Hoppa till innehåll
None None 08/30/2023, 08:20 a1c6eb56-6b09-47c1-98bc-de339f43a0f3
hero1
Alla utbildningar/

Agil projektledare

Om utbildningen

Distansutbildningen Agil projektledare lär dig driva agila arbetssätt, agil transformation och förändringsledning på din nuvarande eller blivande arbetsplats. Du utvecklar strategiska och operativa färdigheter inom planering, ledning och dokumentation.

Agil projektledning är på stark frammarsch på den svenska marknaden och har visat goda dokumenterade resultat. Metodiken ersätter i många fall traditionell projektledning, men även kombinationen av agila och traditionella metoder har visat sig vara framgångsrik.

Utbildningen Agil projektledare riktar sig till dig som vill utöka din kompetens för agila metoder inom projektledning. Den passar särskilt dig som jobbar inom IT-, system-, program-, applikations- eller webbutveckling.

Undervisningen är digitalt baserad (på distans) och har en fysisk träff per termin, vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor. Du kan läsa utbildningen parallellt med ditt jobb men behöver avsätta några timmar i veckan, dagtid för att delta i liveforumen. Läs mer om distansupplägget längre ned under "Hur funkar det att läsa på distans?". 

Agil projektledare

Den agila metodiken har sitt ursprung inom IT-sektorn vilket också är den bransch som har störst uttalat behov av professionell kompetens i ämnet. Inom till exempel webbutveckling, systemutveckling och applikationsutveckling har agila metoder stor betydelse för effektiv projektledning.


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.


Hur funkar det att läsa på distans? 

 • IHMs distansutbildningar är digitalt baserade - du kan läsa dem varsomhelst men inte närsomhelst. 

 • Utbildningarna är upplagd efter en flipped classroom-modell som innebär att du ser på undervisningsfilmer och tar del av instuderingsmaterial de tidpunkter i veckan som passar dig bäst.

 • Varje vecka har klassen stående liveforum där alla förväntas delta i diskussioner, övningar och workshops. Vi tror att lärandet sker bäst när du löpande får applicera och använda de nya kunskaperna du tar till dig kontinuerligt genom utbildningen.

 • Utbildningen innehåller en hel del grupparbeten så du behöver vara beredd på att sätta av tider i veckorna som passar andra medstuderande. 

  Då yrkesrollen till stort handlar om att jobba i team och skapa goda förutsättningar för självständiga team, ser vi det som en naturlig del i utbildningen. Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger.

 • Utbildningen kan läsas parallellt med jobb men du behöver frigöra tid i veckorna för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Vi rekommenderar att du pratar med din arbetsgivare om att få avsätta 3-4 timmar dagtid, två gånger i veckan, för att närvara vid de fasta liveforumen.

 • Utbildningen har en fysisk träff per termin. Oavsett vilken ort du blir antagen till kan du själv välja var du vill genomföra din fysiska träff. Mer information och datum kommer vid utbildnings uppstart.

 • Som en del i utbildningen ska man som studerande göra kursen Lärande i Arbete (LIA). Det är en typ av platsförlagd praktik hos ett externt företag. Det är fullt möjligt att göra sin LIA hos sin nuvarande arbetsgivare, förutsatt att kursplanen följs och att det finns tillgång till en handledare som kan följa läranderesan under praktiken och utifrån det göra en bedömning av denna som en del i betygsättningen av kursen.

Vill du veta mer om hur det är att läsa en distansutbildning på IHM?


Utbildningsmål

Utbildningen ger dig aktuell kunskap och kompetens för att driva agila arbetssätt, agil transformation och förändringsledning på din nuvarande eller blivande arbetsplats. Du utvecklar såväl strategiska som operativa färdigheter inom planering, ledning och dokumentation.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk agil projektledning, förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som agil projektledare
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom traditionell projektledning, affärsmannaskap, juridik, ekonomi, och IT-teknik
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk datainsamling, analys samt testning och rapportering i yrkesrollen som agil projektledare

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som agil projektledare
 • Lösa sammansatta problem inom förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som agil projektledare
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering i yrkesrollen som agil projektledare

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk agil projektledning, förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som agil projektledare
 • Övervaka förstudier, kravställning, planering, genomförande och uppföljning samt rapportering samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som agil projektledare

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Agil projektledare
 • Projektledare IT
 • Produktägare
 • Agil coach
 • Agil teamledare
 • Förändringsledare
 • Scrum Master

Lästips! "Agile är ett nödvändigt mindset"

Ansökan

Ansökan är stängd.

Gör en intresseanmälan så håller vid dig uppdaterad om kommande starter.

Skicka intresseanmälan

Ort och startdatum

Distans

 • Augusti 2024 (Preliminär)

Omfattning

Distans, halvfart dagtid 90 v inkl. 12 v praktik (LIA).

Oavsett vilken ort du blir antagen till kan du själv välja vart du vill genomföra dina fysiska träffar.

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 225 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Se våra inspelade infomöten

Se serien Resan mot IHM

Kontakta oss här eller ring på tel. 031-335 21 39

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Kurser

Agila grunder (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om olika agila metoder och begrepp. Kunskap ges i vilka sammanhang agila metoder lämpar sig, vilka agila verktyg som finns och principerna för deras användning. Kursens mål är att ge den studerande en fördjupning i olika agila metoder för att framgångsrikt kunna tillämpa rätt metod vid rätt tillfälle och med hjälp av rätt verktyg.

Agila metoder (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om olika agila metoder och begrepp. Kunskap ges i vilka sammanhang vilka agila metoder lämpar sig och vilka agila projektverktyg som finns och principerna för deras användning. Bland annat berörs Scrum, Kanban, Scrumban, DSDM, SAFe och LeSS som exempel på agila metoder.

Produktägarskap (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om rollen som produktägare och vad det innefattar att inneha rollen. Vi kommer att introducera verktyg för deltagaren för att kunna bygga upp en produktvision och en backlogg. Kursens mål är att ge den studerande en fördjupning i hur du praktiskt kan gå till väga för att skapa ett värdefokuserat förhållningssätt samt föra en kvalitativ dialog i relation till ditt team, dina intressenter och dina användare.

Agil coaching (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om rollen som agil coach och scrum master. Kursen kommer att fokusera på team och teamutveckling och hur vi arbetar med att få fram självorganiserande team. Vi funderar lär och praktiserar olika former av coachande ledarskap samt praktiserar coachande samtal.

Agil affärsekonomi (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om affärsekonomi för att skapa förutsättningar för att driva agila projekt utifrån givna budgetramar och effektmål. Kursen innefattar övergripande budget- och prognosarbete samt resultatredovisning och lönsamhetskalkylering. Projektspecifikt fokuseras på projektekonomi och rapportering samt att arbeta med offerter och hantera målsättning, KPI:er och uppföljning av dessa.

Agil affärs- och verksamhetsutveckling (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupad förståelse för affärs- och verksamhetsutveckling i agila kontexter. Genom att beröra kundcentrerat förhållningssätt i kombination med praktisk tillämpning av metoder byggs en grund för att tänka utifrån minsta möjliga delleverans, utveckla och iterera löpande

Agil juridik (15 poäng)

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om de juridiska ramar som omger den agila projektledarens arbete. Förutom avtals- och kontraktsrätt berörs offertarbete, licenshantering, arbetsrätt, marknadsrätt och GDPR.

Kursens mål är att ge den studerande insikter i vad som juridiskt behöver beaktas i den agila projektledarens arbete, för att säkerställa att projektet planeras, genomförs och leds på rätt sätt enligt gällande lagar och regler.

Förändrings- och transformationsledning (35 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskap om ledning av förändrings- och transformationsarbete. De studerande skall få en djup förståelse för teorier och modeller kring föreningsledning. Kursen mål är att skapa förutsättningar för att praktiskt kunna driva förändringsinitiativ i en komplex miljö samt ge verktyg och övningar för de studerande att driva effektiv förändring.

Lärande i arbete (30 poäng)

Kursen syftar till att den studerande utvecklar sina specialiserade kunskaper inom agil projektledning. Den ger den studerande möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i projektledning.

Examensarbete (25 poäng)

Kursen syftar till att genom självständigt arbete tillämpa och bygga vidare på kunskaper och färdigheter som erhållits genom tidigare kurser i utbildningen. Genom arbetet får den studerande större förståelse för arbetsuppgifter och utveckling inom yrkesrollen.

image

Är Agil projektledare rätt för dig?

Besvara 12 frågor om Agil projektledares innehåll, upplägg och tidsåtgång så hoppas vi att du blir klokare i ditt utbildningsval.

image

Jonathan är före detta studerande

Läs hur han fick ihop jobb, studier på IHM och fritid. Och vad tar han med sig från utbildningen Agil Projektledare in i sin arbetsroll? 

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Utöver det krävs godkänt betyg i följande kurser:

 • Engelska 6 (Engelska B)
 • Svenska 2 (Svenska B)

Du behöver också ha motsvarande 1,5 års yrkeslivserfarenhet på heltid inom IT-relaterat område såsom:

 • System-/program-/webbutveckling
 • System- och applikationsspecialist/-förvaltare
 • Projektledning och/eller arbete i större projektteam
 • Affärsutveckling, marknadsföring, försäljning
 • Office management
 • Infrastruktur, organisations- och verksamhetsplanering


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Dokument och filer som behövs i din ansökan:

TIPS INFÖR DIN ANSÖKAN

 • Notera att du måste använda IHMs bilaga för beskrivning av yrkeserfarenhet för att din ansökan ska bedömas som komplett - den ökar dina chanser att komma in och är gjord för att ge dig en rätt och riktig bedömning.
 • Hittar du inte dina gymnasiebetyg? Kontakta din gymnasieskola, se om de finns på Antagning.se eller ansök med Reell kompetens.
 • Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.
 • Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning

Utbildningen har en fysiska träffar per termin. Oavsett vilken ort/vilka orter du ansöker till kan du själv välja var du vill genomföra dina fysiska träffar.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

image

Helgi, lärare på Agil projektledare

Helgi Gudmundsson på Agile People är ny lärare på utbildningen Agil projektledare - här svarar han på 6 korta frågor om rollen, utbildningen och ämnet.

Sagt om

Kontaktuppgifter till Leandro Percovich Gutierrez

Roll: Produktionsledare, IKEA

– Direkt efter min utbildning fick jag möjligheten att arbeta som produktionsledare på IKEA, ett uppdrag där jag har IHM att tacka för möjligheten. Företaget identifierade mina styrkor inom agila metoder och direkt gett mig ansvar för projekt som kräver dessa kompetenser. Så tack för en lyckad utbildning!

Kontaktuppgifter till Kristina Holmkvist

Roll: Ordförande i ledningsgruppen för Agil projektledare

– Framtiden ser ut på det viset att ALL utbildning inom projektledning går över till att innefatta agila koncept. Det är helt enkelt ett mindset som av nödvändighet växer sig allt vanligare.

Kontaktuppgifter till Christina Löfvén

Roll: Studerande Agil projektledare

– Agilt tankesätt decentraliserar organisationen med fokus på anpassningsbarhet, människan och teamet. Istället för att låsa in sig i traditionella processer arbetar man istället hela tiden kundnära och medarbetarna tar själva ansvar för att genomföra förbättringar och förändringar.

Kontaktuppgifter till Alixander Ansari

Roll: Ledningsgruppsmedlem för Agil projektledare

– Agilt i sin essens handlar om att omfamna det föränderliga och anpassa sig till att världen är föränderlig. Agila metoder är egentligen uråldriga och empiriskt bevisade men har fått en modern nomenklatur och tillämpas överallt i vardagen. Man har modellerat och byggt processer kring det för att kunna tillämpa i modern produktutveckling. Just för att det agila är så enkelt och beprövat betyder också att det är framtidssäkert vilket gör att vi kommer ha nytta av dessa kunskaper långt fram i tiden.

Kontaktuppgifter till Daniel Thysell

Roll: Vice-VD, Sigma Technology

– Agilitet är en förutsättning för att kunna bedriva utveckling av vad som helst i en snabbföränderlig värld med hög komplexitet.

Kontaktuppgifter till Petra Blixman

Roll: VD, Bazooka

– Dagens snabbrörliga marknad kräver duktiga kommunikatörer och flexibla ledare som snabbt kan ställa om utifrån ändrade förutsättningar och krav.

Kontaktuppgifter till Peter Lewandowski

Roll: Technical lead PKI, Cygate

– Det saknas projektledare som arbetar agilt och har kunskap om vad metodiken innebär.

Kontaktuppgifter till Rikard Utkovic

Roll: Country Sales Manager, Hewlett Packard

– Vi hoppas att med praktik kunna ge studenterna en chans att etablera sig och lära känna näringslivet så att de redan är startklara när de rekryteras. Det är en otrolig fördel att rekrytera på det sättet. Därför kommer IHM och yrkeshögskolan alltid vara prioriterat framför högskolan i vårt fall.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

Retail Tech X | ADDQ | tretton37 AB | Pro agile | IKEA/Ingka Group | Knowit | Capgemini | Northfork | Agusa | Martin & Servera | Valcon AB | Elicit AB | Avega / Teknikkvinnor | Capgemini | Nexer Group | Malmö stad (Komvux) | Telenor | E.ON Sverige AB | HiQ | Meqify

Vanliga frågor & svar

Varför ska jag söka?

Hur styrker jag min arbetslivserfarenhet?

För att styrka din arbetslivserfarenhet behöver du bifoga IHM-bilaga för yrkeserfarenhet i stället för ett CV. I IHM-bilagan ska det tydligt framgå efterfrågad arbetslivserfarenhet på minst 1,5 år på heltid inom relevant område, din yrkesroll och arbetsuppgifter, tjänsteperiod med början- och slutdatum. Bilagan är en ifyllbar PDF, du kan fylla i den online, spara och bifoga till din ansökan. Anledningen till att vi vill att du fyller i vår bilaga i stället för att skicka in ett CV är för att underlätta vår bedömning av din arbetslivserfarenhet.

Ladda ner IHM-bilagan här; https://www.ihm.se/globalassets/.new/utbildningar/yh/.langa-yh/agil-projektledare-apl/yrkeserf-apl.pdf (, 161 kB)

Vad är fördelarna med agile?

Hur är utbildningen?

Jag driver eget företag, vad gäller för mig?

För dig som driver, eller har drivit, eget företag krävs ett intyg från tredje part; t.ex. delägare, medarbetare, styrelsemedlem eller revisor. I intyget behöver din yrkesroll framgå, hur länge (start- och slutdatum) och i vilken omfattning du har arbetat. Intyget måste vara signerat.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Gäller agile projektledare bara IT?

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Hur är upplägget?

Hur går grupparbetena till?

Det är en del grupparbeten i utbildningens olika kurser. Då yrkesrollen till stort handlar om att jobba i team och skapa goda förutsättningar för självständiga team, ser vi det som en naturlig del i utbildningen.

Till skillnad från liveforumen som sker på fasta tider under dagtid, skapas mer frihet i hur gruppen själv väljer att lägga upp tiden för grupparbetet. Där är det upp till gruppen att välja om arbetet förläggs på dagtid eller kvällstid, eller till och med på helger.

Hur funkar LIA på Agil Projektledare?

Som en del i utbildningen ska man som studerande göra kursen Lärande i Arbete (LIA). Det är en typ av platsförlagd praktik hos ett externt företag. Det är fullt möjligt att göra sin LIA hos sin nuvarande arbetsgivare, förutsatt att kursplanen följs och att det finns tillgång till en handledare som kan följa läranderesan under praktiken och utifrån det göra en bedömning av denna som en del i betygsättningen av kursen.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Projektledning

Program
16 tillfällen  |  Deltid / Parallellt med jobb

Agil Förändringsledning

Program
7 halvdagar  |  Deltid / Parallellt med jobb