Hoppa till innehåll
None None 04/11/2023, 08:28 648d4826-1b04-454b-8146-c83ec821a046
hero1
Alla utbildningar/

Public Bid Manager

Om utbildningen

Vill du bli expert på anbudsgivning och att göra framgångsrika affärer med stat, kommun och landsting? Lär dig att utveckla strategi och organisation för att öka företagets lönsamhet i dessa frågor.

AdobeStock_296312054.jpeg

ÖKA DITT FÖRETAGS LÖNSAMHET I AFFÄRER MED OFFENTLIG SEKTOR

Public Bid Manager är en unik utbildning framtagen i samarbete med Mercell Commerce, det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling.

Utbildningen ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor. Du får en djupgående förståelse för produktlivscykelkurva, lönsamhetsanalys och proaktiva och långsiktiga försäljningsmetoder. Projektarbete görs under professionell handledning.

MÅLGRUPP

Utbildningen Public Bid Manager riktar sig till projekt- eller verksamhetsansvariga som arbetar i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.

FÖRKUNSKAPER

Eftergymnasial utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Lång praktisk erfarenhet kan kompensera teoretiska meriter.

EXAMINATION

Programmet examineras genom ett individuellt affärsprojekt som presenteras både muntligt och skriftlig.

 

Anmälan

Public Bid Manager är en utbildning som är framtagen tillsammans med Mercell - anmälan sker via deras hemsida.

Omfattning

Kursen löper under en 6 månadersperiod med start augusti 2023

Kurstillfällen

31 Augusti

1, 21 och 22 September

12 och 13 oktober

9, 10 och 30 november

1 och 14 december

Avgift

Avgift: 69 000 kr exkl. moms

Frågor eller funderingar?

Kontakta gärna mig för mer information kring denna eller någon annan av våra utbildningar

Philip 300x300 rund ny.png

Philip Holmberg
Affärsutvecklare
Telefon: 0766 661046
E-post: philip.holmberg@ihm.se

Kursmoment

Utbildningen består av fem moduler som sammantaget ger dig kunskaper och färdigheter för att ta din offentliga affär till nästa nivå.

Modul 1 Affärsmannaskap
Modul 2 Offentlig sektor som kund
Modul 3 Proaktiv försäljning och projektledning
Modul 4 Juridik
Modul 5 Skriva vinnande anbud

Lärarna på utbildningen är alla specialister med lång egen erfarenhet, och ett brinnande intresse för att facilitera och undervisa yrkesverksamma deltagare. Du går en modul ca. var fjärde vecka. Parallellt med utbildningen gör du ett skarpt affärsprojekt i din egen organisation. Till din hjälp har du en handledare från IHM. Du kan tillämpa utbildningens kunskaper direkt när du har genomfört respektive modul, och skapar snabbt affärsnytta för din organisation. Kan det bli bättre!

CERTIFIKAT

Efter avslutade studier och godkänt affärsprojekt erhålls ett utbildningscertifikat.

3 x Public Bid Manager på IHM

IHM erbjuder 3 olika utbildningar inom Public Bid Management, vilken passar dig?

Testa kunskapen

Ta del av en IHM:s provlektioner och se om innehållet passar dig

Fler röster om Public Bid Manager

Ta del av vad tidigare kursdeltagare och lärare säger om utbildningen Public Bid Manager

image

Testa dina affärskunskaper

Vad kan du idag och vad behöver du lära dig för att ta nästa steg?

Gör vårt test och se hur goda affärskunskaper du har!

Har man alla rätt får man 19 poäng. 11,65 är medelvärdet när över 3000 test är gjorda. Hur går det för dig?

Har du några frågor?

image
image

Vill du företagsanpassa utbildningen?

Vill du anpassa utbildningen till att matcha ditt företags förutsättningar? Prata med våra affärsutvecklare så hjälper de till att skapa det upplägg ni vill ha.