Hoppa till innehåll
hero1
Utbildningar/

Agil projektledare

Om utbildningen

Distansutbildningen Agil Projektledare lär dig driva agila arbetssätt, agil transformation och förändringsledning på din nuvarande eller blivande arbetsplats. Du utvecklar strategiska och operativa färdigheter inom planering, ledning och dokumentation.

Agil projektledning är på stark frammarsch på den svenska marknaden och har visat goda dokumenterade resultat. Metodiken ersätter i många fall traditionell projektledning, men även kombinationen av agila och traditionella metoder har visat sig vara framgångsrik.

Utbildningen Agil Projektledare riktar sig till dig som vill utöka din kompetens för agila metoder inom projektledning. Den passar särskilt dig som jobbar inom IT-, system-, program-, applikations- eller webbutveckling.

Du kan läsa utbildningen parallellt med ditt jobb. Undervisningen är på distans och har ett par fysiska träffar per termin, vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor.

Den agila metodiken har sitt ursprung inom IT-sektorn vilket också är den bransch som har störst uttalat behov av professionell kompetens i ämnet. Inom till exempel webbutveckling, systemutveckling och applikationsutveckling har agila metoder stor betydelse för effektiv projektledning.


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.


Hur funkar det att läsa på distans? 

 • Utbildningarna är upplagd efter en flipped classroom-modell som innebär att du ser på undervisningsfilmer och tar del av instuderingsmaterial de tidpunkter i veckan som passar dig bäst.

 • Varje vecka har klassen stående liveforum där alla förväntas delta i diskussioner, övningar och workshops. Vi tror att lärandet sker bäst när du löpande får applicera och använda de nya kunskaperna du tar till dig kontinuerligt genom utbildningen.

 • Utbildningen innehåller en hel del grupparbeten så du behöver vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande.

 • Utbildningen kan läsas parallellt med jobb men du behöver frigöra tid i veckorna för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vi rekommenderar att du pratar med din arbetsgivare om att få avsätta 3-4 timmar dagtid för att närvara vid de fasta liveforumen.

Vill du veta mer om hur det är att läsa en distansutbildning på IHM?


Utbildningsmål

Utbildningen ger dig aktuell kunskap och kompetens för att driva agila arbetssätt, agil transformation och förändringsledning på din nuvarande eller blivande arbetsplats. Du utvecklar såväl strategiska som operativa färdigheter inom planering, ledning och dokumentation.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk agil projektledning, förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som agil projektledare
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom traditionell projektledning, affärsmannaskap, juridik, ekonomi, och IT-teknik
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk datainsamling, analys samt testning och rapportering i yrkesrollen som agil projektledare

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som agil projektledare
 • Lösa sammansatta problem inom förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som agil projektledare
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som agil projektledare

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk agil projektledning, förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som agil projektledare
 • Övervaka förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som agil projektledare

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Agil projektledare
 • Projektledare IT
 • Produktägare
 • Agil coach
 • Agil teamledare
 • Förändringsledare
 • Scrum Master

Ansökan

Ansökan är stängd.

Ansökan till hösten 2021 är stängd. Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.

Skicka intresseanmälan

Omfattning

Distans, halvfart 90 v inkl. 12 v praktik (LIA). 2 fysiska träffar per termin - datum kommer under sommaren.

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 225 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Kurser

 • Affärsekonomi- och juridik (25 poäng)
 • Affärsmannaskap (20 poäng)
 • Agila metoder (45 poäng)
 • Förstudie och kravarbete (25 poäng)
 • Förändrings- och transformationledning (40 poäng)
 • Projektarbete, projektformer och projektledarens roll (15 poäng)
 • Lärande i arbete (30 poäng)
 • Examensarbete (25 poäng)

Ladda ner Utbildning- och kursinformation

INFOMÖTE ONLINE

Peter Haaland Svensson, utbildningsledare Agil Projektledare, presenterar utbildningens innehåll och upplägg i en kort video (ca 7 min).

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Utöver det krävs godkänt betyg i följande kurser:

 • Engelska 6 (Engelska B)
 • Svenska 2 (Svenska B)

Du behöver också ha motsvarande 1,5 års yrkeslivserfarenhet på heltid inom IT-relaterat område såsom:

 • System-/program-/webbutveckling
 • System- och applikationsspecialist/-förvaltare
 • Projektledning och/eller arbete i större projektteam
 • Affärsutveckling, marknadsföring, försäljning
 • Office management
 • Infrastruktur, organisations- och verksamhetsplanering


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Gymnasiebetyg
 • Intyg från arbetsgivare som styrker arbetslivserfarenhet

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Leandro Percovich Gutierrez

Roll: Produktionsledare, IKEA

– Direkt efter min utbildning fick jag möjligheten att arbeta som produktionsledare på IKEA, ett uppdrag där jag har IHM att tacka för möjligheten. Företaget identifierade mina styrkor inom agila metoder och direkt gett mig ansvar för projekt som kräver dessa kompetenser. Så tack för en lyckad utbildning!

Kontaktuppgifter till Kristina Holmkvist

Roll: Ordförande i ledningsgruppen för Agil projektledare

– Framtiden ser ut på det viset att ALL utbildning inom projektledning går över till att innefatta agila koncept. Det är helt enkelt ett mindset som av nödvändighet växer sig allt vanligare.

Kontaktuppgifter till Christina Löfvén

Roll: Studerande Agil projektledare

– Agilt tankesätt decentraliserar organisationen med fokus på anpassningsbarhet, människan och teamet. Istället för att låsa in sig i traditionella processer arbetar man istället hela tiden kundnära och medarbetarna tar själva ansvar för att genomföra förbättringar och förändringar.

Kontaktuppgifter till Daniel Thysell

Roll: Vice-VD, Sigma Technology

– Agilitet är en förutsättning för att kunna bedriva utveckling av vad som helst i en snabbföränderlig värld med hög komplexitet.

Kontaktuppgifter till Petra Blixman

Roll: VD, Bazooka

– Dagens snabbrörliga marknad kräver duktiga kommunikatörer och flexibla ledare som snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar och krav.

Kontaktuppgifter till Peter Lewandowski

Roll: Technical lead PKI, Cygate

– Det saknas projektledare som arbetar agilt och har kunskap om vad metodiken innebär.

Kontaktuppgifter till Rikard Utkovic

Roll: Country Sales Manager, Hewlett Packard

– Vi hoppas att med praktik kunna ge studenterna en chans att etablera sig och lära känna näringslivet så att de redan är startklara när de rekryteras. Det är en otrolig fördel att rekrytera på det sättet. Därför kommer IHM och yrkeshögskolan alltid vara prioriterat framför högskolan i vårt fall.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Nyheter, reportage, specialerbjudanden och mycket mycket annat

Vanliga frågor & svar

Hur styrker jag min arbetslivserfarenhet?

Det finns flera sätt men det måste tydligt framgå i ditt arbetsintyg hur länge du har varit på arbetsplatsen med ett start- och slutdatum eller om du är fortsatt anställd samt vilken titel du har. Om du vet med dig att det inte tydligt framgår av din titel att du har erfarenhet av det som specificerats som krav för behörighet är det upp till dig att styrka det via ett intyg från din arbetsgivare. Ibland kan det vara svårt att få fram intyg från arbetsgivare, då kan anställningsavtal och lönespecifikation intyga hur länge du varit på din arbetsplats som då även ska kompletteras med ett med ett beskrivande CV. Vi har inte möjlighet att kontakta referenser och att endast bifoga ett CV ger inte behörighet.

Jag driver eget företag, vad gäller för mig?

För dig som driver, eller har drivit, eget företag krävs ett intyg från tredje part; t.ex. delägare, medarbetare, styrelsemedlem eller revisor. I intyget behöver din yrkesroll framgå, hur länge (start- och slutdatum) och i vilken omfattning du har arbetat. Intyget måste vara signerat.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

image

Helgi, lärare på Agil projektledare

Helgi Gudmundsson på Agile People är ny lärare på utbildningen Agil projektledare - här svarar han på 6 korta frågor om rollen, utbildningen och ämnet.

Relaterade utbildningar

Projektledning

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Agil Förändringsledning

Kurser
7 halvdagar  |  Deltid / Parallellt med jobb

Hållbart Ledarskap

Kurser
6 halvdagar  |  Deltid / Parallellt med jobb