Vad är en affärsmodell och vad gör den unik?

Vad är egentligen en affärsmodell och vad gör den unik? I detta webinar får du en inblick i affärsmodellens fem komponenter samt några extra ledtrådar för att få grepp om vad lönsamhet innebär.

Fyll i dina uppgifter och ta del av webinaret här: