avsätta 3 till 4 timmar för att vara aktiv i livelektionerna för varje vecka som går. Det kan vara en eftermiddag plus en lunch i veckan som måste avsättas, sen krävs för tid för grupparbeten och interaktion med andra medstuderande som kanske tar 5 till 6 timmar i veckan. För din egen skull behöver du också sätta av egen studietid för att följa takten.

Ja våra distanstutbildningar innehåller fysiska träffar cirka två gånger per termin. Ambitionen är att träffas en gång vid utbildningens start och en gång i slutet på terminen. Det innebär två heldagar på den orten utbildningen tillhör, det kan röra sig om Malmö, Stockholm, Göteborg eller Kalmar. Vi dessa tillfälle träffar man de medstuderande som man kanske annars bara har kontakt med online. Det ska finnas ett värde med att ses också, det kan röra sig om workshops eller andra fysiska moment kopplade till utbildningen som kan vara svåra att få till online.

Du behöver en välfungerande dator där du säkerställer en hyfsad prestanda, som fungerar även vid tyngre aktiviteter. Vi använder exempelvis Microsoft Teams och andra digitala verktyg, och när man kör dessa program samtidigt så kan det kräva en del av datorns prestanda. I tillägg behöver du en fungerande webkamera och ett fungerande headset så att du säkerställer ljud, bild och mikrofon på ett bra sätt.

Sen ska du vilja lära dig lite nya tekniska miljöer som du kanske inte jobbat i tidigare, men vi ger alla förutsättningar för de studerande att växa in i det.

Det fungerar väldigt bra. Vi upplever att de företag som är mogna för att jobba på distans eller har medarbetare som jobbar remote, också är mogna för att ta emot LIA-studerande på distans. Vi har väldigt goda erfarenheter av studerande som genomfört sina LIA-perioder helt och hållet på distans och de har klarat av att komma in i arbetsuppgifter, bli inkluderade i gemenskapen och skapa värde utifrån de arbetsuppgifter det fått.

Givetvis är det mycket viktigt att man pratar igenom vilka förväntningar som finns och vilka arbetsrutiner man behöver förhålla sig till, men gör man det och båda är mogna för åtagandet så finns det stora fördelar med att kunna genomföra sin LIA var som helst, i och med att det sker på distans.

Läs mer: De genomförde sin LIA på distans

Vi erbjuder utbildningarna Agil projektledare och Public Bid Manager som tvååriga bildningar på distans. Sedan har vi en mängd korta YH-utbildningar dels inom Public Bid, E-commerce, Digital Marketing, Agil förändringsledning. Det gäller att hålla utkik på ihm.se när de här nya korta utbildningarna blir beviljade och kan starta eftersom de är mer snabbföränderliga än de vanliga.

Vi vill att du ska fundera på om distansutbildning verkligen är något som passar dig. Det kräver ett gott självledarskap, att du känner dig själv och vet att du har självdisciplinen som krävs för att ta till dig studierna. Det är inte alla som mäktar med att strukturera upp sin vardag, avsätta tid och se till att hålla den studietakt som en distansutbildning avser att leverera.

Du kommer få hjälp från IHM och dina medstuderande att fixa detta, men ett stort ansvar läggs på dig. Du behöver vilja vara delaktig och bidra till utbildningen för att också få ta del av andras bidrag. Distans är inget passivt lärande där en lärare eller någon annan ska berätta för dig hur det här ämnet fungerar utan du behöver vara med och utforska fram detta med andra.

Ja, du har studieuppehåll på sommaren och över julen.

Ja, det är helt kostnadsfritt att studera YH på IHM. Hela vårt YH-sortiment är dessutom CSN-berättigat.

Det är varken lättare eller svårare att komma in på någon av våra utbildningar. Allt handlar om att man ska uppfylla förkunskapskraven. Det kan vara förkunskapskrav på tidigare studier, arbetslivserfarenhet eller en kombination av dessa. Vad förkunskapskraven är hittar du på respektive utbildningssida.

Utöver det är beror det mycket på antal sökande, många sökande resulterar i tuffare konkurrens.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Retail Tech X | Martin & Servera | Northfork | Triive Malmö | Agusa / IKEA | Triive Göteborg | E.ON Sverige AB | Tretton37 | IKEA /INGKA | Capgemini | Nexer Group | Meqify | ADDQ | Knowit | Elicit | Pro agile | Consid

ANSÖKAN ÄR ÖPPEN

Ansök senast May 6
1. Registrera dig på YH-antagning2. Säkerställ behörighet3. Bifoga gymnasiebetyg4. Lämna in din ansökan