Hoppa till innehåll
Produktreferens saknas!

Public Bid Manager - Nu på distans

Vill du bli expert på anbudsgivning och att göra framgångsrika affärer med stat, kommun och landsting? Lär dig att utveckla strategi och organisation för att öka företagets lönsamhet i dessa frågor.

Public Bid Manager - Nu på distans

Affärer med offentlig sektor kräver specifika kunskaper. Här är programutbildningen för dig som vill bli expert på anbudsgivning och göra framgångsrika affärer med stat, kommun och landsting, Business to Government, B2G.

284_Regular Page Content 960x480.jpg

Öka ditt företags lönsamhet i affärer med offentlig sektor

Public Bid Manager är en unik utbildning framtagen i samarbete med Mercell Commerce, det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling.

Utbildningen ger en helhetssyn på hur du utvecklar strategi, organisation och konkreta verktyg för framgångsrika affärer med offentlig sektor. Du får en djupgående förståelse för produktlivscykelkurva, lönsamhetsanalys och proaktiva och långsiktiga försäljningsmetoder. Projektarbete görs under professionell handledning.

Detaljerad information

NÄSTA KURSSTART:

28 oktober 2021, 13:00 - 18:00, Distansutbildning

OMFATTNING

Kursen löper under en 6 månadersperiod

DATUM MODULER

Modul 1 - Affärsmannaskap, 28-29 oktober 2021 
Modul 2 - Offentlig sektor som kund 25-26 november 2021 
Modul 3 - Projektledning och proaktiv försäljning, 13 - 14 januari 2022 
Modul 4 - Juridik, 10-11 februari 2022 
Modul 5 - Anbudsmetodik och Avslutning, 3-4 mars 2022

Pris

49.900 kr

MÅLGRUPP

Utbildningen Public Bid Manager riktar sig till projekt- eller verksamhetsansvariga som arbetar i ett stort eller medelstort företag som har offentlig sektor som en del av sin kundbas.

FÖRKUNSKAPER

Eftergymnasial utbildning och minst 5 års arbetslivserfarenhet. Lång praktisk erfarenhet kan kompensera teoretiska meriter.

OMFATTNING

Utbildningen omfattar 10 dagar var fjärde vecka under ca 6 månader. Parallellt med utbildningen genomförs ett individuellt affärsprojekt under handledning av IHM.

EXAMINATION

Programmet examineras genom ett individuellt affärsprojekt som presenteras både muntligt och skriftlig.

Utbildningens olika kursmoment

Utbildningen består av fem moduler som sammantaget ger dig kunskaper och färdigheter för att ta din offentliga affär till nästa nivå.

Modul 1 Affärsmannaskap
Modul 2 Offentlig sektor som kund
Modul 3 Proaktiv försäljning och projektledning
Modul 4 Juridik
Modul 5 Skriva vinnande anbud

Lärarna på utbildningen är alla specialister med lång egen erfarenhet, och ett brinnande intresse för att facilitera och undervisa yrkesverksamma deltagare. Du går en modul ca. var fjärde vecka. Parallellt med utbildningen gör du ett skarpt affärsprojekt i din egen organisation. Till din hjälp har du en handledare från IHM. Du kan tillämpa utbildningens kunskaper direkt när du har genomfört respektive modul, och skapar snabbt affärsnytta för din organisation. Kan det bli bättre!

Certifikat

Efter avslutade studier och godkänt affärsprojekt erhålls ett utbildningscertifikat.

image

Anmäl dig till nästa start

Public Bid Manager är en unik utbildning framtagen av IHM och Mercell Commerce, det marknadsledande kunskapsföretaget inom offentlig upphandling. Anmälan sker via Mercell Commerce. 

Har du frågor? Kontakta mig gärna så hjälper jag dig!

Kontaktuppgifter till Andreas Hermansson

Roll: Försäljningschef, Göteborg

Telefon: +46 734 711 733

Prenumerera på IHM Update

Få lästips, nyheter, inbjudningar, specialerbjudanden och mycket annat

VILL DU VETA MER OM VÅRA UTBILDNINGAR?

Boka in dig på ett informationsmöte eller se vilka andra aktiviteter som finns på din ort just nu

;