Professional Public Bid Manager

EXPERTIS I PUBLIC BID GER STORA RESULTAT
Förstå hela anbudsprocessen
Skapa stora affärsmöjligheter
Organisera arbetet effektivt
Vill du bli expert på anbudsgivning och göra framgångsrika affärer med stat, kommun och landsting? Lär dig att utveckla strategi och organisation för att öka företagets lönsamhet i dessa frågor.

RESULTAT FRÅN AFFÄRER MED OFFENTLIG SEKTOR

Professional Public Bid Manager är en unik utbildning framtagen i samarbete med Mercell Commerce, det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling.

Utbildningen ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor. Du får en djupgående förståelse för produktlivscykelkurva, lönsamhetsanalys och proaktiva och långsiktiga försäljningsmetoder. Projektarbete görs under professionell handledning.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till projekt- eller verksamhetsansvariga som arbetar i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.

FÖRKUNSKAPER

Eftergymnasial utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Lång praktisk erfarenhet kan kompensera teoretiska meriter.

EXAMINATION

Programmet examineras genom ett individuellt affärsprojekt som presenteras både muntligt och skriftligt.


Utbildningsmoment

Utbildningen består av sex moduler som tillsammans ger dig kunskaper och färdigheter för att ta din offentliga affär till nästa nivå.

Modul 1 Affärsmannaskap
Modul 2 Offentlig sektor som kund
Modul 3 Proaktiv försäljning och projektledning
Modul 4 Juridik
Modul 5 Anbudsmetodik
Modul 6 Redovisning av affärsprojekt

Lärarna på utbildningen är alla specialister med lång egen erfarenhet, och ett brinnande intresse för att facilitera och undervisa yrkesverksamma deltagare. Du går en modul ca. var fjärde vecka. Parallellt med utbildningen gör du ett skarpt affärsprojekt i din egen organisation. Till din hjälp har du en handledare från IHM. Du kan tillämpa utbildningens kunskaper direkt när du har genomfört respektive modul, och skapar snabbt affärsnytta för din organisation. Kan det bli bättre!

CERTIFIKAT

Efter avslutade studier och godkänt affärsprojekt erhålls ett utbildningscertifikat.

Professional Public Bid Manager är en utbildning som är framtagen tillsammans med Mercell - anmälan sker via deras hemsida.

Anmäl dig här

Plats och startdatum

Utbildningen genomförs både från din dator (distans) och via fysiska träffar och startar 5 september 2024.

Avgift

Avgift: 59 000 kr exkl. moms

Omfattning

Utbildningen omfattar 11 dagar under ca 6 månader och genomförs parallellt med ditt ordinarie arbete.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Philip Holmberg

Försäljningsansvarig för ledarskapsutbildning

Direkt: 076-666 10 46
Mail: philip.holmberg@ihm.se