Agile - ett nödvändigt mindset

Kristina Holmkvist är ledamot i ledningsgruppen för YH-utbildningen Agil projektledare. Till vardags coachar hon organisationer till bättre läroprocesser och ibland gästföreläser hon på IHM. Varför brinner hon för agil projektledning och vad tror hon om dess framtid? Svaren får du här!

Hej Kristina, vem är du?

Jag är en pratglad och nyfiken person med rötterna i de allra sydligaste delarna av vårt land. Som barn gavs jag av min familj möjligheten att leva på olika platser på jorden och uppleva olika kulturer. De var även generösa med att låta mig skruva isär våra hushållsapparater, och gav mig stor frihet.

Någonstans lyser min bakgrund igenom idag då jag med passion ägnar mig åt att coacha organisationer och team för att hjälpa dem till bättre läroprocesser och högre grad av autonomi i sin problemlösning. Mitt intresse för lärande på arbetsplatsen har lett mig till att fokusera mycket på just agile.

Vill du driva agil transformation?

Utbilda dig till Agil projektledare på distans

Hur skulle du beskriva utbildningen Agil projektledare?

En agil projektledare är en person som besitter förmågan att planera och skapa struktur omkring agila leveranser. Personen besitter god förståelse för leveransteamets språk, kultur och behov. Den agila projektledaren kan kommunicera och vägleda såväl beställare som leverantör i en leverans där någon eller alla parter arbetar agilt.

Den agila projektledaren förstår och kan kommunicera fördelar och risker i en agil leverans, och förstår att anpassa sin roll när den skall förhålla sig till agila team. Detta rustas studenterna mycket väl för under utbildningen Agil projektledare.


Kristina Holmkvist

Ledamot i ledningsgruppen för Agil projektledare

– Det innebär en fantastisk möjlighet att få möta vetgiriga studenter. Mitt engagemang hjälper mig att utvecklas.


Vad fick dig att vilja engagera dig i ledningsgruppen för Agil projektledare?

Mitt intresse för läroprocesser och min nyfikenhet inför att möta studenterna i dialog. Det var en no brainer när jag fick förfrågan!

Vad innebär det att vara med i ledningsgruppen för en utbildning på IHM Yrkeshögskola?

Det innebär en fantastisk möjlighet att få möta vetgiriga studenter med god arbetslivserfarenhet. Ett inhopp som gästföreläsare eller medlyssnare i ett seminarium ger alltid inspiration. Mitt engagemang hjälper mig att utvecklas!

Varför brinner du för ämnet "Agile"?

Jag brinner för att skapa förståelse för agile och vilka fantastiska fördelar det ger i leveranser som utförs av högspecialiserade team.

För vem passar Agil projektledare?

Utbildningen lämpar sig för individer med erfarenhet från traditionell projektledning, som önskar förståelse för agila leveransmodeller och agil kultur. Den lämpar sig likaledes för en person med bakgrund som exempelvis utvecklare som önskar ta ett kliv mot nya typer av roller inom större leveransorganisationer.

Vad tror du om framtiden för rollen som Agil projektledare?

Framtiden ser ut på det viset att ALL utbildning inom projektledning går över till att innefatta agila koncept. Det är helt enkelt ett mindset som av nödvändighet växer sig allt vanligare. Vi måste vara anpassningsbara och snabbfotade. Det är ingen floskel. Framtiden är redan här.