International Account Manager

Eftertraktad roll i en viktig marknad
YH-program | 80 veckor | Heltid
Exportförsäljning och ekonomi
Skapa långsiktiga affärsrelationer
YH-utbildning inkl LIA/praktik
Vill du skapa långsiktiga affärsrelationer utanför Sveriges gränser? International Account Manager är en kvalificerad säljutbildning som utvecklar ditt affärsmannaskap med inriktning mot exportförsäljning och ekonomi.

Om utbildningen

Internationell handel är en viktig marknad i Sverige. Sedan början av 90-talet har exporten ökat betydligt i relation till landets BNP och de senaste 20 åren har den omfattat omkring 40–50% av Sveriges BNP. Det gör personer som kan skapa goda affärsrelationer och som förstår den internationella marknaden eftertraktade på arbetsmarknaden.

Utbildningen passar dig som har förmågan att bygga förtroende, har god social förmåga och ett personligt driv som får dig att vilja förändra och påverka. Vi lär dig att driva affärsmässiga säljprocesser utifrån kraven på kundvärde och lönsamhet och ger dig specialiserade kunskaper i bland annat försäljning, ekonomi och juridik.

Varför välja YH på IHM?

När du väljer en YH-utbildning på IHM får du inte bara kompetens för ett efterfrågat framtidsyrke. Hos oss utvecklas du till en modig nytänkare, med förmågan att bryta invanda mönster och göra ett jobb som betyder något - för dig och för andra. Du kommer sticka ut från mängden.

Här förbereds du (av lärare från näringslivet) för din karriär och att göra avtryck och skillnad. För att lyckas krävs mer än teorier och modeller – du kommer diskutera, utmanas och öva och öva och öva. 

Du vågar fråga när du inte vet, och du delar med dig av vad du vet. Här uppmanas du att tänka kreativt, ifrågasätta, analysera och inspirera.

Efter din tid på IHM tar du med dig (utöver en examen) fräsch kunskap och självsäkerhet in i arbetslivet, som inte bara hjälper dig att få jobbet du vill ha, utan också förmågan att prestera på en IHMponerande nivå. 

Utbildningsmål

Utbildningen International Account Manager ger dig kompetens inom exportförsäljning, ekonomi, affärsmannaskap, internationell handel och logistik samt projektledning - en profil som gör dig mycket attraktiv i yrkesrollen.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i:
 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden  såsom digital marknadsföring, företagsekonomi och internationell affärsjuridik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.
 •  Lösa sammansatta problem inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar på engelska inom försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete på internationella marknader i yrkesrollen som B2B-säljare.

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk försäljning, kundbearbetning och kundvård på internationella marknader på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som B2B-säljare.
 •  Övervaka försäljnings-, kundbearbetning och kundvårdsarbete på internationella marknader samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som B2B-säljare.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen

 • Internationell säljare B2B
 • Exportsäljare B2B
 • Säljkonsult
 • Account Manager
 • Key Account Manager
 • Sales Manager/företagssäljare
 • Projekt – och säljledare

Kurser

Stockholm: 30 poäng
Göteborg: 25 poäng

Kursen behandlar hur affärsverksamhetens övergripande och långsiktiga målsättningar omvandlas till konkreta och mätbara budgetar och kalkyler. Under kursen utvecklas kunskaper kring ekonomiska begrepp och förmåga att
hantera komplexa beslutssituationer och ge välgrundade förslag med stöd i kalkyler och nyckeltal för ökad lönsamhet.

20 poäng

Kursen i svensk och internationell affärsjuridik avser de juridiska bestämmelser som bildar förutsättningarna och villkoren för att bedriva försäljning B2B på exportmarknader och i internationella affärsmiljöer.

Stockholm: 30 poäng
Göteborg: 25 poäng

Kursen består av Entreprenörskap, Marknadsstrategi och Verksamhetsstrategi och utvecklar kunskaper och färdighet kring affärsverksamhetens grunder och bidrar till utvecklandet av ett affärsmässigt helhetsansvar i yrkesrollen. Kursen syftar särskilt till att synliggöra verksamhetens sälj- och marknadsarbete utifrån kraven på kundnytta och lönsamhet.

20 poäng

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärsmässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärsrelationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla kompetenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdragsgivare.

20 poäng

Kursen ger språkliga och kommunikativa färdigheter som gör det möjligt att framgångsrikt och affärsmässigt agera i en internationell affärsmiljö och i kulturöverskridande affärsrelationer. Kursen syftar övergripande till att utveckla kompetenser för att ingå i affärsmässiga relationer med utländska kunder och uppdragsgivare.

25 poäng

Kursen utvecklar kunskaper och färdigheter kring att hantera kvalificerad personlig och komplex försäljning, och att bygga långsiktiga kundrelationer med hänsyn till kraven på kundnytta och lönsamhet. Kursen behandlar presentationsteknik, säljmetodik, säljretorik, kundstrategier och behovsanalyser och avser särskilt förmågan att kunna planera, genomföra och utvärdera säljsamtal och kundbesök.

Stockholm 25 poäng
Göteborg 20 poäng

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring att planera, genomföra, analysera och utvärdera sälj- och marknadsaktiviteter i digitala kanaler och sociala medier. Ämnesinnehållet spänner över dels det digitala marknadsföringsområdet och dels digital B2B-försäljning som benämns som Social Selling.

Stockholm 25 poäng
Göteborg 30 poäng

Kursen syftar övergripande till att utveckla kunskaper och färdigheter kring komplex B2B-försäljning. I kursen behandlas särskilt säljplanering, säljprocessen, lönsamhet och säljstrategier för komplex, bransch- och produktneutral B2B-försäljning.

25 poäng

Kursen avser försäljningsarbete som syftar till att utveckla hållbara, långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med företagets strategiska nyckelkunder. Särskilt avser kursen att utveckla kunskaper och förmågor kring intern-, kund- och marknadsanalyser som bildar underlag för beslut om kundurval, planering och uppföljningsarbete och som syftar till att säkerställa lönsamhet och kundnytta.

30 poäng

Kursen avser att utveckla kunskaper och färdigheter kring att hantera projekt utifrån både beställar- och projektlednings-perspektivet. Kursen tar sin utgångspunkt i att projektarbetet blivit en allt vanligare arbetsform för att hantera snabba för-ändringar och omställningar inom komplex B2B-försäljning och marknadsföringsarbete. Innehållet behandlar hela kedjan av aktiviteter från idé till utvärdering och rapportering som byggs upp av projektledningens olika teorier, metoder och verktyg.

25 poäng

Kursen avser att utveckla kunskaper och färdigheter kring att hantera projekt utifrån både beställar- och projektlednings-perspektivet. Kursen tar sin utgångspunkt i att projektarbetet blivit en allt vanligare arbetsform för att hantera snabba för-ändringar och omställningar inom komplex B2B-försäljning och marknadsföringsarbete. Innehållet behandlar hela kedjan av aktiviteter från idé till utvärdering och rapportering som byggs upp av projektledningens olika teorier, metoder och verktyg.

25 poäng

Kursen avser att utveckla kunskaper och färdigheter kring att hantera projekt utifrån både beställar- och projektlednings-perspektivet. Kursen tar sin utgångspunkt i att projektarbetet blivit en allt vanligare arbetsform för att hantera snabba för-ändringar och omställningar inom komplex B2B-försäljning och marknadsföringsarbete. Innehållet behandlar hela kedjan av aktiviteter från idé till utvärdering och rapportering som byggs upp av projektledningens olika teorier, metoder och verktyg.

LIA 1 - 50 poäng

LIA 2 - Stockholm 75 poäng / Göteborg 80 poäng

Under två praktikperioder deltar du aktivt i det vardagliga arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där. I samband med praktikperioderna får du också uppgifter från skolan att lösa.

30 poäng

Den avslutande uppgiften på utbildningen är ett examens-arbete, där du tillämpar dina kunskaper praktiskt och pro-fessionellt i en given beslutssituation. Arbetet görs i grupp och genomförs för en uppdragsgivare från näringslivet.

Vill du veta mer?

Yrkesguide: Vad gör en Företagssäljare?

Läs yrkesguiden här

Hur skiljer sig IHMs Account Manager-utbildningar åt?

Se likheter och skillnader här!

Plats & Startdatum

Göteborg
12 augusti 2024
18 augusti 2025
Stockholm
13 januari 2025

Omfattning

Platsbunden 80 v heltid inkl. 27 v praktik (LiA)

CSN-berättigad

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN. Kostnad för litteratur tillkommer.

Har du rätt till omställningsstudiestöd?

Språk

Svenska (Engelska förekommer i kurslitteratur och kursmoment)

Examen

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng och motsvarar SeQF nivå 5, samt EQF nivå 5.

Ansökan

Följande dokument/filer krävs för att din ansökan skall kunna bedömas:

 • Fullständigt gymnasiebetyg

Behörighet

Göteborg
Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt godkänt betyg i Engelska 6 och Företagsekonomi 1/Matematik 2, eller motsvarande.

Stockholm
Gymnasieexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande.

Samt betyg E/Godkänt i Engelska 6.

Saknar du behörighet? Sök med reell kompetens.

Sagt om International Account Manager

Christopher Fahlsten

Sales Representative, Cloetta

Efter ett par år som säljare i möbelbutik hade Christopher inget utrymme kvar att utvecklas. I och med hans YH-utbildning på IHM blev det ändring på det. Idag har han det absolut bästa jobbet han kan tänka sig, som Sales Representative på livsmedelsföretaget Cloetta.

Resan mot IHM

Webinarserie

Följ med när Stina träffar studenter, lärare och andra "IHM:are" för att ta reda på om en YH-utbildning på IHM är hennes nästa steg.

Emma Kinnås

VD, Zalster Inc

– Jag blev förvånad över hur kompetenta många av lärarna är, hur mycket det är värt som student att faktiskt ha en lärare som kommer direkt från arbetslivet, från sitt företag direkt in i vårt klassrum. För man vill ha konkreta exempel, man vill inte bara ha de teoretiska modellerna som står snyggt i böckerna, utan man vill veta exakt hur man applicerar det i verkligheten. Det har IHMs lärare kunnat förklara.

Vanliga frågor om International Account Manager

Tycker du om att träffa nya människor, ständigt letar efter nya möjligheter och har ett starkt sinne för affärer? Då kan rollen som B2B-säljare vara någonting för dig.

Läs mer om rollen som Account Manager här

En av grundidéerna med YH-utbildning är att kombinera teori och praktik under hela studietiden. Inom Yrkeshögskolan kallas den praktiska delen för LIA - lärande i arbete, och är ett av de mest populära momenten inom YH-utbildningen. Under praktiken utvecklas både din praktiska och teoretiska kompetens och du får möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär och en eventuell rekrytering.

Det är ett fullständigt betyg från gymnasiet oavsett vilket år du studerade. Beroende på när du gick gymnasiet är det lite olika regler för vad som ska ingå men du behöver alltid ha ett godkänt betyg i kurserna svenska 1, matematik 1 och engelska 5, eller motsvarande.

Samma regler gäller om du har en utländsk gymnasieexamen.

Om du saknar en eller flera kurser för ett fullständigt betyg från gymnasiet kan du läsa mer om reell kompetens.

Antagningsbesked inför höstterminen skickas ut runt midsommar och antagningsbesked för vårterminen under mitten av november. Då får du besked om du blivit antagen till utbildningen, tilldelats en reservplats eller har bedömts som inte behörig till utbildningen. Antagningsbeskedet skickas via ditt ansökningskonto på yh-antagning.se.

När du får ditt antagningsbesked behöver du bekräfta att du önskar behålla din studieplats eller tacka nej. Observera att du endast kan tacka ja till en utbildning, och att du behåller din reservplats på utbildningar som du eventuellt har prioriterat högre. Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning samtidigt hos oss på IHM.

I samarbete med näringslivet

YH-utbildningar ska leda till jobb. På IHM får du massor med träning för arbetslivet. Du jobbar med skarpa praktikfall och examensarbeten på uppdrag av företag och får tillämpa dina kunskaper ute i verkligheten under LIA-perioderna. Det här gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

Vi utvecklar och genomför våra YH-utbildningar i samverkan med över 2000 företag. 

Partnerföretag

Sigma Technology | Maersk | Friday Tech Recruitment | Blueberry | Boxon AB | Nomadjobs | Vimentis AB | Atria Sverige AB | Office Management | ACO Nordic AB | Sitoo | Accenture | Carpe Diem | TUI | Viking Beds | Axians | Proad | Eastnet | Tryggsam

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Gör en intresseanmälan så håller vi dig uppdaterad.