Hoppa till innehåll
None None 05/03/2023, 08:35 413759a2-934b-4c3a-86f2-62bd1a7a39ad
hero1
Alla utbildningar/

Account Manager Digital Solutions

Om utbildningen

Vill du skapa långsiktiga affärsrelationer, driva förändringsprojekt och leda kunder mot ökad lönsamhet via digitala lösningar? Account Manager Digital Solutions ger ge dig djup förståelse för affärer och försäljning.

Digitaliseringen omvandlar affärsvärlden i en rasande fart och behovet av medarbetare som behärskar försäljning av digitala tjänster och projekt är nu större än någonsin. Utbildningen möter detta behov genom djup kunskap om försäljning men även ämnen som affärsmannaskap, ekonomi, juridik och projektledning.

Utbildningen passar dig som är analytisk, lösningsorienterad och bra på att bygga förtroende. Vi hjälper dig att bli ännu bättre genom att specialisera dina kunskaper inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med IT-branschspecifik inriktning.

Account Manager B2B, Account Manager Digital Solutions & International Account Manager

Du kanske även är intresserad av utbildningarna Account ManagerInternational Account Manager eller Key Account Manager


Varför välja YH på IHM?

På IHM lär du dig tänka affärsmässigt och får en stabil grund och en självsäkerhet i affärssammanhang genom träning och företagspraktik. Våra föreläsare och övningscase kommer direkt från näringslivet och du får möjlighet att knyta kontakter som kan bli avgörande för din framtid.

IHM ÄR FÖR DIG SOM VILL UTMANAS

Här förbereds du inför din karriär men också för att göra avtryck och skillnad.

Om du ska lyckas med det behöver du lära dig mer än teorier och modeller – här vill vi att du tänker kreativt, ifrågasätter, analyserar, diskuterar och inspirerar.

Det kräver engagemang. Engagemang kan synas på olika sätt. Det märks på din delaktighet under lektionen. Som när du vågar fråga om det du inte vet. Eller delar med dig av det du vet.

Det märks på all din tid du investerar i att närvara. Men också när du tar dig tiden du behöver för att komma förberedd. Oavsett utmaning.

För IHM är för dig som vill utmanas. Och då är frågan: Är IHM rätt för dig?


Utbildningsmål

Genom utbildningen Account Manager Digital Solutions utvecklar du kunskaper och färdigheter för att driva affärsmässiga sälj utifrån kraven på kundvärde och lönsamhet. I utbildningen ingår bland annat bransch- och produktkunskap, affärsmannaskap, affärsekonomi och projektledning.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med IT-branschspecifik inriktning i yrkesrollen som företagssäljare.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom marknadsföring, företagsekonomi och affärsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med IT-branschspecifik inriktning i yrkesrollen som företagssäljare.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med IT-branschspecifik inriktning i yrkesrollen som företagssäljare.
 • Lösa sammansatta problem inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med IT-branschspecifik inriktning i yrkesrollen som Säljare B2B.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med IT-branschspecifik inriktning i yrkesrollen som Säljare B2B.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård med IT-branschspecifik inriktning på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som företagssäljare.
 • Övervaka försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete med IT-branschspecifik inriktning samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Säljare B2B.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

 • Account Manager
 • Sales Manager
 • Digital Solutions Sales
 • Key Account Manager
 • Commersial Sales
 • Business Developer

Ansökan

Ansökan är öppen!

Ansök senast 7 juni.

Ansökan öppen endast för starten i Malmö. På övriga orter är ansökan stängd.

Ansök nu

Ort och startdatum

Göteborg

 • 21 augusti 2023

Malmö

 • 28 augusti 2023

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 26 v praktik (LiA)

Språk

Svenska (engelska förekommer i kurslitteratur och enstaka kursmoment)

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN.

Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstöd?

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Vill du veta mer?

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad om kursen och kommande starter.

Anmäl ditt intresse här

Kurser

Affärsekonomi (20 poäng)

Kursen behandlar hur affärsverksamhetens övergripande och långsiktiga målsättningar omvandlas till konkreta och mätbara budgetar och kalkyler. Under kursen utvecklas kunskaper kring ekonomiska begrepp och förmåga att hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i kalkyler och nyckeltal för ökad lönsamhet.

Affärsjuridik (15 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter kring de affärsjuridiska ramar och villkor som tillämpas i yrkesrollen som Account Manager Digital Solutions. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett medvetet juridiskt förhållningssätt i yrkesrollen som Account Manager Digital Solutions.

Affärsmannaskap (25 poäng)

Kursen består av entreprenörskap, marknadsstrategi och verksamhetsstrategi och utvecklar kunskaper och färdighet kring affärsverksamhetens grunder och bidrar till utvecklandet av ett affärsmässigt helhetsansvar i yrkesrollen. Kursen syftar särskilt till att synliggöra verksamhetens sälj- och marknadsarbete utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

Affärsutveckling (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter kring hur digitalisering och digitala tekniker skapar förutsättningar för affärsutveckling. De studerande ska också få fördjupad insikt i hur kundbehovsgrundad försäljningsmetodik påverkar och påverkas av framväxande produkter, tjänster, lösningar och affärsmodeller. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla såväl teknisk och digital produktkunskap som fortsatt lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Account Manager Digital Solutions.

Business English (15 poäng)

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärsmässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärsrelationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla kompetenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdragsgivare med visad förståelse för, och hänsyn till, andra kulturer.

Digitaliseringens utveckling och möjligheter (25 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter kring digitalisering, hur digitalt produkt- och tjänsteutbud utvecklats och skapat nya affärsmöjligheter och utvecklingen framgent. Syftet är också att vidareutveckla studerandes förståelse för yrkesrollen som Account Manager med inriktning på digitala lösningar. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att utforma kundanpassade bransch- och produktspecifika erbjudanden i yrkesrollen som Account Manager Digital Solutions.

Försäljning 1 – Personlig försäljning (30 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i kvalificerad personlig B2B-försäljning. Kursen belyser särskilt långsiktiga kundrelationer med hänsyn till krav på kundnytta och lönsamhet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och i yrkesrollen som Account Manager Digital Solutions.

Försäljning 2 - Digital and Social Selling (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter kring den digitala köpprocessen samt de verktyg och processer som innefattas av social selling och marketing automation. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera säljaktiviteter i digitala kanaler och sociala medier i yrkesrollen som Account Manager.

Försäljning 3 - Digitala lösningar (30 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad förståelse för B2B-försäljning med inriktning mot digitala lösningar med särskild hänsyn till säljplanering, säljprocesser och säljstrategier utifrån krav på kundnytta och lönsamhet. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att självständigt hantera säljplanering, säljprocesser och säljstrategier i yrkesrollen som Account Manager.

Försäljning 4 - Key Account Management (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande fördjupade kunskaper och färdigheter inför analys och urval, planering samt uppföljningsarbete av långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att analysera, planera och upprätta samt utvärdera långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med strategiska nyckelkunder.

Projektledning i säljprocessen (20 poäng)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i hur projektmetodik kan tillämpas för att nå uppsatta mål i rollen som Account Manager Digital Solutions. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förmåga att driva säljprojekt med IT-branschspecifik inriktning i yrkesrollen som Account Manager Digital Solutions.

Lärande i Arbete 1 (50 poäng) & 2 (80 poäng)

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

Examensarbete - Business Case (30 poäng)

Den avslutande uppgiften på utbildningen är ett examensarbete där du tillämpar dina kunskaper praktiskt och professionellt i en given beslutssituation. Arbetet görs i grupp och genomförs för en extern uppdragsgivare från näringslivet.

image

Vad gör en Account Manager?

Vad innebär rollen som Account Manager idag? Vi ställde frågan till fem yrkesverksamma Account Managers som alla svarar utifrån sin roll och sin vardag.

Avgift

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till både lån och stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnad för litteratur tillkommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.


REELL KOMPETENS
Om du saknar formella meriter för grundläggande behörighet, till exempel gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasieskolan, kan IHM Business School istället göra en bedömning av din reella kompetens. Detta gäller även om du saknar formella meriter för en särskild behörighet, t.ex. godkänt betyg i en gymnasiekurs.

För att ansöka om reell kompetens laddar du ner kompetenskartläggningsformuläret här och följer instruktionerna. Det ifyllda formuläret och de intyg som styrker din reella kompetens laddar du sedan upp i din ansökan på yh-antagning.se. Mer information om reell kompetens.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Övrig information om antagningsprocessen och hur du ansöker till IHM Yrkeshögskola hittar du på sidan Ansökan & Antagning. Tips! Ansök tidigt - då har du tid att komplettera din ansökan om något saknas.

Om du tar studenten nu i vår och inte har fått dina betyg ännu kan du begära förlängd kompletteringstid i samband med att du gör din ansökan. Då har du fram till den 19 juni på dig att skicka in dina betyg. 

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre.  Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

Har du frågor till IHM Yrkeshögskola?

Du kan skicka en fråga till oss, ringa oss, chatta med oss, boka rådgivning och läsa svaren på vanliga frågor.

Sagt om

Kontaktuppgifter till EMMA KINNÅS

Roll: VD, Zalster Inc

Idag är hon VD för Zalster Inc och sitter på 29 vån i Third Avenue-skrapan på Manhattan, där hon ansvarar för startupens expansion på den nordamerikanska marknaden: – Jag blev förvånad över hur kompetenta många av lärarna är, hur mycket det är värt som student att faktiskt ha en lärare som kommer direkt från arbetslivet, från sitt företag direkt in i vårt klassrum. För man vill ha konkreta exempel, man vill inte bara ha de teoretiska modellerna som står snyggt i böckerna, utan man vill veta exakt hur man applicerar det i verkligheten. Det har IHMs lärare kunnat förklara.

Kontaktuppgifter till ERIC ÅKERSTRÖM

Roll: Platschef på Atea

– I takt med digitaliseringen blir IT mer verksamhetsnära och profilen på en it-säljare är att man ska kunna jobba med komplex lösningsförsäljning och förändringsprojekt som ofta löper över längre cykler. Det tycker vi att IHMs utbildning möter och ser fram emot att välkomna fler säljtalanger i vårt landslag.

Kontaktuppgifter till Martin Ydergren

Roll: Product Manager Affärsområde Skola - Atea Sverige

– Det som gör IHM unikt är kompetensen hos lärarna och att allt är så up to date. Fokus ligger inte på fjolårets kurslitteratur eller gamla ekonomiska teorier.

Kontaktuppgifter till MIKA JONATHAN KOKKO

Roll: Student på Säljare IT Solutions B2B

– Som många säljare säkert känner igen sig så behöver du ständigt nya utmaningar och stimulans i ditt yrkesliv. Det gäller förmodligen generellt alla yrkeskategorier, därför valde jag att söka mig mot mer komplexa försäljningar där jag hoppades att under längre perioder påverka kunden, tilldelas större ansvar men framförallt skapa mig en större förståelse för andras verksamheter och hur jag som människa och företaget jag representerar skall kunna hjälpa dem att utvecklas.

Kontaktuppgifter till Alexander Pärleros

Roll: Entreprenör och grundare av Framgångspodden

IHM har gett mig en bred bas att stå på, så att jag känner en säkerhet. En bra utmaning som gav mig den kunskap jag behövde för att bli en starkare affärsman och kunna fatta rätt beslut. Jag fick med mig mycket kunskaper att använda direkt i mitt yrkesliv och det var mycket som kompletterade det jag redan kunde. Jag gick från att vara säljare till att våga bli VD.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LiA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. Nedan se du några av de som är aktiva i ledningsgruppen för just den här utbildningen.

Läs mer om hur vi samarbetar med näringslivet

Företag? Samarbeta med oss!

Föreläs - Ta emot LIA-praktikanter - Utveckla utbildningar - Samarbeta i examensarbeten. Som samarbetspartner till IHM Yrkeshögskola utvecklar du ditt företag.

Partnerföretag

CGIT | Microsoft | Fortinet | Tagsit | Touchtech | Cuebid Väst AB | Atea | Göteborgs universitet | Berge Consulting AB | Qbis | Navipro | TV4-GRUPPEN | NTI | InfraSight | Labs | NexerGroup | Amazon | Telavox | GetAccept | ConsafeLogistics | Skymill | Diamir Consulting

Vanliga frågor & svar

Hur många platser finns det per utbildning?

Utbildningen har 35 platser, utöver det brukar vi göra ett överintag på ca 8-10 personer.

Vad innebär grundläggande behörighet?

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Kan man jobba vid sidan av studierna?

Samtliga utbildningar är på heltid. Utöver föreläsningar förekommer individuella uppgifter, grupparbeten och redovisningar.

Heltidsstudier på IHM innebär ca 13 h lärarledd undervisning per vecka. Lektionerna är inte obligatoriska men en stor fördel med yrkeshögskolan är att höra föreläsares egna erfarenheter - våra föreläsare kommer från näringslivet och är fulla av praktisk kunskap. Om du väljer att inte närvara vid lektioner så kommer du missa det.

När skickas antagningsbeskedet ut?

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under andra veckan av december. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

Med IHM:s nyhetsbrev hamnar du steget före

Relaterade utbildningar

Visual Merchandiser - Unified Commerce

80 veckor  |  Heltid

Account Manager B2B

80 veckor  |  Heltid

International Account Manager

80 veckor  |  Heltid