Key Account Management

Driv starka resultat tillsammans med dina viktigaste kunder
15 tillfällen | Parallellt med jobb
Utveckla affärssamarbeten på ledningsnivå
Bygg starka kundrelationer
Förankrad i din affärsverksamhet
IHM Key Account Management utvecklar din förmåga till att etablera och utveckla affärssamarbeten på ledningsnivå för att kunna erbjuda de bästa lösningarna för dina kunder.

Effekten från nyckelkundsbearbetning är avgörande

Nyckelkundsbearbetning är en avgörande framgångsfaktor i affärsutvecklingsarbetet för många företag inom Business to Business. I Key Account Management får du plattformen för att effektivt bygga långsiktiga och lönsamma affärsrelationer med rätt kunder.

För att du ska ha praktisk nytta av kunskapen du lär dig, är det viktigt att utbildningen förankras till din och de andra deltagarnas affärsverksamheter. Det är viktigt av framförallt två anledningar:

 • Du får en unikt anpassad utbildning formad efter dina mål och erfarenheter
 • Du får en relevant utbildning som har en direkt koppling till verkligheten

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN

 • Du vet hur du utvecklar strategi och organisation för dina strategiskt viktiga kunder
 • Du kan med strategisk och finansiell analys prioritera rätt nyckelkunder
 • Du kan sätta mål för utvecklingen av en KAM-relation
 • Du kan identifiera utvecklingsmöjligheter tillsammans med kunden
 • Du vet hur du skapar gemensam långsiktig lönsamhet i ett nyckelkundssamarbete
 • Du har insikt i arbetet kring att organisera dig för att utveckla relationen till nyckelkunden, både internt och externt

SÅ GÅR DET TILL

Utbildningen fångar förståelsen för affären på relativt kort tid. Det bygger delvis på våra dedikerade lärare men också drivkraften från dig och de likasinnade kursdeltagarna.

Metoden är enkel i sin utformning och bygger på att du tillämpar de idéer som utbildningen presenterar i praktikfall, affärssimuleringar och erfarenhetsutbyten.

På lektionerna utforskar du tillsammans med övriga deltagare och läraren hur ny kunskap kan tillämpas i företagets situation.

Mellan passen förbereder du dig genom att ta till dig ny kunskap med den angivna litteraturen. Som deltagare examineras du genom ett projekt som berör hur din organisation arbetar med Key Account Management idag och i framtiden.

Utbildningsmoment

KAM handlar om hur kund och leverantör tillsammans skapar nya affärer. Det är en form av affärsutveckling som identifierar volymer, vinster och värden som kunden och leverantören gemensamt kan skapa genom ett partnerskap. Affärer som de inte skulle ha gjort var och en för sig i en traditionell marknadsrelation.

 • Varför behövs KAM?
 • Varför vill kunden ha KAM?
 • Varför vill leverantören ha KAM?
 • Vilken är den ekonomiska grunden för KAM?
 • Vilka är de finansiella förutsättningarna för KAM?
 • Vem blir nyckelkund respektive nyckelleverantör?

Att genomföra en KAM-strategi innebär ett långsiktigt arbete som måste omfatta flera avdelningar och personer i leverantörens såväl som kundens organisation. Du behöver därför skapa en process så att du som leverantör kan arbeta fram en gemensam målbild tillsammans med kunden.

 • Hur få till en relation?
 • Hur utveckla relationen?
 • Hur ser affären ut för båda parter?
 • Vilken risk innebär affären?
 • Hur förhandla om ett samarbete?

Ett individuellt projektarbete löper under hela utbildningen och genomförs vid sidan av den schemalagda undervisningen. Arbetet är en tillämpning av utbildningens innehåll som genomförs individuellt som ett uppdrag från ditt företag.

I slutet av utbildningen presenterar du ditt resultat. Här får du och ditt företag möjlighet att både utveckla och prova era tankar kring nyckelkundssamarbete.

Plats & Startdatum

Distans
6 mars 2025

Avgift

Utbildningsavgift 69 900 kr (ink moms för privatperson, exkl moms för företag)

Litteratur ingår

Omfattning

15 tillfällen, 2 dagar varannan vecka

Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten.

Kontakta mig för mer information
Kontakta mig för mer information

Philip Holmberg

Försäljningsansvarig för ledarskapsutbildning

Direkt: 076-666 10 46
Mail: philip.holmberg@ihm.se

https://www.ihm.se/globalassets/.new-blocks/bs/kam/kam-utbildningar-regular2-1080x800.jpg

Vilken Key Account Manager-utbildning passar dig?

Eftersom vi har flera KAM-utbildningar kan det vara svårt att se alla skillnader mellan dem. Därför har vi jämfört utbildningarna åt dig.

IHM:s Key Account Manager-utbildningar

Jonnie Levin

Business Area Manager, GA Lindberg

IHM Key Account Management lärde mig att förstå vad en KAM-kund egentligen är. Att det är inte alltid är den kund som omsätter mest eller kräver mest tid. Förståelsen om hur man prioriterar sin tid på rätt kund och hur lönsamhet/tid ger bäst resultat på rätt kund, var en stor insikt för mig. Utbildningen gav många bra arbetsmetoder och ett grundläggande ekonomiskt perspektiv. Kurslitteraturen som ingick använder jag flitigt även nu efter avslutad utbildning. Efter avslutad utbildning fick jag en ny tjänst inom mitt företag som Key Account Manager.

|
69 900 SEKexkl moms